Rezultatul sondajului „Acceptarea homosexualilor de către societate va duce la …”

Acest sondaj l-am început cu scopul să identific atitudinea cititorilor faţă de acceptarea homosexualilor .

Vreau să prezint în acest articol rezultatele sondajului .

Cei mai mulţi au afirmat că acceptarea homosexualilor va duce la promovarea imoralităţii între tineri (17 voturi ,27.87%). În momentul când ei vor fi acceptaţi- vor dori să se impună la orice nivel educaţional , ceea cea am văzut în Proiectul nedescriminare – să facă manuale şi să înveţe copii şi profesorii nedescriminare. Iar ca rezultat direc va fi multe generaţii care nu vor discrimina .

Zece persoane (16,39%) recunosc că va creşte numărul bolilor venerice în societate. Numărul bolnavilor de BTS între homosexuali depăşeşte cu mult pe cel între homosexuali , şi aceste boli cu transmisie sexuală (BTS) sunt rezultatul imoralităţii practicate.

Acelaşi procent de vizitatori afirmă că va scădea numărul populaţiei .

Europa are o mare problemă – anul trecut s-au născut cu un milion de persoane mai puţin decât în 1985 !! Deşi majoritatea ţărilor au economie frumoasă – în timpul apropiat nu va avea cine să lucreze în ţările acestea . Dacă vom accepta imoralii – scenariul sa va repeta şi la noi .

Vor fi intimidaţi creştinii (9 persoane , 14,75%) . Într-adevăr , în orice ţară se acceptă imoralii se interzice să prezinţi poziţia Bibliei ca argument cel puţin moral . Apoi sunt traşi la răspundere (conform legii impuse tot de imorali ) acei care numesc imoralii „stricaţi ” , iar practicile lor „lucruri scârboase , obiceiuri urâte”, aşa cum le numeşte Biblia.

Doar şapte vizitatori (11.48%) sunt deacord că va avea loc normalizarea relaţiilor interumane . Iar alţii şase (9.84%) cred că acceptarea imoralilor va duce la acceptare şi aromonie între toţi . Aceste persoane afirmă că este normal ca imoralii să fie acceptaţi de societate şi că această acceptare va avea un rezultat pozitiv .

Şi doar două persoane şi-au expus punctul de vedere :

Nimic nu se intampla fara stirea Tatalui” şi decaderea societatii si a lumii”.

#imoralitate, #nedescriminare, #pericol, #societate

5 adevăruri despre filosofie .

Postmodernismul din zilele de azi promovează o ideie care pare cel puţin indecisă : eu am adevărul meu şi ce este corect pentru tine poate să nu fie corect şi pentru mine.

Acum pare a fi la modă să ai sistemul tău de gândire şi să fie cât mai original . Însă dorinţa multora de a se afirma înseamnă cel mai des rebeliune , nesupunere , liberalism .

Este oare atât de bine să îţi faci o filosofie proprie a vieţii la vârsta adolescenţei sau în tinereţe?

Pentru a da răspuns la întrebare am căutat să văd care este poziţia Bibliei referitor la filosofie .

Deci ….

1 Sunt vorbe goale care duc la necinstirea lui Dumnezeu .

Aceste filosofii sunt interpretate ca puncte de vedere asupra lumii , şi formării unei concepţii despre lume şi viaţă proprii . În vechime , aceşti filosofi erau priviţi ca mari gânditori .

Biblia însă spune că sunt vorbe goale , adică fără rost , care nu aduc nici un rod ; de care trebuie să ne ferim .

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvîntul lor va roade ca gangrena.” (2 Tit 2:16-17)

2 Nu glorifică pe Dumnezeu .

Dumnezeu este înlăturat şi în centrul atenţiei este pus omul , astfel ajung să-L necinstească pe Dumnezeu .

3 Nu oferă satisfacţie .

De aceea ele şi sunt numite vorbe goale .

Atunci când Apostolul Pavel a ajuns în Grecia , bărbaţii de acolo nu aveau nici o altă satisfacţie decât să se delecteze cu filosofii noi .

Pe cînd îi aştepta Pavel în Atena, i se întărîta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu Iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe cari-i întîlnea. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: ,,Ce vrea să spună palavragiul acesta?„ Alţii, cînd l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: ,,Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.„ Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag, şi au zis: ,,Putem să ştim care este această învăţătură nouă, pe care o vesteşti tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să ştim ce vrea să zică aceasta.„ Căci toţi Atenienii şi străinii, cari stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decît să spună sau să asculte ceva nou.” (Fapte 17:16-21)

Pe lângă faptul că îşi pierdeau timpul , mai şi folosesc termeni sofisticaţi pentru a explica lucruri simple . Aceasta deoarece …

4 Propune o pseudooriginalitate.

Toţi se cred deosebiţi doar dacă acceptă o ideie la care ceilalţi nu aderă , să se evidenţieze prin ceva .

Dumnezeu ne-a creat deosebiţi pe toţi , şi s-a implicat în mod individual în crearea fiecăruia .Ce poate fi mai original?

Faptul că Dumnezeu doreşte să te ştie personal , ca tu personal să-L accepţi şi să-L asculţi , nu te face deosebit ?

Faptul că trăim doar noi în toată imensitatea de univers , faptul că eşti bine şi poţi vedea lumea înconjurătoare nu-ţi dă sentimentul de unicat ? Faptul că Domnul Isus te-a ştiut înainte să creeze universul şi a murit pentru tine , te face să te simţi evitat ?

5 Este o pierdere de timp .

Filosofii oferă viziunea lor proprie asupra vieţii . Însă Dumnezeu ne prezintă o viziune a Sa care trebuie s-o avem noi ,creştinii , asupra lumii şi vieţii .

Adevărul este că foarte rar se întâmplă ca cineva să-şi creeze propriul sistem de gândire , fără vre-o influienţă din partea unei mişcări sau culturi . Mai des se întâmplă ca noi să aderăm la un sistem de valori . Creştinismul ne oferă aceste valori şi principii pentru viaţa noastră . Domnul Isus a prezentat baza concepţiilor creştine în rugăciunea Sa :

Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu..

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvîntul Tău.” (Ioan 17:3,6)