Iehova – Eu sunt Cel ce sunt

În zilele noastre foarte mulţi au auzit despre numele lui Dumnezeu ca Iehova , dar puţini cunosc semnificaţia acestui nume .

În acest articol voi prezenta semnificaţia numelui Iehova .

Numele Iahova este cel mai folosit în Biblia .

Şi mai ales în Vechil Testament , care a fost scris în limba ebraică . Acest nume a apărut de 6.823 de ori .

În ebraică , iniţial cuvintele se scriau dar fără vocale , şi numele Iehova , era scris IHWH (sau IHVH) . Mai târziu s-au introdus vocalele din numele Adonai (Stăpând , Domn ) – astfel obţinându-se numele Iehova .

Numele Iehova provine din cuvântul havah care înseamnă „a fi sau a deveni ” .

Acest nume apare în Biblie în cartea Exod , capitolul 3.

Moise a fugit din Egipt şi trăia de 40 de ani în pustiu . În acea zi el păştea oile socrului său Ietro , când a văzut un un foc :

Îngerul Domnului i S’a arătat într’o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s’a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)

Atunci Dumnezeu S-a prezentat prima dată lui Moise :

Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.„ Şi a adăugat: ,,Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.„ Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: ,,Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

…. Eu te voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?„

Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m’a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?„

Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.„ Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m’a trimes la voi.„. (Exod 3:5-14)

Dumnezeu Iehova este veşnic – El a fost , este şi va fi . Prin faptul că se numeşte Eu sunt , ne arată că EL este acelaşi şi principiile Lui nu se schimbă niciodată . Cu mai mare bucurie ne putem baza pe un aşa Dumnezeu neschimbător , care nu-şi schimbă promisiunile şi esenţa Lui .

Isus tot este Iehova .

În timpul în care Isus a fost pe acest pământ , EL s-a prezentat cu acest nume :

„ De aceea v’am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.„ ,,Cine eşti Tu?„ I-au zis ei. Isus le-a răspuns: ,,Ceeace dela început vă spun că sînt.„ Am multe de zis despre voi şi de osîndit în voi; dar Celce M-a trimes, este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.„ Ei n’au înţeles că le vorbea despre Tatăl. Isus deci le-a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:24-28 )

Mai tîrziu Isus afirmă că El cu Tatăl una sunt . Acest lucru ne arată că EL este acum cu cei care Îl iubesc – EL este acum ,şi nu-şi schimbă promisiunile chiar dacă nu-ţi respecţi promisiunile faţă de Dumnezeu .

Mă bucur că Dumnezeu nu este ca omul – EL nu se schimbă , şi Domnul Isus este egal cu Iehova şi nici El nu se schimbă .

L-ai cunoscut tu pe Dumnezeu Iehova ? Dacă nu , atunci apropie-te de El cu toată încrederea că te va primi , căci a promis :

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28 )

Dacă vei cunoaşte numele lui Dumnezeu , îi vei cunoaşte caracterul Lui , iar acest lucru îţi va da pace şi linişte în viaţa ta .

Mă bucur că L-ai aflat pe Dumnezeu ca Iehova , rămâne doar să apelezi la El , deoarece El este aici şi te aude .

Domnul să te binecuvinteze !

#dumnezeu, #isus