Cum să fii plăcut lui Dumnezeu

Dacă ar fi să întrebi pe oameni ce înseamnă a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu atunci răspunsul lor va fi cam acesta “păi nu trebuie să fur, să nu robesc urît, să fiu cuminte….”, toate aceste lucruri sunt corecte dar Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi.

Mai jos doresc să-ţi prezint care este voia lui Dumnezeu în purtarea noastră potrivit cu ceea ce spune Sfînta Scriptură.

Care este voia lui Dumnezeu?

În cartea 1 Tesaloniceni 4:1-8 spune asa:

 • sfinţirea noastră
 • să ne ferim de curvie
 • să ne stăpînim vasul (trupul)
 • să nu ne aprindem în pofte
 • să nu fii cu vicleşug cu privire la aproapele tău
 • noi suntem cemaţi la sfinţire nu la necurăţie

1 Corinteni 6:12-20

 • fugiţi de curvie

Cum să ne purtăm cu vasul (trupul ) nostru?

1 Petru 3:7

 • să fie stăpînit în sfinţenie şi cinste
 • bărbaţii să se poarte cu înţelepciune cu nevestele lor şi să dea cinste ca unui vas mai slab

1 Corinteni7:2

 • dacă nu te poţi feri de curvie atunci căsătoreşte-te

Evrei 13:4

 • căsătoria să fie ţinută în toată cinstea
 • patul să fie nespurcat

Care va fi rezultatul celor ce nu sunt plăcuţi înaintea lui Dumnezeu?

 • Cine nu ascultă nesocoteşte pe Dumnezeu
 • Rugăciunile lor vor fi împiedicate (1 Petru3:7)
 • Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari (Evrei 13:4)

Gîndeşte-te singur:

 • Cum cauţi tu să fii plăcut lui Dumnezeu?
 • Cum te porţi tu cu vasul tău?
 • Dacă asculţi de Dumnezeu sau nu asculţi de El care va fi rezultatul tău?

Autor : Sveta Sîli

#dumnezeu