Fugi de femeia stricată!

De ce este uneori imoralitatea sexuală atât de atrăgătoare şi interesantă? De ce sunt atraşi bărbaţii să răspundă într-un mod greşit la o femeie care flirtează?

Cum îţi poţi păstra visurile curate şi gîndurile pure cînd eşti inundat zi şi noapte cu imagini sexuale implicite? Le vezi în toate materialele mass-media precum şi prin întîlniri directe cu femei îmbrăcate necorespunzător la locul de muncă şi în orice alt loc. Ce te va costa o aventură amoroasă? Eşti pregătit să plăteşti preţul? Ce poţi face ca să te protejezi de ispitele unei femei agresive din punct de vedere sexual?

Cum arată femeia stricată? Proverbe 5:1-14, Proverbe 6:20-35, Proverbe 7:1-27

 • buzele ei strecoară miere
 • cerul gurii- mai lunecos decît untdelemnul
 • picioarele ei pogoară la moarte
 • nu poate găsi calea vieţii
 • nu ştie unde merge
 • femeie stricată
 • măritată
 • curvă
 • stă pe uliţă la colţuri
 • iese noaptea
 • îmbrăcată ca o curvă
 • cu inima şireată
 • bună de gură, picioarele nu-i pot sta acasă
 • stă la pîndă
 • fără ruşine
 • are un plan bine făcut
 • în versetul 20 spune că bărbatul ei a plecat şi a luat banii cu el, asta din start spune că va avea nevoie de bani

Pe cine ademeneşte? Proverbe 6:20-35

 • întinde o cursă unui suflet scump
 • un om fără minte
 • pe cei neîncercaţi
 • merge după ea ca boul la măcelărie, ca pasărea care dă buzna în lanţ
 • a făcut să cadă multe jerfte
 • casa ei este drumul spre locuinţa morţilor
 • drumul ei pogoară spre locaşurile morţii

Cum să mă feresc de ea? (Proverbe 5:1-14) Proverbe 6:20-35, Proverbe 7:1-27

 • să nu se abată de la cuvintele părinţilor şi învăţătorilor
 • să se deperteze de drumul ce duce la ea
 • nu te apropia de uşa casei ei
 • n-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei
 • nu te lăsa ademenit de pleopele ei ademenitoare
 • păzeşte învăţăturile ca lumina ochilor
 • scrie-le pe tăbliţa inimii
 • să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei

Proverbe 6:20-35

 • păzeşte sfaturile tatălui tău
 • nu lepăda învăţătura mamei tale
 • leagă-le necurmat la inima ta

Care este soluţia? Proverbe 5:15-23

 • bea apă din fîntîna ta şi din izvoarele puţului tău
 • ce vreai să ţi se verse izvoarele afară
 • bucură-te de nevasta tinereţii tale
 • fii îmbătat tot timpul de drăgălăşeniile ei
 • fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei
 • căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului

Care va fi rezultatul dacă nu vei asculta? Proverbe 5:1-14 Proverbe 6:20-35, Proverbe 5:15-23

 • iţi vei da altora vlaga
 • străinii se vor sătura de averea ta
 • te vei trudi pentru casa altuia
 • carnea şi trupul ţi se vor istovi
 • sărac
 • nu va rămîne nepedepsit
 • îşi pierde viaţa singur
 • nu va avea decît rană şi ruşine
 • este prins în înseşi nelegiuirile lui
 • este apucat de legăturile păcatului lui
 • va muri din lipsă de înfrînare
 • se va poticni de prea multa lui nebunie

Ascultă de Tatăl şi nu te depărta de cuvintele gurii Lui. Căile noastre sunt totdeauna înaintea ochilor Săi şi El vede tot ce facem. Împlineşte poruncile Lui şi vei trăi. Fereste-te de femeia curvă şi nu te apropia de uşa casei ei.

Tu ai fost învăţat şi ştii ce să faci. Începînd de azi nu vei avea nici o scuză, dacă nuvei asculta. Ce vei alege? Calea înţelepciunii sau calea distrugerii?

preluat de pe : http://svetasili.wordpress.com/

#imoralitate