Horoscopul şi zodiile – le iubeşte Dumnezeu sau nu ?

Poate v-aţi pus această întrebare sau poate nu. Nu este numic de mirare să te gîndeşti la horoscop atunci cînd îl poţi găsi oriunde. Unele canale de televiziune prezintă destul de des horoscopul, iar pe internet îl poţi găsi cît se poate de repede. Fiecare este deprins ca să vadă ce îi rezervă ziua sau zilele viitoare. Recent am luat un horoscop şi am citit cîteva caracteristici pe care le-ar avea oamenii din diferite zodii. Cînd am citit am văzut că unele din acele caracteristice se potriveau binişor cu o persoană, dar erau complet diferite pentru altă persoană cunoscută din aceiaşi zodie. În cazul în care ar fi aşa toţi oamenii ar fi clasificaţi în 12 grupe pe care i-ai putea recunoaşte uşor după caracteristicile lor. Nu ai avea decît să înveţi bine toate zodiile şi i-ai putea recunoaşte pe toţi. (citeşte tot articolul )

#dumnezeu

Legea nedescriminare atacă sistemul educaţional

Introducerea termenului „orientare sexuală ” aduce foarte mult rău societăţii deoarece atacă direct sistemul educaţional .

În acest articol voi prezenta doar câteva pericole care le aduce cu sine acest proiect de lege nedescriminare .

În articolul 11 spune :

Articolul 11. Interzicerea discriminării în domeniul educaţiei

(1) Instituţiile de învăţămînt şi educaţie asigură respectarea principiului nediscriminării:

a) prin acces la instituţiile de învăţămînt de orice formă şi nivel;

b) în procesul de educaţie, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;

c) în activitatea didactică şi ştiinţifico-didactică;

d) prin elaborare de materiale didactice şi programe de studii, în conformitate cu principiul nediscriminării;

e) prin informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării faptelor discriminatorii şi aplicării metodelor şi mijloacelor de prevenire a unor astfel de acte şi de sesizare a autorităţilor abilitate;

f) realizează în comun cu alte autorităţi abilitate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe educaţionale pentru copii şi pentru părinţi, în vederea prevenirii şi combaterii discriminării.

(2) Instituţiile de învăţămînt şi educaţie nu pot stabili principii de admitere bazate pe restricţii directe ori indirecte, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare.

(3) Dispoziţiile alin. (1) nu vor fi interpretate ca fiind o limitare a dreptului instituţiilor de învăţămînt de a refuza admiterea persoanei, calificările căreia nu corespund nivelului necesar pentru admitere, atîta timp cît refuzul este justificat şi nu este determinat de apartenenţa persoanei la o categorie protejată. ”

În subpunctul a) se prezintă dorinţa imoralilor să atace sistemul de învăţământ la orice nivel educaţional . Adica iarăşi se vor introduce manuale de tipul „Sexul pe înţelesul celor mici ” sau „Deprinderi de viaţă ” , posibil sub o altă formă .

Dacă vor ajunge să vorbească copiilor de la vârstă foarte mică despre imoralitate şi despre faptul că a fi homosexual e bine , atunci vom avea o generaţie tolerantă şi care acceptă şi pentru ei aceste obiceiuri urâte .

În subpunctul c) se prezintă interzicerea discriminării în activitatea didactică şi ştiinţifico- didactică . Mai pe înţelesul tuturor – nici un profesor , fie el diriginte sau profesor de religie nu va putea să vorbească despre homosexuali în termenii care nu le plac acstor minorităţi (ca nu cumva să nu le discrimineze!) , ci doar în favoare lor sau deloc . Acest lucru va limita mult în drepturi părinţii care vor dori să-şi înveţe copii principii de viaţă creştine .

Este atacată conştiinţa copiilor la vârste mici , când ei nu au discernământ , atunci când ei nu pot înţelege pe deplin care lucruri sunt rele şi care sunt bune .

A învăţa pe copii imoralitatea de mici înseamnă a le spune că aceste practici scârboase fac parte din normalul vieţii cotidiene .

Subpunctul d) ne anunţă că se vor forma manuale şi programe de studiu speciale – se vor tipări manuale cu caracter „nediscriminator” pentru copii !!!

Vor să introducă şi discipline de acest gen ! Ei sunt foarte insistenţi în ceea ce vor să facă .

Şi vor ajunge să-şi realizeze scopul dacă noi azi nu luăm atitudine . Vom ajunge ca şi California . Vezi şi compară – ceea ce ne propun imoralii nu diferă absolut cu nimic de ceea ce deja s-a format în SUA . (vezi articolul ).

Moldova este o ţară creştină – acest lucru s-a demonstrat la recensământul din 2004 , aproape 98% s-au declarat creştini . Şi nu trebuie să dăm voie unor imorali să-şi introducă obiceiurile lor urâte în societatea noastră .

TU CE ATITUDINE VEI LUA ! PRIN FAPTUL CĂ NU FACI NIMIC TE FACI COMPLICE LA PĂCATUL LOR !

Fii un bun creştin – accţionează !!!

#educatie, #imoralitate, #nedescriminare

În această noapte s-au împlinit 67 de ani de la primele deportări staliniste

În noaptea de 13-14 iunie 1941 au fost deportate primele familii în Siberia de către regimul comunist de pe atunci .

Aceste depărtări au durat între anii 1941 -1951. Aproape zece ani au fost deportaţi cetăţenii RSSM (Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti ) , actuala Republică Moldova .

În acea noapte au venit pe nepregătite , nu le-au permis să ia aproape nimic din averea lor . I-au dus la gară şi i-au suit în trenuri marfare (pentru vite) , şi i-au dus în Siberia . Acolo , indiferent de starea lor – fie copil , fie femeie , au trebuit să taie păduri ,să pună calea ferată pentru URSS .

În Străşeni am identificat cinci persoane care au fost deportate şi s-au întors de acolo . Desigur că sunt mai multe …. Unii au stat 6 ani în Siberia ,alţii 9 …mai mulţi sunt daţi dispăruţi .

Când au ajuns în ţară , conducerea nu le-a dat nimic înapoi din ce a fost confiscat : casă , pământuri , bunuri .

Nu-i înţeleg pe unii cum poată să fie nostalgici după vremurile de atunci ?

Tot în acea perioadă a fost şi „Operaţia Iug” – deportarea aproape a 300.000 de moldoveni în anii ’46-’47 .

