Ce spune Biblia despre iad ?

Am auzit şi persoane care au afirmat că iadul nu există deoarece Dumnezeu este prea bun şi aceasta nu-L caracterizează sau sunt şi din aceea care spun că după moarte nu există nimic . Ca să fie o claritate este bine să nu ne uităm la ce spun oamenii ci la Sfânta Scriptură .

Din păcate , mulţi sunt aceea care mai cred că în iad este distracţie sau este o modalitate de a scăpa de chinuri – slujind diavolului pe pământ şi în iad vei tortura oamenii … Ce rătăcire ! Din cauza că sunt felurite păreri vă propun să vedem ce spune Sfânt Scriptură despre acest loc şi cine va ajunge în el .

1. Pentru cine a fost făcut iazul de foc şi pucioasă  ?

 Iniţial a fost făcut pentru diavol şi îngerii lui :

Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!(Evanghelia după Matei 25: 41)
Locul în care va ajunge diavolul şi îngerii lui (dracii) este chiar iazul de foc şi pucioasă  .
Deşi   sataniştii  cred că în  iad oamenii se împart în două categorii : prinţi şi robi . Ei zic că prinţii vor tortura robii iar că să devii prinţ trebuie să slujeşti diavolului pe acest pământ . Dar realitatea este că în focul veşnic vor arde cât demonii atât şi cei care i-au slujit .

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Apocalipsa 20:10)

Sunt doar două opţiuni pentru veşnicie : ori raiul ori iadul . Nu există a treia variantă , indiferent de ce crezi pe acest pământ .

Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:14-15)
Iadul este un loc în care ajung cei ce nu s-au pocăit . Însă acest loc este doar până la ziua judecăţii căci şi moarte şi locuinţa morţilor va fi aruncată în iazul de foc . Iată ce putem afla despre iad :

 

2. Pilda bogatului şi Lazăr .

Domnul Isus a prezentat această pildă fariseilor căci ei îşi băteau joc de El când le vorbea despre faptul că Legea şi Proorocii au ţinut până la Ioan Botezătorul , iar de acum se propovăduieşte Împărăţia lui Dumnezeu .

Pe cînd era el(bogatul ) în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui, şi a strigat: ,Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vîrful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta.`

Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.`” (Luca 16:23-24,26)

Iată ce aflăm despre iad :

– acolo oamenii sunt chinuiţi în văpaie ,

– nu se poate trece din iad în rai, şi nici invers . Deci după moarte nu te mai poate nimeni băga cu forţa in rai , indiferent cât nu se va face pe acest pământ de către cei vii .

3. Cine va ajunge în iad .

Aşa cum am văzut după moarte oamenii pot ajunge în două locuri : ori iad ori rai .

In iad ajung cei care nu au acceptat jerva Domnului Isus şi nu s-au pocăit de faptelel lor rele :

Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!„ va intra în ‘mpărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi ‘mi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, Doamne! N’am proorocit noi în Numele Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele Tău?„ Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.„”(Matei 7:21-23)

După moarte sunt doar două posibilităţi – ori iadul ori Împărăţia cerurilor . Cei care nu ajung în Împărăţia cerurilor vor ajung în iad ,deci putem vedea cine nu agunge în Împărăţia Cerului :

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Lista e mare dar se poate rezuma doar la o caracteristică : toţi cei care nu sunt născuţi din nou.

Tu eşti născut din nou ?

4. Cum să ajungi în Împărăţia cerurilor ?

Prin naşterea din nou sau pocăinţă . Pocăinţa înseamnă împăcarea cu Dumnezeu .

În pilda bogatului şi Lazăr , bogatul spune lui Avraam să trimită pe cineva la fraţii lui căci poate se vor pocăi .

„ Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.`

Avraam a răspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.`

,Nu, părinte Avraame`, a zis el; ,ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.`

Şi Avraam i-a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.„”(Luca 16:27:31)

Iadul nu este ca şi în povestea lui Ion Creangă „Ivan Turbincă” locul unde stăpâneşte diavolul , din contra este cel mai oribil loc şi Dumnezeu nu doreşte ca noi să ajungem acolo .

Domnul Isus a venit pe pământ ca fiecare să poată să se împace cu Dumnezeu şi să trăiască o veşnicie cu El .

În concluzie vreau să specific că iadul şi iazul de foc sunt două lucruri diferite ,căci iadul (sau locuinţa morţilor )  va fi aruncat în iazul de foc . Raiul sau Împărăţia cerurilor este a doua destinaţie posibilă în veşnicie . Una din aceste destinaţii este cea fericită , nu există alternative pentru aceasta .
Tu ce alegi ?

PS mulţumesc celor care m-au ajutat să văd greşelile în acest articol şi să le corectez .

 

#biblia, #dumnezeu, #isus, #moarte, #pericol, #pacat

Etica folosirii computerului

În zilele noastre calculatorul a luat o amploare foarte mare .În jurul a 30% -50% din populaţie are computer şi majoritatea din ei îl folosesc într-un mod iraţional, pentru a-şi satisface nevoile trupului, firii pămînteşi.Pe zi ce trece computerul începe să devină pentru om un idol, este un lucru care te face să fii dependent, de care deja eşti lănţuit şi devine din ce în ce mai greu de a te lăsa de acest viciu.Dacă nu încerci să foloseşti eficient computerul pentru a nu deveni un rob al lui şi de a nu te lăsa obsedat de acest lucru care conţine în el lucruri murdare, cum ar fi: pornografia şi alte lucruri urîte care nu te face sa devii mai înţelept sau cu o gîndire mai sănătoasa. Atunci poţi cădea într-o extremă, aceea de a trăi o lume ireală , virtuală, în care te afli doar tu şi o maşină care este programată de a-ţi răspunde la întrebările care te satisfac.Însă nu pot neglija faptul că computerul este un lucru bun, o sursă care-ţi poate fi de mare ajutor atunci cînd ai nevoie de o planificare , de a găsi o informaţie, de a face o prezentare, prin aceasta îţi poate fi de folos şi îţi poate uşura munca.Pentru a nu fi o persoană dependentă de anumite lucruri ci din contra de a rămîne o pesoană independentă doresc ca să aplici aceste principii de etică pentru folosirea computerului.

