Ezechiel 9

1 Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: ,,Apropiaţi-vă voi cari trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mînă!„

2 Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mînă. ‘n mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in, şi cu o călimară la brîu. Au venit şi s’au aşezat lîngă altarul de aramă.

3 Slava Dumnezeului lui Israel s’a ridicat de pe heruvimul pe care era, şi s’a îndreptat spre pragul casei; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brîu.

4 Domnul i-a zis: ,,Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor, cari se săvîrşesc acolo.

5 Iar celorlalţi le-a zis, în auzul meu: ,,Treceţi după el în cetate, şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă, şi să nu vă înduraţi!

6 Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrîni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din ceice au semnul pe frunte! ‘ncepeţi însă cu Locaşul Meu cel sfînt!„ Ei au început cu bătrînii, cari erau înaintea Templului.

7 Şi El le-a zis: ,,Spurcaţi casa, şi umpleţi curţile cu morţi!… Ieşiţi…„ Ei au ieşit, şi au început să ucidă în cetate.

8 Pe cînd ucideau ei astfel, şi eu stam încă singur acolo, am căzut cu faţa la pămînt, şi am strigat: ,,Ah! Doamne Dumnezeule, vrei să nimiceşti oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsîndu-Ţi urgia asupra Ierusalimului?„

9 El mi-a răspuns: ,,Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: ,Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede nimic!`

10 De aceea şi Eu voi fi fără milă, şi nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.„

11 Şi iată că omul cel îmbrăcat în haina de in, şi care avea călimra la brîu, a adus următorul răspuns: ,,Am făcut ce mi-ai poruncit!„

Grijile lumii acestea şi adevăratul lucru de care trebuie să ne facem griji …

picture123

Tot mai pronunţat în viaţa aceasta observ că lumea , în general , are unele griji , sau cel puţin câteva sunt promovate exagerat . Deci ceea ce este promovat şi discutat cel mai mult se pretinde a fi şi cel mai important lucru .

Am încercat să identific câteva griji ale lumii acestea . Ele sunt :

1 Ecologia .

Se pare că problema ecologică este una care ar duce la pieire întreaga omenire . Aşa se face că sunt câteva organizaţii mondiale care pledează pentru îmbunătăţirea mediului . La noi se face accentuată mai tare ca şi problema deşeurilor Aceste organizaţii luptă pentru a stopa emisia de bioxid de carbon şi protejarea unor animale şi păsări pe cale de dispariţie . Nu zic că nu e important , e categoric important să avem o planetă curată .

2 A doua mare grijă este faptul că suntem prea mulţi pe această planetă .

Această temă ocupa un loc aparte în orice manual de biologie şi geografie , în care se discuta despre faptul că degrabă vom fi prea mulţi .Posibil prea mulţi pentru a fi număraţi … .

Dar sunt puţine ţări care au natalitate pozitivă (în sensul că sunt mai multe naşteri decât decese ), majoritatea lor sunt cu o scădere a populaţiei . Deci această problemă este suţinută artificial fără vre-un suport real , doar presupuneri .

3 Altă problemă este ocupaţia vedetelor .

Sau cel puţin aceste lucruri le vezi discutate continuu la televizor . Vedetele se dau cu părerea şi în emisiuni ce ţin de politică şi ceea ce ţine partea socială . Dacă ştii să cânţi este suficient în lumea asta ca să-ţi expui părerea asupra oricărui lucru . De groază e faptul că mulţi se uită la părerea cântăreţilor , sau cel puţin o cer .

4 Toţi diferiţi toţi egali .

Altă problemă este că apare discriminarea . Partea rea este că aşa-zisa discriminare este folosită ca şi paravan de homosexuali şi lesbiene . Deci a discrimina un imoral este egal cu dosar penal (sper că în Moldova semnul de egalitate încă nu se pune ).

Această noţiune „discriminarea ” poartă o semnificaţie aparte şi este nouă pentru mulţi .Deci este bine să dăm noţiunea de discriminare şi apoi să putem discuta despre ea . Se pare că în aceste timpuri se încearcă invers , discutăm despre ea apoi vedem cine şi ce părere are.

5 Viaţa fără violenţă este o problemă , şi se pare că una mare .

În articolul viitor voi prezenta ce este violenţă şi ce este pedeapsă , dar acum vreau doar să spun că azi se iau nişte cazuri de violenţă şi se prezintă ca şi disciplinare . Lucrurile se prezintă eronat . Apoi , totul este catalogat ca şi violenţă . Mi se pare că cineva are nevoie ca disciplinarea să fie luată ca şi violenţă .

Adevărata problemă a omenirii este alta!!!

Problema reală a omenirii este depărtarea de Dumnezeu . Dumnezeu este depărtat din viaţa de zi cu zi .Prioritate are omul şi principiile lui , apoi şi altele , posibil şi Dumnezeu . Dumnezeu e pomenit doar la sărbători . Am uitat prea repede ce a făcut Dumnezeu cu acest pământ şi ce a făcut pentru noi .

Ne convine mai mult să nu fim recunoscători şi să ne credem foarte importanţi . Dar trebuie să ştim că şi aşa suntem , suntem foarte importanţi în ochii lui Dumnezeu .

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:16-18)

Căutăm peste tot să fim iubiţi şi apreciaţi de alţii , dar nu cerem aprecierea celui care ne-a creat .

Ne-am identificat o altă ţintă pentru viaţa noastră ,ne-am aţintit privirile la alte idealuri . Ca şi consecinţă scopurile noastre sunt greşite şi resursele sunt utilizate în mod eronat .

Dar Pavel nu a greşit când a zis alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:14)

Adevărata ţintă este Domnul Isus Hristos .

Care este ţinta ta ?

Încotro îţi este îndreptată privirea ? Care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru tine ?