Care era motivul ? Simplu – care era mai bogat şi care era mai şcolit . Aşa au fost deportaţi preoţii , primarii , boierii şi familiile lor . Au fost deportaţi cei care erau consideraţi „duşmanii statului” … rus .

Această perioadă mă duce cu gândul la o perioadă asemănătoare a poporului evreu . Imperiul Babilonian a luat Israelul în robie , au fost duşi în robie cei de viţă nobilă , toate căpeteniile ,toţi oamenii viteji , războinicii ,familia împăratului . În ţară au rămas doar o parte mică din popor .

Dumnezeu a vorbit acestui popor cu mult timp în urmă :

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte…. Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă:” (Deuteronom 28 :15, 64 )

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea faţă de poporul Israel , şi a făcut acest lucru deoarece ei nu au ascultat de Domnul şi nu au păzit legile Lui .

În perioada comunistă , în toate şcolile se preda şi se vorbea despre ateism – astfel că mulţi şi-au schimbat obiceiul de a merge duminica la biserică cu cel de a merge la piaţă .

Pe lângă faptul că deportările au avut scopul rusificării ,ele au fost şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare .

Clubul Dunamis orgnizează o tabără în corturi !

În perioada 14-22 aprilie , clubul sportiv Dunamis organizează o tabără în corturi .

Dacă nu ai fost niciodată în corturi la aer curat – te invităm să participi .

Vara trecută am studiat cursul „Sexualitate din perspectiva Bibliei ” , în acest curs tinerii au aflat atitudinea lui Dumnezeu faţă de relaţiile intime şi pericolele unor relaţii extraconjugale .

De exemplu , au aflat că Dumnezeu pune mare preţ pe virginitate şi că este important să te păstrezi pentru căsătorie .

Un alt curs predat în aceeaşi tabără a fost „Evanghelia după Ioan ” . Copii au avut ocazia să afle mai mult despre scopul venirii lui Isus Hristos şi salvarea care o prezintă el oamenilor .

Cel mai interesant moment pentru tineri a fost seara la rug . Unde ei pot să se cuoască mai bine unul pe altul , unde se fac scenete şi jocuri .

Dacă doreşti să te înscrii la tabără această vară o poţi face la telefonul 0237-27652 .

#tabere, #tineri

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării atacă societatea

Aceste proiectul de lege atacă direct familia prin faptul că introduce noţiunea de “orientare sexuală” . Această noţiune cuprinde categoriile de oameni care practică homosexualitatea , lesbinaismul , transexualii şi transvestiţii .

Articolul 2 al acestui proiect de lege dă definiţia discriminării :

a) discriminare – orice diferenţiere, excludere sau limitare în drepturi, directă sau indirectă a persoanelor, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile stipulate în prezenta lege.

A „susţine comportamentul discriminatoriu” înseamnă a rămâne cu aceeaşi părere şi a expune-o şi altora . Nu cred că voi putea să-mi schimb părerea asupra imoralităţii . Acest grup de persoane , se ascund după grupurile de persoane care sunt în realitate defavorizate : persoanele cu handicap , pensionerii , romii ş.a . Dar ei doresc ca oamenii să-i considere limitaţi în capacităţile fizice sau mintale ?

În acelaşi articol , se susţine :

i) persoane defavorizate persoane aflate sau supuse în virtutea circumstanţelor sociale, economice, culturale sau istorice în situaţie de risc sau substanţial inegale sau mai puţin preferenţiale.” Cine sunt puţin preferenţiali ? Homosexualii ?

Ei doresc ca oamenii să creadă că cei din jur sunt de vină că nu sunt acceptaţi , nicidecum ei .

Sunt de acord cu acest proiect de lege ,dar în ceea ce priveşte alte categorii de oameni care într-adevăr sunt discriminaţi nefondat , dar nu aceşti imorali cu „altă orientare sexuală” .

Ei se promovează în mod viclean , ascunzându-se după grupuri de oameni real defavorizate . Tot ce doresc ei este fie într-un cadru legal .

Comportamentrul discriminatoriu va fi pedepsit .

Articolul 5. Eliminarea formelor discriminării

Discriminarea poate fi eliminată prin următoarele forme:

a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor;

b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii;

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu.

Acest articol presupune pedeapsa cuiva care nu este deacord cu homosexualitatea?

Dacă voi vorbi în contiunare împotriva homosexualilor – atunci ei trebuie protejaţi ,deoarece sunt discriminaţi ?!

Vă propun spre discuţie acest proiect de lege pe pagina „Proiectul de lege nondiscriminaresau îl puteţi lua de pe pagina ministerului justiţiei .

#familie, #nedescriminare

Ce să faci când crezi că un băiat este îndrăgostit de tine şi nu ia iniţiativa?

În acest articol doresc să răspund la această întrebare primită de la o cititoare a portalului www.moldovacrestina.net

Preotul Vasile, am o întrebare care mă frământă deja mult timp si n-o pot rezolva, pentru mine este prea dificila. Iubesc un băiat deja 3 ani de zile şi ştiu ca şi el nu este indiferent, dar printre toate calităţile lui bune se observă timiditatea (nu zic că este rea aceasta calitate daca este folosita cu măsura) şi nu poate face pasul ca să comunicam mai mult sau sa ia unele iniţiative. Pastorul nostru ştie despre sentimentele lui fata de mine dar cu mine nu vorbeşte despre acest lucru. Ştiu ca sunt fată şi ca trebuie sa mă rog si aştept. Aceasta fac. Dar ce sa fac eu mai departe? Cit sa aştept? Aşa poţi aştepta până la bătrâneţe şi nu se ştie daca el va avea curajul să se apropie. Sau să înţeleg că nu este voia lui Dumnezeu la această relaţie, căsătorie? Idee n-am. Daţi-mi, va rog mult, vre-un sfat din marea practica a dvs. de consiliere spirituala. Mulţumesc anticipat.

Eşti sigură că băiatul este îndrăgostit?

Când am citit acest mesaj soţiei mele, ea a întrebat: „Dar oare este sigură această fată că băiatul este îndrăgostit de ea?” şi mi-a povestit un caz când recent, o fată… (citeşte tot articolul )

Cum devenim părinţi mai buni:Atitudinea dictatorială – Micul Attila

Comportamentul . Unii omeni (probabil şi dumneavoastră ) adoră să facă pe şefii cu toată lumea . Ei se află de obicei în miezul oricărei activităţi , dar nu prea sunt iubiţi de cei din jur . Nu e plăcut să-ţi vezi copilul spunânu-le prietenilor ce să facă ,certându-se cu ei şi , în general , încercând să domine totul şi pe toţi . Nimănui nu-i place să se joace cu un copil care nu ştie nici să dea , nici să primească . Copiii tiranici tind să stea printre cei mai mici decât ei , care sunt uşor de stăpânit .

