Care sunt pericolele pentru cei care nu studiază Scriptura şi nici nu doresc să o studieze .

Odată ce oamenii nu au pe Dumnezeu ca autoritate , în viaţa lor ajung să aibă diferite conflicte cu cei din jur , cu sine şi cu Dumnezeu .

Deşi sunt persoane care în râvna lor au început să citească Biblia ,sau doresc să o studieze , au hotărât să amâne sau chiar să abandoneze cercetarea Scripturii .

Deoarece suntem o ţară în care 98% din populaţie au afirmat că sunt creştini , un număr foarte mare de oameni nu au citit niciodată Biblia şi nici nu doresc să o facă .

În acest articol doresc să prezint pericolele/capcanele pentru toţi acei care nesocotesc Biblia deşi spun că au credinţă în Dumnezeu , şi pentru acei care nu o acceptă .

1 . Zice că nu este Dumnezeu .

Am cunoscut destui care afirmă că Dumnezeu nu există . Aceste persoane îşi crează sau împrumută un cod de pricipii ,mai mult sau mai puţin moral , de la alţi oameni . Unii ajung să se bazeze pe „afirmaţii ştiinţifice ” de genul : „Noi suntem creaţi prin evoluţie” , „ştiinţa are toate răspunsurile” , „dacă nu-L văd nu cred ” etc. .Aceste persoane neagă existenţa lui Dumnezeu şi implicarea Lui în viaţa sa .

Nebunul zice în inima lui: ,,Nu este Dumnezeu!„ S’au stricat oamenii, au săvîrşit fărădelegi urîte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu Se uită dela înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput, şi să caute pe Dumnezeu. Dar toţi s’au rătăcit, toţi s’au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. ,,Şi-au perdut oare mintea ceice săvîrşesc nelegiuirea, de mănîncă pe poporul Meu, cum mănîncă pînea, şi nu cheamă pe Dumnezeu?„.” (Psalmul 53:1-4 )

Rezultatele unei astfel de gândiri sunt transferate în fapte :

-fărădelegi urâte , căci nu este nimeni să le spună că greşesc .

– nu fac binele , deoarece nu cunosc ce este bine şi ce este rău .

– nu caută pe Dumnezeu , ba Îi mai neagă şi existenţa .

Dumnezeu spune că aceşti oameni sunt rătăciţi şi strcaţi , şi au ajuns ca niciunul să nu dorească să facă binele .

Ce fel de credinţă ai tu ? Cum te raportezi tu la Dumnezeu ?

2 Cred o altă Evanghelie . (evanghelie =veste bună , întrebuinţată ca vestea bună de salvare a lui Dumnezeu pentru oameni ).

Dacă un creştin nu studiază Scriptura , va fi uşor abătut de la adevăr de o altă evanghelie .

În cazul Galatenilor , Pavel le scrie că au ajuns să accepte o altă Evanghelie , care nu dă salvarea prin sângele lui Isus Hristos .

Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v’am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!” (Galateni 1: 6-9)

Pavel nu vorbeşte despre faptul că au lăsat Biblia , ci de faptul că l-au lăsat pe Dumnezeu pentru o altă evanghelie .

Ca să stai bine pe poziţie , este bine să cunoşti Sfintele Scripturi , să le cercetezi , să le înveţi şi să le citeşti zilnic .

Pavel vorbeşte în primele versete care este acea evanghelie care o vestea el :

Har şi pace vouă dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Domnul nostru Isus Hristos! El S’a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl . A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. (Galateni 1:3-5 )

Aceasta este esenţa evangheliei care o predica , iar de ar veni cineva cu o altă evanghelie , atunci să fie anatema !

Ce faci tu ca să rămâi la adevărata Evanghelie ? Cum cercetezi tu Scripturile ?

Vino mâine să citeşti a doua parte a articolului .