De unii oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu ?

Aceste rânduri le-am luat din cartea „Creştinismul şi noua eră „de Elena Reinerth.

Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să-L cunoască şi să-L recunoască drept Cel care ne-a creat, care ne menţine viaţa şi care ne-a răscumpărat pentru ca să-I aparţinem Lui. Metoda cea mai eficace a diavolului de a ne ţine în neascultate este AMÂNAREA. Mai sunt şi alte piedici pe care le pune Satan pentru a-l împiedica pe om să-L cunoască pe Dumnezeu. Ele sunt:

1. ORIGINEA.

Oamenii spun că au o religie cu care s-au născut, au altă lege, alte tradiţii care nu-i permit să se pocăiască, pentru că ar ieşi din graţiile familiei sau din graniţele cunoscute. Însă, singura lege cu care ne naştem este legea păcatului şi a morţii. În noi este o lege care ne determină să facem şi să alegem numai răul: Iacov 1:14-15- ”Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea”. Acest verset arată cum firea omului este atrasă spre păcat. Poate cineva să spună că n-a păcătuit niciodată? Deci plata păcatului este moartea, despărţirea veşnică de Dumnezeu. Pentru că trupul moare, dar duhul va trăi veşnic şi el va fi la un loc cu cei răi, dacă nu ne pocăim cât încă suntem în viaţă. Dacă ne-am născut într-o familie necreştină, asta nu însemnă că trebuie să rămânem aşa. Trebuie să dorim să-L cunoaştem pe Dumnezeu. Ţara noastră este o ţară plină de oameni religioşi, care ţin tradiţii şi obiceiuri religioase, dar asta nu însemnă că sunt mântuiţi. Dumnezeu iubeşte oamenii aşa cum sunt. El ştie că suntem ţărână, dar ne iubeşte prea mult ca să ne lase aşa cum suntem. Ne vrea lângă El, să domnim alături de El, aşa cum a intenţionat de la început.

2. RUŞINEA.

Oamenii s-ar întoarce la Dumnezeu, dar le este ruşine. “Ce vor zice oamenii?” Dumnezeu ştia că aşa va fi, de aceea ne-a lăsat câteva versete despre asta: Marcu 8:38– “Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, Se va ruşina şi Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri” (Matei 10:33; Luca 9:26). Ce ne este mai preţios? Părerea oamenilor sau veşnicia cu Dumnezeu?

3. NEÎNŢELEGEREA SCRIPTURILOR.

Evanghelia are un mesaj simplu, însă oamenii cu multă şcoală n-o înţeleg. Satana încurcă mintea noastră cu tot felul de filozofii complicate. Haideţi să spunem: ”Doamne, nu înţeleg nimic, dar cred!”. După mărturisirea credinţei şi începerea unei vieţi noi, vom înţelege din ce în ce mai mult. Dumnezeu ne va revela tot mai mult din ceea ce este.

4. NECREDINŢA. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că nu au făcut destule fapte bune ci pentru că nu cred: Efeseni 2:8-9- ”Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”, 2 Cor.5:7- ”Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” Necredinţa este un păcat de neiertat.

5. AMÂNAREA.

Acesta este modul cel mai sigur al diavolului de a înşela oamenii. Când sunt tineri, le spune: ”Trăieşte-ţi viaţa, distrează-te cât poţi, că numai o viaţă ai!” Când eşti căsătorit, vine şi te îndeamnă: ”Acum n-ai timp, ce atâta biserică, trebuie să munceşti ca să-ţi întreţii familia şi duminica să te odihneşti, să te relaxezi sau să ieşi undeva!” Când eşti la vârsta a treia, îţi spune: ”Acum e prea târziu! După ce ai făcut atâtea, crezi că te mai iartă Dumnezeu?” Aşa că ori de câte ori ne dau prin gând aceste lucruri, trebuie să ştim că este diavolul cel care ni le trimite. Biblia ne spune că viitorul nu ne aparţine, ci singura zi care este a noastră e astăzi.

CALEA ROMANĂ este calea expusă de Pavel şi ne arată cum sunt oamenii mântuiţi. Romani 3 :23- “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Romani 6:23- “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Romani 5:8- “Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Romani 10:9- “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Romani 10:13- ”Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Iată paşii care trebuie urmaţi: credinţa, pocăinţa şi mărturisirea, care include botezul în apă. După ce intrăm în familia lui Dumnezeu, El va începe echiparea noastră pentru creştere, pentru lupta spirituală şi pentru slujire. El ne va da armătura care să ne apere şi care să ne ajute în drumul nostru spre cer. Armătura este descrisă în Efeseni la cap. 6:11-18- ”Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să va puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. […] Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii”.

#dumnezeu, #pericol, #social