Tabără de engleză EFNL

În acestă vară va avea loc o tabără de engleză pentru profesori şi elevi/studenţi .

Evenimentele acestea vor avea loc la Causeni, in localul taberei
„Ghiocel”. Pretul de participare pentru studenti este
de 70 Euro, iar de la profesori solicitam 20 Euro, restul pretului
fiind acoperit de Asociatie.

„Invatatura din Cuvant-Precept Ministries pentru Moldova”, de mai multi ani a
inceput un proiect de lucru, prin care vrem sa ajutam profesorii din
scolile publice si anume, le oferim posibilitatea de a se odihni la o
tabara de 10 zile unde pot sa invete un curs de computer sau de limba
engleza, la alegere. Pentru cei ce vor sa invete computerul vom face un
curs de tastare rapida si cunostinte fundamentale de lucru la
calculator, iar cei care vor sa studieze limba Engleza de asemenea vor
avea posibilitatea sa invete un curs elementar in aceasta privinta sub
conducerea profesorilor americani si moldoveni. Cu toti profesorii vom
parcurge si un curs care apoi poate fi folosit cu succes la orele de
educatie moral-spirituala sau la orele de dirigintie. Anul acesta
planificam sa avem 2 astfel de tabere. La prima, care va fi in
perioada 21-30 iulie, vom studia cum sa aplici preceptele bibliei
pentru zidirea unei familii fericite? iar la a doua tabara (30 iulie –
8 august) vom studia Cum sa aplici preceptele Bibliei pentru zidirea
caracterului integru?

Pentru inscriere sau informatii suplimentare contactati pe Dna Natalia Boicu
la adresa electronica boicu17@gmail.com sau la telefon 079602596.

#educatie, #tabere

Iehova – Eu sunt Cel ce sunt

În zilele noastre foarte mulţi au auzit despre numele lui Dumnezeu ca Iehova , dar puţini cunosc semnificaţia acestui nume .

În acest articol voi prezenta semnificaţia numelui Iehova .

Numele Iahova este cel mai folosit în Biblia .

Şi mai ales în Vechil Testament , care a fost scris în limba ebraică . Acest nume a apărut de 6.823 de ori .

În ebraică , iniţial cuvintele se scriau dar fără vocale , şi numele Iehova , era scris IHWH (sau IHVH) . Mai târziu s-au introdus vocalele din numele Adonai (Stăpând , Domn ) – astfel obţinându-se numele Iehova .

Numele Iehova provine din cuvântul havah care înseamnă „a fi sau a deveni ” .

Acest nume apare în Biblie în cartea Exod , capitolul 3.

Moise a fugit din Egipt şi trăia de 40 de ani în pustiu . În acea zi el păştea oile socrului său Ietro , când a văzut un un foc :

Îngerul Domnului i S’a arătat într’o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s’a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)

Atunci Dumnezeu S-a prezentat prima dată lui Moise :

Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.„ Şi a adăugat: ,,Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.„ Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: ,,Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

…. Eu te voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?„

Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m’a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?„

Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.„ Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m’a trimes la voi.„. (Exod 3:5-14)

Dumnezeu Iehova este veşnic – El a fost , este şi va fi . Prin faptul că se numeşte Eu sunt , ne arată că EL este acelaşi şi principiile Lui nu se schimbă niciodată . Cu mai mare bucurie ne putem baza pe un aşa Dumnezeu neschimbător , care nu-şi schimbă promisiunile şi esenţa Lui .

Isus tot este Iehova .

În timpul în care Isus a fost pe acest pământ , EL s-a prezentat cu acest nume :

„ De aceea v’am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.„ ,,Cine eşti Tu?„ I-au zis ei. Isus le-a răspuns: ,,Ceeace dela început vă spun că sînt.„ Am multe de zis despre voi şi de osîndit în voi; dar Celce M-a trimes, este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.„ Ei n’au înţeles că le vorbea despre Tatăl. Isus deci le-a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:24-28 )

Mai tîrziu Isus afirmă că El cu Tatăl una sunt . Acest lucru ne arată că EL este acum cu cei care Îl iubesc – EL este acum ,şi nu-şi schimbă promisiunile chiar dacă nu-ţi respecţi promisiunile faţă de Dumnezeu .

