Universul în imagini -2

#univers

Isus –Păstorul cel bun . (Evanghelia după Ioan cap .10)

În Evanghelia după Ioan Isus se prezintă în multe feluri : ca Lumina Lumii , Cuvânt , Fiul lui Dumnezeu , Hristosul , Fiul omului , Păstorul cel bun , Adevărul , Viaţă . Fiecare din aceste prezentări arată o latură a caracterului Domnului nostru Isus Hristos.

Să vedem ce latură a caracterului arată Păstorul cel bun .

Lucrarea lui Isus

Oile merg dup El pentru că îi cunosc glasul .

Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tîlhar. Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.”(Ioan 10:1-5)

Oile (cei care cred în Domnul Isus sunt comparate cu oi ) recunosc păstorul lor . Deoarece El , Păstorul are grijă de ele , le scoate afară din staul şi le conduce . Fiecare care cercetează Scripturile uşor identifică învăţătura lui Isus şi o urmează .

Isus a venit ca oile să aibă viaţă veşnică

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din belşug.” (Ioan 10:10 ) Scopul Lui este ca cei de care îngrijeşte El să aibă mai mult decât o îngrijire pe aceste pămnt , să aibă viaţă veşnică . Astfel Isus îşi arată marea grijă şi dragoste pentru cei care-L ascultă . Dragoste Lui merge până acolo că este gata să moară pentru ei :

Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.” (versetul 11)

Păstorul cunoaşte nevoile oilor .

Cum am mai văzut , păstorul îngrijeşte de oi , dar le ştie şi nevoile .

Eu ‘mi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine.” (v.14)

Domnul Isus ne cunoaşte nevoile fiecăruia şi este gata să răspundă la nevoile noastre . În acest capitol , precum şi în toată Biblia este menţionată viaţa veşnică care o poate da Dumnezeu . Uşor se înţelege nevoia cea mai mare a omului de o siguranţă de viaţă după moarte . Dumnezeu răspunde şi la această nevoie în mod imperativ .

În predica de pe munte este scris .

Nu vă îngrijoraţi dar, zicînd: ,,Ce vom mînca?„ Sau: ,,Ce vom bea?„ Sau: ,,Cu ce ne vom îmbrăca?„ Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” (Matei 6:31-32)

Păstorul oferă protecţie

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu. (Ioan 10:27-29)

Marea bucurie pentru fiecare creştin este că Dumnezeu nu ne abandonează şi nu ne va lăsa niciodată , nimănui . Căci Dumnezeu „este mai mare decît toţi” .

În prima jumătate a capitolului Isus se prezintă în contrast cu hoţii şi păstorii plătiţi.

Hoţii şi tâlharii .

Nu vin direct ci prin şiretlicuri .

Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tîlhar.” (Ioan 1:1)

Au venit mulţi înainte de Isus , dar după ce Isus S-a înălţat la ceruri au apărut foarte mulţi autoproclamaţi Cristoşi .

Au gânduri rele .

Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească” (Ioan 10:10)

Scopul hoţului nu este bunăstarea oilor ci să se folosească de ele. Să le facă rău cu scopul să-şi facă lui pe plac .

Aici intră şi cei care îşi fac meseria doar de dragul banilor .

Binenţeles că vorbesc despre chemarea de păstor (preot) . În cartea Evrei este scris :

Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; pentruca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinînd, căci aşa ceva nu v’ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17 )

Preoţi ştiu că vor da socoteală despre cum au păstorit turma lor în faţă marelui Judecător .

Despre persoanele care doresc să devină preoţi doar de dragul profitului , şi nu din dragostea pentru bani , Domnul Isus menţionează :

Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sînt ale lui, cînd vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentrucă este plătit, şi nu-i pasă de oi.” (Ioan 10:12-13)

-în primul rând , nu este păstor .

– în al doilea rând oile nu sunt ale lui .

– când vine necazul fuge .

Ce bine e că avem de Păstor pe Domnul Isus Hristos .

#isus, #pericol