Contradicţie în cultura româna !!

Dacă nu greşesc azi se sărbătoreşte Sfântul Andrei şi tot de acestă zi se ghicesc fetele pentru a-şi afla ursitul .De fapt , este seara când se fac vrăjile .

Cum e posibil într-o ţară creştină să fie făcute vrăji şi încă de ziua unui sfânt ?

Se pare că naţiunea noastră nu a lăsat păgânismul de-o parte când a îmbrăţişat creştinismul .

Nu se poate să fii creştin şi să calci în picioare ce zice Scriptura . În articolul Ce spune Biblia despre vrăjitorie şi ghicit ?am expus poziţia care o are Dumnezeu faţă de vrăjitorie .Se pare că mai multe neamuri şi-au păstrat şi tradiţiile încă înainte de a fi creştini . Aceste obiceiuri s-au păstrat mai fidel decât multe altele .

Acest lucru arată cât de uşor oamenii se întorc la obiceiurile lor rele dacă se depărtează de Dumnezeu .

La televizor se vorbeşte despre tradiţiile şi obiceiurile care le avea poporul nostru , şi trebuie să menţionez că multe din ele erau păgâne – veneau în contradiţie cu Biblia .

Domnul Isus a menţionat că toată Scriptura se poate rezuma în câteva rânduri :

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.„ ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”(Matei 22:37-40)

Iar cartea Deuteronom arată cât de dedicat trebuie să fie un creştin :

Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.”(Deuteronom 18:13)

Având în vedere aceste lucruri , cum poate cineva să recurgă la ghicit ??

Pentru mine este un paradox .

Propun următoarele articole :

Cum să te eliberezi de blestemele vrăjitorilor?