Mă bucur că Dumnezeu nu este ca omul – EL nu se schimbă , şi Domnul Isus este egal cu Iehova şi nici El nu se schimbă .

L-ai cunoscut tu pe Dumnezeu Iehova ? Dacă nu , atunci apropie-te de El cu toată încrederea că te va primi , căci a promis :

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28 )

Dacă vei cunoaşte numele lui Dumnezeu , îi vei cunoaşte caracterul Lui , iar acest lucru îţi va da pace şi linişte în viaţa ta .

Mă bucur că L-ai aflat pe Dumnezeu ca Iehova , rămâne doar să apelezi la El , deoarece El este aici şi te aude .

Domnul să te binecuvinteze !

#dumnezeu, #isus

Elohim – Dumnezeu Creator.

În urmă cu câteva zile am promis că voi explica pe rând unele din Numele lui Dumnezu . Astăzi vreau să încep cu numele Elohim .În acest articol vreau să prezint pe Dumnezeu ca şi Creator .

Cum este prezentat Elohim în Biblie .

Prima relatare a cuvântului Elohim o găsim în primul verset din Biblie :

La început, Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile şi pămîntul.” (Genesa 1:1)

Deci Îl vedem pe Dumnezeu ca şi Creatorul lumii acestea . El poate crea din nimic.

În ebraică (limba în care a fost scrisă marea partea a Vechiului Testament ) El înseamnă „puternic” sau „tare ” , iar Elohim este tradus ca „Dumnezeu ” .

Terminaţia „him” în ebraică arată pluralul (în ebraică există două forme de plural : dualul şi pluralul – mai mult decât doi ).

Deci Dumnezeu creatorul se prezintă în mai multe persoane . Să vedem cine sunt acestea ?

În al doilea verset al cărţii Genesa este scris.

Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. ” (Genesa 1:2 )

Deci a doua persoană a dumnezeirii este Duhul Sfânt .

Însă aşa cum am mai specificat , terminaţia „him ” arată la mai mult de două persoane , iar în Epistola lui Pavel către Coloseni putem identifica uşor şi a treia persoană :

Pentrucă prin El (Isus) au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Coloseni 1:16 )

Evanghelia după Ioan specifică încă o dată :

„ La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3 )

Una din creaţiile lui Dumnezeu suntem noi căci El ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui .

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” (Genesa 1:26 a)

Deci fiecare om de pe acest pământ este creat după chipul lui Dumnezeu , în cosecinţă nu putem spune despre cineva că este urât – toţi sunt frumoşi . Noi ,uneori suntem tentaţi să catalogăm astfel oamenii , deşi nu e corect . Cel cărui îi spui urât – tot e creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu .

Cum se manifestă Elohim .

Dumnezeu ascultă oamenii credincioşi Lui în ziua necazului :

Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, (Psalm 20:1)

Faptul că El ne-a creat după chipul Său- astfel doreşte ca omul (tu şi eu ) să reflecte chipul şi asemănare lui Dumnezeu . Scopul pentru care a fost creat omul este să reflecte caracterul lui Dumnezeu . Cum reflecţi tu caracterul lui Dumnezeu ?

Prin purtarea ta se vede că eşti creştin ?

Noi putem accepta că Dumnezeu ne-a creat doar prin credinţa în El :

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n’a fost făcut din lucruri cari se văd.” (Evrei 11:3 )

Deşi Domnul ne-a dat destule argumente pentru a crede că El ne-a creat pe noi , pământul , tot universul – putem accepta doar prin credinţă în El .

