Cum privesc imoralii copiii acestui neam !!

4l5cy6u

Unele puncte slabe ale codului familiei .

Vreau să spun că aceste puncte slabe se observă la citirea primei pagini din respectivul cod a familiei .

Articolul 1, aliniatul 2

Dacă există divergenţe între prezentul cod şi convenţiile şi tratatele ce reglementează relaţiile familiale , la care Republica Moldova este parte , au prioritate reglementările internaţionale.

Adica , dacă este impusă vre-o lege care afectează familia , atunci acea lege este luată ca bază . Nu mai este luată în consideraţie constituţia Republicii Moldova .

De aici se cer două concluzii :

1 Cei care fac legile şi le adoptă , trebuie să protejeze ţara de asemenea tratate care afectează familia . Să nu pună nimic mai sus de aceasta . Să nu vîndă familia pentru un scenariu economic mai bun .

2 Suveranitatea Republicii Moldova şi independenţa ei trebuie luată în consideraţie la momentul actual de către conducerea ţării . Deci , nu orice implicare internaţională este bună , iar dacă se va permite ca unui tratat rău intenţionat să schimbe valorile societăţii noastre – atunci noi nu vom avea prea multe de spus.

Articolul 2 , aliniatul 1 spune :

„Familia şi relaţiile familiale în Republica Moldova sînt ocrotite de stat .”

Dar vedeţi un paradox , Ministerul Justiţiei care trebuie să ocrotească statul familiei , doreşte să aprobe proiectul de lege nedescriminare , care atacă direct familia.

Atunci avem o astfel de situaţie – avem o conducere care încalcă constituţia şi care doreşte să ne ducă într-un colaps . Din care va fi foarte greu să ieşim .

Oare vom permite acelor de la Ministerul Justiţiei să ne schimbe valorile ?

#pericol