De ce fac asta? Copilul tiranic se simpte slab şi dominat ,ceea ce e de înţeles : orice copil este înconjurat de adulţi , care sunt mai puternici şi mai competenţi decât el . A spune tuturor ce să facă – uitând în mod convenabil , deşi o ştie pe pielea lui , cât de prost se vor simţi – este felul lui de a-şi depăşi complexele .

Reacţia dumneavoastră . Acest tip de comportament n-are nimic atrăgător , aşa că-ţi este greu să-l vezi la propriul copil . Dar el devine cu adevărat enervant abia când puştiul începe să facă pe şeful cu tine . Cum ne putem învăţa copilul să fie ferm şi puternic fără a deveni un dictator ?

Strategia dumneavoastră .

Copilul tiranic se simpte important când îi domină pe cei din jur .

Determinţi-l să-şi câştige importanţă ajutându-i pe cei din jur .

Ce să încercaţi în primul rând ? Ignoraţi-l când încearcă să facă pe şeful cu dumneavoastră . Dimpotrivă , acordaţi-i toată atenţia şi sprijinul – făcându-l să se simptă important – ori de câte ori dă o mână de ajutor .

Practic.

– Realizaţi că există şi o rază de lumină în acest tablou sumbru . Porniţi în căutarea numeroaselor trăsături pozitive ale copilului tiranic , din care câteva vor fi enumerate în contiunare . De exemplu , pentru că este atât de ferm , de obicei e uşor să stai de vorbă cu el . Are idei şi energie . Profitaţi de asta , cerându-i părerea când aveţi o problemă .

-Consiliul de familie este pentru el un minunat prilej de manifestare . Vrem să-i cunoaştem ideile şi vrem să fie puternic – dar nu pe nedrept şi nu ca să-şi chiunuie semenii . Cereţi-i sfatul şi ajutorul cu privire la fraţii mai mici („Bogdănel se uită prea mult la televizor . Cum îl putem face să se joace mai mult afară ?” ) Arătaţi-i că vă ajută , spunându-i lucruri de genul : „Mi-ai dat o ideie grozavă ”, „Cred că ai dreptate , aşa o să se întâmple ”, „Eşti foarte inventiv ”.

Încurajaţi-l să vă ajute în casă dându-i treburi importante ,de om mare , cum ar fi :

  • Să pună masa (mai ales când aveţi musafiri , ca să pară o sarcină ieşită din comun )
  • Să servească , alături de dumneavoastră , la o petrecere
  • aibă grijă de alţi copii mai mici
  • Să spele maşina , să îngrijească de la A la Z plantele de pe balcon . etc .

– Jucaţi cu el jocuri de cooperare , care pun accentul mai degrabă pe a da şi a primi decât pe competiţie .

– Inventaţi un joc de roluri care să-l înveţe pe copil sentimentele celorlalţi oameni şi să-i dea posibilitatea de a încerca diferite moduri de exprimare a ideilor .Interpretaţi rolul lui , iar pe el puneţi-l să interpreteze rolul unui prieten .Folosiţi tonul superior pe care-l foloseşte chiar el , ca să vadă cum sună . Întrebaţi-l cum se simpte . Majoritatea copiilor sunt cinstiţi şi pricep repede .

Ce să faceţi ?

Puneţi-l să-şi imagineze ce simt prietenii lui când li se spune cum să facă până şi cel mai neînsemnat lucru .

Învăţaţi-l cum să-şi exprime dorinţele ţinînd totodată cont de sentimentele şi dorinţele celorlalţi . De exemplu :

„Eu vreau să joc fotbal . Tu vrei ?”

Încurajaţi-l ,atunci când nu face pe şeful , prin dovezi clare de atenţie .

Ce să nu faceţi ?

Nu încercaţi să opriţi acest comportament punând etichete : „Doamne , ce-ţi mai place să faci pe şeful !”

Nu faceţi niciodată ce vă spune copilul atunci când îşi dă aere de şef . Trebuie să înveţe de timpuriu că această metodă nu fucţionează .

Partea bună : trăsăturile copilului tiranic.

– are puternice calităţi de lider ,

– ştie ce vrea şi ştie ce cale să urmeze ,

– nu-şi face griji exagerate cu privire la ce cred alţii ,

– are un talent înnăscut de a rezolva probleme .

V-aţi uitat în oglină ? Dacă aveţi un copil care face pe şeful , probabil că a învăţat asta de la un maestru – dumneavoastră . Întrebaţi-vă dacă obişnuiţi să-i daţi ordine . Folosiţi vechea formulă „Ai să faci cutare lucru fiindcă aşa zic eu ”? Gândiţi-vă câte ordine îi daţi pe zi – şi asta după ce i s-a comandat la şcoală vreme de şase ore .Nu-i de mirare că vrea şi el să încerce mâna …

Încercaţi să-l învăţaţi cum să nu îşi dea aere de şef în acelaşi fel în care (fără să vreţi ) l-aţi învăţat s-o facă – prin exemplul propriu . O bună metodă este să-l rugaţi să vă facă un serviciu aşa cum aţi ruga un prieten apropiat . În fond , nu punteţi da ordine prietenilor !

„Cum devenim părinţi mai buni” de Stanley Shapiro , Karen Skinulis

#educatie, #familie, #parinti

Merită să te sinucizi din cauza dragostei neîmpărtăşite ?

Azi la televizor am văzut cazul unei fete care s-a spânzurat din motiv că prietenul ei şi-a tăiat venele . Ieri am aflat de două prietene care s-au aruncat de la etajul al nouălea deoarece au fost respinse de prietenii lor .

Merită să faci oare acest pas ?

Sinuciderea nu este o soluţie . Ba dimpotrivă , este un pas greşit ce nu te scapă de probleme , ba va face să sufere pe cei dragi .

Posibil fetele (în cazurile acestea ) nu au avut pe cineva alături care să le explice că este o diferenţă între dragoste şi pasiune ?

Ce putem face noi ca să salvăm aceste persoane de la atitudine de sinucigaş ?

Voi reveni cu un articol la această temă .