De 200 de ani a apărut controversata ideie evoluţionistă , şi acum oamenii se consideră suficient de inteligenţi pentru a crede ştiinţa . Nici nu iau în calcul că ştiinţa uneori poate greşi – de 2000 de ani oamenii de ştiinţă credeau că pământul este plat , dar în Biblie este scris de mai mulţi ani că Pământul este rotund :

Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa adîncului … eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucînd neîncetat înaintea Lui, jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.” (Proverbe 8: 27-31)

Acest Dumnezeu – Elohim , este unicul Dumnezeu care există – nu mai poate exista alt dumnezeu .

Chiar şi cei douăzeci şi patru de bătrâni din faţa tronului lui Dumnezeu au exclamat :

„ Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”(Apocalipsa 4:11 )

De ce Dumnezeu a îngăduit să se nască oameni cu defecte fizice ?

Aceasta este întrebarea care mi-a pus-o un cititor al blogului .

Acum pot să-i răspund în parte (mai detaliat îi voi răspunde în articolul „Iehova – rafa”) – deoarece în fiecare om să se vadă lucrarea lui Dumnezeu .Dacă tu care citeşti ai un defect fizic , Dumnezeu Creatorul vrea să se vadă prin viaţa ta lucrarea Lui . Pentru alţii tu eşti cu defecte , pentru Dumnezeu eşti perfect . Dumnezeu nu crează cu defect .

Dumnezeu a creat pe fiecare om cu un scop precis – şi pentru tine , chiar dacă nu realizezi acest lucru , aşa este !!

Din acest motiv trebuie să fii mulţumitor pentru viaţa care ţi-a fost dată . Deci …

Care trebuie să fie atitudinea ta ?

Cum am mai spus – trebuie să fii mulţumitor . Mulţi nu realizează că scopul lor este să mulţumească pe cei din jur: să arate bine , să aibă muşci bine conturaţi , abdomen plat , figură de manechin , să ….. şi tot aşa vor găsi o mie de motive .

Dar toţi au fost creaţi pentru a arăta prin viaţa lor pe Dumnezeu , iar pentru aceasta nu ai nevoie stringentă de a te contopi cu un manechin .

„Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalm 139:14 )

Acestea sunt cuvintele psalmuistului care a realizat acest lucru . A realzat că pentru a te bucura de viaţă nu trebuie să satisfaci nevoia societăţii sau a modei , ci doar să mulţumeşti şi să trăieşti pentru Dumnezeu .

„Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cînta Numele Domnului, Numele Celui Prea ‘nalt.” (Psalm 7:17

Apreciază toţi oamenii , pentru că şi ei au fost creaţi cu un scop precis ; ei tot sunt creaţia lui Dumnezeu – exact ca şi tine .

Bucurăt-te că eşti o făptură minunată !

#creatie, #dumnezeu

Cum discriminrează homosexualii şi ce numesc ei „discriminare”


Cu ceva mai mult de doi ani în urmă am asistat la o conferinţă organizată de Gender-Doc-M după care am trimis un raport Parlamentului. Citiţi mai jos textul acelui raport şi vedeţi cât de repede şi la ce proporţii au evoluat evenimentele.

Vezi scrisoarea deschisă a pastorului Vasile Filat  pe moldovacrestina.net

#imoralitate, #nedescriminare

Cum apare homosexualitatea (partea 2)

(8) În timp, viata sa devine tot mai stresantă. O cauză este, asa cum afirmă activistii homosexuali, lipsa de întelegere sau chiar ostilitatea din partea celorlalti. Singurii care par să-l înteleagă cu adevărat sunt alti homosexuali, astfel formându-se cu acestia un si mai puternic sentiment de „comunitate”. Nu este însă adevărat, cum pretind activistii homosexuali, că acestea sunt singurele sau cele mai mari solicitări (stresuri). Mare parte din neliniste este cauzată pur si simplu de stilul de viată – de pildă, consecintele medicale, SIDA fiind una dintre aceatsa (dacă nu cea mai gravă). El trăieste de asemenea cu vina si rusinea pe care în mod inevitabil le resimte din cauza comporamentului său imoral si promiscuu si pentru că stie că nu se poate raporta efectiv la celălalt sex, neputând avea o familie adevărată (un handicap psihologic care nu poate fi compensat de campanile homosexualilor pentru căsătorie, adoptie si drepturi de mostenire).

