Ce aşteaptă morţii de la rudele lor ?

Paştele celor adormiţi este ziua când aproape toţi cei din poporul nostru care au pe cineva din cei dragi plecaţi din viaţă se duc la mormântul lor ca să-i onoreze, sau să-i venereze şi aceasta în dependenţă (citeşte tot articolul )

Psalm 1

Aţi citit vreodată Psalmul 1 ?

Dar împărţit în două : despre cei răi şi cei neprihăriniţi (buni)?

„1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfîrşit.

4 Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.

5 Deaceea cei rău nu pot ţinea capul sus în judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.”

(Psalm 1 )

Dacă vom face o listă cu ce spune psalmul despre fiecare categorie , vom obţine :

Cei neprihăniţi (buni):

– v.1 nu se opreşte pe calea celor păcătoşi (refuză să facă ceea ce fac ei ),

nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori

– v.2 îţi găseşte plăcerea în Legea Domnului (îi place să studieze Scripturile), zi şi noapte cugetă la Legea Lui (dă prioritate Cuvântului lui Dumnezeu ) ,

– v.3 Comparaţie : cel neprihănit cu pomul sădit lângă izvorul lângă apă :

Pomul are sursa vieţii aproape, izvorul alimentează pomul continuu , aşa este şi cu cel neprihănit care cugetă la Legea Domnului – Ea îl va ţine în viaţă .

-v.5 va putea ţine capul sus în judecăţi

-v.6 Domnul le cunoaşte calea .

Cei răi :

-v.1 păcătoşi , batjocoritori

-v.4 sunt ca pleava pe care o spulberă vântul ,

-v.5 ei nu pot ţinea capul sus în judecăţi ,

-v.6 calea lor duce la pieire .

Concluzie :

Cei neprihăniţi preţuiesc voia lui Dumnezeu şi le face plăcere să studieze Scripturile .

Cei neprihăniţi iau principiile vieţii lor din Cuvântul lui Dumnezeu .

Cei răi nu nu au nici o temelie pe care să se spijine – sunt ca pleava , iar căile lor duc la moarte (pieire ).

Tu din ce categorie faci parte ?

Cum preţuieşti Cuvântul lui Dumnezeu ?

Îţi pare Biblia demodată ? De ce ?

Când ultima dată ai cercetat Scripturile ?

Ce hotărâre vei lua azi ?