De ce nu accept homosexualitatea

La marşul de protest de duminica am fost şi eu prezent , la fel ca şi mulţi alţii . Sunt indignat de îndrăzneala şi obrăznicia minorităţilor sexuale din Moldova .

Am distribuit buclete pentru a atenţiona populaţia referitor la pericolul imoralităţii care vine odată cu homosexualii şi adoptarea legii nondisciminare .

Am discutat cu multe persoane şi absolut toţi (afară de un tânăr) erau de acord cu acest protest împotriva homosexualilor . Foarte mulţi ne-au încurajat în ceea ce facem .

În acest articol vreau să-mi prezint motivele din care nu accept şi nu voi accepta niciodată homosexualitae :

1 Mai mult de 90 % din homosexuali sunt şi pedofili .

Acesta este un mare pericol pentru societatea noastră , deoarece este ameninţată direct orice familie . Nu doresc să aud atentate asupra copiilor şi nici cazuri de viol de către vre-un pedofil .

2 Dumnezeu spune că aceste practici sunt un lucru scârbos .

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.” (Levitic 20:13)

Ca şi creştin , nu pot tolera aceste practici , deoarece Dumnezeu le urăşte ; şi Dumnezeu ne cheamă şi pe noi să luăm atitudine împotriva acestor urâciuni .

Iar homosexualii doresc ca Biblia să nu mai fie luată în consideraţie !!?

3 Imoralii corup moralitatea tinerilor .

Agung să atenteze la moralitate prin diferite mijloace : prin piesa de teatru „Monoloagele vaginului ” , prin cărţi de tipul „Sexul pe înţelesul celor mici ” , prin seminare de tipul celui la Călăraşi ; unde insistent ajung să promoveze nonvalori .

Dorinţa lor este ca tinerii de astăzi să aibă „mintea deschisă ” pentru experienţe noi . Nu mai spun ce experienţe .

4 Doresc ca un lucru anormal să fie tratat ca şi normal .

Prin faptul că doresc legi aparte prin care să încadreze homosexualitatea în cadrul legal . Proiectul de lege nondisciminare prevede ca să fie oficiate şi căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Oare aceste lucruri sunt normale ?

Din multiplele discuţii cu oamenii de pe străzile Chişinăului , nimeni nu era de acord cu asemenea căsătorii .

Ei tocmai aceasta doresc – ca după ce vor fi cu drepturi egale ă motiveze prin faptul că sunt acceptaţi de lege . Acest proiect de lege tocmai este paravanul lor .

Nimeni nu consideră aceste căsătorii normale , dar contrar voinţei întregii naţiuni – ei doresc să fie consideraţi normali . Atunci va trebui să fie normali şi violatorii şi prostituatele şi hoţii (aşa cum s-a menţionat la emisiunea Epicentru ) .

5 Atentează la conceptul de familie .

Familia este o unire între un bărbat şi o femeie . Biblia spune că ei vor fi „un singur trup ” , deoarece au fost creaţi parte bărbătească şi parte femeiască . Două părţi vor forma un singur întreg .

Acest lucru nu le convine , şi ei doresc să fie oficiate căsătoriile între persoane de acelaşi sex . Ei au obrăznicia să folosească termenul căsătorie (care se referă la o uniune doar între o femeie şi un bărbat ) în cuplurile de homosexuali !!

Devine strigător la cer .

Dumnezeu a iniţiat familia , tot EL le-a poruncit lui Adam şi Eva :

,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul,” (Genesa 1:28) .

Acest concept (căsătoria) a fost făcut pentru bărbat şi femeie cu scopul ca oamenii să se înmulţească (să dea naştere la copii ) şi să umprle pământul .

Cum pot ei folosi acest termen la homosexuali ?

Ei denaturează conceptul de căsătorie şi familie .

6 Ei sunt imorali şi doar acest lucru promovează .

Din câte am observat ei nu au un set de valori după care să se conducă . Deşi s-ar părea că îşi construiesc ei singuri valorile .

