Este bine să te căsătoreşti înainte de absolvirea facultăţii?

Întrebarea primită azi este următoarea:

Am 20 de ani, învăţ la facultate, prietenesc cu o fată de 2 ani şi dorim să ne căsătorim. Poate fi o piedică pe viitor, adică mă poate aceasta împiedica să termin facultatea?

Trebuie să-ţi faci bine socotelile

Când Domnul Isus le vorbea oamenilor despre preţul pe care trebuie să plătească cei ce doresc să-I devină ucenici, Mântuitorul a spus:

Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el, şi să zică: „Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi” Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. (Evanghelia după Luca 14:27-33)

Tot aşa dacă doreşti să te căsătoreşti, trebuie să-ţi faci bine socotelile cum vei purta grijă soţiei şi copiilor pe care o să-i aveţi de la Dumnezeu. (vezi tot articolul )