Ce se întâmplă după meciurile de fotbal ?

Citește în continuare

#alcool

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 10 (ultima )

#video

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 9

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 8

#video

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 7

Nu poţi face ucenici dacă nu eşti gata să plăteşti preţul deplin

Duminica trecută am sărbătorit Ziua Pogorârii Duhului Sfânt, care mai este şi ziua de naştere a Bisericii Creştine. Spre deosebire de vremurile noastre, atunci biserica creştea repede şi sănătoasă pentru că avea la bază un proces de ucenicie stabilit de Domnul Isus şi respectat de apostoli şi ceilalţi slujitori ai Evangheliei. Tot zilele acestea am citit unele noutăţi din lumea creştină în care unii lideri împărtăşesc planuri mari pe care le au pentru viitor de a cuceri lumea pentru Evanghelie dar vor să o facă aceasta fără a plăti preţul uceniciei. Iată ce am în vedere când spun aceasta. (citeşte tot articolul )

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 6

În California se va desfăşura un referendum pentru interzicerea „căsătoriilor” între persoane de acelaşi sex


Portalul de noutăţi creştine în limba rusă www.prochurch.info a publicat o noutate conform căreia în statul California din SUA, odată cu alegerile prezidenţiale din 4 noiembrie 2008, va avea loc şi un referendum cu privire la interzicerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. Debra Bowen, secretarul statului California, spune că cetăţenii au adunat suficiente voturi pentru ca propunerea lor să fie decisă la nivel de referendum. Împotriva căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex s-au pronunţat coaliţia „Protect Marriage”. Avem şi noi să învăţăm câteva lucruri importante din aceasta.

Scrisorile şi adunarea de semnături sunt o cale eficientă de luptă cu imoralitatea

Recent, cineva din liderii bisericii din Moldova când a fost întrebat dacă trebuie creştinii să ceară prin scrisori scoaterea în afara legii a organizaţiei Gender-Doc-M, spunea că prin scrisori şi adunarea de semnături nu se poate realiza aceasta. Iată că în Statele Unite ale Americii scrisorile au jucat un mare rol în această situaţie. Dar va spune cineva că aceasta a fost posibil în Statele Unite dar nu este posibil în Moldova. Ba da, este posibil şi în Moldova. Să ne amintim câte lucruri au fost realizate prin adunarea de semnături şi prin scrisorile trimise de cetăţeni: a fost eliminat din şcoli manualul „Deprinderi de viaţă”, pe timpul primarului interimar de Chişinău, Dul Vasile Ursu au fost eliminate panourile publicitare cu imagini indecente, în toţi anii până în prezent, doar prin scrisorile şi semnăturile cetăţenilor a fost interzisă parada minorităţilor sexuale. Deci, avem suficiente dovezi că scrisorile şi semnăturile cetăţenilor au fost luate în consideraţie şi au influenţat deciziile guvernării.

Proiectul actual de Lege nediscriminare din Moldova oferă toate posibilităţile celor ce vor să răspândească imoralitatea

În California, în luna mai 2008, Curtea Supremă a statului a anulat interdicţia pusă asupra căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi prima dată ei vor începe să-şi înregistreze căsătoriile la 17 iulie. Conform aceluiaşi articol, în California, în prezent există peste 100.000 de „familii” alcătuite de persoane de acelaşi sex şi aproape 25% din ei „educă” copii. Pentru că acest rău a fost tolerat, pentru că homosexualilor li s-a permis să promoveze imoralitatea pe care o practică, uitaţi-vă unde s-a ajuns şi câţi oameni sunt acum afectaţi de acest rău. Puteţi să vă închipuiţi câţi vor fi afectaţi mai departe şi nu va fi de mirare când se va ajunge şi în California să iasă la parada homosexualilor peste 3 milioane, cum a fost anul acesta în Brazilia. De ce autorităţile nu vor să înţeleagă că homosexualitatea este un mare rău care se răspândeşte repede şi afectează rău minţile şi vieţile oamenilor? Dacă va fi acceptat termenul „orientare sexuală” în proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării, aceasta le va oferi homosexualilor toate drepturile ca să răspândească imoralitatea pe care o practică şi să distrugă multe vieţi şi familii.

Să ne unim acum eforturile şi să cerem în comun excluderea acestui termen din proiectul de lege.

