Profeţii împlinite despre Isus (partea 3)

images12.jpg 

În acest articol vreau să continui cu prezentarea profeţiilor din Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus , care au fost împlinite în viaţa Sa .

 21 Vândut pentru 30 de arginţi

Profeţia Eu le-am zis: …Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!… Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei zeci de arginţi.   ( Zaharia 11:12)

Împlinirea

„…  şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mînile voastre?„ Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. ” ( Matei 27:15)

  Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,” (Matei 27:3) 

22 Banii aveau să fie aruncaţi în Casa lui Dumnezeu

Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)

Împlinirea

Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus…” ( Matei 27:5)

 23 Preţul lui va fi dat pentru ţarina olarului

Profeţia

„…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)Împlinirea

 Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Ţarina olarului,„ ca loc pentru îngroparea străinilor.” ( Matei 27:7) 

Cu privire la ultimele patru prorocii , găsim atât în prorocie cât şi împlinire următoarele :

-Trădat

-De un prieten

-Pentru 30 de monete (nu 29)

-de argint (nu de aur )

-aruncate (nu aşezate )

-în Casa Domnului

– bani folosiţi pentru cumpărarea „ţarinei olarului” .

 24 Părăsit de ucenici

Profeţia

„Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!  ( Zaharia 13:7 )

Împlinirea

 Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. ” ( Marcu 14:50)

Atunci Isus le-a zis: ,,’n noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.` ” ( Matei 26:31)

 25 Acuzat de martori mincinoşi

Profeţia Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.  ( Psalm 35:11)

Împlinirea

Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.  Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.” (Matei 26:59-60)

 26 Mut în faţa acuzaţiilor

Profeţia Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.  ( Isaia 53:7)

Împlinirea

Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor.” ( Matei 27:12)

 27 Rănit şi lovit

Profeţia

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.  (Isaia 53:5)

Şi dacă-l va întreba cineva: …De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?… el va răspunde: …’n casa celor ce mă iubeau le-am primit….” (Zaharia 13:6)

Împlinirea Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” ( Matei 27:26)

 28 Bătut şi scuipat

Profeţia

Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.  ( Isaia 50:6)

Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! ” (Isaia 5:1)

Împlinirea

 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,” ( Matei 26:67)

 29 Batjocorit

Profeţia

Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: ,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!„   ( Psalm 22:7-8)

Împlinirea

 Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.” ( Matei 27:31) 

30 Căzut sub cruce

Profeţia

Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s’a sleit trupul de slăbiciune.  Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.  (Psalm 109:24-25)

Împlinirea

Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.Isus, ducîndu-Şi crucea. ” (Ioan 19:16-17)

Pe cînd ‘l duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.” (Luca 23:36)

Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.  Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei 27:31-32)  

Înainte de sărbătoarea Paştelui , este bine ca fiecare să conştientizeze dragostea lui Dumnezeu  şi  dovezile care le aduce pentru omenire ; ca fiecare să poată  afirma cu tărie că acesta este Fiul lui Dumnezeu promis , Unsusul .

  

Vino mâine să afli ce caracter trebuie să se reflecte în cel care a făcut legământ cu Hristos .