1. Vorbirea -este bine să utilizăm un vocabular coerent, un limbaj adecvat care ne arată că suntem nişte persoane inteligente.De fapt vorbirea ne arată ce fel de comportament avem şi cît de coenteresaţi suntem faţă de o persoană atunci cînd comunicăm cu ea.Vorbirea este un lucru important deoarece aceasta te reprezintă

ca personalitate. În Biblie este scris :“Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie.Ochii Domnului sînt în orce loc , ei văd pe cei răi şi pe cei buni.-Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.”(Proverbe 15:2-4)

2. Pasiune-cînd începi să petreci mai mult timp cu computerul deja nu mai vezi ce se întîmplă în jurul tau, nu mai găseşti plăcere de a te afla cu prietenii sau de a juca un volei, de a pleca la biserică, de a ieşi la o primblare, ci unica ta desfătare este computerul, timpul pierdut pentru jocuri şi alte lucruri.Psalmistul David scrie:

“Domnul să-ţi fie desfătarea,şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima .Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni ţara.”(Psalmi37:4,9).

3. Rob- ceea ce numim noi dependentţă de un lucru sau o persoană de fapt este robire, devii robul computerului deoarece el iţi fură tot timpul şi te face să păcătuieşti.Păcatul este atunci cănd priveşti lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, cum ar fi:pornografia,imagini urîte care te fac să deviezi de la normă ş.a.(Căci firea a fost supusă deşărtăciunii-nu de voie,nu de voie,ci din pricina celui ce a supus-o-cu nădejdea însă, că li ea va fi izbăvită din robia stricăciunii,ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.) Romani 8:20-21.

4. Abatere-de la normă, de la adevăr, de a nu-ţi schimba principiile morale de viaţă.Proorocul Moise a scris în cartea sa Exod 23:2 că:” Să nu te iei după mulţime ca să faci rău,şi la judecată să nu mărturiseşti trecînd de partea celor mulţi,ca să abaţi dreptatea.”Ca atunci cînd te vei folosi de computer să nu te abaţi de la adevăr ascultînd părerea greşită a unora care te va face să gîndeşti ca ei.

5. Să ştim scopul pentru care ne folosim de computer pentru a nu ne lăsa prinşi în unele capcane, cum ar fi jocurile.chiar şi biblia ne vorbeşte :”Spun lucru acesta, pentruca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. ” Coloseni 2:4.

6. Să veghem asupra acţiunilor noastre, asupra la ceea ce facem dacă este bine sau nu.Cu ce ne ajută pe noi, ne zideşte la ceva sau nu? Dacă avem nevoie de acel lucru cu adevărat sau nu? Matei ne spune :”Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”.Matei 24:41.

7. Să nu mîncăm lîngă computer,deoarece am putea să vărsăm ceva întîmplător pe el şi atunci nu-l vei putea folosi în mod eficient şi cînd vei avea cea mai mare nevoie de el.Solomon are un proverb:”Înţeleptul ascultă sfaturile.”(Proverbe 12:15)

8. Să ne ferim privirile de la lucruri care ne pot influenţa la o gîndire nesănătoasă.Şi care ne poate influenţa la nişte acţiuni de care am putea regreta la final.În Ioan Domnul Isus spune:”Le-a orbit ochii,şi le-a împietrit inima.”(Ioan 12:40

9. Să nu lăsăm ca computerul să devină pentru noi un idol sau un dumnezeu, să nu fim nişte alergători după nişte dumnezei străini.Căci “Domnul urăşte pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi.“(Psalmi 31:6)

10. Şi toate lucrurile să le facem ca pentru Domnul .

“Aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre “ Efeseni 4:1

Autor : Curbet Elena

#invatamant, #comunicare, #educatie, #internet, #sfaturi

Au mai apărut câteva pagini pe blog!

Deşi nu este un eveniment -vreau să aduc la cunoştinţa cititorilor că pe blog au mai apărut câteva pagini :
Bloguri evanghelice din R.Moldova –
aici veţi găsi o listă cu blogurile din R.Moldova . Lista nu este finalizată , deci dacă mai cunoaşteţi vre-un blog cu conţinut moral-creştin vă rog să mă anunţaţi .
Bloguri evanghelice din România –
am făcut o tentativă de a face o listă cu blogurile evanghelice din România , este în completare încă căci blogosfera românească  este mult mai mare ca cea moldovenească .
Radiouri creştine – am postat aici toate radiourile creştine (pe care le-am găsit) şi pe care le ascult şi eu . Am considerat că e mai comod aşa; sper să adaug şi ceva posturi în limba rusă .
Regulile blogului –
această pagină este  în completare  deoarece regulile vor apărea în măsura necesităţii  . Am început această pagină deoarece am primit de la o persoană comentarii jignitoare . consider că nu e corect să promovez un aşa comportament ,cu cât mai mult să-l susţin .

Cum ai putea sa fii un elev bun?

aaaa visul tuturor scolarilor e sa fii un copil exemplar care sa invete bine si sa fie iubit de toata lumea. Nu cred ca e mare problema sa fii bun dar trebue putina munca din partea ta.
1. Fii atent la ore ca sa intelegi bine tema
2. Asculta de ceea ce iti zice profesorul
3. Fii atent la observatiile colegilor
4. Multumeste celor ce te ajuta
5. Evita certurile
6. Fii politicos cu toata lumea
7. Respecta pe cei mai mari ca tine
8. Intreaba ce nu iti este clar, nu te jena
9. Incearca sa esi in evidenta prin fapte bune
Daca vei respecta aceste principii sunt sigura ca vei fi un exemplu pentru ceilalti. Succes;)

Autor . Tatiana Popovici

#invatamant, #scoala, #tineri

Minciuna spune mai multe despre om ….

