Ce este păcatul?

Deoarece mulţi oameni au ajuns să spună la diferite lucruri că sunt păcat , iar explicaţia uneori întârzie să apară , m-am hotărât cercetez această temă din perspectivă bibilică .

Mi s-a spus că este păcat să speli de sărbători , să arunci pâine pe jos , să ….

Dar de unde voi şti sigur ce este păcatul ?

Scopul acestui articol este să arăt ce este păcatul şi ce trebuie să faci dacă ai păcătuit .

Noul Testament a fost scris în limba greacă , şi în acest sens ne ajută mult dicţionarul grec . Cuvântul a păcătui (gr. hamartano ) înseamnă a greşi ţinta , a se abate 2) a nu vedea un semn/indicator pe cale , a nu-şi atinge ţinta ;

Iar păcătos – 1) orb la consecinţele păcatului , 2) unul care greşeşte ţinta în mod constant în relaţia sa cu Dumnezeu .

Păcatul este încălcarea voii lui Dumnezeu .

Pentru a şti voia lui Dumnezeu trebuie să o ştii foarte bine . În perioda împăraţiilor în Israel , fiecare împărat era obligat să scrie cartea Legii cu mâna proprie , ca să nu poată spune că nu a ştiut .

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 Ioan 3:4 )

Dacă un criminal nu cunoaşte legiile statului , aceasta nu-l vor feri de pedeapsă , ci va fi pedepsit de rând cu cel ce a ştiut .

În capitolul 5 al aceleaşi epistole Apostolul Ioan scrie

Orice nelegiuire este păcat;” (1 Ioan 5:17)

Deci încălcarea voii lui Dumnezeu este păcat , iar pentru a trăi conform voii lui Dumnezeu trebuie să cunoşti ce permite Dumnezeu şi ce nu permite în viaţa omului . Să ştii că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun şi milos – El prin poruncile Sale doreşte doar binele oamenilor .

Necunoştinţa acestor legi ale lui Dumnezeu nu vor fi o scuză în ziua judecăţii , mai ales dacă accepţi prezenţa lui Dumnezeu şi nu doreşti să-L asculţi .

Isus a venit pentru a ne ajuta să ieşim din păcat

Dumnezeu iubeşte mult oamenii şi datorită acestei dragoste doreşte ca toţi să ajungă în Împărăţia Cerului . Pentru a ajuta omenirea , El a trimis pe Fiul Său ca să le ofere salvarea de pierzarea veşnică .

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” (Isaia 53:6)

De ce a făcut Dumnezeu acest lucru ? Deoarece omul este păcătos – aceasta este moştenirea noastră , fie că acceptăm aceasta fie că nu .

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Toţi – înseamnă fiecare care s-a născut pe acest pământ şi se va naşte (nu fac referire la naşterea lui Isus pe acest pământ , deoarece EL a fost născut dintr-o fecioară prin Duhul Sfânt ).

Înainte mă întrebat de ce trebuia să vină Isus pe pământ ca să moară ? Mai târziu am realizat că Dumnezeu singur a spus că ispăşirea păcatului se poate face doar prin jertvă ,cu vărsare de sînge.

„În fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire.”(Exod 29:36 )

Iar în Noul Testament este scris :

„El (Isus ) este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.” (1 Ioan 2:2 )

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10 )

Păcatul progresează

Te-ai gândit vre-o dată că dacă nu opreşti păcatul , atunci el progresează (vezi exemplul lui David ) şi ocupă mai mult loc în viaţa ta . Apostolul Iacov descrie foarte bine această progresie :

Ci fiecare este ispitit, cînd este atras de pofta lui însuş şi momit. Apoi pofta, cînd a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15 )

Să vedem împreună- „a ispiti” presupune o acţiune la nivel de gândire , abia a venit ideea … . Foarte des nu suntem atenţi la gândurile care ne vin prin minte , ba chiar permitem multor gânduri murdare să „circule ” libere prin minte . Vizionare unui film violent , indecent , sau ascultarea unui melodii care promovează libertinajul , bancurile cu soacre , blonde , indecente , panourile publicitate cu multe fete sumar îmbrăcate , chatul , jocuri pe calculator violente … toate acestea nu fac altceva decât să pornească gânduri în mintea omului .

„Momit” este un temen pescăresc care presupune o momeală care este muşcată de vânat , iar odată prin – foarte greu scapă . Apoi păcatul se realizează în fapte , şi anume fapte care nu sunt plăcute lui Dumnezeu – „dă naştere păcatului ” .

Iar rezultatul păcatului este moartea .

Şi este foarte simplu : dacă eşti ispitit şi nu reuşeşti să te opui sau să eviţi ispita – apare gândul , care mai devreme sau mai târziu va trece în faptă , iar fapta va duce la moarte .

În Psalmul 68 scrie :

Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc în păcat. (Psalm 68:21 )

Domnul Isus vorbeşte cum să luăm acţiune împotriva păcatului : odată ce eşti conşitent de faptul că trăieşti în păcat – scoate-l din viaţa ta definitiv .

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mîna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:29-30 )

Dacă nu faci acest lucru – peste puţin timp vei ajunge să te târguieşti singur cu tine . Vei găsi multe argumente ca să nu te laşi de păcat ,sau vor veni alţii să te „încurajeze” să trăieşti în păcat .

Evită persoanele care crezi că te ispitesc să mai păcătuieşti şi locurile în care ei se adună .

Ce să faci dacă ai păcătuit ?

