Pericolele homosexualităţii

În unele articole anterioare mi-am expus părerea că homosexualitate este un pericol pentru societate , iar drept răspuns în multe comentarii am fost acuzat că nu percep realitatea şi sperii pe unii cu afirmaţiile mele .

Pentu o mai multă explicaţie vreau să prezint situaţia mai detaliat .

Pentu început vreau să prezint cazul Sodomei şi Gomorei – oraşe care au fost distruse din cauza păcatului care era răspândit în acele oraşe .

În vremea nimicirii Sodomei şi Gomorei Avraam avea vârsta de 99 de ani şi Sara, soţia lui , 89 de ani .

Într-o zi , pe când Avraam stătea lângă stejarii lui Mamre din Hebron , a fost vizitat de trei bărbaţi a căror identitate îi era necunoscută . Totuşi Biblia ne descoperă că doi dintre ei erau îngeri mesageri . Cei trei musafiri i-au adus lui Avraam confirmarea că , după aproape douăzeci şi cinci de ani de aşteptare , Dumnezeu avea să le dea în sfârşit copilul promis prin legământ (prin care avea să se nască o mare şi unică naţiune , prin care într-o zi avea să vină Mesia ).

După ce i-au dat această veste lui Avraam , cei trei bărbaţi s-au ridicat şi au privit spre Sodoma . Intenţionau să viziteze cetatea pentru a vedea dacă păcatul ei era aşa de mare cum se dusese vestea . Cei doi îngeri s-au îndreptat spre Sodoma în timp ce a treia persoană a mai zăbovit puţin lângă Avraam pentru a-i dezvălui planul pe care îl avea referitor la cele două cetăţi . Atunci Avraam a început să mijlocească înaintea lui Dumnezeu deoarece considera că nu este corect ca oamenii neprihăniţi de acolo să aibă parte de aceeaşi judecată ca şi cei răi . Discuţia lor a continuat până când Domnul i-a promis că dacă va găsi acolo zece persoane neprihănite ,cetăţile nu vor fi nimicite .

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma :

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Cînd i-a văzut Lot, s’a sculat, le-a ieşit înainte, şi s’a plecat pînă la pămînt. Apoi a zis: ,,Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămîneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele; mîne vă veţi scula de dimineaţă, şi vă veţi vedea de drum.„ ,,Nu„, au răspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea în uliţă„. Dar Lot a stăruit de ei pînă au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi şi au mîncat.

Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot, şi i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.„ Lot a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el, şi a zis: ,,Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! Iată că am două fete cari nu ştiu de bărbat; am să vi le aduc afară, şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai, nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit supt umbra acoperişului casei mele.„ Ei au strigat: ,,Pleacă!„ Şi au zis: ,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„ Şi împingînd pe Lot cu sila, s’au apropiat să spargă uşa.

Dar bărbaţii aceia au întins mîna, au tras pe Lot înlăuntru la ei în casă, şi au încuiat uşa. Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa. Bărbaţii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plîngere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimes Domnul, ca să-l nimicim.„” (Genesa 19: 1-13 )

Din acest text vedem că tot oraşul era infectat de acest comportament , „tineri şi bătrâni ” . Cum vă închipuiţi – „tot norodul ”?

Sunt sigur că nici unul din locuitorii Sodomei nu se născuse homosexual , ci ei au învăţat un comporatament , astfel că toţi au devenit homosexuali .

Dacă în ţara noastră va accepta căsătoriile între homosexuali , vom ajunge foarte repede ca tot norodul să fie la fel .

Faptul că ei doreau să se împreuneze cu nişte bărbaţi necunoscuţi – care nu contează dacă doresc sau nu – reprezintă agresiunea lor . Ceea ce doreau să o facă se numeşte viol . Bărbaţi doreau să violeze alţi bărbaţi .

Când vorbesc de pedofilie – mulţi cred că inventez , iată un exemplu clar – homosexualii ne se opresc din răspândirea păcatului lor .

Interesant este faptul că nu a venit doar un homosexual , au venit mai mulţi (ca la pride ) , şi insistau în destrăbălarea lor .Ei nu se limitau la cercul lor de parteneri , aşa cum crede majoritatea , ei doreau „pradă ” nouă . Şi îşi manifestau dorinţele foarte agresiv .

În momentul în care Lot a intervenit pentru oaspeţii lui , ei (imoralii ) l-au acuzat pe Lot , de parcă el era omul-problemă , nu ei .

,,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.„

Cât de cunoscut e şi în zilele noastre aceasta ! Ei au inventat termenul de „homofobie” care presupune că persoana care nu acceptă homosexualitate este bolnavă , are probleme , întâmpină greutăţi în a accepta unele lucruri … .

Imoralii acuză pe toţi cei care nu sunt de acord cu planurile lor . Au fost acuzaţi preoţi , oamenii care doresc să aibă familie sănătoasă şi necontaminată , persoanele cu principii , cei care au fost la manifestarea de prostest – care s-au expus împotriva homosexualilor .

Ei strigă toleranţa peste tot , dar ei nu tolerează pe nimeni : „Ei bine, o să-ţi facem mai rău decît lor.

Ei sunt foarte insistenţi şi pervertiţi în gândirea lor :

Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.

Chiar şi când au fost orbiţi – tot căutau să violeze !!!

Dorinţa lor se rezumă doar la perversiuni .

Dumnezeu condamnă astfel de păcat .

Voi aduce câteva versete din cartea Levitic :

„ Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune.

Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s’au spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pămîntul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urîte cari se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru.„”

(Levitic 19:22 ,24 ,25,29 ,30)

Dumnezeu condamnă păcatul sodomiei (homosexualităţii) , printre multe altele , şi le numeşte : urâciune , spurcăciune şi obicei urât .

Care ar trebui să fie atitudinea nostră faţă de aceste practici ?

Care este atitudinea ta faţă de aceste practici ?

Trebuie să ştii că Dumnezeu condamnă păcatul din viaţa omului dar iubeşte omul .

În Epistola a doua lui Petru , găsim scis următoarele :

„…dacă a osîndit El la peire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire..” (2 Petru 2:6 )

Se arată clar că Sodoma şi Gomora au fost osândite de Dumnezeu , cu scopul ca să slujească drept exemplu pentru cei care vor trăi în acelaşi păcat .

În versetul 9-10 scrie că „va pedepsi în ziua judecăţii , mai ales pe ceice, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpînirea .”

A dispreţui înseamnă că acţionezi cu bună ştiinţă împotriva principiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit în Cuvântul Său ; înseamnă a acţiona împotriva adevărului , a accepta o minciună pentru că nu vrei să te supui lui Dumnezeu . Dacă Dumnezeu este Dumnezeu , poate cineva să scape nepedepsit pentru o astfel de atitudine ?

#homosexualitate, #imoralitate, #viol