#tineri

Pericolele homosexualităţii

În unele articole anterioare mi-am expus părerea că homosexualitate este un pericol pentru societate , iar drept răspuns în multe comentarii am fost acuzat că nu percep realitatea şi sperii pe unii cu afirmaţiile mele .

Pentu o mai multă explicaţie vreau să prezint situaţia mai detaliat .

Pentu început vreau să prezint cazul Sodomei şi Gomorei – oraşe care au fost distruse din cauza păcatului care era răspândit în acele oraşe .

În vremea nimicirii Sodomei şi Gomorei Avraam avea vârsta de 99 de ani şi Sara, soţia lui , 89 de ani .

Într-o zi , pe când Avraam stătea lângă stejarii lui Mamre din Hebron , a fost vizitat de trei bărbaţi a căror identitate îi era necunoscută . Totuşi Biblia ne descoperă că doi dintre ei erau îngeri mesageri . Cei trei musafiri i-au adus lui Avraam confirmarea că , după aproape douăzeci şi cinci de ani de aşteptare , Dumnezeu avea să le dea în sfârşit copilul promis prin legământ (prin care avea să se nască o mare şi unică naţiune , prin care într-o zi avea să vină Mesia ).

După ce i-au dat această veste lui Avraam , cei trei bărbaţi s-au ridicat şi au privit spre Sodoma . Intenţionau să viziteze cetatea pentru a vedea dacă păcatul ei era aşa de mare cum se dusese vestea . Cei doi îngeri s-au îndreptat spre Sodoma în timp ce a treia persoană a mai zăbovit puţin lângă Avraam pentru a-i dezvălui planul pe care îl avea referitor la cele două cetăţi . Atunci Avraam a început să mijlocească înaintea lui Dumnezeu deoarece considera că nu este corect ca oamenii neprihăniţi de acolo să aibă parte de aceeaşi judecată ca şi cei răi . Discuţia lor a continuat până când Domnul i-a promis că dacă va găsi acolo zece persoane neprihănite ,cetăţile nu vor fi nimicite .

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma :

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Cînd i-a văzut Lot, s’a sculat, le-a ieşit înainte, şi s’a plecat pînă la pămînt. Apoi a zis: ,,Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămîneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele; mîne vă veţi scula de dimineaţă, şi vă veţi vedea de drum.„ ,,Nu„, au răspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea în uliţă„. Dar Lot a stăruit de ei pînă au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi şi au mîncat.

Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot, şi i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.„ Lot a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el, şi a zis: ,,Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! Iată că am două fete cari nu ştiu de bărbat; am să vi le aduc afară, şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai, nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit supt umbra acoperişului casei mele.„ Ei au strigat: ,,Pleacă!„ Şi au zis: ,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„ Şi împingînd pe Lot cu sila, s’au apropiat să spargă uşa.

Dar bărbaţii aceia au întins mîna, au tras pe Lot înlăuntru la ei în casă, şi au încuiat uşa. Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa. Bărbaţii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plîngere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimes Domnul, ca să-l nimicim.„” (Genesa 19: 1-13 )

Din acest text vedem că tot oraşul era infectat de acest comportament , „tineri şi bătrâni ” . Cum vă închipuiţi – „tot norodul ”?

Sunt sigur că nici unul din locuitorii Sodomei nu se născuse homosexual , ci ei au învăţat un comporatament , astfel că toţi au devenit homosexuali .

Dacă în ţara noastră va accepta căsătoriile între homosexuali , vom ajunge foarte repede ca tot norodul să fie la fel .

Faptul că ei doreau să se împreuneze cu nişte bărbaţi necunoscuţi – care nu contează dacă doresc sau nu – reprezintă agresiunea lor . Ceea ce doreau să o facă se numeşte viol . Bărbaţi doreau să violeze alţi bărbaţi .

Când vorbesc de pedofilie – mulţi cred că inventez , iată un exemplu clar – homosexualii ne se opresc din răspândirea păcatului lor .

Interesant este faptul că nu a venit doar un homosexual , au venit mai mulţi (ca la pride ) , şi insistau în destrăbălarea lor .Ei nu se limitau la cercul lor de parteneri , aşa cum crede majoritatea , ei doreau „pradă ” nouă . Şi îşi manifestau dorinţele foarte agresiv .

În momentul în care Lot a intervenit pentru oaspeţii lui , ei (imoralii ) l-au acuzat pe Lot , de parcă el era omul-problemă , nu ei .

,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„

Cât de cunoscut e şi în zilele noastre aceasta ! Ei au inventat termenul de „homofobie” care presupune că persoana care nu acceptă homosexualitate este bolnavă , are probleme , întâmpină greutăţi în a accepta unele lucruri … .

Imoralii acuză pe toţi cei care nu sunt de acord cu planurile lor . Au fost acuzaţi preoţi , oamenii care doresc să aibă familie sănătoasă şi necontaminată , persoanele cu principii , cei care au fost la manifestarea de prostest – care s-au expus împotriva homosexualilor .

Ei strigă toleranţa peste tot , dar ei nu tolerează pe nimeni : „Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.

Ei sunt foarte insistenţi şi pervertiţi în gândirea lor :

Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.

Chiar şi când au fost orbiţi – tot căutau să violeze !!!

Dorinţa lor se rezumă doar la perversiuni .

Dumnezeu condamnă astfel de păcat .

Voi aduce câteva versete din cartea Levitic :

„ Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune.

Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s’au spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pămîntul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urîte cari se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru.„”

(Levitic 19:22 ,24 ,25,29 ,30)

Dumnezeu condamnă păcatul sodomiei (homosexualităţii) , printre multe altele , şi le numeşte : urâciune , spurcăciune şi obicei urât .

Care ar trebui să fie atitudinea nostră faţă de aceste practici ?

Care este atitudinea ta faţă de aceste practici ?

Trebuie să ştii că Dumnezeu condamnă păcatul din viaţa omului dar iubeşte omul .

În Epistola a doua lui Petru , găsim scis următoarele :

„…dacă a osîndit El la peire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire..” (2 Petru 2:6 )

Se arată clar că Sodoma şi Gomora au fost osândite de Dumnezeu , cu scopul ca să slujească drept exemplu pentru cei care vor trăi în acelaşi păcat .

În versetul 9-10 scrie că „va pedepsi în ziua judecăţii , mai ales pe ceice, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpînirea .”

A dispreţui înseamnă că acţionezi cu bună ştiinţă împotriva principiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit în Cuvântul Său ; înseamnă a acţiona împotriva adevărului , a accepta o minciună pentru că nu vrei să te supui lui Dumnezeu . Dacă Dumnezeu este Dumnezeu , poate cineva să scape nepedepsit pentru o astfel de atitudine ?

