Răspuns la ascultare .

Este foarte frumos să ştii că Dumnezeu apreciază ascultarea ta faţă de poruncila Sale . Şi chiar e aşa : Dumnezeu nu doreşte să-ţi pară rău niciodată de alegerile care le faci . Ba uneori mai primim belşug de binecuvântări .

Am experimentat acest lucru şi mă bucur mult de aceasta.

Ştiţi cum e scris despre binecuvântări în cartea Levitic :

Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, vă voi trimete ploi la vreme, pămîntul îşi va da roadele, şi pomii de pe cîmp îşi vor da rodurile.” (Levitic 25:3-4 )

Dumnezeu binecuvântează rodul muncii tale . În aceasta toamnă am avut ocazia să ne bucurăm de împlinirea poruncilor Sale. Nu vreau să promovez cultul prosperităţii , ci doar să atrag atenţia la păzirea poruncilor lui Dumnezeu , căci acest fapt într-un fel sau altul va aduce bucuria în viaţa ta .