Comportamente ce arată dispreţul faţă de cei din jur

Biblia este o scrisoare de dragoste şi respect faţă de om , este o scrisoare scrisă de Dumnezeu .

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17 )

În această scrisoare Dumnezeu tratează cu respect pe oameni . Atitudinea lui Dumnezeu este mai mult decât respect , este dragoste . Indiferent dacă omul iubeşte pe Dumnezeu sau nu , El Îşi arată dragostea Sa faţă de oameni .

Oamenii însă uită să se poarte frumos unii cu alţii . Atitudinea lui Dumnezeu faţă de oameni trebuie s-o avem şi noi . Dacă suntem creştini trebuie să avem aceeaşi atitudine faţă de cei din jur , indiferent dacă se poartă bine cu noi sau nu .

Jignirea nu înseamnă dragoste şi nici respect.

Dar cum ajung oamenii să arate dispreţul faţă de cineva ? Răspuns la această întrebare îl voi da în articolul de faţă .

Prin porecle .

Deşi acestea predomină mai mult în perioada copilăriei ele nu dispar total din viaţa maturilor . Maturii folosesc la fel de bine cuvinte care, cel puţin ,deranjează . În buletinul de identitate fiecare are scris numele şi familia . Fiecare are un nume frumos şi o familie care o poartă toată familia sa , iar Moldova se caracterizează prin familii foarte frumoase . Înainte , pe lângă acestea unii erau numiţi şi după profesia care o avea , de exemplu „Cizmaru , Fântânaru , Croitoru ş.a .” Acestea tot erau luate ca poreclă . Dar nu la acestea vreau să fac referire , ci la acele porecle care defaimă persoana purtătoare ; în cazurile în care aşa-zisa poreclă este un cuvânt foarte urât . Biblia spune :

Nici un cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” (Efeseni 4:29 )

Cred că „cuvânt stricat ” poate fi luat sinonim la porecle urâte . Tu să nu fii aşa , chiar dacă cineva inventează o poreclă colegului tău sau unei cunoştinţe , să nu te cobori la nivelul lui ci să numeşti persoana pe nume .

Iar atunci când eşti numit cu cuvinte urâte , să nu reacţionezi în nici un fel . Căci tocmai faptul că te enervezi/deranjezi îl face pe interlocutor să continue .

Prin înjosire publică .

Cineva care te înjoseşte public nu o face deoarece îţi doreşte binele sau că te iubeşte . Este o formă de egoism şi copilărie . Biblia ne dă indicaţii cum să vorbim cu cineva care are nevoie de o corectare :

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.” (Matei 18:15-17 )

Chiar dacă vrei să arăţi cuiva că a greşit , chiamă-l şi discută cu dânsul între patru ochi . Dacă nu te ascultă apelează la martori . Soluţia aceasta a prezentat-o Domnul Isus , şi a prezentat-o pentru cazul în care apare în biserică un conflict .

Aşa , cel puţin , va face cel care îţi doreşte binele .

Bârfa contnuă .

Bârfa este ca un bumerang , tot timpul vine cu efectele ei înapoi . A vorbi de rău şi neadevărat poate face mult rău . Deşi bârfa este plăcută celor care o practică ea poate distruge vieţi .

Prin faptul că arăţi constant defectele (chiar şi presupuse ).

La categoria defecte se pot include cele fizice şi nu numai . Dacă o mamă va spune despre copilul ei tot timpul „Aşa este el – timid” copilul va creşte timid . Dacă un profesor va spune copiilor că sunt proşti , să nu se aştepte la rezultate mari de la ei .

Şi orice persoană este foarte valoroasă şi are calităţile şi atitudinile proprii care trebuie încurajate.

Acest tip de replici este foarte descurajator . Nu fi unul care descurajează căci niciodată nu vei fi iubit . Nimeni nu apreciază acest tip de oameni , indiferent de calificarea lor . Nu fi aşa persoană nici în familie , căci vei avea o familie nefericită. Din contra – încurajează . Învăţătorul nostru Vasile Filat are această proprietate – încurajează orice iniţiativă bună . Pentru aceasta îl apreciez foarte mult . Antrenorul meu , Ghenadie chiar dacă nu-mi reuşeşte ceva – parcă vede doar ceea ce reuşesc .Aceasta mă face să mă văd mai bun şi să doresc să fiu mai bun .

Atât de mult apreciez încurajarea pe cât de tare urăsc descurajarea .

Minciuna .

Dacă vrei să-ţi faci prieteni , niciodată nu minţi .

În Psalmul 52 este descris omul rău :

Pentruce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci. Limba ta nu născoceşte decît răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti! Tu iubeşti mai degrabă răul decît binele, mai degrabă minciuna decît adevărul. Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare!

Minciuna este caracteristică doar oamenilor răi . Nu fi aşa .

Ai tu unul dintre aceste comportamente ? Crezi că cei din jur te plac aşa ?

Gândeşte-te pe cine ai tratat cu disreţ în ultima vreme ? Caută-i şi spunele cât de rău îţi pare . Nu amâna pe altă zi , acum e timpul .