Preluat de pe www.moldovacrestina.net

#familie, #nedescriminare, #sex

Mărturia părintelui FLorea Cristian , partea 5

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 4

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 3

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 2

Mărturia părintelui Florea Cristian , partea 1

#video

Încă câteva site-uri creştin ruseşti .

Am găsit unele site-uri creştine în limba rusă . Este asemănător cu www.resursecrestine.net doar că totul este în rusă .

propun , deoarece aici veţi găsi cea mai diversă informaţie : scenete , idei pentru nuntă , predici , ş.a.

www.uucyc.net

www. kopilochka.by.ru

www.maranata.org.ua

www.body-builders.org

#internet

Limitele cunoaşterii umane

Zilele acestea citeam o carte şi am găsit un fragment care mi-a plăcut foarte mult . Mi-a plăcut cum explică eşecul societăţii de azi .

Aşa că m-am gândit să vi-l propun şi dumneavoastră .

„Întreaga cunoaştere umană , ce caută să îşi atingă scopurile fără Dumnezeu , este sortită eşecului . Ea nu a fost adecvată pentru a întâmpina necesităţile omului în trecut şi nu i-a rezolvat problemele cele mai acute în prezent .

Anticii nu s-au aflat în posesia iscusinţelor tehnologice din epoca maşinii , dar ar fi o greşeală să îi considerăm ignoranţi . Cu mai mult de 2000 de ani înainte de Hristos , Egiptenii şi Caldeenii au construit oraşe cu clădiri de anvergură , cu sculpturi artistice şi cu industrie activă . Au studiat cu minuţiozitate matematicile , ştiinţele juridice , arta guvernării , iar în arta ţesătoriei , a prelucrării metalelor şi a gravării bijuteriilor au dezvoltat o mare iscusinţă . Încă în acele timpuri s-au format biblioteci alcătuite din table pe pământ pe care literele erau săpate . Mai târziu lumea clasică greacă se putea mândri cu minţile luminate ale lui Homer , Socrate , Plato , Aristotel şi alţii . Lucrările lui Homer şi Plato sunt studiate şi acum în colegiile şi universităţile noastre , iar principiile logicii lui Aristotel nu sunt încă depăşite . Totuşi nici una dintre aceste civilizaţii nu a fost capabilă să dureze . Fiecare dintre ele a ajuns la un zenit ,s-a deteriorat şi a căzut în faţa unor puteri ostile .

Falimentul cunoaşterii omeneşti este de asemenea demonstrat în istoria Imperiului Roman . Primii săi cetăţeni erau disciplinaţi şi eficienţi ,dar barbari , manifestând puţin interes pentru civilizaţia trecută . Cunoştinţa şi artele Greciei clasice au influienţat pe Romani , ducând la o cultură cunoscută sub numele de civilizaţie Greco-Romană . Dar , din nefericire , deşi cultura greacă conţinea trăsături lăudabile ca izvor de literatură şi filozofie elevată , a fost păgână , degenerată şi coruptă . Romanii au pierdut simplitatea , cumpătarea şi moralitatea care marcau timpurile de le început , devenind nebuni după plăceri ,molatici şi scandalos de imorali . Percepţia înalt intelectuală a marilor filozofi greci a declinat lent în sisteme de gândire inferioare şi sofisme lipsite de sens . Luca a descris pe aşa numiţii intelectuali ai acelor timpuri , astfel : „… toţi Atenienii şi străinii care locuiau acolo ,nu-şi petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou .” (Faptele Apostolilor 17:21 )

Condiţiile lumii în timpul lui Hristos şi a primilor apostoli erau caracterizate prin nelinişte socială , dezordine morală şi pesimism religios . Cunoştinţa Grecilor , chiar cuplată cu geniul organizatoric al Romei , a fost incapabil să satisfacă nevoile omenirii . Pentru acest motiv , apostolul Paul a glorificat simplitatea Evangheliei , declarând că aceasta împlineşte ceea ce înţelepciunea omenească nu conduce la Dumnezeu . Oricum , vestea bună a răstignirii şi învierii unui Mântuitor este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire ,

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sînt pe calea pierzării: dar pentru noi, cari sîntem pe calea mîntuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: ,,Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.„ Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N’a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n’a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mîntuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într’adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:18-24 )

