Actiunea de protest din 3 Octombrie 2008

Vezi ce s-a întâmplat ieri în faţa parlamentului . Ieri dimineaţa am fost în faţa parlamentului pentru a atenţiona deputaţii asupra pericolului acestui proiect de lege care permite imoralilor să invadeze societate la orice nivel . Nu s-au apropiat decât doi deputaţi : doamna Cuşnir (sper să nu greşesc) şi domnul I. Roşca . Ei ne-au asigurat că acest proiect de lege nu va trece nicidecum .

Sper că aşa va fi .

Molestarea copiilor şi homosexualitatea

Ann Landers susţine că afirmaţia „Homosexualii sunt mult mai predispuşi către molestarea copiilor decât heterosexualii ” este falsă. Asociaţia Psihologică Americană (American Psychological Association) a sponsorizat o lucrare, care afirmă: „Cercetările recunoscute în domeniul abuzului copiilor, … aproape unanim au concis că homosexualii sunt cei care, mai puţin probabil, vor face avansuri sexuale copiilor.”

Atunci, de ce oare, citim aproape în fiecare ziar despre relaţii sexuale dintre băieţi şi bărbaţi? Este aceasta o simplă reflectare a jurnalismului în căutarea senzaţionalului? Ştim că molestarea heterosexuală este întâlnită de asemenea. Dar, din moment ce sunt cu mult mai mulţi heterosexuali decât homosexuali, atunci ce fel de molestare a copiilor – cea homosexuală sau heterosexuală – este mult mai comună proporţional?

Dovada ştiinţifică

Sunt trei feluri de dovezi ştiinţifice care duc spre proporţia molestării homosexuale:

1) studiul raporturilor cu privire la molestare efectuate printre oamenii de rând

2) studii ale persoanelor prinse şi condamnate pentru molestare şi,

3) ce au raportat însuşi homosexualii.

Aceste trei puncte de evidenţă sugerează că de la 1 până la 3 la sută dintre adulţii care practică homosexualitatea trebuie să dea socoteala pentru cei între o cincime şi o treime dintre toţi copiii molestaţi.

Studii cu privire la molestare efectuate printre oamenii de rând

În 1983, un studiu cu privire la experienţele sexuale a 4340 adulţi din 5 oraşe ale Statelor Unite ale Americii, a arătat că, în jurul la 3 la sută dintre bărbaţi şi 7 la sută dintre femei au raportat că au avut relaţii sexuale cu un bărbat până la vârsta de 13 ani (adică, 30 la sută au fost relaţii homosexuale).

În 1983, un alt sondaj efectuat printre 3132 adulţi din Los Angeles a subliniat faptul că 3,8 la sută dintre bărbaţi şi 6,8 la sută dintre femei au spus că au fost abuzaţi sexual în copilărie. 93 la sută dintre agresori erau bărbaţi, şi doar unu la sută dintre fete au fost agresate de către femei, în jurul la 35 la sută dintre agresori au fost homosexuali.

Los Angeles Times a interogat 2628 de adulţi din Statele Unite în 1985. 27 la sută femei şi 16 la sută bărbaţi au afirmat că au fost abuzaţi sexual. 7 la sută dintre fetele molestate şi 93 la sută dintre băieţii molestaţi au fost abuzaţi de către persoane de acelaşi sex, rezultă că aproximativ 4 din 10 molestări au fost homosexuale.

Într-un sondaj efectuat printre tineri britanici de 15-19 ani, 35 la sută dintre băieţi şi 9 la sută dintre fete au mărturisit că au fost provocaţi la relaţii homosexuale de către adulţi, iar 2 la sută dintre băieţi şi 1 la sută dintre fete au acceptat această provocare.

În ştiinţă, recenzia literaturii profesionale publicată într-un jurnal ştiinţific în domeniu este considerată un rezumat precis al cunoştinţelor actuale. Ultima recenzie în domeniu a fost publicată în 1985. Concluzia acestei recenzii era că actele homosexuale au fost implicate în 25 – 40 la sută dintre cazurile de copii molestaţi raportate în literatura ştiinţifică şi juridică.

