Deosebirea esenţială dintre Isus şi diavol (Evanghelia după Ioan 8)

Voi prezenta lucrurile în contrast : ce face Isus şi ce face diavolul .

În articole recente am prezentat adevărul despre diavol şi argumente isorice ale vieţii lui Isus pe acest pământ .În acest articol voi prezenta deosebirea dintre Fiul lui Dumnezeu şi diavol după capitolul 8 din Evanghelia după Ioan .

Din versetul 2 din acest capitol aflăm că Isus învăţa norodul . O parte din aceste învăţături a ajuns până la noi , de exemplu :

,Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.„” (Ioan 8:31-32) Dorinţa lui Isus este ca oamenii să realizeze starea lor păcătoasă şi să devină slobozi . Mai jos arată că suntem păcătoşi şi de ce păcatul nu este libertate .

Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34)

Robul niciodată nu face ce doreşte el , ci face doar ce –i porunceşte stăpânul . Aşa este prezentat şi omul păcătos – face totul pentru ca să-şi împlinească poftele fie că este vorba de băutură , droguri sau viaţă imorală .

Diavolul însă niciodată nu va spune adevărul :

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44)

Minciunile diavolului au rolul să ducă omul în robie , deoarece nu aduce adevărul oamenilor (aşa cum face Isus) , ci vorbeşte doar din ale lui . Diavolul şi adevărul sunt două lucruri incompatibile , deşi el le face să nu pară aşa .

Scopul lui este ca prin minciună omul să ajungă să guste din păcat , ca apoi să fie robit de acel păcat . Deci minciuna are scopul de a robi omul pe când adevărul dă eliberare .

Am găsit un portal al bisericii sataniste în care toţi credeau să cei ce-l slujesc pe diavol pe acest pământ vor ajunge în iad dar nu ca robi ci ca prinţi . O minciună foarte stranie – care vine în contrazicere directă cu Biblia dar care oameni au ajuns s-o creadă sincer .

Isus nu face nimic de la Sine ci cum L-a învăţat Tatăl” (Ioan 8:28) . Totul ce a spus Isus şi ce a făcut vine de la Dumnezeu . Învăţăturile Sale , lucrările Sale – toate sunt vrednice de încredere căci sunt de la Tatăl ceresc . Tată care este dragostea , bunătatea , mila şi puterea . Dumnezeu care a pregătit o cale de salvare omului .

Diavolul vorbeşte „vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” . Şi de la „început a fost ucigaş” – care dorea să omoare şi să distrugă totul .

Isus face totdeauna ce este plăcut Tatălui :

Cel ce M’a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M’a lăsat singur, pentrucă totdeauna fac ce-I este plăcut.” (Ioan 8:29)

Diavolul nu a căutat să fie plăcut lui Dumnezeu , ba dimpotrivă a căutat să fie mai sus ca Dumnezeu şi să-I ia locul . De la început a fost ucigaş , chiar din grădina Edenului .

Pe cine alegi tu să slujeşti ? Voia cui o faci ?

Dacă trăieşti o viaţă plină de plăceri ,dar ştii că nu este după voia lui Dumnezeu – trebuie să ştii că trăieşti o minciună a diavolului . Eşti una din victimile lui .

El este tatăl minciunilor şi minte lumea de la începutul ei . Este bun în a ticlui minciuni …. şi în a găsi oameni care să le creadă .

Vrei o viaţă liberă sau robie ? De tine depinde – pe cine alegi ?

#diavol, #isus