Poticienii iau atitudine !

Am auzit cu mare bucurie de declaraţia Partidului Popular Creştin Democrat , referitor la parada homosexualilor şi lesbienelor de duminica trecută .

V-o prezint şi dumneavoastră :

IURIE ROŞCA, PREŞEDINTE PPCD, VICEPREŞEDINTE AL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

DECLARAŢIA FRACŢIUNII PPCD

15 MAI 2008

Stimaţi colegi,

Onorată asistenţă,

Am considerat de datoria mea să ies la această înaltă tribună pentru a face publică poziţia creştin-democraţilor în legătură cu manifestările tot mai agresive şi mai neruşinate ale unor grupuri marginale ale societăţii noastre de a impune societăţii practicile sexuale anormale ca pe o normalitate. Există anumite curente în lume care urmăresc surparea temeliilor morale ale societăţii şi care caută să penetreze şi să se răspândească şi în societatea noastră. Recenta tentativă de a organiza o aşa-numită paradă a homosexualilor şi a lesbienelor în centrul Chişinăului este o dovadă scandaloasă în acest sens. Am urmărit cu atenţie reacţiile critice ale celor care se declară victime ale intoleranţei, ca şi ale pretinşilor apărători ai drepturilor omului împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Lui.

Tot aici aş remarca şi uşurinţa cu care o parte a presei devine instrument de manipulare a acestor grupuri zgomotoase care atacă morala publică. O astfel de lipsă de discernământ se explică prin atitudinea potrivit căruia într-o democraţie fiecare poate să facă orice.

Să nu uităm, însă, că Republica Moldova este una dintre cele mai religioase şi mai creştine ţări din Europa. Statisticile arată că circa 98% din populaţia ţării noastre mărturiseşte credinţa creştină ortodoxă, alături de fraţii catolici, baptişti sau de alte confesiuni creştine. Celelalte culte religioase sunt şi ele promotoare ale unor valori morale tradiţionale, pe care se şi întemeiază o societate care vrea să dăinuie în timp. Nimeni nu împiedică în ţara noastră, nici legile, nici practica activităţii organelor de stat, ateismul sau lipsa oricărei credinţe religioase. Şi totuşi, noi, ca reprezentanţi ai poporului, avem datoria morală să reprezentăm interesele majorităţii covârşitoare a oamenilor care ne-au adus în această sală prin votul lor şi care au convingeri moral-religioase.

Partidul Popular Creştin Democrat împărtăşeşte viziunea creştină asupra omului şi a lumii ca operă a lui Dumnezeu. Dumnezeu-Creatorul ne-a creat pe noi, creaturile lui, după chipul şi asemănarea Sa, ne-a făcut fiinţe responsabile în faţa Lui şi ne-a dat legile morale de organizare a societăţii. Însăşi morala ca sentiment al răspunderii omului este o derivată a sentimentului religios, iar noi ca oameni de stat avem datoria să veghem la asigurarea moralei publice.

Manifestările de genul celor care s-au consumat recent în centrul capitalei sfidează morala publică şi legile ţării. Mai grav, astfel de acţiuni ale celor care îşi zic de orientare netradiţională atacă în mod direct instituţii fundamentale ca FAMILIA, BISERCA ŞI ŞCOALA.

Iar în felul acesta sunt atacaţi copiii noştri, este agresat viitorul acestei ţări. Legile ţării noastre la acest capitol sunt perfect euroconforme, statul apără dreptul la intimitatea vieţii private, inclusiv la astfel de ocupaţii care în mod obişnuit trezesc reacţii de repulsie. Însă una este intimitatea vieţii private şi cu totul altceva este invadarea ostentativă a spaţiului public cu asemenea manifestări de sfidare a bunului simţ. Iată de ce cred că acei cetăţeni acre au reacţionat activ şi paşnic împotriva grupului care a descins în piaţă a fost perfect justificată.

Să nu uităm, dragi colegi, că una din sarcinile de bază ale statului constă în asigurarea perpetuării poporului său. De aceea, pentru noi, de o primă importanţă este protecţia a familiei, ceea ce presupune asigurarea dezvoltării sănătoase din punct de vedere fizic şi psihic a copiilor.

De menţionat este faptul că art. 48 din Constituţia Republicii Moldova stabileşte foarte clar că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Astfel, este evident că activitatea ONG Gender Doc-M sfidează litera şi spiritul Legii supreme a societăţii şi statului, pledând pentru legalizarea aşa-ziselor căsătorii homosexuale. Şi mai grav este faptul că această organizaţie chiar a simulat un fel de oficiere a unei căsătorii între două persoane de acelaşi sex arătând astfel că pledează pentru desfiinţarea instituţiei familiei, aşa cum astăzi aceasta este acceptată de întreaga noastră societate.

Promovarea şi aplicarea acestei ideologii în unele state s-a răsfrânt negativ asupra instituţiei familiei şi a perturbat temeliile armoniei sociale. Se ştie de asemenea că mulţi dintre purtătorii virusului HIV/SIDA sunt homosexualii.

Mulţimea cazurilor de abuzare sexuală a copiilor care se constată acum în unele ţări din occidentale, reprezintă o consecinţă directă a unei viziuni eronate asupra sexualităţii. Iată de ce trebuie sa-i protejăm pe copii noştri de propaganda făcută de unii ONG-işti, precum şi de unele instituţii mass-media, care le perturbează viaţa.

Noi nu avem intenţia de a discrimina persoanele adulte care simt o tendinţă homosexuală. Avem tot respectul pentru fiecare persoană, care are discernământ şi alege în mod liber modul în care îşi trăieşte viaţa. Ceea ce însă nu trebuie să uite nimeni este faptul că pentru modul în care uzăm de libertatea noastră vom răspunde, fiecare în parte, în faţa Lui Dumnezeu. Dragi colegi, fac apel către toate partidele politice, către instituţiile mass-media, către întreaga societate civilă să manifestăm răspundere şi solidaritate în apărarea copiilor noştri, a familiei şi a moralei publice. Aici nu e loc nici de competiţie politică, nici de indiferenţă.

Sexualitatea este o chestiune intimă, care ţine de viaţa privată a fiecăruia şi este amoral să transformi o chestiune intimă în subiect de propagandă homosexuală şi de demonstraţie publică. Atunci când unii încearcă să organizeze parade ale homosexualilor, trebuie mai întâi să se întrebe dacă nu cumva asemenea evenimente publice, nemaiîntâlnite în istoria Republicii Moldova, sunt de natură să îi sfideze în mod obraznic pe cetăţenii formaţi în cultura noastră creştin-ortodoxă care este a majorităţii absolute, majoritate care este în consens de viziune asupra moralei cu celelalte culte din ţara noastră.

Constituţia Republicii Moldova prevede clar în art. 28 că „Statul ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată”. Considerăm că această garanţie constituţională este mai mult decât suficientă pentru cei care decid să aibă o viaţă sexuală deviantă. Pentru asta ei nu pot fi discriminaţi. Dar noi nu putem admite ca integritatea spirituală, morală şi psihică a copiilor noştri să fie pusă în pericol de cineva care, fiind mânat de porniri deviante, încearcă să creeze precedente abominabile în ţara noastră.