Mărturii ale celor prinşi şi condamnaţi

Doctorii în ştiinţă, Freund şi Heasman de la Institutul de Psihiatrie Clarke din Toronto au examinat două studii de amploare şi au calculat că 34 şi 32 la sută dintre cei care au abuzat copii au fost homosexuali. Cazurile studiate de aceşti doctori în mod personal au dovedit că homosexualii reprezintă 36 la sută dintre cei 457 pedofili.

Doctorul în psihiatrie, Adrian Copeland, care lucrează cu delicvenţii sexuali în cadrul Institutului Peters din Filadelfia, în urma experienţelor sale, a spus că pedofilii tind a fi homosexuali şi „40 – 45 la sută” dintre cei care au molestat copii au avut „experienţe homosexuale semnificante”.

Doctorul în ştiinţă, C. H. McGaghy a specificat că „delicvenţii homosexuali constituie aproape jumătate din numărul celor care au abuzat copii.” Alte studii sunt similare:

Aproximativ o treime din 100 persoane care au molestat copii în 1991, la Centrul de Tratament pentru Persoanele Periculoase Sexual din Massachusetts, erau heterosexuali, o treime bisexuali şi o treime de orientare homosexuală.

Un sondaj efectuat în statul Vermont printre 161 de adolescenţi care au săvârşit atacuri sexuale în 1984 a concluzionat că 35 (22 la sută) erau homosexuali.

38 (42 la sută) din 91 de persoane care nu se aflau în raport de rudenie cu copiii molestaţi, aflaţi în Clinica Kingston de Comportament Sexual din Canada în timpul anilor 1978-1984, erau angajaţi în relaţii homosexuale.

31 (60 la sută) din cele 52 persoane care au molestat copii în Ottawa din 1983 până în 2985 erau homosexuali.

În 1973 în Anglia, 802 persoane (8 femei) au fost condamnate pentru atac indecent asupra unui bărbat, şi 3006 (6 femei) au fost condamnate pentru atac indecent asupra unei femei (adică, 21 la sută erau homosexuali). 88 la sută dintre bărbaţii şi 70 la sută dintre femeile care au devenit victime aveau sub 16 ani.

În urma acestor prezentări, judecătorul J .T. Rees a ajuns la concluzia că „bărbaţii homosexuali caută, de regulă, compania unui adolescent de parte bărbătească, sau a unui tânăr, în defavoarea unui bărbat matur. [În 1947] 986 persoane au fost învinuite pentru atacuri homosexuale şi nenaturale. Dintre ele, 257 au fost ofense pasibile de urmărire juridică, implicând 402 victime de sex masculin… Majoritatea victimelor având sub 16 ani. Doar 11 la sută aveau mai mult de 21 de ani. ”

„Problema homosexualităţii bărbaţilor este, de fapt, problema care distruge, în mare parte, tineretul [adică, de către alţi tineri] şi de oamenii maturi. [Şi, ca urmare] …crearea… noilor dependenţi ai homosexualităţii, gata să distrugă generaţiile viitoare ale tinerilor.”

Ce recunosc homosexualii

În 1948 Institutul Kinsey a efectuat un sondaj, conform căruia 37 la sută dintre homosexuali şi 2 la sută dintre lesbiene au recunoscut că au întreţinut relaţii sexuale cu persoane mai mici de 17 ani, şi 28 la sută dintre homosexuali şi 1 la sută dintre lesbiene au recunoscut că au avut relaţii sexuale cu persoane de până la 16 ani, când ei înşişi aveau începând cu 18 ani.

În 1970 Institutul Kinsey a intervievat 565 de homosexuali în San Francisco: 25 la sută dintre ei au recunoscut că au avut relaţii sexuale cu băieţi sub 16 ani, atunci când ei înşişi aveau cel puţin 21 de ani.

În „The Gay Report” (Raportul homsoexualilor), 23 la sută dintre homosexuali şi 6 la sută dintre lesbiene au recunoscut că au întreţinut relaţii sexuale cu tineri mai mici de 16 ani.

În Franţa, 129 dintre homosexualii condamnaţi (vârsta medie 34 ani) au spus că ei au avut contacte sexuale cu 11007 băieţi (aproximativ 85 băieţi diferiţi pentru fiecare bărbat). „Abel et al” a raportat la fel, că bărbaţii care au molestat fete care nu fac parte din familia lor, au înregistrat o medie de 20 de victime fiecare; cei care au molestat băieţi au atins, în medie 150 de victime fiecare.

