Citeşte în numărul de marţi al Ziarului Liber

Încă o lună şi se începe anul şcolar, află în Ziarul Liber de ce sistemul de învăţământ din Republica Moldova a ajuns în proces de regres, care sunt cauzele şi unde va duce acest fapt. La fel, ce aşteaptă elevii de la profesori pentru acest an şi invers, care sunt dorinţele profesorilor.

Ploile abundente din ultimile săptămâni au adus pagube enorme ţării noastre. Peste 5000 de persoane au fost nevoite să fie evacuate din propriile case pentru a scapa cu viata. De ce Republica Moldova a fost lovita de o aşa nenorocire şi ce trebuie să facem în continuare?

Vei afla răspuns la aceste şi multe alte intrebări in ediţia de marţi al Ziarului Liber. Îl puteţi procura la fiecare chiosc Moldpressa sau la Oficiile Poştale din ţară.

#educatie

Despre rugăciunea „Tatăl nostru ” (Evanghelia după Matei 6:9:13)

Aşa cum suntem o naţiune creştină , fiecare de mic copil ştie cel puţin rugăciunea „Tatăl nostru ”

Tatăl nostru care eşti în ceruri!

Sfinţească-se Numele Tău;

vie împărăţia Ta;

facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.

Pînea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mîne.) dă-ne-o nouă astăzi;

şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);

şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.

Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

În acest articol vreau să prezint rugăciunea „Tatăl nostru ” mai detaliat , aşa ca atunci când o vei rosti să nu fie rostită mecanic .

Acest model de rugăciune a fost dat de Isus ucenicilor şi ea cuprinde foarte multe lucruri interesante . Primul dintre ele este :

Cel ce se roagă îl are pe Dumnezeu ca Tată ceresc .

Dacă Dumnezeu este Tată , noi am acceptat să fim fiii Lui . În Evanghelia după Ioan , ne este spus clar cine poate deveni copii lui Dumnezeu – doar cei care L-au acceptat pe Isus în viaţa lor şi cred în El .

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13)

Uneori se întâmplă ca cel ce-L numeşte pe Dumnezeu Tată să nu-I fie fiu . Şi nu din cauza că nu vrea să fie fiu al lui Dumnezeu ci din motiv că nu ştie că trebuie să devină fiu de Dumnezeu prin legământ cu Domnul Isus (adica să-L primească pe Isus în viaţa sa) .

Iar toţi care Îl acceptă pe Dumnezeu ca Tată dau dovadă de ascultare faţă de EL .

Are un nume sfânt :„Sfinţească-se Numele Tău

În vechime numele arată caracterul persoanei , iar Numele lui Dumnezeu arată caracterul Lui – iar caracterul lui Dumnezeu este sfânt ; nimic rău nu este în caracterul Lui . Iar cu viaţa noastră fiecare trebuie să prezinte caracterul lui Dumnezeu , aşa ca trebuie să-L prezentăm în tot ce facem .

Voia lui Dumnezeu se face şi în cer şi pe pământ .

Dumnezeu este Stăpân şi Domn în acest univers , şi nimic din ce se face pe acest pământ nu se întâmplă fără voia Lui . Fiecare creştin se roagă ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ dar se gândeşte fiecare că este responsabil ca această voie să fie făcută ? Cum putem noi să-l rugăm ca voia Lui să se facă pe pământ şi în viaţa noastră dacă noi nu ascultăm de El ?

Dacă în societatea noastră creşte imoralitatea şi Cuvântul lui Dumnezeu este neglijat , poate crede cineva ca voia lui Dumnezeu (pedeapsa Lui ) va ocoli pământul acesta ? Dumnezeu are un caracter sfânt şi drept , şi El va pedepsi pe toţi care ştiu voia Lui şi nu o împlinesc .

Faptul că ţara noastră a fost pedepsită cu secetă anul trecut ,iar acest an cu inundaţi sunt urmările faptului că Îl nesocotim pe Dumnezeu şi facem doar ce dorim noi – dar insistăm se ne numim creştini şi să apelăm la Dumnezeu ca Tată .

Oare nu luăm Numele Domnului în deşert astfel ?

Ca să oprim mânia lui Dumnezeu asupra naţiunii noastre trebuie să ne venim în fire şi să ne întoarcem la El . Să ne cerem iertare de păcatele noastre şi să luăm atitudine atunci când este un păcat care ne poate afecta societatea .

Dumnezeu se poate îngriji de toate nevoile noastre .

El ne poate da pâinea cea de toate zilele – şi aici se referă la nevoile noastre .Căci mai departe în acelaşi capitol este scris :

Căutaţi mai întîi ‘mpărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mîne; căci ziua de mîne se va îngrijora de ea însăş. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:33-34 )

Prioritate în viaţa noastră trebuie să fie voia lui Dumnezeu şi comunicarea cu El .

În ziua de azi unii în alergarea lor nu au timp să comunice cu familia lor , cu Dumnezeu , nu au timp să citească Biblia , crezând că sunt lucruri mult mai importante ca aceasta . De aceea sunt aşa multe persoane nefericite , căci toată viaţa lor au fost în căutare de lucruri care nu le pot lua cu ei în mormânt , dar care le furau timpul preţios .

Nu vreau să spun că a lucra din greu este păcat , doar că fiecare trebuie să-i dea din timpul său Domnului – mă refer la timp de rugăciune şi studierea Scripturii . Iar celelalte lucruri i se vor da pe deasupra .

Dumnezeu ne poate ierta greşelile .

Dumnezeu iubeşte mult oamenii dar urăşte păcatul din viaţa lor . Atunci când o persoană doreşte să înceapă o viaţă nouă – devine un copil de Dumnezeu , şi exact în acel moment se întâmplă un lucru important – Dumnezeu ia păcatele acelei persoane şi le aruncă în marea uitării (nu-şi mai aduce aminte de ele ). Deci acele păcate nu-i vor mai conduce viaţa .

Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Dar orice creştin trebuie să ierte şi el păcatele celor care i-au greşit , căci altfel degeaba te rogi „ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Căci atunci Dumnezeu îţi va ierta greşelile exact cum ierţi şi tu .

Dumnezeu ne poate feri de ispită .

Prin Cuvântul Său El ne sfinţeşte şi ne dă putere prin Duhul Sfânt asupra păcatului . Când am întrebat un grup de copii despre ce ispite poate fi vorba am primit următoarele răspunsuri :

– de a merge la adunarea celor răi .

– de a vorbi urât ,

– de a merge împotriva părinţilor ,

– de a gândi urât ,

– de a lenevi .

Dar care sunt ispitele tale pe care le doreşti biruite cu ajutorul lui Dumnezeu ?

Orice nu ai face trebuie să ştii că Dumnezeu are putearea asupra vieţii tale , şi El e singurul care merită toată slava pe acest pământ .

Amin .

#comunicare, #dumnezeu