#homosexualitate, #imoralitate, #viol

Tândăleala : Copilul care trage de timp

Comportamentul . Este întotdeauna uimitor să vezi cum un copil care în mod zbârnîie să vezi cu viteză maximă încolo şi-ncoace se transformă , se transformă într-un târâie-brâu atunci cânt tu te grăbeşti . Părintele aleargă de colo-colo ca un apucat să-i îmbrace pe toţi , cu ochii aţintiţi pe ceasul care se apropie de ora fatală . Copiii , pe de altă parte , devin brusc fascinaţi de ţesătura covorului sau de ceva ce tocmai şi-au extras din nas . Şi asta nu se întâmplă numai când trebuie să plece la şcoală . Unii copii pot să transmită o plimbare de douăzeci de minute într-o explorare de două ceasuri a fiecărei omizi sau băltoace ieşite în cale .

De ce fac asta ? Uneori comportamntul este deliberat – pentru copiii mici fiind un mod de a-şi afirma independenţa – , în timp ce alteori e cât se poate de nevinovat . De fapt , mare parte din tândăleala asta nu reprezintă deloc un comportament greşit , ci mai degrabă rezultatul unei percepţii a timpului diferită de cea a adulţilor . Copii trăiesc în prezent , având prea puţin noţiunea viitorului . Tândăleala devine dubioasă doar când o fac pentru a atrage atenţia sau pentru că li se pare că îi presaţi să se mişte mai repede .

Reacţia dumneavoastră . Rezultatul obişnuit al acestui comportament este că vă forţează fie să deveniţi un gardian nesuferit , fie să vă trăiţi viaţa în ritmul unui copil de trei ani . Cum îi puteţi grăbi pe copiii dumneavoastră fără a recurge la repetarea în neştire a îndemnurilor : „Hai odată ! Să mergem ! Întârziem !”?

Strategia dumneavoastră

Priviţi în faţă , nu împingeţi din spate .

Ce să încercaţi în primul rând . Înfruntaţi adevărul : doar dumneavoastră vă pasă dacă ieşiţi pe uşă la timp sau nu . De aceea , fiţi realist şi încercaţi să vă pregătiţi cu douăzeci de minute în loc de cinci .

Practic . Asiguraţi-vă că sânteţi în frunte pornind primul la acţiune . Nu staţi pe capul copiilor pisându-i să se mişte „mai repede , mai repede” . Spuneţi-le o dată , apoi puneţi-vă haina şi deschideţi uşa . Spuneţi-le că-i aşteptaţi în faţa blocului . Cineva care aşteaptă în faţa blocului exercită o surprinzătoare atracţie asupra persoanei care trage de timp în casă . Toate acestea sânt acţiuni pozitive care le arată copiilor că sânt pe cale să fie lăsaţi în urmă , responsabilitatea fiind , de astă dată , a lor . Dacă e vorba de un copil mai mic , puneţi-l să aleagă : „Vrei să ieşi singur , sau te iau pe sus ?”

Dacă trage de timp intenţionat , mişcându-se neobişnuit de încet , înseamnă în general că protestează împotriva cicălelii dumneavoastră continue , prin care vă exercitaţi puterea . Spunându-le să se grăbească , nu-i faceţi , prin urmare, decât să se mişte mai încet .

– Lăsaţi-i să suporte consecinţele faptului că întârzie : sânt pedepsiţi la şcoală , pierd lecţii de înot , sânt daţi afară din echipa de fotbal , nu mai rămâne timp pentru povestea dinainte de culcare .

– Spuneţi-le că plecaţi în zece minute şi faceţi întocmai , ca să ştie că respectaţi întotdeauna termenele cu sfinţenie .

– Daţi-le copiilor dumneavoastră sentimentul datoriei sociale , din care face parte şi promptitudinea – calitatea de a reacţiona rapid . Arătaţi-le cum te foloseşti de ea în construirea relaţiilor sociale . Daţi exemplul relaţiilor cu învăţătorul , cu prietenii , cu bunicii sau ce oricine intră în contact .

– Instituiţi anumite proceduri care să le intre copiilor „în sânge” .Rutina poate ajuta realmente la reducerea tândălelii , m ai ales înainte de culcare şi dimineaţa , momente în care se trage cel mai mult de timp .

Atenţie ! Părinţii trebuie să pună în balanţă lipsa noţiunii timpului şi responsabilitatea , dorinţa de distracţie şi actul de explorare .Nu confundaţi trasul de timp cu explorarea ! Pentru copii , mai ales pentru cei sub trei ani , călătoria este întotdeauna mai importantă decât destinaţia . Când spumegaţi de furie că întârziaţi în timp ce copilul dumneavoastră examinează plin de interes o broască , gândiţi-vă că el trăieşte o stare de spirit absolut minunată , pe care majoritatea adulţilor au pierdut-o . În lumea unui copil , fiecare mică descoperire e miraculoasă şi setea lui de explorare ar trebui încurajată .

Pentru asta , admiteţi că o plimbare de un sfert de ceas poate dura o oră . Intraţi în joc . Luaţi cu dumneavoastră o lupă – măcar la figurat . Lăsaţi copilui să vă înveţe şi el ceva .

„Cum să devenim părinţi mai buni ” Stanley Shapiro , Karen Skinulis

#educatie, #familie

Stilul lui şi stilul ei de ascultare: sunt ele diferite?

După cum arată studiile efectuate cu privire la obiceiurile de ascultare ale celor două sexe, femeile si bărbatii au metode diferite, prin care arată că ascultă. Femeile au tendinţa de a dovedi că ascultă cu atenţie prin remarci de genul “Aha!”, “mmmhmm” şi “Interesant!”. De asemenea, femeile vor include datul din cap afirmativ, precum şi alte obiceiuri pozitive de ascultare, mai frecvent decât bărbaţii.

Bărbaţii includ mai puţine dintre aceste atitudini în ascultarea lor. Din cauza aceasta, femeile rămân cu impresia că soţii lor nu ascultă, iar bărbaţii cu impresia că soţiile lor ascultă prea mult.

Mai mult decât atât, ceea ce înţeleg bărbaţii şi femeile prin comportamentul lor în ceea ce priveşte ascultarea, poate să difere cu totul. Atunci când femeile dau din cap către soţii lor şi spun… (citeşte tot articolul )

#comunicare

Cum să procedezi când înţelegi că mersul la întâlnire nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu?