Citind ieri din cartea Proverbelor am dat de pasajul din capitolul 6 care mi-a atras atenţia într-un mod deosebit .

„ Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzeşte lucrurile rele într’una, şi stîrneşte certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit deodată, şi fără leac.

Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte ‘i sînt urîte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile… cari varsă sînge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.” (Proverbe 6:12-19)

Încercam să înţeleg de ce omul care minte are răutate în inimă ? Cred că şi din răutate minte . Din acest pasaj am aflat despre un astfel de om , în adevăr minciuna este doar un rezultat a ceea ce se petrece în interiorul unui om .

Iată ce am aflat despre acest tip de om :

– om de nimic ,

om nelegiuit . Acest tip de om nu are nici o lege după care să se conducă ,deci este imprevizibil în acţiunile lui (poate doar în răutatea lui ).

– îmblă cu neadevărul în gură , adica minte şi minciuna îi este caracteristică . Aceasta se referă şi la imprevizibiliatatea lui .

– clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele .

Răutatea este în inima lui,

– urzeşte lucrurile rele într’una, şi

stîrneşte certuri .

Interesantă este caracteristica lui .Răutatea lui vine din inimă , nu este stârnită de ceea ce se face în afara lui ci în interiorul lui şi dorinţele lui pentru cei din jur sunt pline de răutate . Nu cred că este vre-o persoană cărei să-i dorească binele cu adevărat .

Consecinţele unei astfel de purtări este nimicirea şi zdrobirea lui .

Un astfel de caracter este urât Domnului . Lui Dumnezeu nu-i sunt plăcute următoarele comportamente :

-trufia ,

– minciuna ,

– cei care doresc şi caută să facă rău aproapelui ,

– cei ce stârnes certuri . Deşi se pare că cel rău le cuprinde pe toate .

Ce fel de caracter ai tu ? Ce ar spune cei din jurul tău despre tine ?

Dacă ar putea cineva să privească în inima ta , ce ar vedea acolo ?

Vino la Dumnezeu şi cere-I să-ţi cureţe inima , căci numai El poate face aceasta . Nu lăsa ca răutatea să-ţi cuprindă inima căci sfârşitul îţi va fi neaşteptat .

#biblia, #comunicare, #inima, #moarte, #pericol, #tineri, #violenta

Un site de suflet – gotquestions.org

gotquestions.org este un site care îţi răspunde la întrebări . Răspunsurile la alte întrebări sunt afişte pe site , aici veţi putea găsi multe întrebări pe care le aveţi – iar împreună cu întrebările veţi găsi şi răspunsurile .
Vă propun site-ul www.gotquestions.org deoarece prezintă răspunsurile din punct de vedere Biblic fără implicaţii din exterior .

Clujul devine capitala lesbi???

Încă un articol ce promovează imoralii l-am găsit pe internet :

Clujul va deveni pentru o saptamana, intre 9 si 15 februarie, capitala femeilor lesbi de pretutindeni, cu ocazia “Festivalului International Lesby” organizat de ONG-ul “Esti Unica”.
Manifestarea va include atat discutii si dezbateri sustinute de specialisti pe teme de sanatate, sexualitate, comunicare, cat si concursuri de fotografie, un concurs de frumusete “Miss Lesby”, filme cu tematica pentru comunitataea persoanelor lesbiene, gay, bisexuale si transgen (LGBT), opere teatrale puse in scena de tinere clujence talentate si expozitii de bijuterii. De asemenea, vor avea loc concerte si petreceri, iar festivalul se va incheia cu gala premiilor.
Evenimentul are ca scop principal combaterea discriminarii fata de femeile lesbi si intarirea acestui aspect al democratiei romanesti.
“Proiectul de fata propune nu doar o educatie asupra diferentei de identitate sexuala, ci si o baza mai larga de discutie asupra sexualitatii in general. Consideram ca un atare demers este benefic si necesar pentru dezvoltarea societatii romane contemporane”, spun organizatorii festivalului.”

Pentru a opri paradele de homosexulitatea şi promovarea unor astfel de comportamente vă invit să oprim acest mare rău prin semnarea petiţiei împotriva unui astfel de manifestări publice .
Semnează petiţia aici .
Eu deja am semnat , tu ?

Veridicitatea Bibiei

Zilele trecute am primit un mesaj de la un cititor al blogului şi o partea a comentriului sună aşa

Cu riscul de a lovi exact in ceea ce incerci sa sustii cu toata taria, din cate vad eu, si anume principiile si interpretarile din Biblie, cred ca si religia e un moft.
Ne-am nascut manipulati cu ideea ca daca nu facem asa, ajungem in iad dupa moarte. Si totusi, scopul oamenilor este doar de a ajunge in rai? Unde s-a dovedit ca exista acest rai? De ce trebuie sa faci bine pentru o promisiune incerta?
…..
Nu contest existenta lui Iisus, dar stiu ca tot ce e scris in Evanghelie este scris de niste oameni, exact ca mine, ca tine, ca noi toti. Nici nu exista certitudinea ca textul nu a fost alterat si modificat de-a lungul timpului. In interesul celor ce trebuie sa controleze masele, bine-nteles.
Contest, in schimb, zicala ‘crede si nu cerceta!’, care se opune intregii mele viziuni asupra vietii. Cred in Dumnezeu, dar cred in acelasi Dumnezeu in care crede si un crestin, un budist sau un musulman. Pentru ca toate religiile au la baza aceeasi idee, Dumnezeu e unul, nu conteaza faptul ca s-a intamplat sa te nasti intr-o familie care urmeaza o anumita religie
.”