Crucea era o nebunie pentru Greci , pentru că nu părea să aibă o bază intelectuală . Dar aceia care crezuseră mesajul şi se încrezuseră în Hristos , au găsit în EL puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu . Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu , pentru că ea învinge păcatul , cel mai mare duşman al omului şi este înţelepciunea lui Dumnezeu , pentru că ea arată că El a cunoscut adevărată natură a decăderii omului şi i-a venit în ajutor . Toată înţelepciunea filosofilor greci şi toată nobila grandoare a literaturii greceşti , combinate cu abilitatea romană de a menţine legea , ordinea şi pacea , au fost insuficiente . Condiţiile lumii au continuat să se deterioreze şi viaţa umană a devenit tot mai lipsită de sens . Lumina contrastantă a Evangheliei împotriva acestei derive în pesimism şi întunecime a demonstrat în mod izbitor insuficienţa înţelepciunii omeneşti .

Păşind de-a lungul secolelor spre epoca actuală , aceeaşi ineficacitate a înţelepciunii umane este din nou vizibilă pentru cine are ochi să vadă . O cunoscută revistă-magazin săptămânală menţiona recent paradoxul cunoaşterii în zilele noastre . Se sublinia că dintre oamenii de ştiinţă ai tuturor timpurilor , care au existat până în prezent , 90% se află astăzi în viaţă şi că omenirea se află în pragul unor succese tehnologice aproape incredibile , desemnate să mărească disponibilitatea informaţiilor . Bibliotecile computerizate şi uzine pentru referinţă microfilmată vor distribui în curând electronic , informaţie organizată asupra oricărui subiect , în orice casă sau şcoală . Maşini computerizează acum probleme matematice în două secunde , care altfel ar lua omului 38 de ani de calcul . Totuşi , în ciuda acestei „cunoaşteri instantanee” , din ce în ce mai mulţi oameni disperă în faţa cunoaşterii asupra lor înşişi şi a lumii în care trăiesc . Pe măsură ce oamenii învaţă , devin tot mai conştienţi de complexitatea universului şi de faptul că problemele vieţii nu au o soluţie simplă .

Scena lumii actuale este departe de a fi atrăgătoare . Abdomenele mărite şi membrele emaciate ale celor ce mor în urma deficienţei proteice sunt o mărturie elocventă a insuccesului marei cunoaşteri a omului de a procura hrana necesară tuturor . Mahalalele de rău augur ale marilor oraşe continuă să crească . Avioanele îşi lansează bombele ucigătoare ,iar tinerii sunt răniţi şi ucişi în războaie mai sălbatice şi mai crude ca în orice altă perioadă din istorie . Asasinate , violenţa studenţească , tulburări , cămine distruse şi rata în spirală a crimei , toate arată insuccesul omului . Chiar şi în „lumea sclaviei” comunismului , oamenii descoperă adevărul cuvintelor : „Omul nu va trăi numai cu pâine ” . Toată instruirea tehnologică a secolului douăzeci este insuficientă pentru ca să rezolve cele mai importante probleme ale vieţii . Niciodată n-a fost mai multă nefericire ca în generaţia actuală .”

„Fericirea nu este un accident ” de Richard W. De Haan

Deşi cartea este scrisă aproape 14 ani în urmă , ea descrie foarte bine starea societăţii care nu-L onorează pe Dumnezeu .

În ultima vreme tot mai multe cazuri de suicid – oare aceasta este urmarea unei vieţi fericite ?

Numai în Hristos omul se poate bucura cu adevărat de viaţă . Şi această fericire nu are un substituient .

#societate

Ce se poate întâmpla în Moldova dacă va fi acceptată legea nedescriminare .

Unele  state din SUA au permis imoralilor să se căsătorească .  Cine  ştie ce ne aşteaptă şi pe noi …

V-ar plăcea să vedeţi aşa ceva şi pe la noi ?

Dacă nu doreşti , ce faci ca să opreşti răul acesta ?

Dumnezeu e tăria mea

#muzica, #video

Despre învăţători

Cineva cunoscut îmi spunea că nu poate să-şi asume responsabilitatea de a învăţa pe cineva din Biblie , nici nu crede că ar putea să înveţe pe cineva .

Unii zic că nu e bine să fim mulţi învăţători , alţii zic că multă ştiinţă oboseşte trupul .

În acest articol vreau să vedem ce spune Scriptura despre învăţători , cine trebuie să fie învăţători şi pot oare toţi să fie învăţători .

Este darul de învăţător

La pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii (Duminica Mare) , Duhul a dat daruri spirituale ucenicilor .