Am primit acest mesaj de la un tănâr creştin, cititor al acestui portal. Am ales să-i dau răspunsul printr-un articol având în vedere că sunt mulţi tineri care se confruntă cu aceasta situaţie după ce îneţeg că mersul la întâlnire nu este un lucru bun şi nu este biblic.

Am citit articolul Dvs cu privire la intilnire, mi-a placut foarte mult dar dupa ce am finisat sa-l citesc m-am gindit la mine, la situatia în care mă aflu şi la problema cu care ma lupt. Am prietena si ne întâlnim cu ea de 3 ani, vrem sa ne casatorim dar ma gindesc asta sa fie dupa ce finisez universitatea (o finisez acuma). Dar e mult inca de asteptat. Eu vad acuma că am ajuns intr-o situatie ca nici eu nici ea nu putem sa nu ne vedem si sa vorbim. Noi permanent ne gindim unul la altul dorim sa ne vedem si comunicam mult prin telefon. Eu de multe ori ma gindeam ca nu e bine intilnirea mai ales indelungata şi vreau sa opresc aceste întâlniri pina la casatorie pentru ca e mult de asteptat si asa o cinui pe ea si ma chinui si eu. Dar nu stiu cum sa o fac. Puteti sa imi dati niste sfaturi cum sa procedez, ca sa ma inteleaga. Ce sa facem? Am intrat in incurcatura şi nu ştim cum sa megem mai departe şi cum sa procedam. Aici ne-am blocat. Simt ca nu e bine ceea ce facem dar cum sa rezolvam această situaţie? (citeşte tot articolul )

#intalnire, #tineri

Ce este păcatul?

Deoarece mulţi oameni au ajuns să spună la diferite lucruri că sunt păcat , iar explicaţia uneori întârzie să apară , m-am hotărât cercetez această temă din perspectivă bibilică .

Mi s-a spus că este păcat să speli de sărbători , să arunci pâine pe jos , să ….

Dar de unde voi şti sigur ce este păcatul ?

Scopul acestui articol este să arăt ce este păcatul şi ce trebuie să faci dacă ai păcătuit .

Noul Testament a fost scris în limba greacă , şi în acest sens ne ajută mult dicţionarul grec . Cuvântul a păcătui (gr. hamartano ) înseamnă a greşi ţinta , a se abate 2) a nu vedea un semn/indicator pe cale , a nu-şi atinge ţinta ;

Iar păcătos – 1) orb la consecinţele păcatului , 2) unul care greşeşte ţinta în mod constant în relaţia sa cu Dumnezeu .

Păcatul este încălcarea voii lui Dumnezeu .

Pentru a şti voia lui Dumnezeu trebuie să o ştii foarte bine . În perioda împăraţiilor în Israel , fiecare împărat era obligat să scrie cartea Legii cu mâna proprie , ca să nu poată spune că nu a ştiut .

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 Ioan 3:4 )

Dacă un criminal nu cunoaşte legiile statului , aceasta nu-l vor feri de pedeapsă , ci va fi pedepsit de rând cu cel ce a ştiut .

În capitolul 5 al aceleaşi epistole Apostolul Ioan scrie

Orice nelegiuire este păcat;” (1 Ioan 5:17)

Deci încălcarea voii lui Dumnezeu este păcat , iar pentru a trăi conform voii lui Dumnezeu trebuie să cunoşti ce permite Dumnezeu şi ce nu permite în viaţa omului . Să ştii că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun şi milos – El prin poruncile Sale doreşte doar binele oamenilor .

Necunoştinţa acestor legi ale lui Dumnezeu nu vor fi o scuză în ziua judecăţii , mai ales dacă accepţi prezenţa lui Dumnezeu şi nu doreşti să-L asculţi .

Isus a venit pentru a ne ajuta să ieşim din păcat

Dumnezeu iubeşte mult oamenii şi datorită acestei dragoste doreşte ca toţi să ajungă în Împărăţia Cerului . Pentru a ajuta omenirea , El a trimis pe Fiul Său ca să le ofere salvarea de pierzarea veşnică .

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” (Isaia 53:6)

De ce a făcut Dumnezeu acest lucru ? Deoarece omul este păcătos – aceasta este moştenirea noastră , fie că acceptăm aceasta fie că nu .

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Toţi – înseamnă fiecare care s-a născut pe acest pământ şi se va naşte (nu fac referire la naşterea lui Isus pe acest pământ , deoarece EL a fost născut dintr-o fecioară prin Duhul Sfânt ).

Înainte mă întrebat de ce trebuia să vină Isus pe pământ ca să moară ? Mai târziu am realizat că Dumnezeu singur a spus că ispăşirea păcatului se poate face doar prin jertvă ,cu vărsare de sînge.

„În fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire.”(Exod 29:36 )

Iar în Noul Testament este scris :

„El (Isus ) este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.” (1 Ioan 2:2 )

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10 )

Păcatul progresează

Te-ai gândit vre-o dată că dacă nu opreşti păcatul , atunci el progresează (vezi exemplul lui David ) şi ocupă mai mult loc în viaţa ta . Apostolul Iacov descrie foarte bine această progresie :

Ci fiecare este ispitit, cînd este atras de pofta lui însuş şi momit. Apoi pofta, cînd a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15 )

Să vedem împreună- „a ispiti” presupune o acţiune la nivel de gândire , abia a venit ideea … . Foarte des nu suntem atenţi la gândurile care ne vin prin minte , ba chiar permitem multor gânduri murdare să „circule ” libere prin minte . Vizionare unui film violent , indecent , sau ascultarea unui melodii care promovează libertinajul , bancurile cu soacre , blonde , indecente , panourile publicitate cu multe fete sumar îmbrăcate , chatul , jocuri pe calculator violente … toate acestea nu fac altceva decât să pornească gânduri în mintea omului .

„Momit” este un temen pescăresc care presupune o momeală care este muşcată de vânat , iar odată prin – foarte greu scapă . Apoi păcatul se realizează în fapte , şi anume fapte care nu sunt plăcute lui Dumnezeu – „dă naştere păcatului ” .

Iar rezultatul păcatului este moartea .

Şi este foarte simplu : dacă eşti ispitit şi nu reuşeşti să te opui sau să eviţi ispita – apare gândul , care mai devreme sau mai târziu va trece în faptă , iar fapta va duce la moarte .