Homosexualitatea reprezintă un eşec moral şi existenţial, prin pierderea menirii omului de a se împlini pe sine însuşi prin urmaşi. Prin actul creaţiei Dumnezeu a dat viaţă bărbatului şi femeii, imprimându-le menirea de a fi „un singur trup”, în scopul perpetuării neamului omenesc. În faţa acestei realităţi evidente, homosexualitatea reprezintă un abuz lipsit de finalitate, un eşec al instinctului de conservare a speciei umane.

Dragi colegi, am fost şi trebuie să rămânem creştini, responsabili de faptele noastre în faţa Lui Dumnezeu. Iar consensul naţional în privinţa integrării europene nu poate fi o scuză pentru stimularea unor astfel de manifestări care aduc atingere convingerilor noastre religioase şi morale, ca şi obligaţiei statului de a proteja familia, copiii şi morala publică.

Vă mulţumesc.

Preluată de pe www.moldovacrestina.net

Dar tu vei lua atitudine ? Sau încă aştepţi ca elţii să hotărască în locul tău ?

VIno mîine la marşul de protest în Piaţa Marii Adunări Naţionale , la ora 12:00 .

Titluri de cărţi

Pe portalul www.resursecrestine.net am găsit o rubrică „Cărţi” aici veţi găsi un număr  impresionant de titluri de cărţi pe care le  puteţi descărca direct pe calculator .

Lectură plăcută !

Cum este privită căsătoria

Aceste zile am aflat de un părinte care doreşte mult să sărbătorească majoratul fetei sale . Cu această ocazie a cumpărat vin din anul 2000 , deoarece şi fiică-sa este născută în acest an . Iar la majorat vor servi un vin de 18 ani .

La întrebarea „De ce nu la nunta fetei ?” a răspuns că în ziua de azi nimeni nu mai face nuntă .

Ce este căsătoria pentru tinerii din ziua de azi ?

Mi se crează impresia că generaţiile de azi refuză categoric să accepte orice de la generaţiile mai în vârstă . Vor să-şi creeze o lume a lor , pe care doar ei o înţeleg .

Unii nu doresc să se căsătorească , alţii doresc să permită homosexualilor să se căsătorească … nu mai înţeleg nimic .

Cu regret observ că părinţii acestor tineri se resemnează . Aud tot mai des : „Tinerii din ziua de azi sunt / gândesc diferit decât noi” .

Căsătoria a fost instituită de către Dumnezeu , chiar când a creat primul bărbat şi prima femeie :

Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.(Genesa 2:24)

Două jumătăţi – vor face un singur trup . Nu înţeleg de ce persoanele imorale (homosexuale) folosesc acest teremn de căsătorie – deoarece el este folosit doar în cazul unui bărbat şi o femeie. Aşa cum nu poţi să ai doi pantofi pentru piciorul drept , tot aşa nu se pot căsători doi bărbaţi sau două femei .

Căsătoria este instituită de către Dumnezeu , în care orice om să poată creşte , mai ţineţi minte „Creşte-ţi şi înmulţiţi-vă.” ? Este vorba de familie . Dumnezeu ştie că un copil creşte sănătos mintal şi fizic într-o familie .

Şi încă un lucru , doar în căsătorie Dumnezeu a permis să fie împlinite relaţiile intime . Acest lucru este considerata normal .

De unde se poate vedea ? Din simplu fapt că este condamnată orice relaţie intimă în afara legământului de căsătorie , înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei .

Deci căsătoria este un lucru important .
Dar se pare că unii doresc să-i scadă din importanţă şi să spună că dragostea este suficientă . Dacă se iubesc cu adevărat – vor putea să trăiască şi fără ştampilă în paşaport .

Vreau să îndemn pe toate fetele să nu se lege cu un băiat care nu doreşte să se căsătorească cu ele . Din simplu motiv că un bărbat trebuie să ştie să ia hotărâri importante în viaţă , iar căsătoria este un lucru foarte important; şi să răspundă de consecinţele care vor fi , indiferent că sunt bune sau nu . Dar dacă evită să se căsătorească – presupun că îi place ideea că se foloseşte de fată cât doreşte el .

Vreau să îndemn pe toţi băieţii să nu se lege cu fete care doresc să evite căsătoria . Să ştiţi că ele pur şi simpu nu acceptă nici un fel de răspundere . O astfel de fată când va da de probleme în relaţie – va rupe relaţia . Halal cuplu se va mai primi .

Biblia spune :

Dar dacă nu se pot înfrîna, să se căsătorească; pentrucă este mai bine să se căsătorească decît să ardă.” (1 Corinteni 7:9 )

Ce fel de viaţă duci tu ?

Cum priveşti tu căsătoria?

De ce nu accept homosexualitatea

La marşul de protest de duminica am fost şi eu prezent , la fel ca şi mulţi alţii . Sunt indignat de îndrăzneala şi obrăznicia minorităţilor sexuale din Moldova .

Am distribuit buclete pentru a atenţiona populaţia referitor la pericolul imoralităţii care vine odată cu homosexualii şi adoptarea legii nondisciminare .

Am discutat cu multe persoane şi absolut toţi (afară de un tânăr) erau de acord cu acest protest împotriva homosexualilor . Foarte mulţi ne-au încurajat în ceea ce facem .

În acest articol vreau să-mi prezint motivele din care nu accept şi nu voi accepta niciodată homosexualitae :

1 Mai mult de 90 % din homosexuali sunt şi pedofili .

Acesta este un mare pericol pentru societatea noastră , deoarece este ameninţată direct orice familie . Nu doresc să aud atentate asupra copiilor şi nici cazuri de viol de către vre-un pedofil .

2 Dumnezeu spune că aceste practici sunt un lucru scârbos .

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.” (Levitic 20:13)

Ca şi creştin , nu pot tolera aceste practici , deoarece Dumnezeu le urăşte ; şi Dumnezeu ne cheamă şi pe noi să luăm atitudine împotriva acestor urâciuni .

Iar homosexualii doresc ca Biblia să nu mai fie luată în consideraţie !!?

3 Imoralii corup moralitatea tinerilor .

Agung să atenteze la moralitate prin diferite mijloace : prin piesa de teatru „Monoloagele vaginului ” , prin cărţi de tipul „Sexul pe înţelesul celor mici ” , prin seminare de tipul celui la Călăraşi ; unde insistent ajung să promoveze nonvalori .

Dorinţa lor este ca tinerii de astăzi să aibă „mintea deschisă ” pentru experienţe noi . Nu mai spun ce experienţe .

4 Doresc ca un lucru anormal să fie tratat ca şi normal .

Prin faptul că doresc legi aparte prin care să încadreze homosexualitatea în cadrul legal . Proiectul de lege nondisciminare prevede ca să fie oficiate şi căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Oare aceste lucruri sunt normale ?

Din multiplele discuţii cu oamenii de pe străzile Chişinăului , nimeni nu era de acord cu asemenea căsătorii .

Ei tocmai aceasta doresc – ca după ce vor fi cu drepturi egale ă motiveze prin faptul că sunt acceptaţi de lege . Acest proiect de lege tocmai este paravanul lor .