Rezumat

Aproximativ o treime din raporturile cu privire la molestarea populaţiei au implicat homosexualitate. De asemenea, între o cincime şi o treime dintre cei care au fost prinşi şi/sau condamnaţi erau homosexuali. În sfârşit, între o cincime şi o treime a homosexualilor intervievaţi au recunoscut că au molestat copii. În concluzie avem un tablou cât se poate de evident.

Interacţiunea sexuală dintre învăţător şi elev

În zilele noastre, părinţii sunt etichetaţi bigoţi pentru că se tem că învăţătorii homosexuali ar putea să le molesteze copiii. Dar dacă homosexualii sunt mai înclinaţi să molesteze copiii şi sunt într-o poziţie de care pot beneficia, această frică este pe deplin acceptată. Cu adevărat, cazurile de molestări săvârşite de către învăţătorii homosexuali apar în literatura ştiinţifică.

Studiul original efectuat de Institutul Kensey din Statele Unite a raportat că 4 la sută dintre homosexualii albi care nu au fost implicaţi în acţiuni criminale şi 7 la sută dintre lesbiene au spus că prima experienţă homosexuală au avut-o cu „un învăţător sau altă persoană care urma să aibă grijă de el/ea”. Nici unul dintre heterosexuali nu a raportat că au avut învăţătorul drept primul lor partener sexual.

În Anglia, Schofield a raportat că cel puţin 2 din cei 150 homosexuali au avut prima lor experienţă homosexuală cu un învăţător şi încă 2 au raportat că primul lor contact homosexual cu un adult a fost cu învăţătorul lor. Unul din alţi de 50 bărbaţi din grupul său de comparaţie au fost seduşi tot de un învăţător homosexual, în timp ce nici unul dintre bărbaţii intervievaţi nu a spus că ar fi avut relaţii sexuale cu un învăţător heterosexual.

Studiul efectuat în anul 1978 de către revista lui McCall asupra celor 1400 directori intervievaţi a raportat că 7 la sută dintre ei au depus plângeri cu privire la relaţii homosexuale dintre învăţători şi elevi şi 13 la sută s-au plâns cu privire la relaţii heterosexuale dintre învăţători şi elevi (adică, 35 la sută dintre profesori erau homosexuali). 2 la sută „cunoşteau cazuri când învăţătorii discutau în clasă despre homosexualitatea lor.”

Dintre 400 de cazuri consecutive de molestare din Australia, 7 băieţi şi 4 fete au fost atacaţi de învăţătorii lor. Deci, 64 la sută dintre delicvenţi erau homosexuali.

În 1987, Stephen Rubin, profesor de psihologie la Whitman College a efectuat un sondaj cu 10 state şi a găsit 199 cazuri de abuz sexual care au implicat învăţători. 122 învăţători au abuzat elevele lor şi 14 învăţătoare au abuzat elevii lor. Totuşi, în 59 de cazuri învăţătorii au abuzat elevi şi în 4 cazuri învăţătoarele au abuzat eleve (în total 32 la sută erau homosexuali).

Un sondaj efectuat în 1983 a rugat 4340 adulţi să raporteze cu privire la oricare avansuri sexuale şi oricare contacte sexuale ale învăţătorilor primari şi gimnaziali (4 la sută dintre cei care erau învăţători în sondaj au declarat că sunt bisexuali sau homosexuali). 29 la sută dintre avansurile făcute de către învăţătorii primari şi 16 la sută de către învăţătorii gimnaziali erau homosexuale. De asemenea, 1 din 4 (25 la sută) dintre contactele sexuale propriu-zise cu un învăţător primar erau homosexuale. În liceu, 8 (22 la sută) din 37 contacte între învăţător şi elev erau homosexuale. 18 la sută au raportat că au avut un învăţător homosexual (8 la sută dintre ei aveau mai mult de 55 de ani, şi 25 la sută aveau sub 26 ani). Dintre cei care au spus că au avut un învăţător homosexual, 6 au afirmat că învăţătorul i-a motivat să încerce relaţiile homosexuale şi 13 la sută dintre bărbaţi şi 4 la sută dintre femei au spus că învăţătorul lor le-a făcut avansuri sexuale.

Rezumat

Dacă am examina sondajele efectuate printre populaţie sau numărul celor prinşi, învăţătorii homosexuali sunt înclinaţi disproporţionat spre a avea relaţii sexuale cu copiii.

