Ce este o sectă ?

 

Părerea generală a populaţiei .

O sectă este tot ce nu aparţine bisericii oficiale , inclusiv adunările şi bisericile libere .

 

Cum este biserica lui Isus .

Are un singur „cap” : Isus Hristos , are acelaşi mesaj – adica aceleaşi puncte de vedere asupra lucrurilor de bază , şi are acelaşi fundament : BIBLIA.

 

După ce recunoaştem o sectă ?

O sectă foloseşte pe lângă Biblie şi alte învăţături suplimentare sau înlocuitoare .

Se consideră că Vechiul Testament şi  Noul Testament nu sunt de ajuns  .Iar unele cărţi suplimentare sunt considerate a fi descoperiri dumnezeieşti , fiind văzute la fel ,  sau chiar mai importante decât Biblia (de exemplu „Cartea mormonilor ”).

O sectă consideră că mântuirea poate fi obţinută prin oameni , obiceiuri sfinte , aparteneţa de o biserică , în loc să fie primită prin har şi prin credinţă .

 

Sectele provoacă întrebări .

Sectele = „certificat de vină ” al bisericilor .

Sectele iau naştere mai cu seamă atunci când , în viaţa şi în învăţătura bisericii , unele părţi importante devin neglijabile :

– întrebări legate de sfârşitul lumii ,

– învăţătura despre Duhul Sfânt şi lucrarea acestuia ,

– o raportare greşită faţă de cei necredincioşi ,

– în loc de părtăşie frăţească , domneşte organizarea autoritară .

Luther a spus : „Dacă nu ar fi sectele ,  prin care să ne trezească diavolul , am deveni leneşi şi am adormi spre pierzarea noastră ; sectele sunt aşadar pietrele cu care suntem şlefuiţi .”

 

Cum putem fi păziţi de secte ?

– studiu amănunţit al Bibliei,

– supunerea în legăturile noastre în biserică , părtăşie cu cei credincioşi ;

– în contact cu învăţături străine este bine să fim preventivi şi reţinuţi ;

– o bună informare , căutată la cei din biserică , care cunosc aceste lucruri (bătrâni , evanghelişti) ;

– să nu ne lăsăm momiţi . Chiar cei mai periculoşi membri ai sectelor de tineri a poseda o mare bucurie , strălucire pe feţe şi încântare .

– Atenţie ! Cele mai groaznice aspecte ale unei învăţături greşite nu sunt prezentate la început ! Otrava (învăţătura greşită ) este înmânată , dimpotrivă , într-un înveliş ademenitor ! (versete biblice) .

– Să ne rugăm pentru ca Domnul să ne păzească !

 

De ce creşte numărul sectelor ?

-Pentru că noi trăim vremurile de pe urmă .

Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi.  (Matei 24:4-5)

În norod s’au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, cari vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpînul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.  Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.  (2 Petru 2:1-2)

– Lipsa de cunoaştere a învăţăturii Bibliei . Creştinii au adesea prea puţin „fundament” .

 mulţi tineri sunt într-o căutare permanentă . Soluţii şi căi greşite de a scăpa de probleme : droguri , religiile din est  , ideologii ,secte , în mod special secte de tineri .

– sectele oferă , de obicei , ceea ce lipseşte în biserică : părtăşie , dragoste , şcolarizare mai intensivă .

-sectanţii sunt misionari zeloşi – din păcate mai zeloşi decât suntem noi !

 

Atenţie : dragostea şi o viaţă schimbată de Cuvântul lui Dumnezeu sunt neapărat necesare !

Mai întâi trebuie să ne dăm seama, dacă noi avem ceva de făcut împotriva sectelor , pe care le întâlnim . Foarte uşor se întâmplă să ne supraapreciem cunoştinţele şi maturitatea , ajungând în pericol atunci când venim în contact cu sectanţii .

„După întîia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,” (Tit 3:10 )

 

O mărturie dibace şi o bună cunoştinţă a învăţăturii biblice , însoţită de dragoste şi de o schimbare , aşa cum o relatează Biblia , va convinge cel mai uşor pe cei care susţin învăţături greşite .

 

 

„Învăţături pentru tineri”