Nimeni nu consideră aceste căsătorii normale , dar contrar voinţei întregii naţiuni – ei doresc să fie consideraţi normali . Atunci va trebui să fie normali şi violatorii şi prostituatele şi hoţii (aşa cum s-a menţionat la emisiunea Epicentru ) .

5 Atentează la conceptul de familie .

Familia este o unire între un bărbat şi o femeie . Biblia spune că ei vor fi „un singur trup ” , deoarece au fost creaţi parte bărbătească şi parte femeiască . Două părţi vor forma un singur întreg .

Acest lucru nu le convine , şi ei doresc să fie oficiate căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Ei au obrăznicia să folosească termenul căsătorie (care se referă la o uniune doar între o femeie şi un bărbat ) în cuplurile de homosexuali !!

Devine strigător la cer .

Dumnezeu a iniţiat familia , tot EL le-a poruncit lui Adam şi Eva :

,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul,” (Genesa 1:28) .

Acest concept (căsătoria) a fost făcut pentru bărbat şi femeie cu scopul ca oamenii să se înmulţească (să dea naştere la copii ) şi să umprle pământul .

Cum pot ei folosi acest termen la homosexuali ?

Ei denaturează conceptul de căsătorie şi familie .

6 Ei sunt imorali şi doar acest lucru promovează .

Din câte am observat ei nu au un set de valori după care să se conducă . Deşi s-ar părea că îşi construiesc ei singuri valorile .

Pentru un creştin , valorile sunt scise pe paginile Sfintei Scripturi . De unde îşi iau ei valorile ?

7 Corup moralitatea populaţiei prin minciuni , de felul :

– sexul copilului nu se dă la naştere , ci se dobândeşte . Ei doresc ca lumea să creadă că ei sexul dat la naştere nu înseamnă nimic , ci contează alegerea lui care o va face în timpul vieţii . Aici vor interveni ei , şi le vor oferi „posibilităţi ” de alegere .

-2% din homosexuali sunt ereditari . Adică , sunt incurabili , şi nu pot fi schimbaţi . Nimeni nu va putea interveni pentru a schimba aceste lucruri .

Nu cred că Dumnezeu , care participă la crearea fiecărei fiinţe , a greşit ceva . Nu este posibil ca Dumnezeu să facă ceva greşit .

8 Dacă vor ajunge la putere , ei vor face legi imorale .

Un exemplul este Arnold Schwarzenegger

Din aceste motive nu voi putea accepta homosexualitatea niciodată .

Dar mai am o veste !

Dumnezeu îi iubeşte şi pe homosexuali , dar urăşte păcatul din viaţa lor , şi doreşte foarte mult ca ei să vină la pocăinţă :

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

Dovezi istorice a faptului că Isus Hristos a trăit pe acest pământ .

Deoarece sunt şi unele păreri că Isus nu a existat şi că acesta este o invenţie a unor oameni (în special al apostolilor ) , vreau în acest articol să aduc argumente că Isus a fost pe acest pământ .

Într-o serie de articole am adus argumente pentru faptrul că Isus a fost Mesia promis de Vechiul Testament , deci am adus argumente biblice . Începând cu acest articol vreau să încep să aduc argumente pentru a demonstra că Isus a existat cu adevărat – a venit pe acest pământ , a murit şi a înviat a treia zi . Dar de data aceasta mă voi rezuma la dovezile extrabiblice .

1 Iosefus Flavius (născut în 37 d. Hr.) – istoric evreu , la 19 ani a devenit fariseu ; în anul 66 a fost comandantul , trupelor evreieşti din Galileea . După ce a fost capturat , a fost ataşat cartierului general roman . El spune într-un citat foarte contestat :

„Cam în timpul acesta s-a ridicat Isus , un om înţelept dacă este corect să-l numim om , deoarece el era un făcător de lucruri minunate , un aşa învăţător încât oamenii primeau adevărul cu plăcere . El a atras la el pe mulţi evrei cât şi pe mulţi dintre neamuri . El era Hristosul , şi atunci când Pilat , la sugestia fruntaşilor noştri , l-a condamnat la moarte de cruce , cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit , căci el li s-a arătat viu din nou a treia zi ; după cum profeţii divini proorociseră aceste lucruri şi alte mii de lucruri minunate despre el . Şi gruparea creştinilor , numiţi astfel după numele lui , nu s-au stins până azi .”

(Antichităţi , XVIII.33 )

2 Lucian de Samosata , un satiric din secolul II , care se referea batjocoritor la adresa lui Hristos şi a creştinilor . El i-a asociat cu sinagogile din Palestina şi făcea aluzie la Hristos ca fiind : „… omul care a fost răstignit în Palestina pentru că a introdus acest nou cult în lume … . Ba mai mult , primul lor legiuitor i-a convins că erau fraţi între ei după ce păcătuiseră odată pentru totdeauna lepădându-se de zeii grecilor şi închinându-se acelui sofist crucificat şi trăind după legile lui .” (The passing peregrinus)

Deşi vorbeşte în mod batjocoritor , acest satiric fără să realizeze a lăsat o dovadă a faptului că Isus a existat cu adevărat .

Mă miră aroganţa unora care afirmă că Isus nu a existat şi care ajung să-I batjocorească Numele . Dacă şi Biblia afirmă că El este Mesia , şi istoricii autentifică faptul că El a existat – ce motive vei mai găsi pentru a nu crede în EL .

Voi reveni cu alte articole în care să prezint dovezile istorice ale existenţei lui Isus .

Poţi fi iertat de păcate după moarte ?

În timpul sărbătorilor de Paştele Blajinilor auzi foarte des discuţii ce au caracter religios. Chiar dacă oamenii nu sunt toţi credincioşi, în perioada sărbătorilor pascale toţi încep să se gîndească la Dumnezeu. O discuţie care este în top în această perioadă este despre cei morţi şi despre ceea ce putem face noi, cei vii pentru ca ei să fie fericiţi etc. Deasemenea oamenii se întreabă ce pot face pentru ca cei care au murit să le fie iertate păcatele. Tocmai acesta este şi subiectul pe care vreau să-l abordez… (citeşte tot articolul )

Dovezile existenţei lui Isus Hristos ?

Deoarece am dat de un articol în care autorul afirmă că Isus este gay şi misogin , voi prezenta lucrarea Domnului nostru Isus Hristos pe acest pământ şi scopul care L-a avut EL .

Sunt indignat de aroganţa unora şi lipsa lor de informare , deci începând de mâine voi începe o nouă rubrică care va cuprinde dovezile istorice şi biblice ale faptului că Isus Hristos a existat cu adevărat .

Pentru început vă propun articolul : „Isus Hristos este taina mântuirii noastre”

Astăzi a avut loc un marş de protest „Nu homosexualilor ”

Astăzi trebuia să aibă loc pride-ul homosexualilor din R . Moldova la ora 11:00 , dar chiar la ora 10:00 (înainte cu o oră ) a fost organizat un marş de protest îndreptat contra acestor imorali .

La ora 10:00 ne-am strâns în Piaţa Marii Adunări Naţionale . Eram puţini , însă pe pe parcurs au mai venit mai multe organizaţii , aşa că peste jumătate de oră s-au strâns câteva sute de oameni .

Mai târziu am aflat că în parcul central , lângă monumentrul lui Ştefan cel Mare au venit şi veteranii războiului din Afganistan şi Transnistria – ei au păzit monumentul şi nu le-au permis imoralilor să se apropie de monument .

Tinerii din piaţă au vorbit aproape la toţi trecătorii despre pericolul imoralităţii .

Aproape toţi cărora le spuneam despre pericolul imoralităţii îşi arătau indignarea faţă de atitudinea imoralilor .

Preotul Vasile Filat a ţinut să precizeze că imoralii încalcă constituţia (art .48- căsătoria poate fi între un bărbat şi o femeie ) , tocmai acea constituţie pe care spunea liderul organizaţiei Gender-Doc-M că se bazează total în viaţa lor .

Imoralii doresc să fie aprobat proiectul de lege nondisciminare , care prevede că oamenii să nu fie disciminaţi şi în funcţie de orientarea lor sexuală (ceea ce include homosexualii , lesbienele , persoanele transgender ) . Dar tocmai la elaborarea acestrui proiect au fost evitate organizaţiile creştine , iar preotul Vasile Filat a fost ignorat de nenumărate ori când acesta dorea să participe la eleborarea proiectului .

La emisiunea de la EuTv, domnişoara Dana a afirmat că va trimite o scrisoare oficială în care va chema pe Vasile Filat să participe la elaborarea legii nondiscriminare . Dar Vasile Filat nu a primit nici un răspuns până acum .

Astfel ei ne disciminează pe noi , creştinii , conştient tocmai la eleborarea unei legi nondisriminare !?

Astfel azi a fost evitată o manifestare ruşinoasă în centrul capitalei .

Toţi creştinii au fost ca un om , s-au unit împreună împotriva unui rău a societăţii .

Astfel sper ca homosexualii să fie scoşi înafara legii şi să nu se mai facă astfel de prid-uri prin Moldova .

Ce e foarte interesant , nici un partid politic nu a fost prezent , deşi aproape toţi liderii politici au afirmat în ziarul Liber , că sunt împortiva acestor imorali . Astfel au arătat o totală indiferenţă de ţară şi ceea ce se întâmplă în ea . Ci mai degrabă îi interesează ce se întâmplă în sala parlamentului şi consiliului municipal .

Nu voi vota politicieni care nu iau acţiune împotriva imoralilor , care nu îmi vor arăta că au valori sănănoase de care se conduc în viaţă . Acum a fost o ocazie să le văd faptele . Şi voi lua hotărâri doar după faptele lor .

Nu vreau ca oameni imorali să fie la putere , căci ei vor face legi imorale .

Sper ca conducătorii ţării şi liderii politici să ia atitudine în acest caz .

Vino mâine la un marş de protest !!!

Mâine imoralii doresc să facă un pride pe piaţa Marii Adunări Naţionale , la ora 10:00 .

Dacă ai principii sănătoase de viaţă şi doreşti ca acestă ţară să rămână nepătată de homosexuali şi lesbiene – vino mâine la un marş de protest la ora 10:00 .

Nu dorim să fim violenţi ci doar să ne apărăm drepturile şi valorile . Dorim ca imoralii să se simtă ruşinaţi şi să nu mai fie niciodată aşa prid-uri prin Moldova .

Homosexualii doresc să ne intimideze prin cuvinte de genul „apărarea drepturilor ” , „disciminare ” , „toţi diferiţi toţi egali ” , „homofobie” ….

Lor nu le este ruşine de ceea ce fac şi doresc ca şi nouă să nu ne fie ruşine de ei . Nu vreau ca copii mei să fie educaţi de nişte imorali , deoarece am dreptul şi obligaţia să-i educ dându-le o educaţie morală şi creştină .

NU VREAU CA IMORALII SĂ VINĂ CU „VALORILE LOR!!”

Dacă eşti creştin şi doreşti să-ţi aperi valorile , te invit la un marş de protest duminică la ora 10:00 , în Chişinău .

Dacă vei rămâne indiferent – te vei alătura tăcut lor , şi vei ajuta la promovarea valorilor deformate şi nonvalorilor .

Acţionează !!!

Imoralii doresc să facă paradă în capitală .


La o emisiune de la postul EuTv au fost chemaţi reprezentul asociaţiei Gender-Doc-M (asociaţia homosexualilor şi lesbienelor ) din Moldova şi Sergiu Filat , vicepreşedintele Federaţiei de Taekwon-do GTF din Moldova .

Din partea minorităţilor sexuale au venit două persoane , un tânăr care se pare că era preşedintele asociaţiei Gender-Doc, şi o domnişoară Dana .

Deşi suntem o ţară creştină , iar autoritatea supremă pentru fiecare creştin este Biblia , Sergiu a arătat că Dumnezeu consideră homosexualitatea un lucru scârbos , iar cei care o practică trebuiesc omorâţi ; imoralii nu au reacţionat în vre-un fel , ci doar s-au prezentat în continuare programul lor . Se făcea impresia că nu aud nici un cuvânt din cele spuse de Sergiu .

Imoralii s-au prezentat ca un centru de informare Gender-Doc , care oferă consultaţie psihologică homosexualilor care nu sunt acceptaţi de societate . Eu consider că această consultaţie tare mai seamănă cu încurajarea unui atare mod de viaţă . Dacă nu sunt acceptaţi – atunci e o poblemă cu ei , nu cu societatea .

Imoralii se ascund după faptul că ei nu invită pe nimeni la Gender- Doc , dar prin însuş parada pe care o vor face în centrul capitalei asta fac . Se pare că doresc să se ascundă după faptul că fac o paradă paşnică .

M-a şocat un lucru – imoralii afirmă că ei promovează drepturile omului (homosexualii au aceleaşi drepturi ca toţi ) . Sunt de acord că toţi au aceleaşi drepturi , dar mi se încalcă dreptul meu la o viaţă morală . Nu doresc să văd aşa ceva deoarece consider că ceea ce fac este profund imoral şi o ofensă la adresa lui Dumneuzeu .

Atunci care drepturi le apără ? Trebuie să-şi apere drepturile doar în cazul în care le-au fost lezate . În acest caz populaţia republicii Moldova îşi apără valorile şi dreptul la o viaţă morală şi decentă . Iar ei vin să corupă această moralitate .

Un alt lucru care m-a şocat este faptul că domnişoara Dana a afirmat că merge la biserică .Când a fost întrebată de ce , ea a răspuns „Pentru Dumnezeu” !!?

Care Dumnezeu ? Acela care pedepseşte pe cei care îi stau împotrivă ? Acela care spune că un homosexual trebuie să fie omorât ? Care ?

Cred că merge la biserică din simplu motiv că se simpte vinovată de ceea ce face , iar faptul că merge la biserică o face să nu se mai simptă vinovată , deşi pentru ca să-i dispară sentimentul de vinovăţie trebuie să-şi ceară iertare de la Dumnezeu , şi să se lase de orice păcat din viaţa ei care o domină .

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:9-10)

În realitate .

Imoralii promovează homosexualitatea şi imoralitaea . Deoarece ei doresc ca populaţia să-i accepte ca pe nişte oameni normali , din două motive :

1 . Dacă nu-i consideră lumea normali , se simt presaţi şi incomod , inconjuraţi de oameni diferiţi . Se simp ruşinaţi de ceea ce fac .

2 Să răstoarne concepţiile de bine şi rău , să le schimbe cu locul . Deoarece ei nu acceptă normele creştine (ceea ce pentru noi sunt nişte lucruri importante) , doresc să scoată autoritatea Bibliei din viaţa oamenilor ca fiecare să face ce vrea , nu ce doreşte Dumnezeu .

La emisiune de la EuTv , nici o persoană care a fost în direct nu i-a acceptat : nici doamna care i-a numit „mai nu ştiu ce mama cânelui ” , nici preotul Ioan Ciuntu care a vorbit despre ei ca despre nişte „abateri ” – nimeni .

Apoi ce drepturi au creştinii din R.Moldova aceleaşi drepturi le au şi homosexualii – doar că în acest caz suntem ofensaţi un popor întreg , şi nu ei .

Dar după cuvântul minoritate vor să arate că ei sunt cei discriminaţi .

Ei insistă în ceea ce fac şi nu au de gând să cedeze , dar tocmai aceasta cer de la cei din jur – să cedeze principiilor sănătoase şi moralităţii pentru a-i accepta în viaţa lor . Nu-i un paradox?

Imoralii nu acceptă o părere rea despre ei , pe când critică pe cei care nu-i acceptă

Ce voi face eu ?

Voi scrie o scrisoare prim-ministrului şi tuturor partidelor politice , ca să văd atitudinea lor şi poziţia lor referitor la această poziţie .

Srisoarea adresată partidelor politice este aceasta :

„Bună ziua ,

Dragi fracţiuni politice ,

În acest an sărbătoarea de 9 mai este umbrită de un alt eveniment ruşinos : imediat după ce populaţia va comemora şi saluta veteranii Celui De-al II Război Mondial , peste două zile , pe 11 mai , se va desfăşura o paradă a homosexualilor din R. Moldova . Ceea ce este o jignire a moralităţii , bunului simţ şi a Bibliei .

Deoarece această paradă va fi admirată de copii şi tineri , părinţii vor fi obligaţi să facă educaţie sexuală tinerilor necorespunzătoare vârstei lor , sau această „educaţie” o vor face aceste persoane imorale .

Această paradă este o încălcare a dreptului meu persoanal şi a tuturor celor care acceptră o educaţie creştină şi nu libertină .

Cer tuturor partidelor să se facă o declaraţie publică în care să-şi facă cunoscută poziţia faţă de minorităţile sexuale .

Mulţumesc anticipat ”

Aştept cu nerăbdare răspunsul partidelor politice . Iar până atunci , dacă doreşti să scrii şi tu partidelor politice vei găsi aici toate adresele lor de email .

Domnul să ne ajute la aceasta .

Cum să înveţi şi să memorezi eficient fără ca să pierzi mult timp .

Ştim cu toţii cît de important este timpul fiecăruia, mai ales pentru elevi şi studenţi care au mult de învăţat încît nu reuşesc să facă altceva decît să înveţe, mai ales în perioada examenelor şi a sesiunilor. Am trecut şi eu prin această perioda la universitate, şi trec şi acum făcîndu-mi studiile de doctorat, în timp ce am timp şi pentru servicul meu. Şi doresc să vă spun că este totuşi posibil să studiezi şi să memorezi eficient, fără a pierde prea mult timp pentru aceata. Pentru mine acest secret de a învăţa puţin timp şi eficient a lucrat foarte bine decînd am intrat la facultate, obţinînd în permanenţă note de 9 şi 10. (citeşte tot articolul )

Ce faci cu timpul tău ?

Zilele astea tot mă întrebam de ce societatea este în goană , aleargă tot timpul .

Mai puţini oameni reuşesc să nu se lase influienţaţi de goana aceasta . (Printre altele goana aceasta presupune multe schimbări şi adaptabilitate ridicată ) .

Posbil să fi fost vina progresului , dar nu e aşa .

Recent am stat de vorbă cu cineva care spunea că stă în faţa televizorului în fiecare seară 2-3 ore zilnic , motivând că aceasta este „doza ” zilnică , sugerând că e minim faţă de cât stau alţii .

Am calculat şi am observat ceva straniu : fiecare om doarme pe zi în medie -8 ore . Deci îi rămân 16 ore în care este activ .

În fiecare săptămână stă în faţa televizorului 14-21 ore !!!!

Adica din cele şapte zile dintr-o săptămână – o zi o stă la televizor !?

Este un rezultat catastrofal mai ales pentru un tânăr .

Cu alt caz mai straniu m-am întâlnit o lună în urmă : un elev îmi spunea că pe zi stă în faţa calculatorului 3-4 ore , plus 1sau 2 filme pe care le vizionează seara înainte de somn .

Am calculat şi pe săptămână sunt aproximativ 40 ore (2,5 zile/săptămână) !!

Vreau să reamintesc părinţilor că un curs de limbă engleză pe an presupune 68 de ore , sau un curs de geografie , istorie , biologie , fizică , chimie , informatică .

Adica două săptămâni de televizor .

De ce copii şi adulţii stau în faţa televizorului , de ce copii au probleme cu reuşita scolară , de ce o familie creşte într-o casă şi se poartă de parcă ar fi străini ?

Vă spun eu : pentru că nu au timp .

Atunci cine educă copii din generaţia de azi ? De unde pot tinerii să-şi ia exemple demne de urmat ?

De la televizor .

În cartea Proverbelor lui Solomon este scris :

„Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4:23)

Ce va ieşi din inima copilului tău , peste zece ani ?

Cât stai tu în faţa calculatorului şi televizorului ?

Ce lucruri nu ai timp să le faci în timpul săptămânii ?

Una din cele zece porunci spune aşa :

„ Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” (Exod 20:10-11)

A şaptea zi din săptămână este o zi în care fiecare creştin trebuie să o închine Domnului , trebuie să fie în părtăşie cu Dumnezeu . Să meargă la biserică , să citească Biblia , să mediteze asupra Scripturilor .

Care zi o cinsteşti tu ? Pe cine cinsteşti tu duminica ? Pe tine sau pe Dumnezeu ?

Unde îţi este timpul tău ?

Dacă îţi iroseşti timpul cu lucruri fără valoare , opreşte-te . Reevaluează-ţi priorităţile .

Dă-i ziua a şaptea Domnului .Sau poate nu ai timp?

Arnold Schwarzenegger, un guvernator pentru imoralitate

Pe data de 1 noiembrie 2007, guvernatorul statului California, Arnold Schwazenegger, a semnat patru proiecte de lege care vor avea un efect teribil asupra moralităţii şi spiritualităţii SUA. Primele două proiecte – Bill SB777 şi AB 394 – vor obliga şcolile publice din statul California de a se preda într-un context al “culturii homosexuale”. Spre exemplu Bill SB777, care deja a fost semnat, şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008, prevede de a schimba obligatoriu:

  • Cărţile şi manualele, care spun ceva despre căsătorie, ca şi o unire doar între un bărbat şi o femeie;
  • Cărţile şi manualele, care afirmă, că oamenii au sex masculin sau femenin, ci nu ceva de mijloc;
  • Cărţile şi manualele, în care nu se aminteşte despre oamenii care îşi schimbă genul, bisexuali sau homosexuali, în trăirea lor;
  • Învăţatura sexuală, care nu învaţă despre injectări hormonale şi schimbarea sexului;
  • Regele şi Regina balului de absolvire, care pînă la semnarea acestui document erau doar un băiat şi o fată;
  • Viceurile pentru băieţi şi fete (băiatul care se simte fată, va avea dreptul să folosească viceul şi camera pentru schimbul de haine pentru fete, şi invers);

Aceste legi noi au efect asupra copiilor de la grădiniţă de la vîrsta de 5 ani pînă în clasa a 12.

Guvernarea democrată şi guvernatorul Arnold Schwarzenegger prin această decizie vor întreprinte o daună şi o stricăciune morală printre copii chiar de la vîrsta de 5 ani şi pînă la formarea personalităţii lor. Este o decizie, pe de-a dreptul diabolică fără precedent şi fără proporţii.

Avînd în vedere că deja aceste legi au trecut toată procedura de aprobare pentru a intra în vigoare chiar de la 1 ianuarie 2008, cei care mai sunt creştin cu adevărat au rămas într-o dilemă fără precedent. Este prea tîrziu pentru ei pentru a opri efectele acestor legi diabolice. Potrivit unor opinii a creştinilor din California, unica soluţie pentru a salva copii lor de acest pericol al stricăciunii morale, este de a retrage cît mai curînd copii lor din şcolile publice şi de ai transfera la şcolii private care-i va costa 50$ pe zi. Este foarte scump, de aceea o soluţie mai optimă ar fi, potrivit acestor opinii, de a face scolarizarea la domiciliu, sau de a crea un cerc şcolar la mai multe domicilii din apropiere. Aceasta nu este altceva decît o plată deoarece creştinii din California sau trezit prea tîrziu, şi unica soluţie pentru copii lor este de a plăti un preţ financiar şi moral enorm de mare, pentru ca au stat indiferenţi cînd era posibil de făcut ceva.

Noi, creştinii din Republica Moldova, mai avem încă mari şanse de a nu permite asemenea legi diabolice în ţara noastră, şi să plătim aşa de scump cum vor plăti creştinii din California. Ştim cu toţii cum aceşti oameni imorali de tot, prin organizaţia Genderdoc-M, încearcă prin toate metodele să se aprobe o lege a antidiscriminării care să dea nişte facilităţi şi privelegii foarte mari în dauna celor care promevează moralitatea şi familia.

Deci, să nu stăm indiferenţi faţă de ţara noastră şi legile care se aprobă pe acest teritoriu, ca să nu plătim şi noi aşa de scump, cum plătesc acei creştini care îl au ca guvernator pe acela pe care cîndva l-au agreat, Arnold Schwarzenegger.

Autor : Igor Prisac

www.prisac.wordpress.com

Perle de-ale elevilor

De-a lungul anilor am selectat câteva perle de-ale elevilor mei , vi le propun şi vouă .

– În anii 1889 ce-au făcut doi fizicieni ?

– Supapa de administraţie (motorul electric) .

– Din timpuri străvechi , din 1870 …

– În 1946 , Scotth Irwin a fost pe Lună , a lăsat să cadă o pană şi un ciocan …

– Au fost cercetate de astronomii cercetători ..

– În America s-a descoperit o nouă planetă …

– Uraganul poate provoca dăunări mari.

– Dacă n-o să existe Lună pe Pământ …

– Optica este o enigmă foarte greu de descoperit până la urmă .

– De când eram mică îmi plăcea să caut informaţii şi să privesc la stele , lună şi multe alte imagini despre univers .

– Jupiter este cea mai mare planetă şi zodia ei este săgetător .

–- din câte ştim câinele nu se şterge singur , ci el se scutură .

– Dacă copilul trage sania brusc ,atunci copilul de pe sanie se va trage brusc în urmă .

-Câinele când iese din apă se scutură fiindcă nu vrea să fie ud .

-Câinele ieşind din apă se scutură deoarece poate să se îmbolnăvească şi se scutură să nu fie ud .

-Forţa elastică este forţa cu care un corp este atras de un corp ceresc .

– Câinele când iese din apă se scutură de apă ca să se usuce şi să nu lunece pe uscat .

Ce aşteaptă morţii de la rudele lor ?

Paştele celor adormiţi este ziua când aproape toţi cei din poporul nostru care au pe cineva din cei dragi plecaţi din viaţă se duc la mormântul lor ca să-i onoreze, sau să-i venereze şi aceasta în dependenţă (citeşte tot articolul )

Psalm 1

Aţi citit vreodată Psalmul 1 ?

Dar împărţit în două : despre cei răi şi cei neprihăriniţi (buni)?

„1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfîrşit.

4 Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.

5 Deaceea cei rău nu pot ţinea capul sus în judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.”

(Psalm 1 )

Dacă vom face o listă cu ce spune psalmul despre fiecare categorie , vom obţine :

Cei neprihăniţi (buni):

– v.1 nu se opreşte pe calea celor păcătoşi (refuză să facă ceea ce fac ei ),

nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori

– v.2 îţi găseşte plăcerea în Legea Domnului (îi place să studieze Scripturile), zi şi noapte cugetă la Legea Lui (dă prioritate Cuvântului lui Dumnezeu ) ,

– v.3 Comparaţie : cel neprihănit cu pomul sădit lângă izvorul lângă apă :

Pomul are sursa vieţii aproape, izvorul alimentează pomul continuu , aşa este şi cu cel neprihănit care cugetă la Legea Domnului – Ea îl va ţine în viaţă .

-v.5 va putea ţine capul sus în judecăţi

-v.6 Domnul le cunoaşte calea .

Cei răi :

-v.1 păcătoşi , batjocoritori

-v.4 sunt ca pleava pe care o spulberă vântul ,

-v.5 ei nu pot ţinea capul sus în judecăţi ,

-v.6 calea lor duce la pieire .

Concluzie :

Cei neprihăniţi preţuiesc voia lui Dumnezeu şi le face plăcere să studieze Scripturile .

Cei neprihăniţi iau principiile vieţii lor din Cuvântul lui Dumnezeu .

Cei răi nu nu au nici o temelie pe care să se spijine – sunt ca pleava , iar căile lor duc la moarte (pieire ).

Tu din ce categorie faci parte ?

Cum preţuieşti Cuvântul lui Dumnezeu ?

Îţi pare Biblia demodată ? De ce ?

Când ultima dată ai cercetat Scripturile ?

Ce hotărâre vei lua azi ?

Principii pentru viaţa de familie : Ce atitudine trebuie să ai faţă de partenerul de căsătorie (Proverbe 1-10)

Am văzut foarte multe cupluri care sunt nefericite şi nu se simt bine împreună . Ajung după un timp că doar copiii îi ţin împreună , iar de ar putea … ar divorţa chiar mâine .

În acest articol vreau să prezint câteva principii din cartea Proverbe , care arată cum trebuie să fie viaţa de cuplu : în special relaţia dintre cei doi soţi . Dacă eşti deja căsătorit – vei putea lua câteva sfaturi pentru tine , iar dacă nu eşti căsătorit – atunci îţi vei dezvolta o atitudine corectă acceptând princiipiile biblice .

1 Condu familia ta după pricipii biblice

Deoarece Scriptura oferă sfaturi pentru

„ pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ,

de dreptate,

de judecată şi

de nepărtinire;

ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tînărului cunoştinţă şi chibzuinţă.” (v . 1: 3-4)

Sunt lucruri care sunt indinspensabile unei familii fericite .

O familie sănătoasă trebuie să se bazeze pe principii sănătoase . Mulţi tineri nu au parte de sfaturile celor mai în vârstă , şi uneori nu ştiu cum să facă faţă unor situaţii . Cuvântul lui Dumnezeu va da bucurie şi împlinire oricărei familii .

2 Nu curvi . Nici prin gând să nu-ţi treacă aşa ceva . Să nu accepţi nimic care te-ar motiva să-ţi înşeli partenerul .

3 Învaţă bunătatea .

A fi bun presupune şi o atitudine bunăvoitoare şi amabilă . Foarte des observ cum oamenii sunt amabili cu cei din jur , iar cu cei din casă – nu . Fiecăruia îi place să fie tratat politicos , deci ca şi cei din jur să se simtă bine – este bine să fim şi noi politicoşi .

Cunosc o vânzătoare care este foarte politicoasă şi amabilă cu fiece client – fie copil , fie matur sau bătrân , este amabilă indiferent de cât cumperi şi la ce preţ . Tot timpul cumpăram cu plăcere de la ea , şi toţi din jur erau încântaţi de felul ei de a se purta .

Partenerul de căsătorie este foarte important , din acest motiv este normal să ne purtăm la fel şi cu el /ea foarte amabil şi politicos .

Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.” (v. 3:3 )

4 Fii gata să înveţi

Nimeni nu a mai fost căsătorit înainte de nuntă , deci foarte multe experienţe vor fi noi pentru ambii parteneri . În acest caz este bine ca ambii să fie gata să înveţe despre căsătorie . Căci Biblia spune :

„Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!” (v.3:13 )

Şi cât de adevărat este aceasta în cazul familiei .

Nu te mulţumi cu faptul că te-ai căsătorit şi gata . Doar poveştile se sfârşesc cu „S-au căsătorit şi au trăit până la adânci bătrâneţe …” În căsătorie trebuie să depui un efort pentru ca să te bucuri de ea .

Caută în Biblie răspunsurile la întrebările tale ; aici aş putea menţiona şi cursul „Căsătorie fără regrete ” un ghid pentru familie .

5 Nu căuta motiv de ceartă .

Cartea Proverbe oferă mai multe avertismente împotriva femeii gâlcevitoare (predisusă să facă ceartă , scandal ) , cares este comparată cu streşina unei case care picură întruna .

Căci „Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.” (v.10:12)

„Nu te certa fără pricină cu cineva, cînd nu ţi-a făcut nici un rău.” (v.3:30 )

Unii soţi doresc să arate mari gospodari şi critică tot timpul soţiile lor , niciodată nu sunt mulţumiţi : nici de timpul de afată , nici de mâncarea pe care o mănâncă , nici de hainele curate , de faptul că nu s-a reuşit tot lucrul de făcut , de vecini care nu l-au salutat, de salariile mici , de preţurile mari , de politica de stat ,… . Într-un cuvânt ei ştiu cel mai bine ce să facă , dar … şi asta este un motiv de nemulţumire .

Fereşte-te de un astfel de comportament , rişti să otrăveşti familia ta cu spirit critic .

6 Fă o regulă – fără minciuni în relaţia cu partenerul de viaţă .

„ Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!” (v.4:24)

Multe certuri din familii sunt din cauza că unul din parteneri a minţit sau a ascuns adevărul . Unele soţii îşi fac un obicei să nu spună chiar tot ce cheltuie soţului – au ele o contabilitate a lor . Uneori ajung să ascundă unul de altul unde au fost .

Însă nu realizează că nu se vor bucura de acele cumpărături şi nici de acele petreceri . Ba încă şi partenerul nu va mai avea încredere în ea , iar mai târziu vor realiza că nu se mai pot bucura de o comunicare frumoasă .

De ce unele cupluri trăiesc ca nişte străini ? Oare aşa doreşti să fie şi căsătoria ta ?

Îmi plac mult cuplurile care nu au nici un secret unul de altul . Acest lucru îi fereşte de multe certuri în familie .

„Frica de Domnul este urîrea răului; trufia şi mîndria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.” (v .8:13)

7 Bucură-te de nevasta tinereţii tale.

Nu-ţi schimba obiceiurile frumoase care le aveai în primii ani de căsătorie – căci tocmai ele dădeau un farmec cuplului vostru . Nu pot înţelege bărbaţii care nu dau flori soţiilor lor , nu le spun cât de mult înseamnă ele pentru ei , nu doresc să aibă momente în care să stea doar ei singuri .

„ Izvorul tău să fie binecuvîntat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!” (v. 5:18-19).

Atitudinea soţiei nu trebuie să fie diferită ,însă : ci trebuie să fie plină de drăgălăşii.

Altfel cuplurile chiar ajung să cadă într-o rutină de care suferă mulţi . Pinguinii masculi din Antarctica , caută pe plaje ore întregi cea mai frumoasă piatră şi cea mai lucioasă , şi o aduc partenerelor lor .

Natura ne oferă un exemplul frumos de curte .

Nu obosiţi să faceţi curte unul altuia , chiar dacă au trecut ani buni de la căsătorie . Dacă atunci primeaţi un buchet de flori cu emoţii , acum aceeaşi bucurie vă va cuprinde .

8 Încurajează , laudă , sfătuieşte , preţuieşte .

În familie soţii găsesc cea mai mare sursă de afecţiune , şi ei sunt cel mai adesea încurajaţi cel mai puternic de către soţ/soţie .

În cazul în care aceste încurajări lipsesc fiecare începe să se autocritice , va începe nemulţumirea şi compararea cu alţii „mai buni” . Iar până la ură este nevoie doar de un conflict nerezolvat .

„Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă,” (v .10:11) .

Vă doresc la toţi o familie împlinită şi fericită !

Cum să nu ajungi să te gândeşti la sinucidere ?

Am văzut la televizor mai multe cazuri de sinucidere , în unele cazuri mamele se aruncau pe geam împreună cu copiii în braţe .

Majoritatea tinerilor (în perioada adolescenţei ) se gândesc la sinucidere ca la o evitare /rezolvare a problemelor ce apar în viaţa lor .

În acest articol vreau să prezint unele influienţe şi gânduri care duc la sinucidere , precum şi soluţii pentru ca această atitudine să dispară .

Situaţia financiară foarte grea .

Se pare că pentru unele persoane este o problemă ce pare de nerezolvat la moment , şi care nu a fost rezolvată mult timp .

Deşi momentele de insuficienţă financiară apar în viaţa oricărui om , ele nu sunt veşnice – orice ar dori să afirme lumea . Aceste momente par a fi lungi cât o viaţă . Atunci orice persoană ajunsă în pragul sărăciei îşi canalizează tot timpul şi gândurile doar la rezolvarea acestei probleme .

Dar chiar şi cu datorii mari sau lipsă de acoperiş deasupra capului nu este un motiv de a-ţi lua viaţa . Deoarece nu banii sunt cei mai iportanţi în viaţă , dar tocmai din motivul că ei au devenit cei mai importanţi – lipsa lor duce la disperare .

Domnul Isus învăţa ucenicii să nu se îngrijoreze de partea financiară a vieţii :

Deaceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gîndindu-vă ce veţi mînca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decît hrana, şi trupul mai mult decît îmbrăcămintea?” (Matei 6:25)

Mai departe le dă două exemple care trebuie să atragem atenţia în momente grele :

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strîng nimic în grînare; şi totuş Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sînteţi voi cu mult mai de preţ decît ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?

Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte?

Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuş vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s’a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe cîmp, care astăzi este, dar mîne va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” (Matei 6:26-30)

Dacă Dumnezeu îngrijeşte aşa de bine păsările cerului şi crini , cum să nu se îngrijească de oamenii de pe pământ : „Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,După slavă m’a trimes El la neamurile cari v’au jăfuit; căci celce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.” (Ezechia 2:8 )

Lipsa de reciprocitate în dragoste .

Pare să fie una din acele motive care face mai multe jerve printre tineri , deoarece ei trăiesc mai intens acele momente de ataşament faţă de o persoană de sex opus . Dar marele secret este că Dumnezeu a pregătit pentru fiecare o jumătate – jumătatea perfectă ! Deci dacă ajungi să dai întâlniri unor fete/băieţi la o vârstă de 12-17 ani , doreşti să-l ajuţi pe Dumnezeu în alegerea partenerului de căsători . Astfel de cupluri nici nu prea ajung să se căsătorească – au parte doar de suferinţă .

Dumnezeu ne avertizează şi în această privinţă :

Nu stîrniţi, nu treziţi dragostea, pînă nu vine ea.” (Cântarea Cântărilor 8:4)

Însă se întâmplă şi cazuri de decepţii în perioada de după căsătorie . Trădarea care vine din partea unei persoane dragi este primită dureros . Dar nu este un motiv pentru sinucidere . Voi arăta de ce în unul din următoarele aliniate .

Singurătate . Sentimentul că nu trebuieşti nimănui .

Aceste două motive merg mână în mână . Oamenii care se simt singuri nu sunt total singuratici , nu sunt izolaţi de societate , şi nici nu sunt orfani . Ei duc lipsă de comunicare . Paradoxal – să trăieşti între oameni , dar să fii singur . Eu vă asigur că este doar un sentiment .

Ba chiar mulţi care se gândesc la sinucidere îşi imaginează cum la propria înmormântare vin multe persoane „Şi acela , şi ăla , şi vecinii şi colegii…” , şi toţi vor regreta că nu l-au aprecit şi că nu i-au atras mai multă atenţie când era viu.

Cu siguranţă că orice om trebuieşte cuiva , nimeni nu este lipsit de importanţă . Dar cum să scapi de singurătate voi scrie la soluţii .

Cel mai important lucru este tu trebuieşte lui Dumnezeu , şi EL te iubeşte :

„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea (şi pe tine), că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine (chiar şi tu ,şe eu ) crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.” (Ioan 3:16)

Dorinţa lui Dumnezeu este ca nimeni să nu moară ci să trăiască , şi încă veşnic.

Sinuciderea nu te fereşte de probleme .

Ba chiar te asigură cu altele veşnice , la care nimeni nu le poate face faţă .

Vorbesc despre moartea veşnică în iad, care-i aşteaptă pe cei ce s-au sinucis .

Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Apocalipsa 22:15 )

Sinuciderea este păcat , şi păcatul este pedepsit de Dumnezeu .

Unele activităţi duc la depresii .

Deşi sunt câteva activităţi care nu duc direct la sinucidere , ele menţin persoana într-o stare permanetă de dependenţă şi depresie . Mă refer la horoscop , unele cântări ce trezesc sentimentul de singurătate şi ţi-aduc aminte de eşecurile în dragoste . La fel discuţiile cu unele persoane , ghicitul şi telenovelele – ajută oamenii să trăiască într-o lume a lor – a iluziilor .

Toate cele enumerate mai sus nu oferă şi nici nu au oferit soluţii reale la problemele oamenilor , soluţii cu efect de lungă durată (mă refer la efectul de vindecare totală ) . Ele oferă o pseudo- soluţie pe termen imediat sau pentru o perioadă foarte scurtă .

Orice persoană care are gânduri de sinucidere – are un gol în suflet , şi caută cu ce să- l umple , sau şi mai rău – ajung să-şi facă singuri rău (alcoolism , droguri ) .

Care sunt soluţiile pentru a preveni aceste gânduri ?

1 În primul rând trebuie să identifici sursa de depresie, sau ceea ce alimenteză gândurile tale – ca apoi să le elimini din viaţa ta . Rupe răul din viaţa ta din rădăcină . Este o expresie „Să arzi podurile din urma ta ”- adica să nu-ţi laşi nici o şansă de a te întoarce înapoi la vechiurile obiceiuri , să nu ai nici un regret .

Asta trebuie să faci .

Scriu aceste lucruri deoarece le-am aplicat în viaţa mea . În adolescenţă aveam mereu gândul că sunt inutil , apoi am început să verific de unde îmi vin gândurile – am observat că sunt alimentate de horoscop . În consecinţă am dat la o parte cărţile cu horoscop . Din acel an am început să observ viaţa din jurul meu – şi observam că era mult mai interesană şi mai captivantă .

2 Învaţă-te să trăieşti pentru alţii ,nu numai pentru tine . Implică-te în viaţa altora , fii cât mai activ . În viaţa familiei , prietenilor , sau fă voluntariat la un spital sau internat . Oferă atenţie şi ajutor celor care au nevoie de tine . Ajută la un azil de bătrâni , sau oferă-te să ajuţi nişte bătrâni pe lângă casă sau la cumpărături . Implică-te !

3 Fă sport .

Nici un sportiv nu suferă de depresie , ei (sportivii) sunt tot timpul implicaţi în ceva . Apoi efortul fizic face ca organismul să elimine nişte hormoni care elimină stresul . Găseşte o sală de sport şi înscrie-te la o secţie sportivă :fotbal , hanbal , baschet , dansuri , taekwon-do ,înot ,etc.. Sigur vei găsi ce-ţi place .

4 Cei în depresii au un gol în inima lor care doar Dumnezeu poate să-L ocupe .

Cel mai important este faptul că EL vine cu soluţia pentru totdeauna .

Fă un legământ cu Dumnezeu , şi EL îţi va schimba viaţa . Dacă nu ştii ce trebuie să faci , atunci urmează aceşti paşi .

După aceea – găseşte şi frecventează un grup de studiu biblic , căci :

Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor, cari nu săvîrşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.” (Psalm 119:2-4)

Dacă cele scise te-au ajutat în vre-un fel , te rog să scii un comentariu la articol .