De unde a apărut expresia „ţap ispăşitor ” ?

Citind cartea Levitic , am găsit spre surpinderea mea expesia „ţap ispăşitor ”.

Această expresie arată o persoană care suportă consecinţele faptelor rele săvârşite de altcineva .

Odată în an , marele preot trebuia să intre în Cortul Întâlnirii ca să facă ispăşire pentru tot poporul şi pentru sine . Să aducă jertvă (aşa cum se poruncea în Vechiul Testament) pentru păcatele din neştiinţă ale poporului , ca să fie curăţiţi de toate păcatele lor înaintea Domnului şi să-şi smerească sufletele .

Să vedem ce spune textul de la Levitic :

Să ia cei doi ţapi, şi să-i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întîlnirii. Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ pentru Azazel. Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul, şi să-l aducă jertfă de ispăşire. Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. …

Cînd va isprăvi de făcut ispăşirea pentru sfîntul locaş, pentru cortul întîlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu. Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie, printr’un om care va avea însărcinarea aceasta. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într’un pămînt pustiit; în pustie, să-i dea drumul. (Levitic 16:7-10 , 20-21)

Aici puteţi găsi ce înseamnă Azazel .