Oricât de mult încearcă activistii homosexuali să-i prezinte ca normale aceste tipare comportamentale si pierderile generate de acestea, si indiferent de cât de indicată ar fi ascunderea lor de publicul larg, din motive politice, dacă el nu rezolvă marile lacune emotionale din viata sa, el nu se va putea privi pe sine cu sinceritate si nici nu se va putea simti satisfăcut.

Nimeni, nici măcar cel mai rău si mai adevărat „homofob”, nu va putea fi asa de aspru cu el cum este el însusi. Mai mult, mesajele de auto-condamnare cu care se luptă el zi de zi sunt întărite de fapt de o întelegere auto-ironică a stilului său de viată homosexual. Activistii din jurul lui vor continua să-i spună că toate acestea sunt provocate de „homofobia” tacită a celor din jur, dar el stie că nu este asa.

Stresul de a fi homosexual conduce la un comportament homosexual mai mare, nu mai mic. Acest principiu, surprinzător pentru omul de rând (cel putin pentru acel om care nu este implicat în nici un pattern, de nici un fel) este tipic pentru ciclul de comportament auto-distructiv – viciat sau de dependentă; vina, rusinea si auto-condamnarea nu fac decât să sporească toate acestea. Nu este deci surprinzător că oamenii recurg la o atitudine de negare pentru a scăpa de aceste sentimente, iar el face la fel. El îsi va spune: „Nu există nici o problemă si deci nu am de ce să mă simt asa prost.”

(9) După ce se luptă cu această vină si rusine ani de zile, băiatul acum adult ajunge să creadă – lucru de înteles – si, din cauza negării, are nevoie să creadă, că „nu pot să mă schimb pentru că starea mea este de neschimbat.” Dacă măcar o clipă ar gândi altfel, imediat ar apărea întrebarea „Atunci de ce…?”, readucând cu sine toată acea rusine si vină.

Astfel, până băiatul devine bărbat, el si-a compus în minte această poveste: „Întotdeauna am fost diferit; mereu unul din afară. Am avut atractii fată de băieti de când mă stiu. Prima oară m-am îndrăgostit de un băiat, nu de o fată. Nu mă interesează persoanele de celălalt sex. A, am încercat – cu disperare. Dar experientele mele sexuale cu fete au fost anoste. Însă prima oară când am avut o relatie homosexuală, m-am simtit bine. Mi se pare evident că homosexualitatea este genetică. Am încercat să mă schimb – numai Dumnezeu stie cât de mult am încercat – dar nu am putut. Asta pentru că asa ceva nu se poate schimba. În cele din urmă, am încetat să mă mai lupt si m-am acceptat asa cum sunt.”

(10) Atitudinile sociale fată de homosexualitate vor juca si ele un rol, făcându-l pe om să adopte, mai mult sau mai putin, o perspectivă a „înnăscutului si de neschimbat. Este evident că un punct de vedere intens mediatizat, care prezintă homosexualitatea ca pe ceva normal, va spori probabilitatea ca el să adopte această pozitie si încă de tânăr. E însă mai putin evident – decurge din ce am discutat mai sus – că o atitudine de ridiculizare, respingere si acuzare din partea celor din jur îl va face să adopte aceeasi pozitie.

(11) Dacă nu renuntă la dorinta de a avea o familie, bărbatul poate continua să se lupte cu „a doua sa natură”. În functie de cei pe care-i întâlneste, el poate rămâne blocat între condamnarea societătii si propaganda homosexuală, atât în institutiile seculare, cât si în cele religioase. Mesajul cel mai important de care are el nevoie este că „vindecarea este posibilă.”

(12) Dacă începe să meargă pe calea către vindecarea, va constata că acest drum este lung si dificil – însă extraordinar de recompensator. Drumul către refacerea deplină a heterosexualitătii durează mai mult decât media de viată a căsniciilor americane – aceasta indică cât de defectuoase sunt toate relatiile din ziua de azi.

