Întâlnirile şi căsătoria reuşită (partea 1)

În viaţa oamenilor, a popoarelor, intervin multe lucruri care încetul cu încetul devin obişnuite dar care nu sunt neapărat corecte. Unul din aceste lucruri sunt întâlnirile dintre băieţi şi fete înainte de căsătorie. Te-a şocat afirmaţia? Ai puţină răbdare să citeşti acest articol până la urmă şi apoi îţi vei face concluzia dacă am sau (citeşte tot articolul )

De ce sunt aşa de multe Biserici acum ?

Ieri am primit un aşa comentariu de la un cititor al blogului :

d-nu curbet vad ca sunteti bine priceput in biblie si relegie, dar cum ati comentat faptul ca sunt atit de multe religii pe pamint ?? Caci fiecare din ele au o istorie lunga si istoria fondarii lor seamana una cu alta.

Aşa cum am promis în acest articol voi încerca să explic de ce sunt aşa de multe biserici . Sunt sigur că cititorul a dorit să întrebe despre mulţimea confesiunilor care se bazează pe Biblie , dar sunt separate .

Deci , în primul rânt :

1 În Biblie , termenul de „biserică ” se referă o adunare de oameni .

„Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18 )

În acest text Petru este numit piatră a bisericii, adică o persoană care va fi la temelia ei . Dacă Petru este o piatră – noi suntem pietrele zidite deasupra .

În următorul text se spune despre Saul (viitorul Apostol Pavel ) , care prigonea pe cei care credeau în Hristos .

„Saul de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei, şi-i arunca în temniţă.” (Faptele Apostolilor 8:3) .

Termenul de Biserică nu se face la o clădire ,deoarece :

„Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S’a dus la marele preot, şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblînd pe Calea credinţei, atît bărbaţi cît şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.” (Faptele Apostolilor 9:1-2)

2 „Isus este capul Bisericii .” (Efeseni 5:23)

Conducătorul oricărei biserici creştine este Isus Hiristos , şi nici o biserică nu trebuie să aibă altă autoritate decât pe El .

Deoarece Hristos este capul Bisericii ,noi Biserica alcătuim trupul Bisericii :

„Căci, dupăcum într’un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n’au toate aceeaş slujbă, tot aşa, şi noi, cari sîntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, sîntem mădulare unii altora. ” (Romani 12:4-5)

„ Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sînt mai multe, sînt un singur trup, -tot aşa este şi Hristos. Fapt este că sînt mai multe mădulare, dar un singur trup.” (1 Corinteni 12:12, 20 )

Ceea ce vreau să spun este că trupul lui Hristos (Biserica ) nu poate fi decât una , cum şi capul bisericii nu poate fi decât unul – Hristos . Nu poate avea Isus mai multe trupuri!! Chiar dacă aici pe pământ sunt mai multe confesiuni – în rai nu va fi cartierul ortodoxilor , catolicilor sau protestanţilor , sau altor confesiuni , ci toţi vor forma poporul lui Dumnezeu , toţi vor fi una – şi nu se va face nici o deosebire .

3 Biserica este a lui Dumnezeu .

Biserica pe care a câştigat-o cu însuşi Sângele Lui (fiecare care acceptă pe Isus este câştigat/salvat şi face parte din biserica lui Dumnezeu ) .

„Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sîngele Său.” (Faptele Apostolilor 20:28)

4 Dorinţa lui Isus a fost ca creştinii să fie toţi uniţi

Chiar când era pe pământ , Isus se ruga pentru unitatea între creştini .

Ca ei să fie una în gândire , învăţătură , fapte şi să fie un exemplu pentru cei din jur .

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentruca ei să fie una, cum şi noi sîntem una, Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:21-23)

Domnul Isus se roagă ca creştinii să fie una , şi ca o comparaţie – ne dă relaţia Sa cu Dumnezeu Tatăl . Ei nu s-au certat de la nimic , au făcut totul cu dragoste ,şi s-au gândit cum să salveze pe oameni . Lor chiar le pasă de oameni şi se implică direct în viaţa lor .

Aşa relaţie trebuie să fie şi între creştini – să nu caute ce-i dezbină , ci să proclame pe Dumnezeu şi salvarea oamenilor prin Isus Hristos .

5 Iniţial era o biserică .

Cartea Faptele Apostolilor ne relatează despre o biserică – biserica apostolică (adica înfiinţată de apostoli ) . După ce au început să fie prigoniţi – creştinii s-au împăştiat prin tot imperiul roman .

Dar chiar şi în locurile în care plecau – creştinii obişnuiau să facă mici adunări , în care cercetau Scripturile .

Primele biserici , se bazau pe exemplul adunării apostolilor :

„ Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.” (Faptele Apostolilor 2:42-44)

Mai târziu , s-au făcut mai multe biserici , dar ….

6 Dacă sunt mai multe biserici (mă refer la confesiuni ) aceasta nu a fost dorinţa lui Isus ci a oamenilor .

Domnul Isus a dorit ca creştinii să fie una , şi dorinţa Lui nu a fost nicidecum dezbinarea lor sau împărţirea în mai mulţi .

Apostolul Pavel ne relatează despre conflictele din interiorul Bisericilor , dar tot timpul insistă asupra rezolvării lor în biserică , şi nicidecum dezbinarea lor .

Însă cu timpul , creştinii au amestecat un pic creştinismul cu unele practici păgâne . Un pic aici , un pic acolo … aşa au început să se facă diferenţe uriaşe .

Sfinţii părinţi din primele secole , văzând acest lucru au luptat pentru valorile creştine , şi apărarea credinţei . Însă unii chiar şi în scrierile lor s-au poticnit – le cred la fel de autoritare ca şi Biblia .

Dar motivul principal pentru care s-au făcut multe biserici este deaorece nu s-a urmat exemplul bisericii primare :

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.” (Faptele Apostolilor 2:42-44)

Nu voi putea confirma cu siguranţă niciodată faptul că unele confesiuni nu vor ajunge în rai . Sunt sigur de un lucru – dacă o persoană L-a acceptat pe Isus în viaţa sa – va fi salvat de la moartea veşnică .

Tu ce fel de creştin eşti ?

L-ai acceptat tu pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii tale ?

Ce te împiedică să o faci ?

Sper că am răspuns la întrebarea cititorului , iar pentru mai multe detalii pot să vă propun cărţile :

„Istoria eclezastică” de Eusebiu ,

„Creştinismul de-a lungul secolelor ”de Earle E. Cairns .

Domnul să vă binecuvinteze !