Acest dar a fost dat de Dumnezeu . Fiecare la momentul pocăinţei primeşte Duhul Sfânt , şi în acel moment Duhul îi dă un dar duhovnicesc .

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:10-15)

Deci darurile spirituale sunt date cu scopul ca sfinţii (toţi cei care au făcut legământ cu Hristos) să fie desăvârşiţi , ca toţi să ajungă la cunoştinţa lui Isus – la starea de om mare . Ca să nu fim purtaţi de orice filosofie omenească .

Deci învăţătorii ne ajută la aceasta , ei sunt persoanele care investesc în tine , te învaţă continuu din Cuvânt . Nu te învaţă părerea lor ci Cuvântul .

Sunt recunoscător Domnului care mi-a scos în faţă învăţători dedicaţi Lui .

Este responsabilitatea de a învăţa .

Apostolul Pavel le scria evreilor :

În adevăr, voi cari de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăş trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintîi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.” (Evrei 5:12 )

Ei (evreii ) trebuiau de mult să fie învăţători . Dacă citim atent putem observa că Pavel nu scria celor care au darul de învăţători , ci tuturor .

Şi învăţător devii atunci când „mănânci hrană tare” .

În alt loc în Scriptură scrie că „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie… în stare să înveţe pe toţi.” (2 Timotei 2:24 )

Eşti tu în stare să înveţi pe alţii ?

În caracterizarea episcopului , Apostolul Pavel menţionează nişte caracteristici asemănătoare :

„Căci episcopul (Sau: priveghetor.), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie …

să se ţină de Cuvîntul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentruca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sînt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţînd pe oameni, pentru un cîştig urît, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe.” (Tit 1:7,9-11 )

Deci un bărbat ideal în viziunea lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe protivnici ; cu atât mai mult noi – care nu suntem episcopi trebuie să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu .

Fiecare se va confrunta cu situaţia de părinte (sau care se confruntă deja) , atunci fiecare trebuie să-şi înveţe copiii adevărurile începătoare . Indiferent dacă sunt mici sau nu – ei trebuie sfătuiţi şi ajutaţi . Dacă vei avea ocazia să înveţi pe cineva din Scriptură –tot va trebui să-o cunoşti .

Cuvântul lui Dumnezeu nu are nici o taină şi nici un secret , şi el nu ne învaţă să fim egoişti cu ceea ce ştim , mai ales că avem vestea bună că Dumnezeu vrea să se împace cu oamenii .

Trebuie să înveţi singur ca să poţi învăţa pe alţii .

Ca să poţi învăţa pe alţii tu singur trebuie să înveţi.

Dacă te întrebi de ce trebuie să înveţi (afară de cauzele enumerate mai sus ) , atunci trebuie să ştii că e bine să fii gata ca să poţi să ajuţi pe cineva care este într-o cădere .

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sînteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blîndeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” (Galateni 6:1)

Alt motiv ar fi să poţi să întorci pe un păcătos de la rătăcirea lui . Să-i arăţi starea sa , şi numaidecât îndurarea lui Dumnezeu .

„Fraţilor, dacă s’a rătăcit vreunul dintre voi dela adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos dela rătăcirea căii lui, va mîntui un suflet dela moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.” (Iacov 5:19-20)

Fii atent .

Este un pericol pentru fiecare care cercetează Scripturile – în cazul în care singur nu împlineşti ceea ce înveţi pe alţii , Biblia spune că nu ştii nimic şi ai boala cercetării fără rost .

Aici nu mai merge proverbul „Fă ce zice popa şi nu ce face el ”. Dacă înveţi pe cineva tu singur trebuie să fii exemplul de purtare . Tu trebuie să arăţi această învăţătură în viaţa ta .

Nu poţi să înveţi pe cineva să fie patriot şi tu singur să pleci din ţară , nu ?

Aşa e şi aici .

Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mîndrie, şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din cari se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig. Fereşte-te de astfel de oameni.” (1 Timotei 6:3-5 )

Cine este învăţătorul tău ? Dacă nu ai un învăţător , cautăţi unul . Găseşte o grupă de studiu biblic , frecventează studiu biblic la biserica din localitatea ta .

Arată că eşti un bun ucenic al lui Dumnezeu şi pregăteşte-te pentru scopul care ţi l-a pregătit Dumnezeu pentru tine .