Din terapia medicală el va ajunge să înteleagă adevărata natură a dorintelor sale, că acestea nu se referă exact la sex, si că el nu este definit de apetitul său sexual. În acest cadru, el va învăta foarte probabil cum să se raporteze la alti bărbati pentru o tovărăsie si intimitate masculină autentică, nesexualizată; va învăta cum să se raporteze corect la o femeie, ca prietenă, iubită, tovarăsă de viată si, cu ajutorul lui Dumnezeu, mamă a copiilor săi.

Desigur, vechile răni nu vor dispărea ca prin farmec. În viitor, în momente de solicitare intensă, vechile căi de scăpare îi vor face cu ochiul. A afirma însă că aceasta este o dovadă că el este tot un homosexual si că nu s-a schimbat este o minciună. Pe măsură ce el trăieste o viată nouă, de sinceritate, si cultivă o intimitate autentică cu o femeie, noile tipare vor deveni tot mai puternice iar cele vechi, gravate în sinapsele lui cerebrale, se vor atenua.

În timp, stiind că ele au putine de-a face cu sexul, el va ajunge să abordeze si să cunoască corect impulsurile vechilor porniri. Acestea vor fi pentru el ca amenintările de furtună, un semnal că ceva nu este în ordine în familia lui, că se activează un vechi tipar de dorintă si respingere. Va învăta că până nu îsi pune în ordine situatia casnică, aceste recidive nu se vor reduce. În relatiile sale cu altii – ca prieten, sot, coleg – va beneficia acum de un dar special. Ce a fost cândva un blestem, acum este o binecuvântare, pentru el si pentru altii.

#homosexualitate, #imoralitate, #sex

Cum apare homosexualitatea (partea 1)

Acest articol l-am primit prin email – este foarte util să-l citiţi , ca să vă faceţi o privire de ansamblu .

Este un lucru dificil de explicat felul în care interactionează între ele genele, mediul si alte influente, sau măsura în care un anumit factor poate „influenta” o finalitate, însă fără să o cauzeze, si felul în care intervine si credinta omului. Scenariul de mai jos este prescurtat si ipotetic, dar se bazează pe viata unor persoane reale, ilustrând felul în care diversi factori influentează comportamentul.

De mentionat că scenariul de mai jos este doar unul dintre modurile de dezvoltare care pot conduce la homosexualitate, fiind însă un scenariu comun. În realitate, „drumul” fiecărui om către exprimarea sexuală este individual, având în comun cu altii anumite portiuni ale acestui drum.

(1) Scenariul nostru începe la nastere. Băiatul (de exemplu) care poate ajunge într-o zi să se lupte cu homosexualitatea se naste cu anumite caracteristici care sunt oarecum mai comune la homosexuali decât la ansamblul populatiei. Unele dintre aceste trăsături pot fi mostenite (genetice), în timp ce altele pot fi cauzate de „mediul intrauterin” (hormoni). Aceasta înseamnă că un tânăr fără aceste trăsături va avea mai putine sanse să devină homosexual, comparativ cu cineva care le are.

Care sunt aceste trăsături? Dacă am putea să le identificăm cu precizie, multe dintre ele ar apărea ca „daruri” si nu ca „probleme”. De pildă, o fire sensibilă, o inclinatie foarte creativă, un anumit simt estetic. Unele dintre ele, cum este o sensibilitate sporită, poate fi legată – sau poate fi chiar – o caracteristică fiziologică generatoare de probleme, asa cum ar fi o reactie de angoasă peste medie la un anumit stimul.

Nimeni nu stie cu precizie care sunt aceste caracteristici mostenibile; în prezent avem numai supozitii. Dacă am putea studia homosexualitatea într-o manieră corespunzătoare (neinfluentati de agendele politice) am putea clarifica acesti factori – asa cum facem în domenii mai putin „sensibile”. În orice caz, în mod clar nu există nici o dovadă că homosexualitatea comportamentală este mostenită.

