Simbolurile de stat

În acest articol vreau să prezint simbolurile de stat ale Republicii Moldova , căci este bine ca fiecare să cunoască ceea ce face ţara noastră să fie deosebită .

Primul simbol este stema statului .

În enciclopedia liberă Wikipedia am găsit stemele aproape la toate statele lumii , este o galerie frumoasă . Astfel vă veţi convinge că fiecare stat este unic şi reprezentativ prin aceste steme . Este un simbol care reprezintă statul respectiv .

Iată cum am găsit explicată stema statuli nostru pe site-ul preşedintelui Republicii Moldova :

Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila crucială) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în stînga un sceptru de aur.

Dacă vom privi mai atent la stemele statului nostru , încă din antichitate bourul este prezent pe stema steagului Principatului Moldovei .

Deşi de-a lungul istoriei stema a suferit anumite modificări , în general ea a rămas aceeaşi .

Drapelul statului

Semnificaţia culorilor drapelului (tricololorului) este :

Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – este simbolul oficial al Republicii Moldova. El simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.

Deci statul care poartă acest drapel trebuie să-şi onoreze trecutul , prezentul şi să se îngrijească de viitorul ţării , să respecte tradiţia –sărbătorile frumoase ale acestui neam şi să-şi respecte cetăţenii . Avem un tricolor frumos , care a fost fluturat nu o dată în războaie şi a dus acest popor la biruinţă .

În Sfânta Scriptură , în cartea Exod 17 , găsim unul din numele lui Dumnezeu „Iehova – nisi” (Dumnezeu , Steagul meu ) . Acest nume este folosit de Moise după lupta cu Amalec la Refidim:

Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri.„ Moise a zidit un altar, şi i-a pus numele ,,Domnul, steagul meu.„” (Exod 17:14-15)

Potrivit cu Enciclopedia Biblică Internaţională Standart , un steag este o flamură (bucată de material textil atasată la un suport, purtând culorile şi emblemele unei naţiuni, ale unui stat, ale unei unităţi militare sau ale unei organizaţii şi servind ca semn distinctiv sau simbol al acestora; steag) sau un stindad „purtat în fruntea unui corp militar , pentru a indica linia de marş sau punctul de adunare.”

Astfel , fiecare creştin trebuie să se încreadă în Dumnezeu ca cel care dă victorie şi să ducă până la sfârşit lupta cea bună .

Imnul statului

Care este compozitie muzicală solemnă, care este un simbol al suveranităţii şi independenţei statului. Mi-a plăcut un punct din Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova :

„În interpretare vocală, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează în limba de stat, în deplină concordanţă cu textul prevăzut de anexa nr. 1. „

Iar la anexa numărul unu – în limba română este scris imnul „Limba noastră ”. Deci nu mai are rost să vorbim despre limba de stat a acestei ţări .

(Versurile, notele muzicale si Audio (Real Player))

În acelaşi regulament , la pct. 9 găsim scrise următoarele

„Respectul profund faţă de Imnul de Stat al Republicii Moldova este o datorie patriotică a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.”

Ce atitudine ai tu faţă de simbolurile de stat ?

Trebuie să ştii că simbolurile ţării noastre reflectă istoria acestui neam şi acestei bucăţi de pământ . Cum îţi arăţi tu respectul faţă de acest neam ?

Foarte interesant este faptul că unor moldoveni plecaţi în străinătate le este ruşine să spună cuiva că este moldovan , iar când vin în ţară – critică totul şi pe toţi .

Tu ce faci ? Critici sau doreşti binele acestei ţări .

Eu îmi iubesc ţara , şi accept că acum este o perioadă mai dificilă ; dar vor veni şi vremuri mai bune dacă poporul acestei ţări îşi va întoarce faţa către Dumnezeu .

#istorie, #moldova