Ateismul

Una din credinţele cele mai răspândite din lumea de astăzi este că Dumnezeu nu există . Mai mult de o treime din populaţia întregii lumi a fost sub stăpânirea sau influienţa sistemelor guvernamentale comuniste care predică cu reliogizitate o evanghelie „nereligioasă ” . Un astronaut comunist reîntors pe pământ după o scurtă călătorie în spaţiu a anunţat că Dumnezeu nu există deoarece , spunea el , „Nu L-am văzut acolo sus”.

Madalyn Murray O”Hair , o editoare a revistei „American Atheist ” (Ateul american ) a cumulat destulă putere pentru a forţa scoaterea rugăciunii din clasă şi citirea Bibliei din sistemul şcolilor publice din Statele Unite . Ea îşi urlă protestele împotriva creştinilor care îşi apără credinţa , cu toate că în mod fanatic îşi apără credinţa ei spunând că nu este credinţă .

În fiecare an mii de studenţi intră în colegii cu credinţa de-a gata că Dumnezeu există , dar curând încep să simtă că nu există bază pentru credinţa lor . Alţii încep prin a avea o credinţă autentică , pozitivă şi termină colegiul cu nimic mai mult decât o speranţă şubredă şi cu o amintire estompată . Ce s-a petrecut ? Un observator explică această schimbare de atitudine astfel :

„Opinia unei autorităţi – profesorul – este acceptată ca o dovadă , fără ca cineva să mai cerceteze scrisorile sale de acreditare , faptele care conduc la concluziile sale şi ipotezele de bază care colorează felul lui de interpretare a faptelor . În consecinţă , un student poate accepta concluziile profesorului tot la fel cum mai întâi a acceptat poziţia creştină fără să o înţeleagă deplin .”

Credinţa că nu există Dumnezeu este în mod real una dintre cele mai ridicole concepte dintre toate câte există , deoarece a pretinde că nu există Dumnezeu este să pretinzi că ştii totul ce se poate cunoaşte .

Este imposibil să dovedeşti că Dumnezeu nu există . Una din legile logicii spune că o negaţie nu poate fi adeverită . Pentru cineva care afirmă că nu există Dumnezeu , este necesar să fi fost peste tot în acest univers şi în afara lui .

Să ne gândim : din totalul informaţiei orice om cunoaşte mult mai puţin decât 5% , deci şi cunoştinţele unui ateu sunt tot apropiate de acest procent , nu este oare ridicol să nege existenţa lui Dumnezeu în alte părţi ale universului ?

Ateul este de fapt cel mai rău soi de „ştie-tot” din întreaga lume . El ne aminteşe de cuvintele Psalmului 14:1 care spun :

„Nebunul zice în inima lui : Nu este Dumnezeu ”.