(2) De la o vârstă timpurie, anumite caracteristici posibil mostenite îl fac pe băiat să fie „diferit”. El este timid si nu se simte în largul lui alături ce tovarăsii lui „duri”. Poate este mai interesat de artă sau literatură – asta pur si simplu pentru că este istet. Însă când mai târziu se va gândi la copilăria lui, i se va părea dificil să separe care anume dintre aceste diferente comportamentale provin dintr-un temperament mostenit si care provin din următorul factor, si anume:

(3) Din varii motive, el înregistrează o „nepotrivire” nefericită între ce avea nevoie si îsi dorea si ceea ce i-a oferit tatăl lui. Poate majoritatea vor fi de acord că tatăl său era o fire rece si distantă: poate că nevoile sale erau atât de unice, încât tatăl său, o fire obisnuită, nu a stiut să găsească drumul către inima fiului său. Sau poate că tatălui său chiar nu i-a plăcut sensibilitatea fiului. În orice caz, absenta unei legături apropiate, calde si pozitive cu tatăl său îl va face pe băiat să se retragă într-o anumită dezamăgire, o „detasare defensivă” în scopul de a se proteja pe sine.

Din păcate, această distantare de tatăl său si de modelul „masculin” de care avea nevoie îl face si mai putin capabil să se relationeze cu colegii săi. Putem asemăna această situatie cu băiatul căruia îi moare tatăl cel iubitor, dar care este mai putin vulnerabil la o viitoare homosexualitate. Explicatia diferentei constă în faptul că la băiatul pre-homosexual de vină este nu absenta tatălui – literal sau psihologic – ci o apărare psihologică fată de un tată în mod contant dezamăgitor. De fapt, un tânăr care nu-si construieste această apărare (datorită unei terapii timpurii, pentru că există o altă figură masculină în viata sa, sau datorită temperamentului) e mult mai putin probabil să devină homosexual.

O dinamică complementară legată de mama băiatului are si ea sanse să joace un anumit rol. Întrucât oamenii au tendinta să se căsătorească cu parteneri cu „nevroze omoloage”, e posibil ca băiatul să se vadă implicat într-o relatie problematică cu ambii părinti.

Indiferent de motiv, când la maturitate băiatul ajuns homosexual acum îsi aminteste de copilărie, va afirma: „De la început eram diferit. Niciodată nu m-am simtit bine împreună cu băietii de vârsta mea, fiind în largul meu în preajma fetelor.” Asemenea amintiri îl vor face mai târziu să-si considere homosexualitatea atât de convingătoare, ca si cum aceasta era „preprogramată” de la început.

(4) Desi s-a detasat „defensiv” de tatăl său, băiatul încă tânjeste în inima lui după căldură, dragoste si după o îmbrătisare din partea tatălui – lucruri pe nu le-a avut sau nu le-a putut avea. La început, el dezvoltă un atasament intens, non-sexual fată de băiatii mai mari pe care îi admiră – trăind într-un fel, de la distantă, aceeasi experientă a dorintei si lipsei. Odată cu pubertatea apar si impulsurile sexuale – care în special la băieti se pot lega de orice obiect – si se combină cu o deja intensă nevoie de intimitate si căldură masculină. Băiatul începe să aibă accese homosexuale. Ulterior îsi va aminti: „Primele mele impulsuri sexuale erau îndreptate nu către fete, ci către băieti. Fetele nu mă interesau deloc.”

Interventia psihoterapeutică în acest moment sau mai devreme poate avea succes în a preveni formarea unei homosexualităti ulterioare. Această interventie urmăreste pe de-o parte ajutarea băiatului să-si schimbe modelele de dezvoltare efeminate (derivate din „refuzul” de a se identifica cu tatăl cel respins), pe de altă parte – mai important – urmăreste să-l învete pe tatăl său – dacă va învăta – cum să se implice mai mult în relatia cu fiul său.

