Marturia lui Sorin Savitschi

#marturie, #video

Cum a început totul .

În lume sunt mai multe teorii care vorbesc despre creaţia iniţială , dar toate vorbesc în mod diferit : totul a apărut de la o explozie , suntem o stea care s-a răcit sau că suntem creaţi special de nişte extratereştri .

Nici una din aceste concepţii nu sunt destul de satisfăcătoare şi nu au nici un suport ştiinţific , ci mai degraba se pot prezenta ca nişte idei ale unor peroane doritoare sa afle originea a tot ce e creat . Aceşti autori greşesc doar prin faptul că ei au fost pregătiţi ştiinţific incorect (într-o oarecare ,măsură ).

Ce spune Biblia

Să vedem ce spune Biblia despre creaţie şi să începem cu primele două versete din Scriptură .

„ La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.” (Geneza 1:1-2)

La început” presupune începutul creaţiei , deci prima zi de creaţie . Alţi sceptici ar spune că pământul şi cerurile erau înainte de prima zi de creaţie .

În cartea Exod găsim :

„Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” (Exod 20:11)

Deci pământul şi cerurile se încadrează perfect în cele şase zile de creaţie , adica în prima zi .

Întrebarea a doua este „Care ceruri ?” , şi de ce ceruri se foloseşte la plural . Tot în acest capitol al cărţii Genesa găsim menţionat primul cer :

Dumnezeu a zis: ,,Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.„ Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele cari sînt dedesuptul întinderii de apele cari sînt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.” (Genesa 1:6-7)

Deci după ce au fost separate apele de deasupra de cele de desupt (asupra acestui subiect vom disuta mai târziu ) spaţiul dintre ele este numit cer – adica atmosfera terestră .

În versetele 14 şi 15 găsim scris despre al doilea cer :

„ Dumnezeu a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.„ Şi aşa a fost.”

Aceşti lumintori ai cerului sunt stelele sau universul .

Iar despre al treilea cer ne relatează Apostolul Pavel :

„ Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie).” (2 Corinteni 12:2)

Al treilea cer este locul în care stă Dumnezeu – raiul pe care-l ştim noi .

Acum este o problemă : dacă Dumnezeu a creat cerurile în prima zi – El nu le-a putut crea în celelalte zile (ar zice cineva ) . Dacă ne uităm mai atent în versetele 14-15 scrie că luminătorii au fost plasaţi în întinderea cerului (care exista deja !) . Adica spaţiul universului deja era- căci nu puteau fi platate stelele în atmosfera pământului .

Următoarea expresie este „Pămîntul era pustiu şi gol” . La prima vedere este imposibil ca Dumnezeu să se repete – pustiu şi gol sunt două cuvinte care arată aceiaşi stare . Însă în traducerea din engleză acet pasaj sună aşa :

„And the earth was without form, and void;” (şi pământul era fără formă şi pustiu ) ceea ce sunt înclinat să cred , este că pământul nu avea nici o formă binedefinită (totul era acoperit de apă ) şi pustiu , căci deasupra apelor nu era nimic.

Aici mă voi opri din analiza primelor două versete din Biblie , dar voi continua disuţia în alte articole .

#creatie