În Psalmul 68 scrie :

Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc în păcat. (Psalm 68:21 )

Domnul Isus vorbeşte cum să luăm acţiune împotriva păcatului : odată ce eşti conşitent de faptul că trăieşti în păcat – scoate-l din viaţa ta definitiv .

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mîna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:29-30 )

Dacă nu faci acest lucru – peste puţin timp vei ajunge să te târguieşti singur cu tine . Vei găsi multe argumente ca să nu te laşi de păcat ,sau vor veni alţii să te „încurajeze” să trăieşti în păcat .

Evită persoanele care crezi că te ispitesc să mai păcătuieşti şi locurile în care ei se adună .

Ce să faci dacă ai păcătuit ?

În primul rând trebuie să-ţi mărturiseşti păcatul lui Dumnezeu şi să-ţi ceri iertare pentru faptul că ai dus o viaţă păcătoasă . Apoi acceptă să trăieşti după Cuvântul lui Dumnezeu . Căci Isus a venit pe acest pământ ca să aducă vestea bună (evanghelia ) că omul poate fi împăcat cu Dumnezeu prin jertva Sa .

„ Fiindcă prin moartea de care a murit, El (Isus ) a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har.” (Romans 6:10-14)

Fă acest pas şi vei fi salvat de la moartea veşnică , vei sta cu Domnul Isus în Împărăţia Cerului .

Dar cine păzeşte Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrşită; prin aceasta ştim că sîntem în El. Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.(1 Ioan 2:1-2)

Evanghelia este pentru toată lumea , aşa cum acest pas l-am făcut eu , aşa doresc ca şi tu să fii salvat . Dacă îţi doreşti binele – vei face acest pas . Nu te lăsa dus de valul indiferenţei şi aroganţei căci tot tu vei suferi şi vei regreta . Nu repeta greşelile altora .

Domnul să-ţi dea dorinţă în inimă ca să poţi să faci o alegere corectă .

#isus, #pacat

Răspândirea HIV în Africa

Rata cea mai mare de infecţie cu HIV este însă în ţara vecină, Swasiland (17.363 km², un pic mai mică decât Slovenia), cu o rată de infectare de 42% în 2005. Cea mai mare rată a pandemiei este prin urmare în sud de deşertul Sahara, unde trăiesc circa 26 milioande de persoane seropozitive. Încă n-a putut fi stabilit cu siguranţă motivul ritmului accelerat de răspândire, dar un rol mare i se atribuie transmiterii informaţionale a pericolului care pleacă de la HIV prin massmedia în America de Nord şi Europa. În Africa a rămas timp de încă aproape 20 de ani o temă tabuizată, timp în care a putut să se răspândească nestingherită.

Tabelele de mai jos arată evoluţia infecţiei HIV pe plan mondial, aşa cum arată statistica ultimilor 25 de ani.

Persoane cu SIDA/HIV/Aids

Infecţii noi

Numărul de morţi

Totalul cazurilor mortale

Sursă

1980

(~ 2.000.000)1

1993

(12.900.000)1

(2.500.000)1

1999

4.000.000

2000

3.800.000

2001

34.900.000 (40.000.000)1

3.400.000

2.500.000

20 – 22 Mio

2002

– (42.000.000)1

3.500.000

3.100.000

~ 21.1 Mio

2003

37.800.000

4.800.000

2.900.000

~ 24.0 Mio

2004

39.400.000

4.900.000

3.100.000

~ 27.1 Mio

2005

40.300.000

4.900.000

3.100.000

> 25 Mio

SIDA update epidemic decembrie 2005 (UNAIDS)

2006

38.600.000

4.100.000

3.100.000

> 25 Mio

SIDA update epidemic decembrie 2005 (UNAIDS), germ.ARD-Jurnarul zilei

1La calculul numărului persoanelor infectate cu SIDA UNAIDS din 2004 foloseşte o nouă metodă de calcul rotunjind în jos datele.

Rezultate globale

2001

2002

2003

2004

2005

Subsahara-Afrika

23,8 Milion

24,4 Milion

25,0 Milion

25,4 Milion

25,8 Milion

Sudul- & sud-estul Asiei

5,9 Milion

6,4 Milion

6,5 Milion

7,1 Milion

7,4 Milion

America-Latină

1,4 Milion

1,5 Milion

1,6 Milion

1,7 Milion

1,8 Milion

Europa de est & Asia centrală

890.000

1,0 Milion

1,3 Milion

1,4 Milion

1,6 Milion

Asia de est

680.000

760.000

900.000

1,1 Milion

870.000

America de Nord

950.000

970.000

1 Milion

1 Milion

1,2 Milion

Europa de vest- şi Europa centrală

540.000

600.000

580.000

610.000

720.000

Africa de Nord şi Orientul apropiat

340.000

430.000

480.000

540.000

510.000

Zona Caraibilor

400.000

420.000

430.000

440.000

300.000

Oceania

24.000

28.000

32.000

35.000

74.000

Toate cifrele provin de la UNAIDS .

Statistica arată o rată de infectare de 49,1% în grupul de bărbaţi homosexuali în anul 2005,la acest grup semnalându-se o creştere cu 13,9% fiind actualmente deasupra ratei maxime din 1994. Rata de infecţie după contacte hetrosexuale este de 38,1%,a crescut în 2002, a scăzut din nou în 2005 şi pare a rămâne pe un nivel constant. Infecţia la narcomani a scăzut la 9,7%.

La femei se înregistrează o rată de infectare de 80,6% la contacte heterosexuale, crescând cu 10,7% faţă de 2002. Infecţia la narcomane este de 11,1% rămânând pe un nivel constant.

SIDA sa transformat într-o boală cronică ca urmare a introducerii terapiei HAART. Are o evoluţie cronică de durată lungă în ţările dezvoltate unde cazuri letale sunt înregistrate doar atunci când terapia HAART îşi pierde efectul terapeuitic. Rămâne însă pentru ţările în curs de dervoltare o boală care a dus la scăderea mediei de viaţă cu până la 10 ani punând astfel în pericol existenţa multor popoare din Africa unde dispare în unele cazuri, populaţia de vârstă medie.

Preluat de pe: aids.com.md

#sida

Ce atitudine trebuie să ai faţă de Cuvânt :Psalm 119 (partea 2 )

În acest articol voi contiuna cu prima parte – atitudinea . Nu cunosc atitudine mai frumoasă decât acea pe care o descrie David în psalmul 119 .

Atitudine .