În primul rând trebuie să-ţi mărturiseşti păcatul lui Dumnezeu şi să-ţi ceri iertare pentru faptul că ai dus o viaţă păcătoasă . Apoi acceptă să trăieşti după Cuvântul lui Dumnezeu . Căci Isus a venit pe acest pământ ca să aducă vestea bună (evanghelia ) că omul poate fi împăcat cu Dumnezeu prin jertva Sa .

„ Fiindcă prin moartea de care a murit, El (Isus ) a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har.” (Romans 6:10-14)

Fă acest pas şi vei fi salvat de la moartea veşnică , vei sta cu Domnul Isus în Împărăţia Cerului .

Dar cine păzeşte Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrşită; prin aceasta ştim că sîntem în El. Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.(1 Ioan 2:1-2)

Evanghelia este pentru toată lumea , aşa cum acest pas l-am făcut eu , aşa doresc ca şi tu să fii salvat . Dacă îţi doreşti binele – vei face acest pas . Nu te lăsa dus de valul indiferenţei şi aroganţei căci tot tu vei suferi şi vei regreta . Nu repeta greşelile altora .

Domnul să-ţi dea dorinţă în inimă ca să poţi să faci o alegere corectă .

#isus, #pacat

Răspândirea HIV în Africa

Rata cea mai mare de infecţie cu HIV este însă în ţara vecină, Swasiland (17.363 km², un pic mai mică decât Slovenia), cu o rată de infectare de 42% în 2005. Cea mai mare rată a pandemiei este prin urmare în sud de deşertul Sahara, unde trăiesc circa 26 milioande de persoane seropozitive. Încă n-a putut fi stabilit cu siguranţă motivul ritmului accelerat de răspândire, dar un rol mare i se atribuie transmiterii informaţionale a pericolului care pleacă de la HIV prin massmedia în America de Nord şi Europa. În Africa a rămas timp de încă aproape 20 de ani o temă tabuizată, timp în care a putut să se răspândească nestingherită.

Tabelele de mai jos arată evoluţia infecţiei HIV pe plan mondial, aşa cum arată statistica ultimilor 25 de ani.

Persoane cu SIDA/HIV/Aids

Infecţii noi

Numărul de morţi

Totalul cazurilor mortale

Sursă

1980

(~ 2.000.000)1

1993

(12.900.000)1

(2.500.000)1

1999

4.000.000

2000

3.800.000

2001

34.900.000 (40.000.000)1

3.400.000

2.500.000

20 – 22 Mio

2002

– (42.000.000)1

3.500.000

3.100.000

~ 21.1 Mio

2003

37.800.000

4.800.000

2.900.000

~ 24.0 Mio

2004

39.400.000

4.900.000

3.100.000

~ 27.1 Mio

2005

40.300.000

4.900.000

3.100.000

> 25 Mio

SIDA update epidemic decembrie 2005 (UNAIDS)

2006

38.600.000

4.100.000

3.100.000

> 25 Mio

SIDA update epidemic decembrie 2005 (UNAIDS), germ.ARD-Jurnarul zilei

1La calculul numărului persoanelor infectate cu SIDA UNAIDS din 2004 foloseşte o nouă metodă de calcul rotunjind în jos datele.

Rezultate globale

2001

2002

2003

2004

2005

Subsahara-Afrika

23,8 Milion

24,4 Milion

25,0 Milion

25,4 Milion

25,8 Milion

Sudul- & sud-estul Asiei

5,9 Milion

6,4 Milion

6,5 Milion

7,1 Milion

7,4 Milion

America-Latină

1,4 Milion

1,5 Milion

1,6 Milion

1,7 Milion

1,8 Milion

Europa de est & Asia centrală

890.000

1,0 Milion

1,3 Milion

1,4 Milion

1,6 Milion

Asia de est

680.000

760.000

900.000

1,1 Milion

870.000

America de Nord

950.000

970.000

1 Milion

1 Milion

1,2 Milion

Europa de vest- şi Europa centrală

540.000

600.000

580.000

610.000

720.000

Africa de Nord şi Orientul apropiat

340.000

430.000

480.000

540.000

510.000

Zona Caraibilor

400.000

420.000

430.000

440.000

300.000

Oceania

24.000

28.000

32.000

35.000

74.000

Toate cifrele provin de la UNAIDS .

Statistica arată o rată de infectare de 49,1% în grupul de bărbaţi homosexuali în anul 2005,la acest grup semnalându-se o creştere cu 13,9% fiind actualmente deasupra ratei maxime din 1994. Rata de infecţie după contacte hetrosexuale este de 38,1%,a crescut în 2002, a scăzut din nou în 2005 şi pare a rămâne pe un nivel constant. Infecţia la narcomani a scăzut la 9,7%.

La femei se înregistrează o rată de infectare de 80,6% la contacte heterosexuale, crescând cu 10,7% faţă de 2002. Infecţia la narcomane este de 11,1% rămânând pe un nivel constant.

SIDA sa transformat într-o boală cronică ca urmare a introducerii terapiei HAART. Are o evoluţie cronică de durată lungă în ţările dezvoltate unde cazuri letale sunt înregistrate doar atunci când terapia HAART îşi pierde efectul terapeuitic. Rămâne însă pentru ţările în curs de dervoltare o boală care a dus la scăderea mediei de viaţă cu până la 10 ani punând astfel în pericol existenţa multor popoare din Africa unde dispare în unele cazuri, populaţia de vârstă medie.

Preluat de pe: aids.com.md

#sida