#biblia, #pericol

Cum să fim păriţi mai buni – Crizele de nervi .Puştiul devine exploziv

Comportamentul . O criză de nervi la capacitatea maximă este o imagine teribilă . Ţipete , urlete , obiecte aruncate şi contorsionări violente ale corpului , parcă ieşite direct din filmul „Exorcistul ”- manifestări pe care n-ai cum să le ignori . „Zgomotul şi furia” te urmăresc prin toată casa . Crizele sunt ca mici tornade : izbucnesc din senin , pot dura chiar şi câteva ore ,se sting la fel de repede cum au izbucnit . Părintelui epuizat nu-i rămâne decât să-şi pună străvechea întrebare : „Asta ce-o mai fi fost ?”

De ce fac asta ? Crizelel de nervi pot începe în primul an de viaţă , dar par să ajungă la apogeu pe la trei ani . Este vârsta lor „de aur” , pentru că acum copilul începe „să-şi încălzească muşchii ”, ca să spunem aşa . El învaţă cum să obţină ce vrea şi a observat deja să a se arunca pe jos şi a urla preţ de vre-o oră poate fi o metodă eficace . Stăpânii casei , părinţii , îşi dau curând seama că puterea a trecut în mâinile copilaşului . Dacă astfel de crize au avut loc în public – nimic nu e mai bun decât un public format din persoane complet străine pentru a scoate la iveală actorul din copil – atunci , dintr-o dată copilul deţine toate atuurile .

Reacţia dumneavoastră : Crizele de nervi ale copilului pot ajunge să înfurie , să extenueze , să descurajeze şi chiar să înspăimânte orice părinte . La urma urmelor , copilul pare să-şi fi pierdut coplet controlul . Dar este oare chiar aşa ?

Strategia dumneavoastră

Încercaţi să rămâneţi calm . Nu ajută la nimic să faceţi şi dumneavoastă o criză . Nu cedaţi niciodată şi nu faceţi nimic care să dea impresia copiilor că au obţinut o victorie. Când totul s-a terminat , puneţi-i să facă ordine după ei şi reluaţi-vă treburile obişnuite .

Ce să încercaţi în primul rând . Cum copiii fac crize de nervi ca să obţină ce vor , cel mai rău lucru pe care-l puteţi face este să le daţi ce vor . Dacă e vorba despre o jucărie pe care nu doriţi să le-o cumpăraţi , orice ar fi , nu le cumpăraţi jucăria cu pricina . Cedaţi o singură dată – şi se va declanşa mereu o criză de furie , cu speranţa că vor câştiga din nou . Chiar şi a spune ceva de genul „o să mă mai gândesc” sau „poate” este echivalent cu o cedare .O metodă mult mai sănătoasă este să le cereţi să iasă din încăpere . Dacă nu vor ieşi , ieşiţi dumneavoastră . Dacă nu există public , nu există nici satisfacţie , deci puteţi spera că se termină cu crizele . Copilul trebuie să înveţe că răbdarea dumneavoastră are o limită şi că , dacă are de gând să se poarte aşa , nu mai poate sta laolaltă cu părinţii lui .

Practic.

-Dacă începe să arunce cu lucrurile sau să le spargă , imobilizaţi-l până se potoleşte sau trimiteţi-l la el în cameră . Scoateţi de acolo tot ce vreţi să rămână întreg ; copilul trebuie să înveţe însă că dacă sparge ceva din propria cameră nu-şi face rău decât lui . Nu-i spuneţi asta , dar nici nu vă grăbiţi să înlocuiţi obiectul distrus .

Daţii ocazia să simtă că a pierdut ceva .

-Să zicem că motivul crizei de nervi e faptul că i-aţi spus să-şi atârne haina în cuier . După ce tămbălăul a trecut , rugaţi-l frumos s-o pună acolo. Nu faceţi nimic pentru el până când haina nu e în cuier . Dacă face mizerie , puneţi-l să cureţe , dar numai după ce s-a potolit . Asta cere răbdare , însă cheia succesului ca părinte e consecvenţa .

– Dacă se hotărăşte să-şi dea în petic într-un loc public , de pildă într-un magazin , nu vă bateţi capul să discutaţi raţional cu el . Luaţi-l de mână (fără să-l târâiţi) şi scoateţi-l afară . Duceţi-l la maşină (iar dacă aţi venit pe jos sau cu autobuzul – într-un loc unde vă puteţi aşeza) . E posibil să aveţi de aşteptat până se calmează . Apoi mergeţi direct acasă . Poate nu credeţi , dar copiilor le place să iasă în oraş cu dumneavoastră , iar atunci când s-au pornit pe urlat scopul lor nu era în nici un caz să fie duşi acasă .