La întrebarea dată voi prezenta răspunsul prin două articole pe care le consider că răspunde foarte bine la întrebarea de mai sus .

Sunt de acord că trebuie să cercetezi Scriptura nu doar să te laşi condus de părerile altor oameni , este extrem de important să afli singur ce spune Biblia .

Îţi voi prezenta articolul integral „Este Biblia cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu?” de pe site-ul www.gotquestions.org.
Răspuns:
Răspunsul nostru la această întrebare nu numai că va arăta felul cum vedem noi Biblia şi importanţa ei pentru vieţile noastre, ci va şi avea în cele din urmă un impact asupra noastră pentru veşnicie. Dacă Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să o preţuim, să o studiem, să ne supunem ei şi, desigur, să credem în ea. Dacă Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci a o respinge înseamnă de fapt a Îl respinge pe Dumnezeu Însuşi.

Faptul că Dumnezeu ne-a dat Biblia este o dovadă şi o ilustrare a dragostei Lui pentru noi. Termenul „revelaţie” înseamnă simplu că Dumnezeu a comunicat omenirii cum este El şi cum putem avea o relaţie corectă cu El. Există lucruri pe care noi nu le-am putea cunoaşte dacă nu le-ar fi revelat Dumnezeu în mod divin către noi prin Biblie. Deşi descoperirea lui Dumnezeu în Biblie a fost dată progresiv pe o perioadă de aproximativ 1500 de ani, Biblia a conţinut întotdeauna tot ceea ce oamenii au avut nevoie să cunoască despre Dumnezeu pentru a avea o relaţie corectă cu El. Dacă Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ea reprezintă autoritatea finală în tot ceea ce priveşte credinţa, practica religioasă şi considerentele morale.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: cum putem şti dacă Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi nu doar o carte valoroasă? Ce are unic Biblia care o face diferită de toate celelalte cărţi religioase scrise vreodată? Există dovezi că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu? Acestea sunt întrebări la care trebuie să reflectăm dacă dorim să examinăm serios pretenţia Bibliei de a fi chiar Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat divin şi total suficient pentru toate aspectele credinţei şi practicii.

Nu poate fi nici o îndoială în faptul că Biblia pretinde că este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este foarte clar menţionat în versete precum cele din 2 Timotei 3:15-17, care spun “. . .din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie să examinăm atât dovezile interne cât şi pe cele externe ale faptului că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Dovezile interne sunt acele lucruri din însăşi interiorul Bibliei care probează originea divină a acesteia. Una dintre primele dovezi interne ale faptului că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu este unitatea acesteia. Chiar dacă Biblia este formată din 66 de cărţi individuale, scrise pe 3 continente, în 3 limbi diferite, de-a lungul unei perioade de aproape 1500 ani, de către mai mult de 40 autori (care aveau vârste şi stiluri diferite de viaţă), Biblia îşi păstrează unitatea de la început până la sfârşit fără vreo contradicţie. Această unitate este singulară prin comparaţie cu orice alte cărţi şi este o dovadă a originii divine a cuvintelor sale, întrucât Dumnezeu a folosit anumiţi oameni astfel încât ei au înregistrat în Biblie chiar cuvintele Lui.

O alta dovada internă care indică faptul că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu constă în profeţiile detaliate conţinute în paginile sale. Biblia conţine sute de profeţii descrise în detaliu cu privire la viitorul anumitor popoare, inclusiv a Israelului, cu privire la viitorul anumitor oraşe, cu privire la viitorul omenirii şi cu privire la venirea unei Persoane care ar fi Mesia, Mântuitor nu numai al Israelului, ci al tuturor celor ce cred în El. Spre deosebire de profeţiile din alte cărţi religioase sau a celor scrise de persoane precum Nostradamus, profeţiile biblice sunt descrise extrem de detaliat şi nu au dat greş niciodată în a se împlini. Există peste 300 de profeţii cu privire la Iisus Hristos numai în Vechiul Testament. Nu numai că ele au prezis locul unde El s-a născut şi din ce familie va proveni, ci ele au spus şi cum El a murit şi ca El a înviat în a treia zi. Pur şi simplu nu există o cale logică în a explica profeţiile împlinite din Biblie decât prin a accepta originea divină a acesteia. Nu există nici o altă carte religioasă care să conţină profeţii mai detaliate şi de acest tip pe care Biblia le conţine.

A treia dovadă internă a originii divine a Bibliei constă în autoritatea şi puterea unică pe care ea le are. Chiar dacă această dovadă este mult mai subiectivă decât primele două dovezi, nu există o mărturie mai puternică decât aceasta care să susţină originea divină a Bibliei. Biblia deţine o autoritate unică pe care nu o are nici o altă carte scrisă vreodată. Această autoritate şi putere se văd cel mai bine în felul cum nenumărate vieţi au fost transformate şi schimbate prin citirea Bibliei. Prin ea, nenumăraţi dependenţi de droguri au fost vindecaţi, nenumăraţi homosexuali au fost eliberaţi, nenumăraţi delicvenţi şi criminali au fost transformaţi, nenumăraţi păcătoşi sunt mustraţi; prin ea, ura a fost transformată în dragoste. Biblia conţine o putere dinamică şi transformatoare care nu este posibilă decât datorită faptului că ea este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.

Pe lângă dovezile interne prezentate mai sus, există de asemenea dovezi externe care indică faptul că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre acestea este legată de evenimentele istorice din Biblie. Întrucât Biblia conţine detalii cu privire la anumite evenimente istorice, acurateţea şi veridicitatea ei pot face obiectul verificării ca în cazul oricărui alt document istoric. Atât prin dovezile arheologice cât şi prin alte documente scrise, evenimentele istorice din Biblie au fost probate de fiecare dată ca fiind acurate şi adevărate. De fapt, toate dovezile arheologice şi documentare susţin faptul că Biblia este cea mai bine documentată carte din lumea antică. Faptul că Biblia descrie cu acurateţe şi veridicitate evenimente verificabile istoric este o indicaţie serioasă cu privire la veridicitatea ei şi în ce priveşte subiectele şi doctrinele religioase şi ajută în a întări pretenţia acesteia de a fi chiar Cuvântul lui Dumnezeu.

