Va invit sa audiati un mesaj audio , care prezita pericolul homosexualitatii asupra societatii . Este un mesaj scurt , pe care te invit sa-l trimiti si altora daca realizezi pericolul imoralitatii din viata societatii moldovenesti . Vezi aici pentru a audia mesajul .

Imoralitatea distruge natiunea !!

Preotul Vasile Filat  prezinta situatia reala a tarii noastre , si prezinta cum imoralitatea distruge poporul nostru si ce consecinte va avea tolerarea imoralitatii pentru viitorul tarii noastre .

Vedeti acest mesaj aici .

#imoralitate, #video

De ce fiecare trebuie să cunoască iertarea oferită de Dumnezeu .

Această vară am văzut mulţi oameni care au acceptat iertarea lui Dumnezeu şi , conform Sfintelor Scripturi , au iertarea păcatelor şi viaţa veşnică promisă de Dumnezeu . Primul lucrul care îl spun aceste persoane este bucuria mare care o au şi împlinirea din viaţa lor , plus dorinţa de a spune şi altora despre aceste lucruri .

Unii judecă aceste persoane şi-i acuză că ar fi fanatici , însă Dumnezeu spune că ei sunt iertaţi şi moştenesc Împărăţia Cerurilor . De ce aceste persoane au avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu şi doresc să vorbească şi altora despre aceste lucruri ? La aceste întrebări voi răspunde în acest articol .

1 Din cauza lui Adam noi suntem despărţiţi de Dumnezeu

În vremea când primii oameni trăiau în grădina Eden , Dumnezeu le-a dat nişte porunci :

Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit. (Genesa 2:16-17)

Iată ce am găsit în Biblia cu explicaţii , referitor la moarte şi viaţă :

„În limbajul Bibliei , moarte nu înseamnă primordial desfiinţare , anihilare , dispărţire, ci , departe de a numi o stare , ea descrie o situaţie ,un raport.

În lumea lui Dumnezeu , oamenii nu încetează niciodată să existe . În rai sau în iad , ei vor continua să dăinuie veşnic . În sens cantitativ , toţi oamenii au viaţă veşnică . Calitativ însă , este şi va fi o mare diferenţă între situaţia celor care sînt destinaţi raiului şi celor care sînt destinaţi iadului . … „Viaţă ” desemnează starea de părtăşie (comunicare) , de trăire împreună , în timp ce „Moartea” descrie condiţia de despărţire , de separare ,de absenţă .”

Deci putem vorbi depre moarte fizică , spirituală şi veşnică .

Moartea fizică reprezintă separarea trupului de suflet , moarte spirituală reprezintă separarea de Dumnezeu şi moartea veşnică se referă la iadul veşnic .

2 Noi am moştenit această despărţire de Dumnezeu

Atunci când şarpele a venit la Eva şi a ispitit-o să ia din pomul cunoaşterii binelui şi răului , s-a întâmplat un lucru – din momentul când a muşcat din pom (împreună cu Adam ) , a murit spiritual – adica s-a despărţit de Dumnezeu .

Până atunci Dumnezeu comunica liber cu Adam şi Eva :

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s’au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: ,,Unde eşti?„

Însă după neascultarea omului nu mai vedem această comunicare , ba încă omul şi soţia sa au fost izgoniţi din grădina Edem fără drept de întoarcere :

Deaceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pămîntul, din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, cari să învîrtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. (Genesa 3:23-24)

Fie că acceptăm sau nu , noi (toţi oamenii ) suntem desprăţiţi de Dumnezeu , şi aceasta este moştenirea noastră de la primii oameni . Deci toţi oamenii se nasc morţi din punct de vedere spritual . Însăşi psalmistul spune :

Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m’a zămislit mama mea.” (Psalm 51:5)

Astfel oamenii , pe parcursul vieţii lor trebuie să rezidească această relaţie cu Dumnezeu – trebuie să se împace cu Dumnezeu .

3 Despărţiţi de Dumnezeu suntem robii păcatului .

Cât nu suntem ai lui Dumnezeu nu putem avea putere asupra păcatului din viaţa noastră . Astfel unele persoane ştiu că nu pot deveni persoane mai bune (prin propriile forţe) şi au şi acceptat faptul că vor sta o veşnicie în iad . Prin propriile noastre puteri noi nu putem face faţă păcatului din viaţa noastră . Cunosc o persoană care a încercat să se lase de fumat – dar nu i-a reuşit , altul care a încercat să nu înjure – cu acelaşi rezultat. Desigur că sunt şi oameni cu un caracter foarte puternic , dar nu toţi sunt aşa .