Pentru un creştin , valorile sunt scise pe paginile Sfintei Scripturi . De unde îşi iau ei valorile ?

7 Corup moralitatea populaţiei prin minciuni , de felul :

– sexul copilului nu se dă la naştere , ci se dobândeşte . Ei doresc ca lumea să creadă că ei sexul dat la naştere nu înseamnă nimic , ci contează alegerea lui care o va face în timpul vieţii . Aici vor interveni ei , şi le vor oferi „posibilităţi ” de alegere .

-2% din homosexuali sunt ereditari . Adică , sunt incurabili , şi nu pot fi schimbaţi . Nimeni nu va putea interveni pentru a schimba aceste lucruri .

Nu cred că Dumnezeu , care participă la crearea fiecărei fiinţe , a greşit ceva . Nu este posibil ca Dumnezeu să facă ceva greşit .

8 Dacă vor ajunge la putere , ei vor face legi imorale .

Un exemplul este Arnold Schwarzenegger

Din aceste motive nu voi putea accepta homosexualitatea niciodată .

Dar mai am o veste !

Dumnezeu îi iubeşte şi pe homosexuali , dar urăşte păcatul din viaţa lor , şi doreşte foarte mult ca ei să vină la pocăinţă :

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

Dovezi istorice a faptului că Isus Hristos a trăit pe acest pământ .

Deoarece sunt şi unele păreri că Isus nu a existat şi că acesta este o invenţie a unor oameni (în special al apostolilor ) , vreau în acest articol să aduc argumente că Isus a fost pe acest pământ .

Într-o serie de articole am adus argumente pentru faptrul că Isus a fost Mesia promis de Vechiul Testament , deci am adus argumente biblice . Începând cu acest articol vreau să încep să aduc argumente pentru a demonstra că Isus a existat cu adevărat – a venit pe acest pământ , a murit şi a înviat a treia zi . Dar de data aceasta mă voi rezuma la dovezile extrabiblice .

1 Iosefus Flavius (născut în 37 d. Hr.) – istoric evreu , la 19 ani a devenit fariseu ; în anul 66 a fost comandantul , trupelor evreieşti din Galileea . După ce a fost capturat , a fost ataşat cartierului general roman . El spune într-un citat foarte contestat :

„Cam în timpul acesta s-a ridicat Isus , un om înţelept dacă este corect să-l numim om , deoarece el era un făcător de lucruri minunate , un aşa învăţător încât oamenii primeau adevărul cu plăcere . El a atras la el pe mulţi evrei cât şi pe mulţi dintre neamuri . El era Hristosul , şi atunci când Pilat , la sugestia fruntaşilor noştri , l-a condamnat la moarte de cruce , cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit , căci el li s-a arătat viu din nou a treia zi ; după cum profeţii divini proorociseră aceste lucruri şi alte mii de lucruri minunate despre el . Şi gruparea creştinilor , numiţi astfel după numele lui , nu s-au stins până azi .”

(Antichităţi , XVIII.33 )

2 Lucian de Samosata , un satiric din secolul II , care se referea batjocoritor la adresa lui Hristos şi a creştinilor . El i-a asociat cu sinagogile din Palestina şi făcea aluzie la Hristos ca fiind : „… omul care a fost răstignit în Palestina pentru că a introdus acest nou cult în lume … . Ba mai mult , primul lor legiuitor i-a convins că erau fraţi între ei după ce păcătuiseră odată pentru totdeauna lepădându-se de zeii grecilor şi închinându-se acelui sofist crucificat şi trăind după legile lui .” (The passing peregrinus)

Deşi vorbeşte în mod batjocoritor , acest satiric fără să realizeze a lăsat o dovadă a faptului că Isus a existat cu adevărat .

Mă miră aroganţa unora care afirmă că Isus nu a existat şi care ajung să-I batjocorească Numele . Dacă şi Biblia afirmă că El este Mesia , şi istoricii autentifică faptul că El a existat – ce motive vei mai găsi pentru a nu crede în EL .

Voi reveni cu alte articole în care să prezint dovezile istorice ale existenţei lui Isus .