Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta


Fiecare dintre noi cred ca avut ocazia sa vadă care este atitudinea copiilor faţă de părinţi în societatea noastră, şi sunt sigură că nu ar pune nota zece pe aceasta. De curînd vorbind cu o persoană cunoscută a început să-şi descarce sufletul şi să-mi spună că copii ei şi-a pierdut respectul faţă de ea complet că nu mai are nici o autoritate faţă de ei, a ajuns femeia ca să se teamă să mai spună o vorbă mai “apăsată” temându-se ca să nu se aleagă cu vre-o bătaie zdravănă. Văzînd situaţia aceasta nu mi-a venit a crede pentrucă eu am fost crescută într-o familie în care educaţia noastră a fost foarte importantă şi am fost bine instruiţi că respectul faţă de părinţi şi de cei mai in vîrstă este cel mai important lucru, şi cu ocazia această într-adevăr vreau să le mulţumesc părinţilor mei căci au investit în mine valori frumoase şi acum nu-mi pare rău de loc.

Este îngrozitor să ajungi la o vîrstă înaintată şi să te uiţi la copii tăi că nu au nici un respect faţă de tot ce ai investit în ei.

Şi cred că acum este rîndul nostru cel al copiilor să fim atenţi şi hai să vedem nişte adevăruri care ne învaţă Dumnezeu cu privire la respectul faţă de părinţi, pentrucă va veni vremea cînd vom fi şi noi părinţi şi sunt sigură că nimeni dintre noi nu ar dori să aibă o soartă ca a femeii de mai sus sau chiar mai rău.

Mai jos vor citi cîteva texte de pe paginile Sfintelor Scripturi şi vom vedea ce trebuie să facem ca să schimbăm situaţia la care s-a ajuns.

1. De ce trebuie să-mi respect părinţii?

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronom 5:16)

· zile lungi

· în ţara pe care ţi-o dă Dumnezeu

· să fii fericit.

1. De cine să ascultaţi mai mult?

Copii, ascutaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţă- “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”(Efeseni 6:1-3)

– ascultaţi în Domnul de părinţii voştri – dacă părinţii îţi cer să faci ceva care trece peste limitele Cuvîntului lui Dumnezeu (ex. să furi, să minţi…. etc.) atunci să nu-i asculţi.

· aşa este drept

· este o poruncă dată de Dumnezeu

3. Care va fi rezultatul dacă îţi cinsteşti părinţii?

· vei fi fericit

· vei trăi multă vreme pe pămînt.

Fiecare dintre noi are dreptul să aleagă cum să se comporte cu părinţii lui, dar tot fiecare va da răspuns în faţa lui Dumnezeu pentru cum se comportă. Un proverb spune că “fă altuia aşa cum ai dori să ţi se facă”, dacă tu te comporţi urît cu părinţii tăi cum crezi că se va comporta copii tăi cu tine?.

Vreau acum să-ţi dau nişte întrebări la care să te gîndeşti şi chiar să ei atitudini în urma acestora:

1. Cînd ultima dată ai spus părinţilor tăi cît de mult îi iubeşti?

2. Cum îţi arăţi tu respectul faţă de cei care te-au adus la viaţă şi au avut atîtea nopţi nedormite stînd la căpătîiul tău?

3. Cînd pleci acasă să-i vizitezi mergi cu mîna goală sau cumperi cîte ceva din puţinul pe care îl ai ca să-i bucuri puţin?

4. Gîndeşte-te la zece lucruri pentru care ar trebui să le mulţumeşti părinţilor tăi?

5. Dacă părinţii tăi sunt peste hotare nu te-ai gîndit că poate chiar tu ai fost cel care i-a “împins” să plece doar ca să-ţi asigure ţie un trai mai bun?

6. Te te-ai face dacă părinţii tăi nu ar mai fi?

Dacă pînă acum nu te-ai comportat aşa cum ar fi trebuit să te comporţi te sfătui să ei telefonul sau să pleci direct la ei ca să le mulţumeşti în primul rînd pentrucă există şi….. deja tu şti mai bine motivele pentru care ar trebui să le mulţumeşti.

Autor : Sveta Sîli

#familie, #parinti, #tineri