O altă dovadă externă a faptului că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu constă în integritatea autorilor săi umani. După cum am menţionat mai devreme, Dumnezeu S-a folosit de oameni de diferite vârste pentru a ne lăsa scris Cuvântul Său. Studiind vieţile acestor oameni, nu există nici un motiv pentru care să credem că ei nu au fost oameni cinstiţi şi sinceri. Văzând vieţile lor şi faptul că ei au fost chiar gata să moară (adesea au murit în urma torturilor) pentru credinţa lor, devine clar că aceşti oameni obişnuiţi şi oneşti au crezut cu adevărat că Dumnezeu le-a vorbit. Cei care au scris Noul Testament şi multe alte sute de credincioşi (1 Corinteni 15:6) cunoşteau adevărul despre mesajul lor pentru că ei L-au văzut şi au petrecut timp împreună cu Iisus Hristos după ce El a înviat din morţi. Transformarea pe care au trăit-o aceşti oameni la vederea lui Hristos cel Înviat a avut un impact extraordinar asupra lor. Ei au trecut de la a se ascunde de frică la disponibilitatea de a muri pentru mesajul pe care Dumnezeu l-a descoperit către ei. Vieţile şi moartea lor mărturisesc faptul că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.

O ultimă dovadă externă a faptului că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu este caracterul indestructibil al Bibliei. Datorită importanţei sale şi a pretenţiei că este chiar Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia a înfruntat atacuri şi tentative de a fi distrusă ca oricare altă carte din istorie. De la împăraţii romani precum Diocleţian, la dictatorii comunişti şi la ateii şi agnosticii zilelor noastre, Biblia a rezistat tuturor atacatorilor săi şi a rămas cartea cu cel mai mare număr de exemplare publicate până în zilele noastre.

De-a lungul timpului, scepticii au privit Biblia ca pe un document mitologic, dar arheologii i-au demonstrat veridicitatea istorică. Opozanţii ei i-au atacat învăţăturile ca fiind primitive şi depăşite, însă conceptele şi învăţăturile sale morale şi legale au avut puternice influenţe pozitive asupra popoarelor şi societăţii peste tot în lume. Ea continuă să fie atacată de ştiinţă, psihologie şi mişcările politice dar rămâne relevantă şi veridică şi astăzi la fel cum a fost din prima zi când a fost scrisă. Este o carte care a transformat nenumărate vieţi şi destinele multor popoare de-a lungul ultimilor 2000 de ani. Indiferent cum încearcă opozanţii ei să o atace, să o distrugă sau să o discrediteze, Biblia rămâne la fel de puternică, adevărată şi relevantă ca şi înainte de apariţia atacurilor la adresa ei. Acurateţea ei s-a păstrat în ciuda atâtor tentative de a o corupe, de a o ataca şi de a o distruge, aceasta fiind o dovadă clară a faptului că este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne surprindă că indiferent cum este atacată Biblia, ea rămâne neschimbată şi nepătată. De altfel, Iisus a spus: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Marcu 13:31). După ce ai văzut toate aceste dovezi, poţi să spui fără îndoială: “Da, Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.”

În unul din articolele viitoare voi prezenta dovada istoriografică a faptului că Biblia este adevărată .

#biblia

Trebuie castrati violatorii din Romania

Roberto Calderoli a elogiat fortele de ordine si armata pentru arestarea violatorilor de la Guidonia. “Consider castrarea chimica  singura modalitate de a-i potoli pe cei care nu-si pot stapani instinctele”, spunea Calderoli, citat de ziarul “Corriere della Sera”. Ideea nu-i apartine, a fost lansata de centristul Maurizio Ronconi. “Pentru pedofili, pentru violatori, legiuitorul analizeaza posibilitatea castrarii chimice temporare a violatorilor”, considera Ronconi. (citeşte tot articolul)

Examen facil

Cum să faci un blog în wordpress ?

Doream să scriu un articol prin care aveam să anunţ cititorii cum să facă un blog în wordpress.com dar am găsit un articol similar care tratează această întrebare. .Găsiţi aici articolul

Mărturia unei tinere bolnave de anorexie

Pe site-ul unui ziar am găsit o ştire care m-a şocat :

Urmand modelul manechinelor cu dimensiuni ca la carte, din ce in ce mai multe fete, din mai toate colturile lumii, se declaranemultumite de felul in care arata. Si de aici si pana inceputul unui adevarat razboi cu kilogramele in plus e doar un pas. Tinerele se straduiesc sa slabeasca, prin tot soiul de metode: cure, pastile, sedinte istovitoare de fitness sau, si mai rau, se infometeaza. Ceea ce nu stiu multe dintre ele, este faptul ca pot ajunge foarte usor la anorexie. Semnalul de alarma este tras chiar de o tanara care a luptat sa scape dintr-un asemenea cosmar. Dupa ce zilele trecute, o fata de 18 ani, din Hampshire, Marea Britanie, a murit din cauza infometarii, o alta englezoaica, Emma Robinson, de 21 de ani, diagnosticata la randul sau cu anorexie, marturiseste cum prietenii virtuali o incurajau sa se infometeze, cu riscul de muri. Emma spune ca exista pagini pe Internet care incurajeaza femeile sa devina schelete ambulante si ca ea insasi a fost atrasa de un asemenea site, potrivit site-ului Fabulous Mag. ….
Oasele sunt curate si pure. Grasimea este murdara si atarna pe oasele tale ca un parazit
Tanara povesteste cum, cu laptopul pe genunchi si cu dureri crunte de stomac din cauza foamei, citea comentariile de pe pagina personala de web. De fiecare data cand simtea nevoia sa manance, mesajele primite de la prietenii ei virtuali, anorexici, o impulsionau sa se infometeze in continuare. De la astfel de oameni a invatat cum sa-si infraneze foamea cu ajutorul drogurilor, precum amfetamina, sau cum sa se motiveze, laudandu-se online cu cat de putin manca. Tot ei au invatat-o cum sa-si ascunda boala de familie si prieteni. Emma avea chiar un jurnal cu poze ale vedetelor care erau slabe, dar si un motto dupa care se ghida: „Oasele sunt curate si pure. Grasimea este murdara si atarna pe oasele tale ca un parazit”.” (vezi tot articolul )

