Dovezi istorice a faptului că Isus Hristos a trăit pe acest pământ .

Deoarece sunt şi unele păreri că Isus nu a existat şi că acesta este o invenţie a unor oameni (în special al apostolilor ) , vreau în acest articol să aduc argumente că Isus a fost pe acest pământ .

Într-o serie de articole am adus argumente pentru faptrul că Isus a fost Mesia promis de Vechiul Testament , deci am adus argumente biblice . Începând cu acest articol vreau să încep să aduc argumente pentru a demonstra că Isus a existat cu adevărat – a venit pe acest pământ , a murit şi a înviat a treia zi . Dar de data aceasta mă voi rezuma la dovezile extrabiblice .

1 Iosefus Flavius (născut în 37 d. Hr.) – istoric evreu , la 19 ani a devenit fariseu ; în anul 66 a fost comandantul , trupelor evreieşti din Galileea . După ce a fost capturat , a fost ataşat cartierului general roman . El spune într-un citat foarte contestat :

„Cam în timpul acesta s-a ridicat Isus , un om înţelept dacă este corect să-l numim om , deoarece el era un făcător de lucruri minunate , un aşa învăţător încât oamenii primeau adevărul cu plăcere . El a atras la el pe mulţi evrei cât şi pe mulţi dintre neamuri . El era Hristosul , şi atunci când Pilat , la sugestia fruntaşilor noştri , l-a condamnat la moarte de cruce , cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit , căci el li s-a arătat viu din nou a treia zi ; după cum profeţii divini proorociseră aceste lucruri şi alte mii de lucruri minunate despre el . Şi gruparea creştinilor , numiţi astfel după numele lui , nu s-au stins până azi .”

(Antichităţi , XVIII.33 )

2 Lucian de Samosata , un satiric din secolul II , care se referea batjocoritor la adresa lui Hristos şi a creştinilor . El i-a asociat cu sinagogile din Palestina şi făcea aluzie la Hristos ca fiind : „… omul care a fost răstignit în Palestina pentru că a introdus acest nou cult în lume … . Ba mai mult , primul lor legiuitor i-a convins că erau fraţi între ei după ce păcătuiseră odată pentru totdeauna lepădându-se de zeii grecilor şi închinându-se acelui sofist crucificat şi trăind după legile lui .” (The passing peregrinus)

Deşi vorbeşte în mod batjocoritor , acest satiric fără să realizeze a lăsat o dovadă a faptului că Isus a existat cu adevărat .

Mă miră aroganţa unora care afirmă că Isus nu a existat şi care ajung să-I batjocorească Numele . Dacă şi Biblia afirmă că El este Mesia , şi istoricii autentifică faptul că El a existat – ce motive vei mai găsi pentru a nu crede în EL .

Voi reveni cu alte articole în care să prezint dovezile istorice ale existenţei lui Isus .