Precăutaţi :

1. Planificaţi totul dinainte . Pontul cel mare : nu-i scoateţi în oraş şi nu le cereţi prea mult atunci când sunt obosiţi .

2. Ţineţi un consiliu de familie şi cădeţi cu toţii de acorda asupra unor reguli de bază , cum ar fi : „Dacă nu mănânci seara ,nu capeţi nimic de ronţăit între mese .” sau „Când mergem la cumpărături , poţi să-ţi cheltuieşti toţi banii de buzunar , dar nu ne ceri să-ţi luăm nimic în plus .” Când copii cunosc regulile , e mai uşor să le impui .

#familie

Cum să înveţi eficient sau cum să fii pregătit pentru examen?

Deoarece suntem la sfârşitul perioadei de examene , aş dori să vin cu unele sfaturi practice pentru elevi şi studenţii care doresc să aibă note bune şi să cunoască bine materia .

Acum mulţi realizează că ar putea să stea mai mult deasupra cărţii sau să fie mai atent în timpul anului , dar este prea târziu . Cum spune un proverb românesc „Porcul în ajun nu se îngraşă ”. Situaţia este foarte neplăcută ,deci unii se conformează , alţii copie , alţii dau mită ca să dea altcineva pentru ei examenul .

Dacă nu doreşti să le fie ruşine părinţilor pentru tine şi rezultatele care le vei obţine să fie bune – atunci nu aştepta , ci pregăteşte-te .

Dacă nu eşti absolvent , dar viitorul îţi rezervă acest eveniment atunci ar fi bine să citeşti acest articol până la capăt . Dacă eşti pe băncile studenţiei – atunci despre tine va fi vorba .

Deci să vorbim despre paşii pe care trebuie să-i parcurgi :

1 Învaţă regulat .

Nu voi spune că este vre-o metodă prin care să devii deţinător de informaţie într-o clipă . Dar fii foarte atent – dacă tot stai la lecţii , foloseşte acest timp la randamente maxim . Nu este deloc inteligent să dormi la lecţii , ca apoi să nu dormi nopţile sau week-end-urile pentru a recupera tot . În timpul orelor – profesorul vine pregătit pentru tine – aşa că profită de aceasta. Dacă eşti la liceu trebuie să ştii că liceul nu este obligatoriu , deci dacă nu vrei nu te va impune nimeni să înveţi . Pentru că tot vei sta la ore , condu-te după lozinca ta preferată „Trăieşte clipa la maxim !” . Se încadrează foarte bine în acest context .

Învaţă la ore , învaţă şi acasă .

Trebuie să realizezi că timpul oricum trece , fie că eşti atent fie că nu eşti .

Ştiu că îţi este greu să înveţi regulat , dar nu este imposibil . Identifică evenimentele care nu au nici un rost , şi înlocuieşte-le cu pregătirea . Şi trebuie să recunoşti – nu este greu , pur şi simplu uneori te plictiseşti . Deci ….

2 Disciplinează-te .

Exact cum te-ai disciplinat să te speli pe dinţi în fiecare seară , aşa trebuie să te disciplinezi şi cu lecţiile . Nu e greu , trebuie să nu abandonezi doar . Fă-ţi ţie o promisiune , şi ţinte-te de ea . Aşa efortul va fi dozat şi nu vei avea senzaţia de supraoboseală la sfârşit de semestru . O colegă de a mea de la liceu învăţa tot timpul la vreme şi când erau lucrări neanunţate – nu avea nici un stres . Ştia că era gata să răspundă . Şi răspundea foarte bine .

Dacă ei teză sau examen la facultate – nu face greşeala ca să înveţi totul în ajun sau cu o săptămână înainte . Creierul va primi foarte multă informaţie şi nu va reuşi să o prelucreze eficient pe toată . Este un mit între studenţi că orice studentn învaţă doar în sesiune .

