Clubul Dunamis orgnizează o tabără în corturi !

În perioada 14-22 aprilie , clubul sportiv Dunamis organizează o tabără în corturi .

Dacă nu ai fost niciodată în corturi la aer curat – te invităm să participi .

Vara trecută am studiat cursul „Sexualitate din perspectiva Bibliei ” , în acest curs tinerii au aflat atitudinea lui Dumnezeu faţă de relaţiile intime şi pericolele unor relaţii extraconjugale .

De exemplu , au aflat că Dumnezeu pune mare preţ pe virginitate şi că este important să te păstrezi pentru căsătorie .

Un alt curs predat în aceeaşi tabără a fost „Evanghelia după Ioan ” . Copii au avut ocazia să afle mai mult despre scopul venirii lui Isus Hristos şi salvarea care o prezintă el oamenilor .

Cel mai interesant moment pentru tineri a fost seara la rug . Unde ei pot să se cuoască mai bine unul pe altul , unde se fac scenete şi jocuri .

Dacă doreşti să te înscrii la tabără această vară o poţi face la telefonul 0237-27652 .

#tabere, #tineri

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării atacă societatea

Aceste proiectul de lege atacă direct familia prin faptul că introduce noţiunea de “orientare sexuală” . Această noţiune cuprinde categoriile de oameni care practică homosexualitatea , lesbinaismul , transexualii şi transvestiţii .

Articolul 2 al acestui proiect de lege dă definiţia discriminării :

a) discriminare – orice diferenţiere, excludere sau limitare în drepturi, directă sau indirectă a persoanelor, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile stipulate în prezenta lege.

A „susţine comportamentul discriminatoriu” înseamnă a rămâne cu aceeaşi părere şi a expune-o şi altora . Nu cred că voi putea să-mi schimb părerea asupra imoralităţii . Acest grup de persoane , se ascund după grupurile de persoane care sunt în realitate defavorizate : persoanele cu handicap , pensionerii , romii ş.a . Dar ei doresc ca oamenii să-i considere limitaţi în capacităţile fizice sau mintale ?

În acelaşi articol , se susţine :

i) persoane defavorizate persoane aflate sau supuse în virtutea circumstanţelor sociale, economice, culturale sau istorice în situaţie de risc sau substanţial inegale sau mai puţin preferenţiale.” Cine sunt puţin preferenţiali ? Homosexualii ?

Ei doresc ca oamenii să creadă că cei din jur sunt de vină că nu sunt acceptaţi , nicidecum ei .

Sunt de acord cu acest proiect de lege ,dar în ceea ce priveşte alte categorii de oameni care într-adevăr sunt discriminaţi nefondat , dar nu aceşti imorali cu „altă orientare sexuală” .

Ei se promovează în mod viclean , ascunzându-se după grupuri de oameni real defavorizate . Tot ce doresc ei este fie într-un cadru legal .

Comportamentrul discriminatoriu va fi pedepsit .

Articolul 5. Eliminarea formelor discriminării

Discriminarea poate fi eliminată prin următoarele forme:

a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor;

b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii;

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu.

Acest articol presupune pedeapsa cuiva care nu este deacord cu homosexualitatea?

Dacă voi vorbi în contiunare împotriva homosexualilor – atunci ei trebuie protejaţi ,deoarece sunt discriminaţi ?!

Vă propun spre discuţie acest proiect de lege pe pagina „Proiectul de lege nondiscriminaresau îl puteţi lua de pe pagina ministerului justiţiei .

#familie, #nedescriminare