Ce spune Biblia despre tăria cerului .

Recent am primit un comentariu pe blog care sună aşa :

madalin

si apropo: dupa mine indoctrinare inseamna sa iei de bun ceva ce ti se baga pe gat nu a incerca sa-ti explici unele chestii rational.
De exemplu “taria cerului”. Daca intrebi un preot de ce se foloseste expresia aceasta, el va incerca sa te convinga ca asa se spunea cerului in vechime(de catre evrei). Si cum cea mai simpla explicatie este cea buna, realitatea e ca anticii credeau ca cerul e solid, tare adica. Ei credeau ca cerul este un rezervor cu apa.”A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer.” Deci este clar ca e o eroare a “autorului” acestei carti. “D-nezeu” ar fi trebuit sa stie chiar si acum cateva mii de ani ca nu este nici o apa deasupta tariei si ca ploaia este cu totul altceva….”

În acest articol doresc să explic ce este „tăria cerului ” sau cel puţin să prezint doar lucrurile din Biblie care vorbesc la acest subiect.

Crearea primului cer – atmosfera – a fost făcută în ziua doua .

Dumnezeu a zis: ,,Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.„ Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele cari sînt dedesuptul întinderii de apele cari sînt deasupra întinderii. Şi aşa a fost . Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.” (Genesa 1:6-8)

Deci în ziua a doua s-au despărţit apele de ape şi spaţiul dintre ele a fost numit cer .

Să luăm lucrurile pe rând : deasuprea cerului a fost apă şi sub cer a fost apă . Cu apa de sub cer – totul e clar , este vorba de apa din oceane , însă la prima vedere apa deasupra cerului pare să fie doar apa din atmosferă .

Să analizăm această ideie :

– dacă e vorba despre apa din atmosferă atunci avem o problemă ,atmosfera se situează până la nori (apă) .

– şi sunt diferite tipuri de nori care plutesc la diferite înălţimi .

Ar fi cel puţin straniu să numim apa deasupra cerului – apa din atmosferă .

În altă traducere a Bibliei întinderea a fost numită tărie . Se pare că cititorul s-a referit la înţelesul acestui termen neluând în consideraţie altă traduceri . Dar în acest articol voi face referinţă la partea solidă a cerului .

Ar fi insuficient să spunem că acesta e adevărul dacă nu am găsi pomenindu-se despre despre aceste lucruri în alte locuri din Scriptură .

Apa deasupra cerului era un strat de gheaţă .

Această teorie o dezvoltă Kent Hovind (www.drdino.com ), explicând că gheaţa levitează în câmp magnetic . aceasta ar explica „apele deasupra întinderii” sub formă de gheaţă care este poziţionată deasupra atmosferei şi levitează în câmp magnetic .

O altă explicaţie este dată în descrierea potopului .

„Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri.” (Genesa 6:17 )

Este bine să remarcăm că pe pământ nu este suficientă apă pentru a îneca tot pământul – şi pur şi simplu o ploaie de 40 de zile nu poate să producă un înec global . Explicaţie este în capitolul 7 al Genesei .

„ După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pămînt. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s’au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s’au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.” (Genesa 7:10-12 )

Apa nu avea ca sursă doar norii de ploaie . Apa potopului a venit din două surse :

– izvoarele Adâncului , apa de sub pământ .

De ce spun că apa a fost sub pământ ? Deoarece în ziua a treia a creaţiei apele s-au strâns la un loc şi a apărut uscatul .

„,,Să se strîngă la un loc apele cari sînt dedesuptul cerului, şi să se arate uscatul!„ Şi aşa a fost.” (Genesa 1:9 )

În acel moment apa acoperea tot pământul – este imposibil să strângi apa la un loc , iar ca să apară pământul – trebuia o cantitate de apă să fie amplasată sub scoarţa pământului . Doar astfel puteau să se deschidă izvoarele Adâncului .

– s-au deschis stăvilarele cerului . Se referă la apele deasupra cerului .

Mulţi încep a pune la îndoială Cuvintele lui Dumnezeu , exact cum a făcut şi diavolul Evei .

„ Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?” (Genesa 3:1)

Diavolul doreşte tot timpul să pună la îndoială cuvintele lui Dumnezeu . Dorinţa lui cea mare este ca oamenii să nu creadă ceea ce spune Dumnezeu despre oameni , despre iad şi moarte veşnică , despre vârsta pământului , despre zilele creaţiei .

Căci

„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17)

Dacă chiar uneori nu înţelegem unele lucruri , aceasta nu este motivul să spunem că Biblia este eronată . Faptul că nu înţelegem unele lucruri arată doar nivelul nostru de înţelegere şi de cunoaştere . Şi multe lucruri trebuie să le acceptăm prin credinţă .

„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.” (Evrei 11:1 )

#creatie