Despre prinţi şi prinţese !!

Nobilimea angaja persoane speciale care trebuiau să înveţe copii lor bunele maniere . Comportamentul şi provenienţa îi făceau să fie nobili . Majoritatea puteau afirma că sunt din neam nobil (posibil chiar împărătesc) .

Era şi o clasă socială –nobilimea , care se făcea deosebită de celelalte clase sociale . Din câte ştiu , majoritatea oamenilor doreau să fie nobili , să cunoască nobili .

Nobilii se poartă diferit , ei vorbesc diferit . Îmi amintesc cărţile lui Alexandru Dumas , personajele aveau un fel de vorbire deosebit de elegant şi o altă argumentare a faptelor lor .

Nobilii sunt cunoscuţi şi recunoscuţi de cei din jur .

Dar mulţi nu realizează că sunt de cea mai nobilă viţă . Suntem fii de împărat .

Acest lucru îl pot afirma sigur .

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13)

Adica , toţi aceea care cred în Numele lui Isus şi L-au primit în inimă – sunt copiii lui Dumnezeu . Iar Dumnezeu este Împăratul împăraţilor ! Deci suntem de cea mai nobilă viţă .

Deci purtarea noastră trebuie să fie potrivit cu statutul nostru – trebuie ca toţi să vadă că suntem moştenitorii Celui Preaînalt . Vorbirea noastră nu trebuie să fie decât cea plăcută lui Dumnezeu .

Felul vostru de vorbire să fie: ,,Da, da; nu, nu„; ce trece peste aceste cuvinte, vine dela cel rău.” (Matei 5:37)

Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.”(Coloseni 4:5-6)

Suntem prinţi şi prinţese !!

Trebuie să trăim conform statutului în care ne-a pus Dumnezeu Împăratul . Aceasta trebuie să se vadă în gândirea noastră , vorbirea noastră , purtarea noastră .

Iar ca să ne fie mai uşor Dumnezeu a trimis pe Fiu Său ca să ne arate cum se cuvine să se poarte un prinţ şi o prinţesă .

S-a mai văzut ca un moştenitor să vorbească urât ? Sau să se poarte arogant , înşelând aşteptările Împăratului ?

Prinţii şi prinţesele ar trebui să trăiască în aşteptarea moştenirii şi trăirea lor să fie demnă .

Care este purtarea ta ?

Dumnezeu a trimis cea mai bună carte a bunelor maniere –Sfintele Scripturi , din care toţi trebuie să înveţe .

Cum însuşeşti tu bunele maniere ?

Biblia prezintă multe soluţii la problemele care le întâlnim pe acest pământ , fie prin sfaturi directe fie prin exemplul altor oameni . Căci :

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17 )

Dumnezeu nu s-a limitat doar la învăţarea comportamentului nobil , ci a dat şi putere celor care L-au primit în inima lor pe Isus . A dat Duhul Sfânt care ajută pe prinţi şi prinţese să aibă un comportament frumos .

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărîtîndu-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.” (Galateni 5:22-26 )

Deci iată pe scurt care este comportamentul prinţilor şi prinţeselor .

Vrei să devii şi tu prinţ sau prinţesă ? clic aici .

un gând …

„Dacă hotărăşti că ceea ce îţi cere Dumnezeu să faci cu viaţa ta este prea mult pentru tine şi într-o oarecare măsură prea incomod , nu vei vedea niciodată mununile pe care El le are pregătite pentru tine .”