Programul lui Paul Cameron în timpul vizitei la Moldova


În perioada 17-26 octombrie 2008, Dumnezeu ne-a dat privilegiul să-l avem la Chişinău pe omul de ştiinţă cu renume mondial Paul Cameron. Vă invităm să participaţi la conferinţele şi întrunirile unde va vorbi Dr. Paul Cameron şi de asemenea, vă rugăm să transmiteţi această informaţie tuturor prietenilor, colegilor, rudelor, vecinilor şi să le faceţi invitaţie la aceste întruniri.

19 Octombrie – Duminica

14.00-17.00 – Conferinta crestina interconfesionala sub genericul “Homosexualitatea – pacat impotriva lui Dumnezeu si a omului” . Adresa: str. Decebal, 2 (sala mare a Palatului Feroviarilor). Intrare – libera.

20 Octombrie – Luni

10.00-11.00 – Conferinta de presa la Agentia “Infotag”. Tema –“Criza demografica din Moldova se va acutiza prin protectia homosexualitatii” Adresa agentiei: str.Kogalniceanu, 76, mun.Chisinau. Intrare – libera.

22 Octombrie – Miercuri

11.00 – 13.00 – Conferinta intercativa cu studentii Universitatii de Medicina “Nicolae Testemitanu”. Tema “Consecintele medicale si sociale ale homosexualitatii”. Adresa: bul.Stefan cel Mare si Sfint, 165, mun.Chisinau (sala mare din cadrul Universitatii).

15.00 – 17.00 – Conferinta cu studentii ULIM. Tema: “Homosexualitatea este o amenintare pentru Moldova si nu chestie de drepturi civile”. Adresa: str. Vlaicu Parcalab, 52 (sala mare).

18.00 – 19.00 – Emisine la postul de radio “Sanatatea”.

23 Octombrie – Joi

12.00 – 14.00 – Conferinta cu studentii de la Universitatea de Stat din Moldova de la facultatile: Asistenta Sociala si Psihologie; Jurnalistica. Tema: “Homosexualitatea este o amenintare pentru Moldova si nu chestie de drepturi civile”. Adresa: str. Gh.Casu, 32 blocul 5 al USM.

19.00 – 20.00 – Participarea la emisiunea intercativa “Epicentru” de la postul de televiziune EuroTV. Dezbateri.

24 Octombrie – Vineri

15.00 – 17.00 – Seminar pentru organizatii neguvernamentale. Tema: “De ce opunerea homosexualitatii si sustinerea familiei are sens politic si social?”. Locul desfasurarii – sala festiva a sc. Nr.7 din str. Milesti 34.

25 Octombrie – Simbata

13.00 – 15.00 – Emisiunea de la postul de televiziune Moldova 1 – ”Lumina Adevarului”. Moderator – Iulian Proca.

Sursa .   www.moldovacrestina.net

Să fii bogat şi să nu ai ce-ţi trebuie

În unul din articolele precedente am prezentat câteva motive din care oamenii ajung să ducă lipsă („Cum să nu sărăceşti ”) şi ce ar trebui să facă ca să evite acest fenomen .

Deşi trebuie să recunosc că o naţiune poate fi sărăcită şi din alte motive . Dacă vorbesc despre o naţiune – sunt fenomene care implică tot poporul . Aşa fenomene sunt războiul , foamete , ocuparea forţată de către altă naţiune , dezastre naturale , multiple impozite , ş.a .

Moldova a fost păzită de Dumnezeu în ultimii ani de foamete şi dezastre naturale mari .

În cartea Levitic (Vechiul Testament ) Dumnezeu vorbeşte poporului Său :

Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stîlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.

Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, vă voi trimete ploi la vreme, pămîntul îşi va da roadele, şi pomii de pe cîmp îşi vor da rodurile. Abea veţi treiera grîul, şi veţi începe culesul viei, şi culesul viei va ţinea pînă la sămănătură; veţi avea pîne din belşug, veţi mînca şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică în ţara voastră.Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va turbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi sabia nu va trece prin ţara voastră.

Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creşteţi, vă voi înmulţi, şi ‘mi voi ţinea legămîntul Meu cu voi.” (Levitic 26:1-6,9

Acestea sunt consecinţele faptului că poporul urmează legile şi păzeşte poruncile date de Dumnezeu oamenilor .

După cum vedeţi belşugul unui popor este o cosecinţă a ascultării faţă de Dumnezeu .

Dar ce se va întâmpla cu poporul care ştie poruncile lui Dumnezeu şi nu le împlineşte ? Iată ce scrie mai departe în acest capitol :

Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, Si nesocotiţi legile Mele, şi dacă sufletul vostru urăşte rînduielile Mele, aşa încît să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legămîntul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, cari vor face să vi se stingă ochii, şi să piară viaţa din voi. Sămînţa o veţi sămăna în zădar, căci o vor mînca vrăjmaşii voştri.Îmi voi întoarce Faţa împotriva voastră, şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar. Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frînge mîndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, şi pămîntul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos: pămîntul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe pămînt nu-şi vor da rodurile.” (Levitic 21:14-20 )

Şi aceste pedepse nu se opresc aici . El doreşte ca oamenii să se întoarcă cu faţa la El , căci L-au recunoscut ca Dumnezeu şi i s-au închinat ca Dumnezeu şi i-au promis ascultare . Acesta este poporul care a încheiat un legământ cu Dumnezeu .

Acum poporul moldovenesc se află exact în aceeaşi situaţie – este un popor creştin , au ascultat de Dumnezeu şi L-au recunoscut pe El ca Stăpân al acestei ţări .

Acum însă poporul s-a îngâmfat şi crede că poate schimba principiile lui Dumnezeu pe legi omeneşti . Să-L ascundă pe Dumnezeu în biserici şi să spună că ei pot şi vor hotărâ pentru viitorul lor .

Acum oamenii au ajuns să spună bancuri despre Dumnezeu , când în vechime oamenilor le era frică să pronunţe Numele Lui , ca nu cumva să ia numele Lui în deşert . Unii chiar fac şi caricaturi cu Dumnezeu .
I-am pus Cartea Sfântă pe rafturi şi o considerăm o carte bună de citit , în rând cu altele . De citit nu avem timp căci pierdem un concert la televizor sau un film bun .

Atunci Dumnezeu va zice , în dreptatea Sa :

Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, Si nesocotiţi legile Mele, şi dacă sufletul vostru urăşte rînduielile Mele, aşa încît să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legămîntul Meu, iată ce vă voi face atunci…

Oare nu ne-au fost suficiente săceta şi inundaţia ? Mai aşteptăm ceva ?

Uitaţi-vă la exemplul Californiei , din cauza unui proiect de lege care a fost implimentat – de un an de zile nu pot stinge incendiile din stat . Vrem să urmăm şi noi exemplul Californiei ?

Vine un proiect de lege asemănător şi în Moldova . Ce vom face noi ? Vom lăsa soarta ţării în mâna celor care nu au frică de Dumnezeu şi vom primi pedeapsa Lui ? Sau ne vom întoarce faţa la Domnul şi Stăpânul nostru ?

Căci este exact aşa cum ne rugăm „Facă-se voia ta , precum în cer aşa şi pe pământ .”

Să luăm o hotărâre pentru viaţa noastră şi a urmaşilor noştri ACUM !!

#dumnezeu