(5) Pe măsură ce se maturizează (în special în societatea noastră, unde experientele sexuale extra-conjugale sunt lăudate si chiar încurajate) tânărul – acum adolescent – începe să se implice în activităti homosexuale. Sau, alternativ, nevoia sa de apropiere cu cineva de acelasi sex poate fi exploatată de un băiat/bărbat mai în vârstă, care a fost interesat de el sexual încă de când era copil. (De mentionat studiile care indică o incidentă ridicată a abuzurilor sexuale în copilăria bărbatilor homosexuali.) Sau, din contră, el poate evita aceste activităti, din teamă sau rusine, în ciuda atractiei către asa ceva. În orice caz, dorintele sale, acum sexualizate, nu pot fi negate, indiferent de cât de mult li se opune el. Ar fi incorect din partea noastră să considerăm, în acest punct, că aceste dorinte sunt o simplă chestiune de „alegere”.

Într-adevăr, el îsi aminteste că a petrecut luni si ani de zile încercând să nege existenta lor sau să li se opună fără succes. Ne putem imagina usor cât de supărat va fi el mai târziu – pe bună dreptate – când cineva voit sau involuntar îl va acuza că „a ales” să fie homosexual. Când va căuta ajutor, va auzi unul dintre cele două mesaje, ambele speriindu-l: „Homosexualii sunt răi si tu esti rău pentru că ai ales să fii homosexual. Nu e locul tău aici; vei ajunge în Iad;” sau „Homosexualitatea este înnăscută si nu se poate schimba. Asa te-ai născut. Lasă baltă gândul că te vei căsători, vei avea copii si te vei aseza la casa ta. Dumnezeu te-a făcut asa si te-a predestinat pentru o viată de homosexual. Caută să te obisnuiesti cu asta.”

(6) La un moment dat, el cedează în fata profundei sale nevoi de dragoste si începe să se implice voluntar în experiente homosexuale. Poate spre oroarea sa, el va constata că aceste dorinte vechi, adânci si dureroase sunt temporar – sau pentru prima dată – usurate.

Desi poate resimti si un conflict intens, el nu poate tăgădui că usurarea este imensă. Această senzatie temporară de confort este atât de profundă – depăsind cu mult simpla plăcere sexuală pe care oricine o resimte si într-o situatie mai putin încărcată – încât experienta este repetată. Oricât de mult se opune el, el se simte mânat să repete experienta. Si cu cât o face mai des, cu atât aceasta se înrădăcinează mai mult si el o va repeta din nou, chiar dacă deseori cu un feedback emotional tot mai mic.

(7) De asemenea, el va descoperi, la fel ca oricine altcineva, că orgasmul sexual este un puternic mijloc de eliberare a stresului de orice fel. Angajându-se în activităti homosexuale, el deja a trecut una dintre cele mai critice si puternice granite ale tabu-ului sexual. Este usor de acum să depăsească si alte granite oarecum tabu, în special tabu-ul mai putin sever legat de promiscuitate. Activitatea sexuală devine curând principalul factor de organizare în viata sa, el dobândind încetul cu încetul deprinderea de a apela la aceste experiente în mod regulat – nu doar din cauza nevoii sale după iubire părintească, ci ca o eliberare de orice tensiune.

#homosexualitate, #imoralitate, #sex

Un articol interesant

Am găsit ceva interesant pe un site , ce face referire la evenimentele din ultimele zile .

Un grup de oameni cu valori , câteva zile la rând strângeau semnături pentru eliminarea din proiectul de lege nedescriminare a termenului „orientare sexuală” .

Este interesantă atitudinea reprezentaţilor homosexualilor- ei consideră că tocmai elimarea acestui termen duce la discriminare . Dar ei nu ţin cont de aspectul moral al acestei orientări , pericolul pentru societate, imoralitatea care va progresa , bolile sexual transmisibile ….

Citiţi articolul şi expuneţi-vă părerea (articolul e în limba rusă ).

#imoralitate, #nedescriminare