Ce comportament trebuie să ai dacă ai făcut legământ cu Domnul Isus Hristos ?

images14.jpg 

Ce este un legământ .

Acest cuvânt este folosit des în Scriptură (aproape 300 ori ) . În limba ebraică , legământ înseamnă berit  , şi înseamnă literalmente a tăia sau a despica în două un animal şi apoi a trece  printre printre cele două jumătăţi .

Legământul este o „înţelegere (.. făcută prin trecerea printre cele două jumătăţi ale animalului sacrificat ) ; o alianţă între persoane , părţi sau state ,încheiate cu un anumit scop ; legământ , ligă” .

În legămintele făcute între Dumnezeu şi oameni (sunt şi legăminte între om şi om ) , Dumnezeu ia iniţiativa . Deci Dumnezeu în aceste cazuri doreşte să facă legământ cu unele persoane (sau cu un popor întreg) , El este iniţiatorul . În toate legămintele (sper să nu greşesc )  Dumnezeu doreşte să salveze viaţa oamenilor, să le ofere protecţie  : în legământul cu Noe – Noe a fost salvat de potop ; în legământul cu Avraam – lui Avraam i-a fost făgăduită o seminţie mare , o naţiune ; în legământul legii – le oferă protecţie  Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Exod 20:2-3 )

În legământul făcut prin intermediul lui Isus doreşte să fie salvat fiecare om .  

De ce este important un legământ cu Isus Hristos .

În Bibie este scris că : „Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23). Acest lucru nu ne-ar afecta prea tare , şi nici nu schimbă multe lucruri – căci toţi (nu numai eu sau tu ) sunt păcătoşi . Biblia ne spune că acest fapt are o consecinţă mare : „Fiindcă plata păcatului este moartea:” (Romani 6:23).

Deci trebuie să înţelegi că faptul că suntem păcătoşi – ne asigură un loc în iad .

Dumnezeu niciodată nu ne lasă doar cu conştiinţa încărcată şi pătată , el ne dă şi soluţia .

Deoarece El doreşte ca fiecare să fie salvat , precum este scris :

Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul nu piară, ci toţi vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9) ,şi  doreşte să încheie un legământ cu fiecare din noi .

Pentru aceasta a venit Isus pe pământ . El a venit să arate tuturor calea spre Împărăţia cerurilor (salvarea) : „Isus i-a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan 14:6)

Legământul cu Isus te salvează de la moartea veşnică . Când Nicodim a venit la Isus , El  i-a spus două lucruri foarte importante .

1-Trebuie să te naşti din nou (Ioan 2:3, 7)

2- „,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în ‘mpărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 2:5) Dacă nu eşti născut din nou ,nu poţi ajunge în rai , să trăieşti o veşnicie cu Dumnezeu .Ai făcut tu legământ cu Isus Hristos ? 

Ce fel de trai trebuie să ai dacă ai făcut un legămân cu Isus.

Deoarece Sfânta Scriptură nu are nici un secret ascuns în ea , multe persoane au făcut legământ cu Domnul Isus , şi chiar în acest moment mulţi oameni fac un legământ cu Isus Hristos .

Însă acest legământ implică o trăire , o viaţă după voia lui Dumnezeu . Deci …

1 O  trăiere conform standartelor lui Dumnezeu se începe cu „îmbrăcarea lui Hristos”  . „Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v’aţi îmbrăcat cu Hristos.” ( Galateni 3:26 )

A te îmbrăca cu Hristos , înseamnă a te identifica cu EL , cu caracterul Lui . De fiecare dată când cineva face legământ cu Isus Hristos se vede o schimbare în viaţa lui , tocmai din motiv că se identifică cu caracterul lui Isus  .

 2 Dezicere de faptele vechi .

În Biblie faptele vechi înseamnă faptele rele din trecut  . În Epistola lui Pavel către Romani , sunt menţionate următoarele fapte vechi :

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de faptele întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.  Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pămîntească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:12-14)

Orice creştin (şi aici menţionez pe cei care au făcut legământ cu Domnul Isus Hristos ) trebuie să aibă doar fapte bune . Să nu accepte răul şi să respecte voia lui Dumnezeu în viaţa sa .

 3 Să fii ascultător de Dumnezeu .

Să vă înoiţi în duhul minţii voastre,” (Efeseni 4: 23) Schimbarea trebuie să vină din atitudinea ta faţă de păcat . În altă parte este scris „Frica de Domnul este urârea răului .”

Şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.  (Coloseni 3:10)

Verbul „a se înoi”  implică o continuitate , un proces . Nu poate avea loc înoirea minţii doar o dată în viaţă , şi nici o singură dată pe săptămână – la biserică . Ci în fiecare zi , prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu .

Care sunt faptele tale ? Ce atitudine ai faţă de legământul cu Domnul Isus ? Îl neglijezi , sau îl respecţi ?

4 Haina cea nouă se vede prin :

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de

   îndurare,

    cu bunătate,

    cu smerenie,

    cu blîndeţă,

    cu îndelungă răbdare.

– Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul,

  iertaţi-vă unul pe altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.  Dar mai pe sus de toate acestea,  îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii.” (Coloseni 3:12-14 )

Ce spun faptele tale despre tine ? Eşti tu un partener al legământului de care Isus nu se ruşinează ?

 Cum să faci te naşti din nou .

Nu este nici o formulă magică . Dacă cu adevărat doreşti să faci legământ cu Isus , atunci urmează aceşti paşi .

Trebuie să ştii că Dumnezeu este martor la legământul tău .

Dacă ai făcut legământ cu Isus Hristos , anunţă-mă printr-un comentariu la acest articol . O să mă bucur foarte mult .

Domnul să te binecuvânteze !