Ce este păcatul?

Deoarece mulţi oameni au ajuns să spună la diferite lucruri că sunt păcat , iar explicaţia uneori întârzie să apară , m-am hotărât cercetez această temă din perspectivă bibilică .

Mi s-a spus că este păcat să speli de sărbători , să arunci pâine pe jos , să ….

Dar de unde voi şti sigur ce este păcatul ?

Scopul acestui articol este să arăt ce este păcatul şi ce trebuie să faci dacă ai păcătuit .

Noul Testament a fost scris în limba greacă , şi în acest sens ne ajută mult dicţionarul grec . Cuvântul a păcătui (gr. hamartano ) înseamnă a greşi ţinta , a se abate 2) a nu vedea un semn/indicator pe cale , a nu-şi atinge ţinta ;

Iar păcătos – 1) orb la consecinţele păcatului , 2) unul care greşeşte ţinta în mod constant în relaţia sa cu Dumnezeu .

Păcatul este încălcarea voii lui Dumnezeu .

Pentru a şti voia lui Dumnezeu trebuie să o ştii foarte bine . În perioda împăraţiilor în Israel , fiecare împărat era obligat să scrie cartea Legii cu mâna proprie , ca să nu poată spune că nu a ştiut .

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 Ioan 3:4 )

Dacă un criminal nu cunoaşte legiile statului , aceasta nu-l vor feri de pedeapsă , ci va fi pedepsit de rând cu cel ce a ştiut .

În capitolul 5 al aceleaşi epistole Apostolul Ioan scrie

Orice nelegiuire este păcat;” (1 Ioan 5:17)

Deci încălcarea voii lui Dumnezeu este păcat , iar pentru a trăi conform voii lui Dumnezeu trebuie să cunoşti ce permite Dumnezeu şi ce nu permite în viaţa omului . Să ştii că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun şi milos – El prin poruncile Sale doreşte doar binele oamenilor .

Necunoştinţa acestor legi ale lui Dumnezeu nu vor fi o scuză în ziua judecăţii , mai ales dacă accepţi prezenţa lui Dumnezeu şi nu doreşti să-L asculţi .

Isus a venit pentru a ne ajuta să ieşim din păcat

Dumnezeu iubeşte mult oamenii şi datorită acestei dragoste doreşte ca toţi să ajungă în Împărăţia Cerului . Pentru a ajuta omenirea , El a trimis pe Fiul Său ca să le ofere salvarea de pierzarea veşnică .

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” (Isaia 53:6)

De ce a făcut Dumnezeu acest lucru ? Deoarece omul este păcătos – aceasta este moştenirea noastră , fie că acceptăm aceasta fie că nu .

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Toţi – înseamnă fiecare care s-a născut pe acest pământ şi se va naşte (nu fac referire la naşterea lui Isus pe acest pământ , deoarece EL a fost născut dintr-o fecioară prin Duhul Sfânt ).

Înainte mă întrebat de ce trebuia să vină Isus pe pământ ca să moară ? Mai târziu am realizat că Dumnezeu singur a spus că ispăşirea păcatului se poate face doar prin jertvă ,cu vărsare de sînge.

„În fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire.”(Exod 29:36 )

Iar în Noul Testament este scris :

„El (Isus ) este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.” (1 Ioan 2:2 )

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10 )

Păcatul progresează

Te-ai gândit vre-o dată că dacă nu opreşti păcatul , atunci el progresează (vezi exemplul lui David ) şi ocupă mai mult loc în viaţa ta . Apostolul Iacov descrie foarte bine această progresie :

Ci fiecare este ispitit, cînd este atras de pofta lui însuş şi momit. Apoi pofta, cînd a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15 )

Să vedem împreună- „a ispiti” presupune o acţiune la nivel de gândire , abia a venit ideea … . Foarte des nu suntem atenţi la gândurile care ne vin prin minte , ba chiar permitem multor gânduri murdare să „circule ” libere prin minte . Vizionare unui film violent , indecent , sau ascultarea unui melodii care promovează libertinajul , bancurile cu soacre , blonde , indecente , panourile publicitate cu multe fete sumar îmbrăcate , chatul , jocuri pe calculator violente … toate acestea nu fac altceva decât să pornească gânduri în mintea omului .

„Momit” este un temen pescăresc care presupune o momeală care este muşcată de vânat , iar odată prin – foarte greu scapă . Apoi păcatul se realizează în fapte , şi anume fapte care nu sunt plăcute lui Dumnezeu – „dă naştere păcatului ” .

Iar rezultatul păcatului este moartea .

Şi este foarte simplu : dacă eşti ispitit şi nu reuşeşti să te opui sau să eviţi ispita – apare gândul , care mai devreme sau mai târziu va trece în faptă , iar fapta va duce la moarte .

În Psalmul 68 scrie :

Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc în păcat. (Psalm 68:21 )

Domnul Isus vorbeşte cum să luăm acţiune împotriva păcatului : odată ce eşti conşitent de faptul că trăieşti în păcat – scoate-l din viaţa ta definitiv .

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mîna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:29-30 )

Dacă nu faci acest lucru – peste puţin timp vei ajunge să te târguieşti singur cu tine . Vei găsi multe argumente ca să nu te laşi de păcat ,sau vor veni alţii să te „încurajeze” să trăieşti în păcat .

Evită persoanele care crezi că te ispitesc să mai păcătuieşti şi locurile în care ei se adună .

Ce să faci dacă ai păcătuit ?

În primul rând trebuie să-ţi mărturiseşti păcatul lui Dumnezeu şi să-ţi ceri iertare pentru faptul că ai dus o viaţă păcătoasă . Apoi acceptă să trăieşti după Cuvântul lui Dumnezeu . Căci Isus a venit pe acest pământ ca să aducă vestea bună (evanghelia ) că omul poate fi împăcat cu Dumnezeu prin jertva Sa .

„ Fiindcă prin moartea de care a murit, El (Isus ) a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har.” (Romans 6:10-14)

Fă acest pas şi vei fi salvat de la moartea veşnică , vei sta cu Domnul Isus în Împărăţia Cerului .

Dar cine păzeşte Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrşită; prin aceasta ştim că sîntem în El. Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.(1 Ioan 2:1-2)

Evanghelia este pentru toată lumea , aşa cum acest pas l-am făcut eu , aşa doresc ca şi tu să fii salvat . Dacă îţi doreşti binele – vei face acest pas . Nu te lăsa dus de valul indiferenţei şi aroganţei căci tot tu vei suferi şi vei regreta . Nu repeta greşelile altora .

Domnul să-ţi dea dorinţă în inimă ca să poţi să faci o alegere corectă .

#isus, #pacat