Din păcate aceste fete nu realizează că adevărata frumuseţe este cea a caracterului nu exterioară . Prea mult  pe ecranele TV şi în spoturi publicitare sunt fete care „sunt de dorit ” . Unele fete doresc din răsputeri să devină şi ele la fel , doar că îşi fac mai rău sănătăţii .
Dumnezeu după ce a făcut omul a văzut că toate erau foarte bune .
Psalmistul a afirmat :
„Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”(Psalm 139:14)
Căci aşa suntem – făpturi minunate . Dumnezeu ne vede perfecţi , doar că noi mai găsit nişte „defecte” pe care ni le arată lumea .
Trebuie mai des să ne uităm sus decât la părerea lumii .

#femei, #marturie, #pericol

Ce au făcut homosexualii în anul 2008 .

În acest articol am dorit să prezint acţiunile imoralilor în anul care a trecut . Deşi se pare că sunt inocenţi şi doresc doar să informeze populaţia referitor la noua orientare – activităţile lor pretind mai mult .

Astfel ce ţine de Moldova :

1 Parada din mai .

Deşi le-au fost refuzat să facă parada în centrul capitalei – în insistenţa lor şi obrăznicia lor , totuşi s-au prezentat astfel au mers să sfideze legea în mod direct . Nu ştiu ce vor face dacă va fi acceptat proiectul de lege nedescriminare ? Dacă merg împotriva legii de pe acum , ce va fi în cazul în care vor avea legea de partea lor ?

Un aspect interesant este că în autobuzul în care au venit erau mulţi cetăţeni străini şi dacă cineva era să comită un abuz la adresa lor – începea o presiunea de tip politic . Ceea ce s-a şi adeverit , Gender-Doc au dat în judecată statul moldovenesc pentru că nu a apărat cetăţenii străini .

2 Proiectul de lege nedescriminare .

Este un proiect cu urmări groaznice pentru toată societatea . Vom urma cazul Marei Britanii , sau mai rău . Ceea ce doresc aceste persoane este ca să scoată Biserica în afara spaţiului public şi ca oamenii să ia decizii în viaţa lor bazându-se pe lege (pe care doresc să o modifice ) şi nu pe conştiinţă .

Astfel va fi afectată grav educaţia în Moldova prin introducerea cărţilor cu poveşti nu cu un prinţ şi o prinţesă , ci cu doi prinţi sau cu două prinţese .

Ce ţine de alte ţări .

3 Pe  data de 14 noiembrie în San Francisco, raionul Castro, care are o reputaţie de raion “albastru”,  o gaşcă de sodomiţi au atacat un grup de creştini, ce cântau cântări creştine şi înălţau rugăciuni ( invictory).   Creştinii povestesc: ” Noi ne rugam în acest raion deja câteva zile şi totul era liniştit. Oamenii se apropiau de noi, ni se alăturau, ne rugau să ne rugăm pentru ei” – povesteşte una din persoanele ce a fost atacată.  Dar pe 14 noiembrie , seara, grupul de creştini a fost înconjurat de  o grupă agresivă de homosexuali . Mai întâi ei au blocat creştinii într-un colţ. Apoi, gaşca care se mărea din ce în ce mai mult au  încojurat creştinii din toate părţile şi au început să strige şi să înjure cu glas tare.   (citeşte tot articolul ).

4 Pe data de 9 noiembrie o grupare de homosexuali în număr de 30 de persoane a atacat biserica creştină din oraşul Lansing, statul Michigan, SUA, – după cum anunţă un portal creştin invictory.org indicând Christian Telegraph şi Baptist Press.
Unii din homosexuali au pătruns în clădirea bisericii, ca şi vizitatori în biserică, alţii îmbrăcaţi în haine de culoare roz şi negru sau adunat în jurul cladirii bisericii.
În timpul slujbei, homosexualii care au înconjurat biserica au început să facă zgomot mare, şi să proclame la megafon: „Isus a fost ghei”. Unii din ei duceau o cruce de culoare roz întoarsă cu capătul în jos, şi împărţeau buclete pe stradă.
La rîndul său cei care au reuşit să pătrundă în interiorul bisericii, sau sculat din locurile lor, şi au început să strige tare, cu scop ca să întrerupă serviciul de slujba al bisericii. După aceasta ei manual au pornit alarma, alungând pe păstor de la anvon, şi deja pe scena fiind, au ridicat drapelul lor cu curcubeu având inscripţia: “IT’S OKAY TO BE GAY!” (e Ok să fii gey)
Homosexualii provocau creştinii la reacţii negative , ca această reacţie să poată fie filmată…(citeşte tot articolul )

5) 29 mai 2008Bart Allen este un nume de care nu a auzit mai nimeni. Nimeni nu a pus în scenă piese de teatru legate de moartea sa, nu s-au făcut filme despre el si nici o legislatie anti-discriminare nu a fost numită după el.
Totusi, numele lui Bart Allen trebuie făcut cunoscut. El a fost un om care încerca să scape de homosexualitate, si a fost omorât de iubitul lui. (citeşte tot articolul )

6 Homosexualii tratează în mod greşit Sfânt Scriptură .
Ei prezintă relaţiile de prietenii între David şi Ionatan , Naomi şi Rut ca relaţii de homosexualitate .Din păcate dragostea dintre bărbaţi şi femei este înţeles doar în mod aberant ca fiind o relaţie homosexuală . De parcă până acum nu a existat dragoste între fraţi , tată şi fiu , veri, două surori – şi aceste relaţii trebuie privite ca homosexuale ??? Se pare că punctul lor de vedere este diferit de cel a oamenilor cu concepţie sănătoasă asupra vieţii . (vezi articolul ).

