Când sexul proavoacă durere şi vinovăţie ?

Deşi mulţi au relaţii sexuale în afara căsătoriei majoritatea au sentimente de ruşine şi vinovăţie ,sau chiar se simt necuraţi . Mulţi nu îşi găsesc împlinirea în aceste relaţii , şi suferă enorm chiar dacă nu spun aceasta. Unii nu au avut satisfacţia care au crezut că o va aduce relaţia intimă . Şi din ce în ce mai mulţi sunt dezamăgiţi de această latură a vieţii .

Îmi amintesc de o colegă de facultate care se simţea mereu murdară în urma unei relaţii sexuale în care un băiat a abuzat-o, şi tot timpul atrăgea o atenţie excesivă igienei personale. Avea impresia că este murdară ,şi nu putea să scape de acest sentiment .

De ce se întâmplă acesta ?

În acest articol vreau să arăt de ce tinerii ,şi nu numai ei ,suferă de pe urma relaţiilor sexuale.

1. Motivul ar fi că relaţiile intime nu sunt folosite corect .În cartea Levitic 20 sunt reprezentate mai multe situaţii care provoacă astfel de sentiment :

„10 Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.

12 Dacă un om se culcă cu noru-sa, amîndoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sînge: sîngele lor să cadă asupra lor.

13 Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.

15 Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s’o omorîţi.

16 Dacă o femeie se apropie de o vită, ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omorîte: sîngele lor să cadă asupra lor.

21 Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii.

22 Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le împliniţi, pentruca ţara în care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gura ei.”

Situaţiile prezentate aici sunt : zoofilia , incestul , homosexualistatea .

La aceste a se mai adaugă curvia şi preacurvia .(Epistola către Evrei 13:4)

2. Ele sunt descrise drept „un lucru scîrbos ”, şi un păcat care trebuie pedepsit cu moartea . Aceasta este atitudinea Lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri , şi aşa trebuie să fie şi atitudinea noastră ca şi creştini . Dumnezeu nu rămâne indiferent , ci pedepseşte , cu atât mai mult noi trebuie să nu tolerăm aceste comportamente . Nu trebuie să permitem promovarea homosexualilor şi altor comportamente imorale , dar nici nu trebuie să-i privim cu indiferenţă . Dumnezeu doreşte să acţionezi imediat , deoarece ştie că acest rău se răspândeşte ca o boală infecţioasă . Cum acţionezi tu ? Faci şi tu parte din cei nepăsători ? Încurajezi asemenea practici ?

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii (băieţi care se prostitueză ), nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6 : 9-10)

3. Oamenii se simt incomod deoarece nu folosesc sexul cum ar dori Dumnezeu . Ştiu că în societatea noastră este o suprasaturare de informaţie , din acest punct de vedere . Dar totuşi , nimeni nu s-a întrebat de ce relaţia intimă a ajuns să fie folosită incorect . Analizând situaţia am ajuns la concluzia că sexul a ajuns să fie folosit incorect deoarec…

Te-ai lăsat condus de poftele tale : ai cedat în faţa tentaţiilor şi apropourilor colegilor sau a prietenilor, şi ai luat marea hotărire să laşi dragostea să-ţi conducă viaţa .Ca viaţa ta să fie condusă de un sentiment , nu de principii , nu de valori , ci de nişte sentimente schimbătoare!?

Relaţiile intime nu ţi-au fost prezentate corect sau au fost promovate într-un mod greşit . Cu regret , în multe şcoli se învaţă cum elevii să folosească prezervativul , cu scopul să se protejeze . Dar de ce ? De ce unui adolescent să se protejeze ? Aceste întrebări şi le pune şi ei (adolescenţii) . Astfel , în loc să înveţe abstinelţa , se promovează subtil relaţiile înainte de căsătorie . „Dacă şcoala le promovează atunci e OK!!”

Nu ştiu de ce , dar mult e ziare ,de tipul „Bravo ” , „ Popcorn” şi „Cool” dau sfaturi tinerilor cum să se descurce în relaţii intime . Sunt fete şi băieţi de 14 ani??? care cer sfaturi în acest domeniiu. Iar argumentele sunt diferite : fiecare face ce doreşte , nu facem sex ci dragoste,trebuie să ai experientă (parcă în noaptea nunţii vei da vreun examen de capacitate ), trebuie să te cunoşti (uneori ca să capeţi acea experienţă ). Deşi nu-ştiu dacă măcar unul din motive este cît de cît real .

Oricum nu conteză cum ai ajuns în această stare , ci contează că doreşti să te opreşti , doreşti să te simţi curat (curată) şi să poţi să începi o viaţă nouă ,pînă la căsătorie .

4. Să ştii că există o soluţie – indiferent cât de tare te-ai afundat în mlaştina aceasta a relaţiilor pericouloase .

Primul pas este să nu mai încerci să fugi de problemă . Nu crede că schimbarea partenerului îţi va oferi pace , conştiinţa ta cu tine va rămîne . Cu aşa sitaţie s-a confruntat şi David :

Cîtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mîna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pămîntul de seceta verii.Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: ,,’mi voi mărturisi Domnului fărădelegile!„ Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalm 32:3-5)

Al doilea pas este să ceri iertare lui Dumnezeu ,exact cum a experimentat-o şi David: ştiid că El te va ierta şi te va curăţi de orice păcat , tu trebuie doar să te apropii de El .

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

(.1 Corinteni 6: 11)

Pentru a evita orice păcat de acest tip , ar fi mai bine să te abţii de la relaţii intime până la căsătorie , oferindu-te doar partenerului de căstorie .

Domnul să te binecuvânteze să faci o alegere corectă în viaţa ta !!

#homosexualitate, #imoralitate