Dumnezeu este suveran .

Nu încape îndoială că Dumnezeu este atotputernic , dar ce relaţie este între Dumnezeu Creatorul şi creaţia Sa ?

Ce poate face Dumnezeu cu toată creaţia Sa ? Unii cred că Creatorul a creat această lume şi a plecat în Univers să creeze altă lume .

În acest articol vreau să prezint suveranitatea lui Dumnezeu conform Scripturii .
Este foarte important să cunoaştem ce spune Cuvântul Său despre suveranitatea Lui , ca să nu ne lăsăm influienţaţi de orice învăţătură lumească care este contradictorie Biblie .

Conform DEX-ului , „suveran” înseamnă 1) conducător absolut al unui stat; monarh; rege; împărat. 2) fig. persoană care dispune liber de soarta sa, de acţiunile şi de faptele sale.

Suveranitatea lui Dumnezeu este însuşirea puterii Lui supreme de a dispune de soarta tuturor fiinţelor din univers . Absolut nimic nu se întâmplă în univers fără cunoştinţa Lui anterioară şi îngăduinţa sau permisiunea Lui .

Tot ce hotărăşte se întâmplă .

Dumnezeu ne-a prezentat voia Lui în Biblie , în unele cărţi profetice a prezentat şi unele evenimente din viitor (în special Apocalipsa) . Unii oameni sunt dispuşi să nu creadă nimic , dar aceasta nu înseamnă că evenimentele nu vor avea loc .

Iată ce scrie în cartea Isaia :

Domnul oştirilor a jurat, şi a zis: ,,Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce am pus la cale se va împlini. Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:24,27)

Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:9-10)

Puterea lui Dumnezeu nu este limitată , chiar eu înainte să cunosc cu adevărat ce este scris în Scriptură , credeam că Dumnezeu poate doar ceea ce cuprinde nivelul meu de înţelegere . Cât de mare mi-a fost greşeala ….

Absolut totul din ce a promis Domnul că va face cu acest Pământ va aduce la împlinire , indiferent de ce crede fiecare om , indiferent cât de mulţi oameni nu se vor opune . Numai că avem o avertizare în cartea Apocalipsa dar şi o mângâiere – Dumnezeu ne spune cum se va termina viaţa pe acest pământ , dar şi cum va începe veşnicia .

Satana nu poate trece nicidecum de voia lui Dumnezeu .

În cazul lui Iov , Satana înainte de a-i face rău lui Iov cere voie de la Dumnezeu , şi niciodată nu face mai mult decât îi permite Dumnezeu .

Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.„ Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:8-12 )

Din păcate unii se mai închină astăzi Diavolului şi cred că el este adevăratul dumnezeu . Cât de tare se înşeală ei , şi cât de tare vor regreta alegerea care au făcut-o pe acest pământ …

Pe cine-l accepţi tu ca Domn şi Stăpân al vieţii tale ? De cine asculţi ? De Dumnezeu sau de diavol ?

Dumnezeu guvernează cu legile naturii .

Deoarece El a creat natura , tot Dumnezeu a creat şi legile naturii care guvernează acest univers . Fiecare fenomen atmosferic se întâmplă fiindcă aşa a permis Dumnezeu să fie . Chiar dacă vin oamenii şi spun că unele lucruri pot fi preîntâmpinate sau evitate , urmărind marele catastrofe în istorie , se vede că nu chiar este chiar aşa . Catastrofa de la Cernobâl este o dovadă grăitoare.

„ Ca să se ştie, dela răsăritul soarelui pînă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sînt Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina, şi fac întunerecul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.” (Isaia 45:6-7 )

„ Daniel a luat cuvîntul şi a zis: ,,Binecuvîntat să fie Numele lui Dumnezeu, din vecinicie în vecinicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adînc şi ascuns; El ştie ce este în întunerec şi la El locuieşte lumina….” (Daniel 2:20-23)

El poate da viaţă şi poate omorâ .

Primul om a fost creat din ţărână şi Dumnezeu i-a suflat suflare de viaţă . Domnul Isus a înviat pe Lazăr care era mort şi apoi a înviat din morţi .

Când era cu ucenicii Domnul Isus le-a spus :

Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” (Ioan 5:26)

În Vechiul Testament este scris :

„Să ştiţi dar că Eu sînt Dumnezeu, Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.” (Deuteronom 32:39 )

Dumnezeu are putere asupra vieţii şi morţii .

O mare bucurie este să avem un aşa Dumnezeu ! Ştiind că este atotputernic şi nu este nimeni care poate să-I spună ce să facă . O mai mare bucurie este să ştim că El este bun şi plin de îndurare şi dragoste faţă de oameni .

Dumnezeu are putere peste tot ce a creat , şi nimic nu poate să se întâmple fără îngăduinţa Lui .Te-ai gândit că şi tu te-ai născut pentru că aşa a dorit Dumnezeu ?

Te-ai gândit că Dumnezeu are un scop cu viaţa ta ?

#dumnezeu, #isus