Acestea sunt câteva abordări „neconvenţionale ” a homosexualilor . Din exeprienţa anilor trecuţi ştiu că în 2009 homosexualii vor şoca societatea prin unele gesturi similare.

#invatamant, #imoralitate, #moarte, #nedescriminare, #pericol, #societate

Judecata

#avort

Comunitatea evreiasca este scandalizata de anularea excomunicarii unui episcop care nu recunoaste existenta Holocaustului

Oficialii evrei din Israel si din intreaga lume sunt scandalizati de decizia Papei Benedict al XVI-lea de a anula excomunicarea unui episcop englez, ce a negat ca evrei au fost ucisi in camerele de gazare naziste, informeaza CNN. Decretul dat de Suveranul Pontif sambata aduce inapoi in Biserica Catolica patru episcopi membrii ai Societatii Sfantului Pius al X-lea, fondata de Arhiepiscopul Lefebrve, care s-a revoltat impotriva reformelor modernizatoare din anii 1960. Cei patru, printre care se afla si episcopul englez Richard Williamson, care a declarat de curand ca nu au existat camere de gazare, au fost excomunicati de Papa Ioan Paul al II-lea in 1988. „Cred ca nu au existat camere de gazare”, a declarat episcopul Richard Williamson, intr-un interviu recent pentru o televiziune suedeza. Rabinul David Rosen de la Comitetul Evreiesc American a declarat ca actiunea Bisericii Catolice este „rusinoasa”. (citeşte tot articolul )

De ce Domnul Isus S-a născut din fecioară ?

Domnul Isus Hristos a venit pe Pământ acum , aproape 2000 de ani cu un scop major – de a prezenta planul de salvare care Îl are Dumnezeu pentru oameni .

În cartea „Mărturii care cer un verdict ” Josh McDowell prezită următorul aspect :

Dacă Dumnezeu ar deveni om ,atunci ne-am aştepta să aibă o intrare neobişnuită în această viaţă .

Iar naşterea lui Hristos dintr-o fecioară este dovada în acest sens .

Conceptul naşterii lui Isus din fecioară trebuie să fie în concordanţă cu modul prezis pentru Mesia în Vechiul Testament .

Prima profeţie cu privire la venirea Lui se află înregistrată în Genesa 3:15 . În acest verset , Dumnezeu spune că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui .Astfel , Izbăvitorul va veni din sămânţa femeii nu din sămânţa bărbatului , cum este acceptabil din puct de vedere biologic .

O profeţie clară apare în Isaia 7:14 care spune că „… fecioara va rămâne însărcinată , va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel ” . Este foarte clar că se face referinţă la o fecioară. În mod logic , aceasta se referă la femeia din Genesa 3:15 .

Henry Morris spunea „Deşi în înţelesul lui exact a fost disputat , folosirea lui este întotdeauna compatibilă cu sensul de „virgină” şi în unele cazuri acesta este singurul înţeles posibil .Experţii care au tradus Vechiul Testament în versiunea greacă Septuaginta , au folosit în traducerea lui Isaia 7:14 cuvântul grecesc standart pentru „fecioară” . Tot la fel a făcut şi Matei , când a citat această profeţie (Matei 1:23 ) ca fiind împlinită la naşterea lui Hristos din fecioară .”

Cum a putut apărea conceptul naşterii din fecioară aşa de repede dacă nu era bazat pe realitate ?

Dacă Evangheliile nu au fost relatări istorice , cum de au fost acceptate universale la o dată atât de timpurie ?

Domnul Isus trebuia să se nască fără păcat .

Mai întâi să privim la mărturia lui Isus cu privire la Sine Însuşi .

Cine din voi mă poate dovedi că am păcat ?” (Ioan 8:46)

El nu a primit nici un răspuns .Când i-a provocat să-L acuze , EL a putut să reziste cercetărilor lor .El era fără păcat ; de aceea a putut să fie atât de deschis .

El a spus de asemenea : „Eu totdeauna fac lucrurile care Îi plac Lui .”(Ioan 8:29)

Puritatea conştientă a lui Hristos este uluitoare prin faptul că este total diferită de experienţa celorlalţi credincioşi . Fiecare creştin ştie că în măsura în care se apropie mai mult de Dumnezeu ,devine mai conştient de păcatul lui .Nu aceeaşi este situaţia lui Hristos .Isus a trăit mai aproape de Dumnezeu decât oricare alt om , necunoscând totuşi nici un sentiment de vinovăţie .

În aceeaşi ordine de idei , ni se spune despre ispitirea lui Isus (Luca 4) , dar niciodată despre păcatele Lui . Nu –L auzim niciodată mărturisind sau cerându-Şi iertarea pentru păcatele Lui , deşi spune ucenicilor Săi să o facă .

Cei mai apropiaţi asociaţi ai Lui , Petru şi Ioan , atestă că El era fără păcat .

