Horoscopul şi zodiile – le iubeşte Dumnezeu sau nu ?

Poate v-aţi pus această întrebare sau poate nu. Nu este numic de mirare să te gîndeşti la horoscop atunci cînd îl poţi găsi oriunde. Unele canale de televiziune prezintă destul de des horoscopul, iar pe internet îl poţi găsi cît se poate de repede. Fiecare este deprins ca să vadă ce îi rezervă ziua sau zilele viitoare. Recent am luat un horoscop şi am citit cîteva caracteristici pe care le-ar avea oamenii din diferite zodii. Cînd am citit am văzut că unele din acele caracteristice se potriveau binişor cu o persoană, dar erau complet diferite pentru altă persoană cunoscută din aceiaşi zodie. În cazul în care ar fi aşa toţi oamenii ar fi clasificaţi în 12 grupe pe care i-ai putea recunoaşte uşor după caracteristicile lor. Nu ai avea decît să înveţi bine toate zodiile şi i-ai putea recunoaşte pe toţi. (citeşte tot articolul )

#dumnezeu

Legea nedescriminare atacă sistemul educaţional

Introducerea termenului „orientare sexuală ” aduce foarte mult rău societăţii deoarece atacă direct sistemul educaţional .

În acest articol voi prezenta doar câteva pericole care le aduce cu sine acest proiect de lege nedescriminare .

În articolul 11 spune :

Articolul 11. Interzicerea discriminării în domeniul educaţiei

(1) Instituţiile de învăţămînt şi educaţie asigură respectarea principiului nediscriminării:

a) prin acces la instituţiile de învăţămînt de orice formă şi nivel;

b) în procesul de educaţie, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;

c) în activitatea didactică şi ştiinţifico-didactică;

d) prin elaborare de materiale didactice şi programe de studii, în conformitate cu principiul nediscriminării;

e) prin informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării faptelor discriminatorii şi aplicării metodelor şi mijloacelor de prevenire a unor astfel de acte şi de sesizare a autorităţilor abilitate;

f) realizează în comun cu alte autorităţi abilitate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe educaţionale pentru copii şi pentru părinţi, în vederea prevenirii şi combaterii discriminării.

(2) Instituţiile de învăţămînt şi educaţie nu pot stabili principii de admitere bazate pe restricţii directe ori indirecte, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare.

(3) Dispoziţiile alin. (1) nu vor fi interpretate ca fiind o limitare a dreptului instituţiilor de învăţămînt de a refuza admiterea persoanei, calificările căreia nu corespund nivelului necesar pentru admitere, atîta timp cît refuzul este justificat şi nu este determinat de apartenenţa persoanei la o categorie protejată. ”

În subpunctul a) se prezintă dorinţa imoralilor să atace sistemul de învăţământ la orice nivel educaţional . Adica iarăşi se vor introduce manuale de tipul „Sexul pe înţelesul celor mici ” sau „Deprinderi de viaţă ” , posibil sub o altă formă .

Dacă vor ajunge să vorbească copiilor de la vârstă foarte mică despre imoralitate şi despre faptul că a fi homosexual e bine , atunci vom avea o generaţie tolerantă şi care acceptă şi pentru ei aceste obiceiuri urâte .

În subpunctul c) se prezintă interzicerea discriminării în activitatea didactică şi ştiinţifico- didactică . Mai pe înţelesul tuturor – nici un profesor , fie el diriginte sau profesor de religie nu va putea să vorbească despre homosexuali în termenii care nu le plac acstor minorităţi (ca nu cumva să nu le discrimineze!) , ci doar în favoare lor sau deloc . Acest lucru va limita mult în drepturi părinţii care vor dori să-şi înveţe copii principii de viaţă creştine .

Este atacată conştiinţa copiilor la vârste mici , când ei nu au discernământ , atunci când ei nu pot înţelege pe deplin care lucruri sunt rele şi care sunt bune .

A învăţa pe copii imoralitatea de mici înseamnă a le spune că aceste practici scârboase fac parte din normalul vieţii cotidiene .

Subpunctul d) ne anunţă că se vor forma manuale şi programe de studiu speciale – se vor tipări manuale cu caracter „nediscriminator” pentru copii !!!

Vor să introducă şi discipline de acest gen ! Ei sunt foarte insistenţi în ceea ce vor să facă .

Şi vor ajunge să-şi realizeze scopul dacă noi azi nu luăm atitudine . Vom ajunge ca şi California . Vezi şi compară – ceea ce ne propun imoralii nu diferă absolut cu nimic de ceea ce deja s-a format în SUA . (vezi articolul ).

Moldova este o ţară creştină – acest lucru s-a demonstrat la recensământul din 2004 , aproape 98% s-au declarat creştini . Şi nu trebuie să dăm voie unor imorali să-şi introducă obiceiurile lor urâte în societatea noastră .

TU CE ATITUDINE VEI LUA ! PRIN FAPTUL CĂ NU FACI NIMIC TE FACI COMPLICE LA PĂCATUL LOR !

Fii un bun creştin – accţionează !!!

#educatie, #imoralitate, #nedescriminare

În această noapte s-au împlinit 67 de ani de la primele deportări staliniste

În noaptea de 13-14 iunie 1941 au fost deportate primele familii în Siberia de către regimul comunist de pe atunci .

Aceste depărtări au durat între anii 1941 -1951. Aproape zece ani au fost deportaţi cetăţenii RSSM (Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti ) , actuala Republică Moldova .

În acea noapte au venit pe nepregătite , nu le-au permis să ia aproape nimic din averea lor . I-au dus la gară şi i-au suit în trenuri marfare (pentru vite) , şi i-au dus în Siberia . Acolo , indiferent de starea lor – fie copil , fie femeie , au trebuit să taie păduri ,să pună calea ferată pentru URSS .

În Străşeni am identificat cinci persoane care au fost deportate şi s-au întors de acolo . Desigur că sunt mai multe …. Unii au stat 6 ani în Siberia ,alţii 9 …mai mulţi sunt daţi dispăruţi .

Când au ajuns în ţară , conducerea nu le-a dat nimic înapoi din ce a fost confiscat : casă , pământuri , bunuri .

Nu-i înţeleg pe unii cum poată să fie nostalgici după vremurile de atunci ?

Tot în acea perioadă a fost şi „Operaţia Iug” – deportarea aproape a 300.000 de moldoveni în anii ’46-’47 .

Care era motivul ? Simplu – care era mai bogat şi care era mai şcolit . Aşa au fost deportaţi preoţii , primarii , boierii şi familiile lor . Au fost deportaţi cei care erau consideraţi „duşmanii statului” … rus .

Această perioadă mă duce cu gândul la o perioadă asemănătoare a poporului evreu . Imperiul Babilonian a luat Israelul în robie , au fost duşi în robie cei de viţă nobilă , toate căpeteniile ,toţi oamenii viteji , războinicii ,familia împăratului . În ţară au rămas doar o parte mică din popor .

Dumnezeu a vorbit acestui popor cu mult timp în urmă :

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte…. Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă:” (Deuteronom 28 :15, 64 )

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea faţă de poporul Israel , şi a făcut acest lucru deoarece ei nu au ascultat de Domnul şi nu au păzit legile Lui .

În perioada comunistă , în toate şcolile se preda şi se vorbea despre ateism – astfel că mulţi şi-au schimbat obiceiul de a merge duminica la biserică cu cel de a merge la piaţă .

Pe lângă faptul că deportările au avut scopul rusificării ,ele au fost şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare .