Care sunt pericolele pentru cei care nu studiază Scriptura şi nici nu doresc să o studieze . (partea 2)

În partea întâia a articolului am prezentat două pericole pentru cei care nu studiază Scriptura şi pentru cei care o neglijează .

În această privinţă Bilia ne avertizează neîncetat prin exemplul poporului Israel .

Următorul pasaj va fi din Epistola lui Pavel către Romani .

3 Ce atitudine greşită îţi vei dezvolta dacă nu accepţi Biblia ca autoritate supremă . (Romani 1:18-32)

În versetul 18 Dumnezeu spune că „Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.” .

Ce este caracteristic , e faptul că aceşti oameni „înăduşe adevărul în nelegiuirea (păcatul ) lor ”, prin faptul că promovează nelegiuirea şi viaţa desfrânată . Ba mai mult , nu doresc să accepte adevărul şi aleg păcatul .

Este sigur un lucru – ei nu vor putea să găsească , nici în ziua judecăţii nici acum nici o scuză pentru că nu au proslăvit pe Dumnezeu , nici nu I-au mulţumit . De ce ? Deoarece

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. ‘n adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; (Romani 1:19-20)

În alt verset scrie că nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor , nu au dorit să lese loc în mintea lor pentru învăţăturile lui Dumnezeu .

Ca rezultat al acestor atitudini sunt câteva lucruri oribile ce se vor întâmpla în viaţa fiecărui :

a) „nima lor fără pricepere s’a întunecat” (versetul 21) . Deşi cei care promovează ateismul şi imoralitatea spun că oamenii dacă nu gândesc ca ei sunt cu mintea întunecată . Oare aşa e ?

b) S’au fălit că sînt înţelepţi, şi au înebunit. (versetul 22).Ajung să se ridice în slăvi aşa de tare , că tare greu mai coboară de acolo . Caută refugiul în filosofie , ştiinţă , maxime , cugetări , literatură , religii orientale , doar pentru a se crede înţelepţi .

c) Ajung să accepte uşor idolatria .

Şi-au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într’o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare.” (versetul 23)

Ajung să promoveze un fel de religiozitate a lor , prin care îşi curăţă conştiinţa , dar nu le oferă nici o salvare de moartea veşnică .

d) „ De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; (versetul 24) .

Mai departe se face referire directă la cei care practică relaţiile homosexuale . Chiar şi cei care doresc să facă parade în centrul capitalei , nu acceptă Biblia ca autoritate , din acest motiv ajung să facă lucuri scârboase unii cu alţii .

„.. . tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s’au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvîrşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scîrboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” (versetul 27 )

e) Îşi vor distruge relaţiile lor cu cei din jur , cu propria persoană , cu familia lor , cu colegii de lucru , cu copii lor ,cu vecinii , cu rudele , cu părinţii , cu absolut toţi !!!

Ştiţi de ce ? Deoarece Dumnezeu spune că :

„ Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă . Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”(versetul 29-32).

Ce să faci dacă te-ai regăsit şi tu în aceste caracteristici ? Vino în rugăciune la Domnul Isus , cere-i iertare şi fă un legământ cu EL , cere-I ajutorul în soluţionarea problemei . Găseşte o biserică în care se studiază Biblia şi înscrie-te la un grup de studiu biblic.