Cât de mult preţuieşte conducere ţării profesorii !!!!

Azi urmăream la EUTV ştirile şi am dat de o ştire şoc .Cel puţin pentru mine .

Aşa cum ştiţi o mare parte din profesorii din Republica Moldova sunt de azi la grevă . Nu din cauza salariilor mari . Ci din contra .Se cere majorarea salariilor .

Însă domnul Nicolae Bondarciuc, fiind în vizită a cerut unui grup de profesori de la o şcoală din Micăuţi , rn. Străşeni să reia activitatea .

Deşi profesorii i-au reproşat că salariul este foarte mic , dumnealui nu a reacţionat ,doar a promis că la 1 septembrie 2009 salariile vor fi majorate până la minimul de existenţă .

La întrebarea reportelui „Dar cum vor trăi profesorii până atunci ?” Răspunsul a fost : „Cum au trăit şi până acum .”

Apoi de ce salariile profesorilor trebuie să fie ridicate doar la nivelul minimului de existenţă ?

Un măturător de stradă primeşte exact cât un profesor . Unde e dreptatea ?

Am rămas stupefiat !!!

Tot această persoană , domnul Bondarciuc a fost şi acum 2 ani la noi la liceu .

Ştiind că face parte din partidul comunist , l-am întrebat „Unde sunt salariile de 300 $?” (pe care le promisese partidul care-l reprezită )Dumnealui îmi explica că nu-s bani şi că la o persoană lucrătoare revine un pensionar . Atunci i-am cerut să iniţieze vre-o programă socială ca să crească numărul populaţiei . Dar iarăşi am primit un reproş – mi-a afirmat că populaţie ţării este tânără . Se contrazicea singur , doar ca să nu promită nimic .

Şi aşa multe partide au promis salarii mari , însă în realitate nu fac nimic .

Cât de cutând voi prezenta promisiunile partidelor din Moldova , promisiunile lor şi tot ce au realizat .

Până acum sunt îngrozit şi scârbit de atitudinea demnitarilor faţă de problema profesorilor .

#educatie, #pericol, #societate

Ce (nu) este respectul şi cui să-l atribuim ?

Din ce în ce mai des ,respectul este un cuvânt care nu spune nimic şi cel mai des trebuie câştigat . Oare suntem departe de adevăr îmbrăţişând aceste convingeri .

DEX-ul defineşte respectul ca sentiment sau atitudine de înaltă stimă faţă de o persoană; cinste; consideraţie. .

În acest articol vreau să prezint ce este respectul şi căror categorii de persoane trebuie atribuit.

În primul rând trebuie să respectăm părinţii .

Una din cele zece porunci este scris :

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” ( Exod 20:12)

Nu este scris că trebuie să cinsteşti părinţii numai pentru că se poartă bine cu tine , nu numai pentru faptul că îngrijesc de tine , sau numai când se poartă bine cu tine .

Este un o poruncă „să cinsteşti ” . Nu este o alegere , o opţiune la care poţi să apelezi când doreşti sau să o abandonezi când te-ai săturat .

Este o acţiune care trebuie înfăptuită constant , zi de zi .

Această poruncă are şi o făgăduinţă – „să ţi se lungească zilele în ţara , pe care ţi-o dă Domnul , Dumnezeul tău .”

Respectul faţă de părinţi se vede nu numai atunci când trăieşti la ei acasă , ci şi după ce ai părăsit casa părinţilor . Datoria copiilor este să îngrijească de părinţi mai ales atunci când ei sunt în nevoie şi la bătrâneţe .

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s’a lepădat de credinţă, şi este mai rău decît un necredincios.” (1 Timotei 5:8)

Deci fiecare trebuie să se îngrijească de părinţii săi . Astfel îşi arată respectul faţă de părinţi .

O altă categorie sunt persoanele în vârstă .

Mă bucur să văd cum tinerii în troleibus oferă locul imediat unui bătrân . Dar sunt tot mai dese cazurile când nepoţii arată un dispreţ faţă de buneii lor .

Zilele trecute am auzit de un caz în care o elevă s-a purtat urât cu profesorul ei . Când a intrat în clasă şi a văzut că nu are loc , s-a dus la profesor şi i-a smuls scaunul de sub el . Profesorul a căzut jos , această scenă a fost filmată de un alt elev . Care a fost reacţia celor din jur ? Profesorul a fost de vină , deoarece i-a tras o palmă fetei obraznice ?!

Biblia spune :

Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrîn. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt Domnul. (Levitic 19:32)

Peri albi se referă în general la persoane în vârstă .

Este curios de urmărit cum îşi fac efectul frazele de tipul „Tu eşti cea mai importantă fiinţă din univers .”, „Este viaţa ta , faci ce vrei cu ea .” , „Nimeni nu are dreptul să te pedepsească ,chiar dacă ai făcut ceva rău .”

Aceste fraze se repetă tot mai des în manualele moderne propuse elevilor spre studiu. Oare cei care le editează ce principii au ? Ce scop urmează ei ?

Dispreţul semănat în inimile tinerilor cu siguranţă va da roade . Dar nişte roade amare ….

Alte categorii de oameni sunt enunţaţi într-o poruncă :

iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:39 )

Respectul trebuie arătat tutror oamenilor din jurul nostru .

Căci Domnul Isus a zis :

„,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.„ ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”” (Matei 22:37-42)

Respectul ţine mult şi de dragostea faţă de oameni . Mai greu arăţi respect faţă de o persoană dacă inima îţi este plină de ură .

Repspectul tău faţă de Dumnezeu se vede şi faţă de oameni . Căci în rugăciuea „Tată nostru ” ne rugăm cu cuvintele :

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.”

Să nu ajungem ca făţarnicii – să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă pe acest pământ , însă în realitate să fim noi cei care o încălcăm .

Cum se manifestă lipsa de repsect?

„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mînie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v’a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”(Efeseni 4:31-32)

Prin :

– iuţime ,

– mânie ,

– strigăte ,

– clevetire (vorbe urâte şi bârfă ),

– răutate .

În Epistola către Romani mai este scris :

„ Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:28-32)

– curvie ,

– viclenie ,

– lăcomie ,

– pizmă ,

– ucidere,

– ceartă ,

– minciună ,

– ura faţă de Dumnezeu ,

– obrăznicie ,

– lăudăroşenie ,

neascultare faţă de părinţi .

– nu se ţin de cuvânt ,

– fără dragoste firească ,

– fără milă .

Cum respecţi tu pe cei din jur ?

Cum viaţa ta arată respect faţă de părinţi , profesori , persoane în vârstă , cei din jur ?

Ce spune aceasta despre relaţia ta cu Dumnezeu ? Poţi să fii ascultător de Dumneze şi să nu respecţi oamenii ?

Ce decizii vei lua în urma celor citite ?

#dumnezeu, #educatie, #familie, #parinti, #societate