O opinie…

Aşa cum am început să descriu ziele creaţiei vreau să întreb pe toţi dacă au vre-o întrebare referitor la această zi .

Pentru simplitate voi prezenta pasajul din cartea Genesei mai jos .

1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.

2 Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

3 Dumnezeu a zis: ,,Să fie lumină!„ Şi a fost lumină.

4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întunerec.

5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi

(Genesa 1)

#creatie