Fii înţelept – pregăteşte-te din timp . Un profesor de la facultate ,domnul Şunel ,ne-a învăţat cum să ne pregătim bine la astfel de examene : fii cu materia pregătită în proporţie de 20-40% înainte de examen . Dar această parte a materiei trebuie să o ştii foarte bine , deoarece ea este ca o trambulină .
Studenţii care învaţă doar în perioada sesiunii sau cu 1-2 săptămână se întâmpină cu o problemă – trebuie mai întâi să parcurgi toată materia o dată ca apoi să începi să o „digeri” cum trebuie . Pierzi o zi sau două . Dacă ai învăţate cele 20-40% (aici sunt elementele de bază , fundamentul pentru cele ce urmeză a fi învăţate ) atunci foarte uşor înţelegi restul materiei .

Biblia spune „ Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug, dar celce lucrează cu grabă n’ajunge de cît la lipsă. ” (Proverbe 21:5)

3 Învaţă în avans .

Foarte rar văd elevii să înveţe în avans . Foarte des elevii şi studenţii au timp care nu este planificat – în care nu ştiu ce să facă . Ei pot să facă unele investigaţii în avans . Acest lucru este valabil pentru literatura română , biologie , geografie , istorie ,limbi străine , ş.a. , sunt manuale vechi care redau materialul mai simplist ,mai clar . La bibliotecă am găsit un manual de acustică din 1957 , care redă principiile acusticii accesibil şi pentru un elev de clasa a 7-a , acolo am găsit foarte simplu explicat principiul de fucţionare a aparatelor de tip casetofon şi a microfoanelor , ş.a. .

4 Implică-te în olimpiade .

Olimpiadele îţi dau o creştere considerabilă pe care nu ţi-o poate da orele obişnuite . Chair dacă nu eşti la cel mai nalt nivel , cere profesorului să te implice şi pe tine . Fă acest lucru cel puţin la obiectele la care trebuie să dai examene . Olimpiadele te vor obliga să repeţi toată materia din clasele mai mici ,şi să o înveţi şi pe cea din anul curent în avans – şi la cel mai nalt nivel .

Sunt multe olimpiade sub formă de problemare , sunt în revistele de specialitate şi poţi găsi şi olimpiade pe unele site-uri .(vezi olimpiade.ro).

Dar dacă tot de angajezi să fii pregătit de către profesor – atunci dă dovadă de seriozitate şi străduinţă .

5 Mergi la tabere în care se predă materia care îţi trebuieşte

În perioada vacanţelor se organizează tabere pentru elevi în care se predă o materie care îţi trebuie la şcoală .

O astfel de tabără ţi-ar fi de folos deoarece acolo înveţi dar şi te bucuri de comunicarea cu alţi oameni . O astfel de oportunitate îţi oferă EFNL (English For a New Life) şi în această vară – ei organizează două tabere – prima pe data de 20-30 iulie , iar următoare pe 30 iulie -8 august . În aceste tabere vei avea şansa să-ţi îmbunătăţeşti engleza şi să vorbeşti limba cu persoane care îţi vor corecta exprimare .

6 Fă cursuri .

Dar aceste cursuri nu te ajută cu mult dacă eşti în clasa a 12-a şi nu ai habar de matematică . Îţi va fi foarte greu să recuperezi materia (care şi aşa e voluminoasă ) într-un an . Sigur în localitatea în care eşti poţi să găseşti persoane care să se ocupe cu tine . Dacă eşti în sat – atunci poţi să vorbeşti cu profesorul care te învaţă să-ţi acorde o zi pe săptămână pentru tine .

Fii conştiincios şi pregăteşte-te bine .

Dacă nu ai banii necesari pentru a achita nişte cursuri atunci poţi lua nişte manuale bune de la bibliotecă sau nişte cursuri (sau programe ) de pe internet .

7 Foloseşte mai multe surse .

Unii autori prezintă o parte a temelor într-un mod mai ştiinţific sau mai puţin clar pentru tine , atunci ar fi mai bine să ai în biblioteca ta mai mulţi autori . Eu aşa m-am pregătit la unele materii la facultate şi a dar rezultate .

8 Nici într-un caz nu copia .

Elevii care copiază sunt ştiuţi de tot colectivul de profesori . Odată ce vei copia la un profesor , va fi greu să demonstrezi altora că cunoşti bine materia .

Şi ultimul sfat :

Tot ce nu înţelegi la moment – notează-ţi . Apoi după ce ţi-ai notat – găseşte pe cineva care va putea să-ţi răspundă la întrebări .

Cel mai des vei apela ,desigur , la profesori , dar şi colegii nu sunt deloc de neglijat .

Domnul să-ţi dea înţelepciune ca să te poţi pregăti bine de examene .

#invatamant, #sfaturi, #tineri