Elohim – Dumnezeu Creator.

În urmă cu câteva zile am promis că voi explica pe rând unele din Numele lui Dumnezu . Astăzi vreau să încep cu numele Elohim .În acest articol vreau să prezint pe Dumnezeu ca şi Creator .

Cum este prezentat Elohim în Biblie .

Prima relatare a cuvântului Elohim o găsim în primul verset din Biblie :

La început, Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile şi pămîntul.” (Genesa 1:1)

Deci Îl vedem pe Dumnezeu ca şi Creatorul lumii acestea . El poate crea din nimic.

În ebraică (limba în care a fost scrisă marea partea a Vechiului Testament ) El înseamnă „puternic” sau „tare ” , iar Elohim este tradus ca „Dumnezeu ” .

Terminaţia „him” în ebraică arată pluralul (în ebraică există două forme de plural : dualul şi pluralul – mai mult decât doi ).

Deci Dumnezeu creatorul se prezintă în mai multe persoane . Să vedem cine sunt acestea ?

În al doilea verset al cărţii Genesa este scris.

Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. ” (Genesa 1:2 )

Deci a doua persoană a dumnezeirii este Duhul Sfânt .

Însă aşa cum am mai specificat , terminaţia „him ” arată la mai mult de două persoane , iar în Epistola lui Pavel către Coloseni putem identifica uşor şi a treia persoană :

Pentrucă prin El (Isus) au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Coloseni 1:16 )

Evanghelia după Ioan specifică încă o dată :

„ La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3 )

Una din creaţiile lui Dumnezeu suntem noi căci El ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui .

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” (Genesa 1:26 a)

Deci fiecare om de pe acest pământ este creat după chipul lui Dumnezeu , în cosecinţă nu putem spune despre cineva că este urât – toţi sunt frumoşi . Noi ,uneori suntem tentaţi să catalogăm astfel oamenii , deşi nu e corect . Cel cărui îi spui urât – tot e creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu .

Cum se manifestă Elohim .

Dumnezeu ascultă oamenii credincioşi Lui în ziua necazului :

Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, (Psalm 20:1)

Faptul că El ne-a creat după chipul Său- astfel doreşte ca omul (tu şi eu ) să reflecte chipul şi asemănare lui Dumnezeu . Scopul pentru care a fost creat omul este să reflecte caracterul lui Dumnezeu . Cum reflecţi tu caracterul lui Dumnezeu ?

Prin purtarea ta se vede că eşti creştin ?

Noi putem accepta că Dumnezeu ne-a creat doar prin credinţa în El :

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n’a fost făcut din lucruri cari se văd.” (Evrei 11:3 )

Deşi Domnul ne-a dat destule argumente pentru a crede că El ne-a creat pe noi , pământul , tot universul – putem accepta doar prin credinţă în El .

De 200 de ani a apărut controversata ideie evoluţionistă , şi acum oamenii se consideră suficient de inteligenţi pentru a crede ştiinţa . Nici nu iau în calcul că ştiinţa uneori poate greşi – de 2000 de ani oamenii de ştiinţă credeau că pământul este plat , dar în Biblie este scris de mai mulţi ani că Pământul este rotund :

Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa adîncului … eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucînd neîncetat înaintea Lui, jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.” (Proverbe 8: 27-31)

Acest Dumnezeu – Elohim , este unicul Dumnezeu care există – nu mai poate exista alt dumnezeu .

Chiar şi cei douăzeci şi patru de bătrâni din faţa tronului lui Dumnezeu au exclamat :

„ Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”(Apocalipsa 4:11 )

De ce Dumnezeu a îngăduit să se nască oameni cu defecte fizice ?

Aceasta este întrebarea care mi-a pus-o un cititor al blogului .

Acum pot să-i răspund în parte (mai detaliat îi voi răspunde în articolul „Iehova – rafa”) – deoarece în fiecare om să se vadă lucrarea lui Dumnezeu .Dacă tu care citeşti ai un defect fizic , Dumnezeu Creatorul vrea să se vadă prin viaţa ta lucrarea Lui . Pentru alţii tu eşti cu defecte , pentru Dumnezeu eşti perfect . Dumnezeu nu crează cu defect .

Dumnezeu a creat pe fiecare om cu un scop precis – şi pentru tine , chiar dacă nu realizezi acest lucru , aşa este !!

Din acest motiv trebuie să fii mulţumitor pentru viaţa care ţi-a fost dată . Deci …

Care trebuie să fie atitudinea ta ?

Cum am mai spus – trebuie să fii mulţumitor . Mulţi nu realizează că scopul lor este să mulţumească pe cei din jur: să arate bine , să aibă muşci bine conturaţi , abdomen plat , figură de manechin , să ….. şi tot aşa vor găsi o mie de motive .

Dar toţi au fost creaţi pentru a arăta prin viaţa lor pe Dumnezeu , iar pentru aceasta nu ai nevoie stringentă de a te contopi cu un manechin .

„Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalm 139:14 )

Acestea sunt cuvintele psalmuistului care a realizat acest lucru . A realzat că pentru a te bucura de viaţă nu trebuie să satisfaci nevoia societăţii sau a modei , ci doar să mulţumeşti şi să trăieşti pentru Dumnezeu .

„Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cînta Numele Domnului, Numele Celui Prea ‘nalt.” (Psalm 7:17

Apreciază toţi oamenii , pentru că şi ei au fost creaţi cu un scop precis ; ei tot sunt creaţia lui Dumnezeu – exact ca şi tine .

Bucurăt-te că eşti o făptură minunată !

#creatie, #dumnezeu