În multe expresii care le foloseşte David se identifică o atitudine de îndrăgostit . De exemplu :

„v. 20 Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile tale.”

Aşa expresie „a se topi de dor ” o folosesc cei care aşteaptă cu nerăbdare să se întâlnească . O atitudine plină de dragoste . O atitudine de nerăbdare .

Versetul 30 spune :

„Aleg calea adevărului, pun legile Tale supt ochii mei.”

Scriptura este ca şi un compas pentru David – orice alegere care o face în viaţă o verifică după Biblie .

În versetele 42b şi 43 b se găsesc două atitudini extraordinare :

Mă încred în Cuvîntul Tău.; Nădăjduiesc în judecăţile Tale.”

Nu te încrede în bani , nici în prezicerile oamenilor , nici în horoscop – ci încrede-te în Cuvântul Domnului .

Aceste afirmaţii sunt un sprijin enorm pentru fiecare creştin , în ele sunt ascunse foarte multe adevăruri .

Ai citit Biblia ca un şir de promisiuni ale lui Dumnezeu . Să enumer câteva :

„,Nicidecum n’am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5 )

„El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii. ”(2 Timotei 1:9 )

„12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12 )

Şirul de promisiuni poate contiuna , însă cel mai important este faptul că merită să te încrezi în Domnul .

Rezultate

Aici îmi rămâne doar să enumer unele rezultate care vor apărea în viaţa ta .

1 O inimă neprihănită

„Te voi lăuda cu inimă neprihănită, cînd voi învăţa legile dreptăţii Tale.” (v .7 )

2 Tânăru va putea să se păsreze curat şi nu va ajunge să aibă regrete în viaţa sa .

„Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? ‘ndreptîndu-se după Cuvîntul Tău.” (v. 9 )

3 Nu ruşine .

Nici un om nu poate realiza cât de simplu este să scapi de situaţi ruşinoase . Atunci când vei cerceta Scripurile nu vei avea nici o ocazie să roşeşti pentru ceea ce faci sau ce zici .

„Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor, şi nu-mi va roşi obrazul.”(v .46 )

4 Desfătare şi bucurie

Iată şi secretul bucuriei şi fericirii . Adâncirea în Cuvântul Domnului aduce acestea în viaţa fiecăruia .

„ Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc.” (v.47)

„Cînd urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc’aş avea toate comorile.”(v. 14)

Cum este viaţa ta ? Doreşti o schimbare ?

Ce atitudine ai tu faţă de Dumnezeu şi Cuvântul Lui ?

Meditează la cele scrise şi ia o hotărâre în viaţa ta !

Desigur că Psalmul 119 nu l-am parcurs complet , mai sunt atâtea versete care îţi vor aduce alinare în viaţa ta ! Nu te opri aici – citeşte tot psalmul şi mai adaugă la cele două rubrici „Atitudini ” şi „Rezultate” şi vei vedea cum îţi va vorbi Dumnezeu .

Domnul să te binecuvinteze .

#biblia, #sfaturi

Ce atitudine trebuie să ai faţă de Cuvânt ? (Psalm 119 )

Deoarece suntem într-o ţară creştină nu sunt mulţi care doresc să cunoască Sfintele Scripturi . Biblia ne dă toate sfaturile necesare pentru o viaţă fericită aici pe pământ însă ne arată şi calea către cer .

Eu sunt unul din cei care doresc ca fiecare să cunoască Biblia la fel de bine cum sunt cunoscuţi toţi actorii , cântecele formaţiilor preferate , scorurile la meciurile de fotbal , ş.a. . Adică să cunoască în detalii Biblia foarte bine . Vreau acest lucru din două motive :

1 . „ Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ( 2 Timotei 3:16-17 )

2 „ Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.„” (Romani 1:16-17 )

Textul cel mai bun l-am găsit în Psalmul 119 (cel mai mare psalm după numărul de versete) , în timpul unui seminar care-l făceam cu învăţătorul meu – Ghenadie Curbet .

În acest Psalm , împăratul David îşi exprimă atitudinea faţă de legea lui Dumnezeu şi arată ce binecuvântări sunt ascunse în ea .

Atitudinea faţă de Cuvânt .

David numeşte pe cei care umblă după legea Domnului fericiţi , deoarece cei care îşi au principiile vieţii adânc înfipte în legea lui Dumnezeu – şi orice răspuns îl caută acolo – ajung să cunoască adevărata fericire . Fericirea nu este în filosofie , literatură , avere , recunoaştere – ci în Scriptură .

Trebuie să-L cauţi din toată inima ta , nu doar ocazional

„v.2 Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor.”

Sau

„v.10 Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale.”

Deoarece în acestă lume plină de imoralitate este greu să rezişti – David se pare că a găsit soluţia – să-ţi umpli inima (mintrea) cu Cuvântul lui Dumnezeu .

Într-o zi am privit un film de groază – nu am putut scăpa câteva zile de amintirea acelui film . Ca în mintea ta să nu ai griji , gânduri rele – umple-o cu Cuvântul lui Dumnezeu :

„v.11 Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”

„v.15-16 Mă gîndesc adînc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am supt ochi. Mă desfătez în orînduirile Tale, şi nu uit Cuvîntul Tău.”

Foarte frumos foloseşte cuvântul „a desfăta ” , căci el arată o acţiune care se face de plăcere , a delecta; a fascina; a încânta; a vrăji; a fermeca. O astfel de atiudine trebuie să ai faţă de Biblie şi învăţătura pe care o dă .

Căci absolut toate poruncile lui Dumnezeu sunt frumoase şi pline de bunătate pentru cel ce le împlineşte .

Cum poate un Dumnezeu bun să dea porunci rele pentru oameni ?

„v.18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”

Dragul meu , ce atitudine ai tu făţă de Scriptură ?

Cum cauţi tu adevărurile ei ?

Vino mâine pentru a citi partea a doua articolului .

#desfatare, #inima

Azi a avut loc acţiunea Pro-Familia

În scuarul teatrului de operă şi balet a avut loc acţiunea Pro-Familia . Aici au venit toţi cei care doresc să-şi apere propriile familii de imoralitate .

M-am bucurat să văd multă lume aici , erau câteva mii de oameni care au ieşit să arate tuturor că familia este cel mai important lucru din societate , că familia a fost instituită de Dumnezeu încă înainte să fie instituit statul , armata sau şcoala . Deci Dumnezeu pune mare preţ pe familie , iar noi trebuie să preţuim la fel de mult familia precum o iubeşte Dumnezeu .