Ce înseamnă să fii împăciuitor ?

În predica de pe munte , Domnul Isus a spus :

„Ferice de cei împăciuitori , căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu .”(Matei5:9 )

Cine sunt împăciuitorii şi ce înseamnă să fii împăciuitor – aceste sunt întrebările la care voi răspunde în acest articol .

Domnul Isus este împăciuitor .

Proorocul Isaia a vestit venirea lui Isus pe pământ numindu-l Domn al Păcii .
Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; ‘l vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)

Rolul lui Isus era cel de a aduce pacea . Oamenii credeau că se face referire la lipsa de războaie . Însă referirea nu se făcea direct la acest tip de pace .
Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcaţi cu El, vom fi mîntuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:1,10)

Atunci când nu suntem împăcaţi cu Dumnezeu noi suntem vrăjmaşii Lui . Suntem vrăjmaşi cu Cel care ne-a creat şi Cel care ţine în mâinile Sale toată lumea . Este o poziţie rea care ne duce şi la moarte veşnică .
Dar tocmai aici se vede dragostea lui Dumnezeu , El a pregătit o cale de a împăca oamenii cu El – pe Isus Hristos .

În momentul când Îl accepţi pe Dumnezeu ca Domn şi Stăpân al vieţii tale , îţi ceri iertare pentru că ai fost vrăjmaş cu El , pentru că ai făcut multe lucruri care L-au durut şi nu-I erau pe plac , şi-L recunoşti pe Isus ca Mântuitor , în acel moment capeţi iertarea lui Dumnezeu şi te împaci cu El.
Parcă e simplu – ai în faţă o alternativă : ori alegi să mori şi să fii vrăjmaş lui Dumnezeu , ori să accepţi să fii iertat şi să fii numit copilul lui Dumnezeu .
Dar nu toţi se grăbesc să facă alegerea corectă .

Cum poţi să fii împăciuitor ?

Dacă eşti copil de Dumnezeu devii o persoană schimbată . Din acel moment faci voia lui Dumnezeu .Şi crede-mă că acea voie este totdeauna plăcută .
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sînt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.” (2 Corinteni 5:17-19 )
Deci orice creştin este persoana căreia i s-a încredinţat să propovăduiască această împăcare cu Dumnezeu .
Ba mai mult , suntem persoanele care au în posesie singura modalitate de a împăca oamenii cu Dumnezeu – noi trebuie să-L vestim pe Isus ca pe un Salvator, Domn al Păcii .

Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: ‘mpăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:20-21)
Noi suntem împuterniciţii lui Dumnezeu ! Suntem puşi într-o poziţie mare – de a fi ambasadorii lui Dumnezeu pe pământ ,de a vesti voia lui Dumnezeu cu privire la salvarea care a pregătit-o Dumnezeu.

Expresia „să rugăm fierbinte” înseamnă să facem acest lucru cu pasiune şi insistenţă ,şi continuu . Căci mare este dorinţa lui Dumnezeu să salveze oamenii , din acest motiv a pregătit o armată de ambasadori care trebuie să meargă şi să spună voia Sa pe acest pământ .
Din păcate , nu toţi care se numesc creştini acceptă şi statutul de ambasador.

Tu ce fel de creştin eşti ?
Cum îţi îndeplineşti slujba de împăciuitor ?

#dumnezeu, #isus

Baner

baner2

Acest baner l-am făcut după reţeta propusă de articolul Cum să faci  un baner în 12 paşi .

După cum vedeţi reţeta este bună şi funţionează . Pentru început salvaţi banerul pe calculatorul dumneavoastră , el se va salva ca o poză .
Inseraţi poza ca articol şi … banerul e gata .
Va trebui să copii codul HTML şi să-l adaugi la widget-uri .
Succes .