Ce atitudine trebuie să ai faţă de Cuvânt ? (Psalm 119 )

Deoarece suntem într-o ţară creştină nu sunt mulţi care doresc să cunoască Sfintele Scripturi . Biblia ne dă toate sfaturile necesare pentru o viaţă fericită aici pe pământ însă ne arată şi calea către cer .

Eu sunt unul din cei care doresc ca fiecare să cunoască Biblia la fel de bine cum sunt cunoscuţi toţi actorii , cântecele formaţiilor preferate , scorurile la meciurile de fotbal , ş.a. . Adică să cunoască în detalii Biblia foarte bine . Vreau acest lucru din două motive :

1 . „ Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ( 2 Timotei 3:16-17 )

2 „ Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.„” (Romani 1:16-17 )

Textul cel mai bun l-am găsit în Psalmul 119 (cel mai mare psalm după numărul de versete) , în timpul unui seminar care-l făceam cu învăţătorul meu – Ghenadie Curbet .

În acest Psalm , împăratul David îşi exprimă atitudinea faţă de legea lui Dumnezeu şi arată ce binecuvântări sunt ascunse în ea .

Atitudinea faţă de Cuvânt .

David numeşte pe cei care umblă după legea Domnului fericiţi , deoarece cei care îşi au principiile vieţii adânc înfipte în legea lui Dumnezeu – şi orice răspuns îl caută acolo – ajung să cunoască adevărata fericire . Fericirea nu este în filosofie , literatură , avere , recunoaştere – ci în Scriptură .

Trebuie să-L cauţi din toată inima ta , nu doar ocazional

„v.2 Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor.”

Sau

„v.10 Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale.”

Deoarece în acestă lume plină de imoralitate este greu să rezişti – David se pare că a găsit soluţia – să-ţi umpli inima (mintrea) cu Cuvântul lui Dumnezeu .

Într-o zi am privit un film de groază – nu am putut scăpa câteva zile de amintirea acelui film . Ca în mintea ta să nu ai griji , gânduri rele – umple-o cu Cuvântul lui Dumnezeu :

„v.11 Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”

„v.15-16 Mă gîndesc adînc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am supt ochi. Mă desfătez în orînduirile Tale, şi nu uit Cuvîntul Tău.”

Foarte frumos foloseşte cuvântul „a desfăta ” , căci el arată o acţiune care se face de plăcere , a delecta; a fascina; a încânta; a vrăji; a fermeca. O astfel de atiudine trebuie să ai faţă de Biblie şi învăţătura pe care o dă .

Căci absolut toate poruncile lui Dumnezeu sunt frumoase şi pline de bunătate pentru cel ce le împlineşte .

Cum poate un Dumnezeu bun să dea porunci rele pentru oameni ?

„v.18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”

Dragul meu , ce atitudine ai tu făţă de Scriptură ?

Cum cauţi tu adevărurile ei ?

Vino mâine pentru a citi partea a doua articolului .

#desfatare, #inima