Proporţionalitatea: Cheia

În urma unui studiu efectuat la nivel naţional s-a admis că bărbaţii homosexuali reprezintă între 1 şi 3 la sută din populaţie. Numărul lesbienelor în aceste studii este întotdeauna mai scăzut, de obicei jumătate din cel al homosexualilor. Deci, în concluzie, probabil 2 la sută din adulţi sunt, de regulă implicaţi în homosexualitate. Cu toate acestea, ei sunt responsabili de cele între 20 şi 40 la sută de cazuri ale copiilor molestaţi.

Molestarea copiilor nu ar trebui luată aşa uşor. Funcţionarii unei întreprinderi care deserveşte în jurul la 1500 tineri fugari, estimează că anual aproape jumătate din băieţi au fost abuzaţi homosexual şi 90 la sută dintre fete au fost atacate heterosexual. Cercetările medicale ale celor care suferă de boli mintale cronice grave susţin drept cauză primară molestarea copiilor (45 la sută dintre pacienţii de la Bigras et al’s au fost abuzaţi homosexual).

Dacă 2 la sută din populaţie este responsabilă de 20 -40 la sută din ceva ce aduce nelinişte socială şi personală, aşa ca molestarea copiilor, atunci cu siguranţă aceste 2% nu au dreptate în ceea ce fac. Nu orice homosexual este unul care abuzează copiii. Dar sunt îndeajuns homosexuali care molestează copii, aşa încât riscul ca un copil să fie molestat homosexual este de la 10 la 20 de ori mai mare decât heterosexual.

Scopuri ale Mişcării Homosexuale

Mişcarea homosexualilor este hotărâtă să obţină posibilitatea de a legitima sexul homosexual dintre un copil şi un adult. În 1987, „Jurnalul Homosexualităţii” – organul de presă al drepturilor mişcării homosexualilor – a publicat „Pedofilia şi Mişcarea Homosexualilor”. Autorul Theo Sandfort a prezentat eforturile homosexuale de a stopa „opresiunea împotriva pedofiliei.” În 1980, cea mai mare organizaţie homosexuală olandeză (COC) „a adoptat poziţia că eliberarea pedofiliei ar trebui să fie privită ca o chestiune a homosexualilor… [şi că] trebuie înlăturată vârsta de consimţământ … confirmând asemănarea dintre homosexualitate şi pedofilie, COC a făcut mult mai uşor posibil ca adulţii homosexuali să devină mai sensibili dorinţelor erotice cu membri mai tineri de acelaşi sex, în felul acesta lărgind identitatea homosexualilor.”

În 1990 COC a obţinut o victorie importantă: scăderea vârstei de consimţământ pentru sex pînă la 12 ani în Olanda (în cazul împotrivirii părinţilor este ridicată la 15 ani). În Statele Unite şi Canada, Asociaţia Nord Americană Dragoste dintre Bărbat şi Băiat mărşăluiesc cu mândrie în timpul paradelor homosexualilor solicitând înlăturarea barierelor sexului între bărbaţi şi băieţi. Observaţi frazele „opresiune împotriva pedofiliei” şi „eliberarea pedofiliei”. Este clar că cei care apără legalizarea sexului între adulţi şi copii încearcă să dovedească că aceasta este un „drept civil”, care merită aceeaşi protecţie legală acordată altor minorităţi. O mare parte din americani clasifică acest argument drept nimic altceva decât a da libertatea „prădătorilor sexuali” să profite de copiii vulnerabili.

Concluzie

Mişcarea homosexualilor nu numai că înaintează în dorinţa lor de a legitima sexul cu copiii, dar, fie că lucrurile au fost demonstrate de raporturile cu privire la molestare în rândul populaţiei, condamnările pedofililor sau atacurile învăţător – elev, este o asociere puternică, disproporţionată între molestarea copiilor şi homosexualitate. Afirmaţia făcută de Ann Lander că homosexualii nu molestează copiii la o rată mai înaltă decât heterosexualii este falsă. Revendicarea liderilor homosexuali şi Asociaţiei Psihologice Americane că homosexualii sunt mai puţin predispuşi decât heterosexualii să molesteze un copil este cu siguranţă falsă.

#copii, #familie, #homosexualitate, #imoralitate, #nedescriminare, #social, #societate, #tineri