„…ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:19)

El n’a făcut păcat, şi în gura Lui nu s’a găsit vicleşug” (1 Petru 2:22)

Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.” (1 Ioan 3:5)

Ioan merge atât de departe încât să spună că dacă cineva se socoteşte fără păcat , este mincinos şi-L face mincinos şi pe Dumnezeu .Şi totuşi Ioan depune mărturie cu privire la caracterul fără păcat al lui Isus când a spus că în Hristos : „nu este păcat” (1 Ioan 3:5).

#biblia, #dumnezeu, #femei, #isus, #marturie

Vaticanul l-a afurisit pe Barack Obama: «un arogant care crede ca are drept de viata si de moarte»

Dupa ce Barack Obama a abrogat o lege care permitea avorturile, a venit randul Vaticanului sa dea o replica dura noului presedinte american. Arhiepiscopul Rino Fisichella (foto), presedintele Academiei Pontificale pentru Viata a Vaticanului, l-a sanctionat categoric pentru decretul amintit. “Este o aroganta din partea celui care se crede drept, semnand un decret care este, de fapt, o liberalizare suplimentara a avortului si deci a distrugerii de fiinte umane. Este esential sa stii sa asculti toate solicitarile tarii. Fara sa te inchizi in viziuni ideologice, cu aroganta unei persoane care, avand puterea, crede ca are drept de viata si de moarte. Este una din primele actiuni ale presedintelui Obama si, cu tot respectul posibil, mi se pare ca drumul catre dezamagire a fost foarte scurt. Nu cred ca cei care au votat pentru el au luat in considerare si problemele etice, care au fost lasate cu ingeniozitate deoparte in timpul dezbaterii eelectorale. Majoritatea populatiei americane nu impartaseste aceeasi atitudine cu presedintele si echipa sa”, a precizat arhiepiscopul Rino Fisichella, preluat de cotitdianul “Corriere della Sera”. El a criticat si decizia Administratiei americane de a aproba primul test pe om pentru o terapie efectuata cu ajutorul celulelor stem embrionare, o premiera mondiala, ce ar putea deschide calea catre vindecarea unor maladii incurabile. “A cedat la presiunea companiilor multinationale din acest domeniu. Problema nu e stiintifica, ci ideologica si economica”, a adaugat arhiepiscopul. Obama anuntase ca apara dreptul femeilor de a opta sa faca avort. “Sunt in continuare hotarat sa apar libertatea femeilor de a alege. Aceasta decizie nu apara numai sanatatea femeilor si libertatea reproducerii, dar simbolizeaza si un principiu mai larg: Guvernul nu are dreptul sa se amestece in problemele familiei”, a explicat Obama.

sursa: Gardianul

Total – „N-am nici un nume ….”

Este un clip extraordinar – am rămas profund mişcat de textul cântecului. .
Ascultaţi până la sfârşit , se merită .

#avort, #familie, #femei, #pericol, #pacat, #parinti, #societate, #tineri, #video, #violenta

Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice – ediţia a II-a

#anunt, #internet

De ce pe planeta Marte nu poate fi viaţă ?

Planta Marte este a patra planetă de la Soare . Din cauza că în componenţa solului este mult fier solul ei este roşietic şi planeta este numită planeta roşie .

Atmosfera planetei este compusă majoritar din bioxid de carbon şi puţin azot . Atmosfera este extrem de rarefiată şi cu mult praf . Iar câmpul magnetic este foarte slab , deci planeta este slab protejată de vântul solar şi nivelul radiaţiei este foate mare .

Temperatura de la suprafaţă variază între -140 °C şi + 20 °C astfel încât temperatura medie este aproximativ -23°C .

Este adevărat pe planetă există apă îngheţată şi metan , după ultimele descoperiri – dar nu poate fi vorba de viaţă pe această planetă ,deoarece :

– viaţa nu apare din nimic . Ideea că este suficient ca pe planete să fie apă şi metan (sau orice alte hidrocarburi ) este una evoluţionistă . Presupunând că pe Pământ ar putea să apară viaţa unii în mod eronat presupun că viaţa putea să apară şi pe alte planete . Ceea ce au reuşit unii oameni de ştiinţă e să obţină doi aminoacizi şi deja spun că „nu sunt departe timpurile când vom obţine viaţa din neviaţă ”.Cei doi aminoacizi nu sunt nici măcar pe departe numărul necesar de aminoacizi care sunt parte componentă a proteinilor . Apoi , cei doi aminoacizi erau obţinuţi într-un mediu vitreg – care conform presupunerilor era cu 4 miliarde de ani pe pământ . În acel mediu aminoacizii se descompuneau deaceea ei erau extraşi înainte să se descompună .

– faptul că este metan nu înseamnă că pe planetă este viaţă şi nici că ea va apărea din acest metan . Metanul este cea mai simplă combinaţie dintre carbon şi hidrogen iar în organismele vii hidrocarburi saturate nu prea se găsesc . Deci metanul nu poate spune nimic .

Mi se pare paradoxal că multe ţări investesc miliarde de dolari pentru a găsi nişte bacterii în univers şi nu doresc să ajute ţările din lumea a treia care mor de foame . Oare presupusele bacterii sunt mai importante decât oamenii ??

Unii mai spun că dacă pe Marte sunt râuri trebuia să fie şi apă !? Oare aşa e , domnilor ? Râurile se formează numai în urma curgerii apelor ?

În urma multor presupuneri se naşte ipoteza că am nu am fi singuri în univers . Căutând tot mai mult între stele uităm de oameni .

Toate cercetările a corpurilor cereşti din sistemul nostru solar au demonstrat că pe alte planete se găsesc aceleaşi substanţe ca şi pe planeta noastră . Viaţă nu este pe alte planete .

„Nebunul zice în inima lui „nu este Dumnezeu” ”. Este vorba doar de marile descoperiri ale omenirii …. .

Căutăm viaţă pe alte planete dar o distrugem pe acea de pe Pământ prin războie şi avort . Pentru ce să căutăm bacterii pe alte planete dacă omorâm oameni nenăscuţi ?