Mai mult , primul păcat a despărţit omul de Dumnezeu , iar păcatele din viaţa noastră au proprietatea de a ne despărţi pe noi de Dumnezeu acum , exact ca la început .

Nu, mîna Domnului nu este prea scurtă ca să mîntuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v’asculte!

… Bîjbăim ca nişte orbi dealungul unui zid, bîjbăim ca ceice n’au ochi, ne poticnim ziua nameaza mare, ca noaptea, în mijlocul celor sănătoşi sîntem ca nişte morţi. (Isaia 59:1-2,10)

Domnul Isus a spus :

Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. (Ioan 8:34 )

Iar Apostolul Pavel a afirmat :

Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului.

Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” (Romani 7:14, 22-23)

4 Dumnezeu ne poate elibera de păcat şi robia acestuia .

Dumnezeu nu ne-a creat cu scopul ca să ne urască , şi dimpotrivă , ne iubeşte foarte mult , şi doreşte ca fiecare dintre oameni să cunoască iertarea şi dragostea Lui . Dumnezeu doreşte ca să restabilească comunicare frumoasă care o avea cu Adam şi Eva .

Domnul Isus a zis :

Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”(Ioan 8:31-32)

Aşa că slobozenia se găseşte în cuvântul lui Dumnezeu şi un om slobod este un ucenic al lui Isus . Deci …

5 Dumnezeu a hotărât o modalitate de eliberare a omului – Domnul Isus Hristos .

Dumnezeu a hotărât un plan de salvare a omenirii şi împăcarea ei cu Sine . Prin acest plan noi putem vedea dragostea Lui imensă pentu om şi unicitatea căii alese pentru oameni .

Poporul evreu era obişnuit cu aducerea jertvelor pentru iertarea păcatelor , şi Dumnezeu a hotărât să se aducă o jertvă o singură dată pentru toţi oamenii din toate timpurile .

Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită. (Evrei 8:13-15 )

Dacă Dumnezeu a hotărât această cale de împăcare cu omul , nu mai poate exista o altă cale – nici faptele bune , nici reîncarnarea închipuită ,nici slujbele de după moarte , nici dorinţa altora , nici faptul că te-ai născut într-o familie creştină , nici faptul că nu cunoşti Biblia , şi nici faptul că ai citit Biblia . Nimic din ce hotărăsc oamenii că trebuie . Căci jertfa a fost Însuşi Domnul Isus – aşa a hotărât Dumnezeu, şi nu Dumnezeu este vinovat de despărţire – ci omul , atunci nu omul va hotărâ calea de reconciliere –ci Dumnezeu .

6 Cei ce nu merg pe calea pregătită de Dumnezeu – vor pieri .

Nu poţi să dai un cadou cuiva care nu-l doreşte , poţi isista să-l ia dar nu poţi să i-l dai cu sila . Exact aşa stă şi cu darul lui Dumnezeu (iertarea de păcate şi viaţa veşnică ) . Nu te amăgi , doar acceptând jertva Domnului Isus şi ascultând poruncile lui Dumnezeu vei putea avea viaţa veşnică . În caz contrar , vei rămâne despărţit veşnic de Dumnezeu în iad .

Acceptă darul lui Dumnezeu acum cât eşti în viaţă , acum cât poţi . După moarte nu ţi se va da acceastă ocazie .

Poţi să te rogi lui Dumnezeu şi să-I spui despre intenţia ta şi cere-i iertare pentru tot ce ai făcut , apoi cunoaşte-I voia şi împlineşte-o . E simplu .

7 Marea trimitere .

Domnul Isus a spus ultimele cuvinte ucenicilor , înainte să se nalţe la cer :

Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin. (Matei 28:18-20 )

Orice creştin nu poate să ţină în secret iertarea lui Dumnezeu şi doreşte s-o spună şi altora .

Ai acceptat tu iertarea lui Dumnezeu ?

Poţi tu să te numeşti creştin ? Pe ce bază ?

Cum se vede în viaţa ta de zi cu zi acest lucru ?

#isus, #ucenici